БІРЖОВЕ ДЕЛО

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Forex - високоприбутковий ринок. Реферат.
  Для виконання розрахунків між партнерами, які у різних країнах, міждержавних розрахунків, спекулятивних угод і т.д., банки всього світу на ринку FOREX виробляють валютообмінні операції. Залежно від різноманітних торгових, економічних і інших показників, облікової ставки, політики центральних банків, часу доби, переваг і очікувань учасників біржової гри, від безлічі різних причин взаємні котирування, тобто ціни валют, перебувають у безперервному русі.
  Нашим дилінгових центром Вам надається можливість працювати з пакетом AFM (Akmos FOREX Master), за допомогою якого Ви в режимі реального часу отримуєте котирування валют різних банків і найбільших світових бірж - учасників ринку FOREX. Одночасно у Вас будуються графіки змін поточної ціни кожної з валют, а також надходять свіжі економічні новини - News, які прямо чи опосередковано впливають або можуть вплинути в майбутньому на котирування валют. Більш докладно Ви можете ознайомитися з AFM, почитавши інструкцію користувача.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Forex. Світовий валютний ринок, технічний аналіз руху. Реферат.
  Наявність високих процентних ставок в Англії визначає великий інтерес світових спекулянтів, що позначається на економічних показниках в цілому. Англія - ??загальновизнаний світовий фінансовий центр, головні офіси найбільших інвестиційних гігантів розташовані саме тут, на території країни діє дуже жорстке законодавство, що регулює фінансову діяльність компаній, банків і бірж.
  Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни, при угодах купівлі-продажу. Така ціна може встановлюватися виходячи зі співвідношення попиту та пропозиції на певну валюту в умовах вільного ринку, або бути строго регламентованої рішенням уряду або його головним фінансовим органом, зазвичай центральним банком.
  На ринку існує три типи тенденцій. Визначення тенденцій, що дає Доу, виглядає наступним чином: при висхідній тенденції кожен наступний пік і кожен подальший спад вище попереднього. Іншими словами, у бичачої тенденції може бути абрис кривої з послідовно зростаючими піками і спадами. Відповідно, при низхідній тенденції кожну наступну пік і спад буде нижче, ніж попередній. Таке визначення тенденції є основним і є відправною точкою в аналізі тенденцій. Доу виділяв три категорії тенденцій: первинну, вторинну і малу. Найбільше значення він надавав саме первинної, чи основний тенденції, яка триває більше року, а іноді й кілька років.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Біржа і біржові операції. Реферат.
  Спочатку біржі були по своїй суті деякої різновидом оптового ринку, т.к. досить велика частина угод відбувалася з готівковим товаром, і цього було достатньо для домануфактурного і мануфактурного виробництва. Але вже тоді їх відмінними рисами, які властиві і сучасним бірж, були:
  Економічний стан будь-якої країни залежить від діяльності різних видів фінансових інститутів, таких як банки (фінансово-кредитні компанії), страхові компанії, пенсійні фонди, біржі - все це установи, які виступають в якості посередників між різного роду покупцями і продавцями (грошей - у вигляді кредитів і позик, товарів і т. д.).
  * Брокерів комісійних будинків (інвестиційних фірм, банків) - їх часто називають біржові брокери - це співробітники фірм-членів фондової біржі, які беруть участь у виконанні наказів клієнтів на купівлю-продаж акцій (інших цінних паперів, предметів біржового обігу). Біржові брокери не мають права вести операції і тільки доставляють доручення клієнтів в операційний зал, так званим фахівцям;
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Біржа праці та її роль у регулюванні ринкових відносин. Реферат.
  У ринковій економіці питання виробництва та реалізації виробленої продукції вирішують самостійно. Головною рисою ринку є те, що він заснований на спонтанної координації або стихійному порядку. Це робить дану економічну систему саморегулівної і швидко розвивається.
  Біржа праці дозволяє впорядкувати наймання підприємствами робочої сили. Важливою державної та соціальною функцією біржі праці є визначення права на отримання допомоги по безробіттю. Біржі праці називаються по-різному: бюро, контора, центр зайнятості, центри працевлаштування та ін Крім працевлаштування, біржі праці звичайно надають послуги особам, які бажають змінити місце роботи, вивчають попит та пропозицію робочої сили, поширюють інформацію про рівень зайнятості за професіями і територіям . У компетенції біржі праці входить також профорієнтація молоді. Напрямок молодих людей на курси для придбання професії. Так як безробіття носить значною мірою структурний характер, то біржі праці проводять велику роботу з перенавчання робітників, придбання ними нових спеціальностей, на які є або очікується попит підприємців.
  Ринок праці - це особливий ринок, де наймані працівники можуть торгувати своєю робочою силою. Цей ринок і схожий і не схожий на товарні ринки. Поговоримо про те, що на цьому ринку спільного з іншими ресурсів виробництва. Передусім тут же беруть участь, як уже говорилося закони попиту та пропозиції і формуються рівноважні ціни тутешнього товару робочої сили. Ціни ці називаються зарплатою.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Біржа. Реферат.
  Цей процес почався в нашій країні в 1990-1991 рр.. і триває, вже в новому своїй якості, до цих пір. В даний час, біржа є невід'ємною частиною російської економіки, формує частиною російської економіки, формує гуртовий ринок, шляхом організації та регулювання біржової торгівлі.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Біржова торгівля. Реферат.
  Біржова арбітражна комісія створюється як орган, що здійснює примирення сторін або виконує інші функції третейського суду. Положення про біржову арбітражної комісії та про порядок розгляду спорів затверджуються біржею відповідно до законодавства.
  Крім цього, спеціально для даного реферату була переглянута періодична преса, щоб з'ясувати, які ж нововведення, пов'язані з біржовою торгівлею, відбулися за останній час. Тому буде досить цікаво переглянути зміни правил біржової торгівлі, які були наведені в "Національній економічній газеті" 14 листопада 2002 року. На додаток до цього, в листопаді відбулася ще одна знаменна подія - ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" сформувала секцію термінового ринку, куди увійшли практично всі діючі комерційні банки. Це означає, що з початку майбутнього року на ринку ГКО з'явиться сегмент похідних цінних паперів або, як його ще називають, деривативів. Поки в плани біржі входить організація торгів ф'ючерсами на індекс ГКО, що розраховується виходячи з цін кожного випуску, сформованих на день розрахунку. Яким чином відбуватиметься торгівля, інвестори дізнаються вже в грудні, а який інтерес до даного ринку будуть пред'являти учасники секції, ми дізнаємося вже в січні майбутнього року. Ринок державних облігацій досяг того рівня ліквідності, який дозволяє організувати торгівлю похідними інструментами. У разі успіху це, безперечно, розширить дії інвесторів і створить стимул для подальшого якісного розвитку вітчизняного ринку цінних паперів.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Біржова справа. Реферат.
  Клієнт, що бажає купити або продати товар через біржу, повинен звернутися в брокерську контору. Заявник заповнює бланк-наказ і передає його повноважному брокеру. Ці стартові операції можуть здійснюватися вдалині про самої біржі - в периферійних органах. Потім повноважний брокер передає заявку і віддає вказівку брокеру-виконавцю рахунків, після чого вона надходить в центральні органи біржі. У початковій фазі клієнт платить гарантійний внесок - маржу (10% від предмета угоди), це запорука, який потім повертається. Ухвалений замовлення на продаж (куплю), потрапляє в торгову секцію операційного залу, проходячи через приймальний пульт і реєстратуру, і потім пересилається в біржове кільце, де і розгортаються головні події. Поряд з брокерами в торзі беруть участь в якості ведучих і фіксуючих угоди біржові маклери.
  Брокерські контори і фірми наповнюють фірму товарними пропозиціями та сприяють їх просуванню до джерел попиту, тобто до укладання угод. Брокери - посередники між продавцем і покупцем товару, з'єднують їх інтереси,. І одночасно виступають у ролі довірених осіб як власників товару, так і його покупців. Брокер має своє стаціонарне місце на біржі. Осіб, які займаються біржовим посередництвом за свій рахунок і від свого імені зв. дилерами або джоберами. Це людина або дилерська фірма, що проводять біржові операції в ролі учасників угод.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Біржові індекси. Реферат.
  Методи розрахунку індексів. У загальному вигляді фондові індекси являють собою середня зміна цін певного набору цінних паперів. Момент або період часу, з яким відбувається порівняння, називається базисним. У базисний період ціни акцій, включених у той чи інший індекс, трансформуються таким чином, щоб на цю дату індекс ранящих 10, 100 або 1000 для простоти розрахунків.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Біржові угоди. Реферат.
  З самого зародження біржова діяльність була пов'язана з державним втручанням і підтримкою. Зарубіжні фахівці відзначали відставання біржовий техніки від західних аналогів. Крім того, біржа виконувала функції представництва інтересів підприємців, що властиво торгово-промисловим палатам в даний час. При біржі могли створюватися артілі. Економічний стан будь-якої країни залежить від діяльності різних видів фінансових інститутів, таких як банки (фінансово-кредитні компанії), страхові компанії, пенсійні фонди, біржі - все це установи, які виступають в якості посередників між різного роду покупцями і продавцями (грошей - у вигляді кредитів і позик, товарів і т. д.). Біржа - це організація, що виступає посередником між різного роду покупцями і продавцями на ринку, контролююча законність здійснюваних операцій і є гарантом виконання зобов'язань сторонами. До проблематики біржової діяльності зверталися в своїх працях дореволюційні вчені юристи, такі як. І Бак, О.Волков, Я.Гессен, А. Дмитрієв, В.Ідельсон, А.Невзоров, г.Неміров, А.Нісселовіч, В.Судейкін, Ф.ФІЛІП, П.Цітовіч, Г.Шершеневіч та ін Безперечною заслугою вчених-юристів дореволюційного часу була ретельне опрацювання всіх умов біржових угод. Однак у цивілістичній науці відсутнє єдину думку з приводу правової природи біржових угод. Найбільш поширеною слід визнати точку зору вчених Г. Шершеневича, Я.Гессена, П.Цітовіча, які вважали, що біржові угоди за своєю юридичною природою, як і відповідні угоди, укладені поза біржею, є купівлею - продажем або поставкою і, як такі, являють собою договір, за яким одна сторона зобов'язується передати другій стороні у власність товар, а інша, в свою чергу, заплатити за нього заздалегідь обумовлену ціну.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів. Реферат.
  Перехід економіки до ринкових відносин вимагає створення багатьох суспільних інститутів, без яких ринок не може функціонувати. До числа таких інститутів належать: акціонерні товариства, товарні та фондові біржі, біржі праці, страхові товариства, державні та комерційні банки, лізингові компанії.
  Цінні папери випускаються, перш за все, з метою мобілізації і раціональнішого тимчасово вільних фінансових резервів підприємств, банків, комерційних структур, кооперативів і заощаджень населення для створення нових або розширення і технічного переозброєння вже діючих виробництв.
  Біржові спекуляції, як правило, ретельно плануються і здійснюються за заздалегідь підготовленим сценаріями, шляхом ретельних попередніх заходів, розтягнутих на досить тривалі періоди. Причому ажіотаж на біржі не обов'язково організують великі біржові ділки. Ця роль відводиться зазвичай дрібним і середнім вкладникам, які по суті готують грунт для великих біржових спекуляцій. А от у них вже беруть участь, як правило, великі корпорації, банки, насамперед інвестиційні, та інші кредитно-фінансові установи. Підвищення інтересу взагалі до тих чи інших цінних паперів або до акціям і облігаціям якоїсь компанії може бути обумовлено інформацією про злиття з більш великим партнером, майбутніх науково-технічних відкриттях в тій чи іншій компанії, помилковою інформацією про ділових переговорах компаній з різних питань ( про розподіл державних замовлень на великі суми). Поширення такої інформації дозволяє в кінцевому підсумку надати потужний імпульс підвищенню курсу, який може здаватися непередбачуваним. При цьому буває важливо здійснити угоду за кілька хвилин до закінчення роботи біржі, так як встановлений курс ставати визначальним на наступні день або два.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка