ЛОГІСТИКА

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз критерію логістичної системи "just in time". Реферат.
  "Логістика (logistics) - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і матеріалів до виробництва, внутрішньовиробничої переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації "- з таким визначенням ми стикаємося, приступаючи до вивчення логістики. Ми бачимо, що однією з основних функціональних областей є транспортування продукції. Інакше кажучи, споживачеві потрібний якісний товар в потрібній кількості, в потрібному місці, в потрібний час і доставлений з мінімальними витратами. Всі перераховані вище моменти вказують на значимість критерію логістичної системи "точно в строк" ("just in time").
  Проте, як показав аналіз, в 1991-1995рр. основним напрямком логістики в сфері перевезень була маршрутизація. У цій області намітилися три напрямки: вдосконалення наявних алгоритмів, розробка нових економіко-математичних моделей, які краще б відображали просування материалопотока, злиття моделей маршрутизації з моделями інших функцій логістики, такими як управління запасами.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аутсорсинг логістичних функцій. Реферат.
  Характер діяльності організації цілком залежить від вибору між виробництвом і придбанням, життєво важливого для продуктивності та конкурентоспроможності. За останній час, у зв'язку із зростанням світової конкуренції, тенденцією зниження витрат, розукрупненням компаній і фокусуванням організацій на основних видах діяльності, погляди керівників на проблему вибору зазнали значних змін. Курс взято на аутсорсинг, або пошук зовнішніх постачальників тих товарів або послуг, які раніше вироблялися фірмою.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Державне регулювання логістичної діяльності. Реферат.
  У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із завданнями підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало певні функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. Втручання держави в економіку переслідує певні цілі. Як правило, це коригує "недосконалості" ринкового механізму, з якими він сам неефективний або не в змозі впоратися.
  2.1. Координація товаропотоків через місця складування є важливим напрямком державного впливу на функціонування інфраструктури. Якщо підтримка логістичної діяльності оптових посередників переслідує посилення їх ролі, розширення сфери діяльності підвищення ефективності обслуговування, то координація товаропотоків забезпечує економію сукупних витрат на процес руху товару.
  Участь державних органів управління в організації оптово-торговельної діяльності посередників і промислових фірм є її невід'ємним елементом. Воно виражається у використанні фінансово-кредитних важелів, у реалізації координаційних функцій через державні центри та укладанні державних контрактів, пов'язаних з виконанням цільових програм.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Запаси підприємств. Реферат.
  З Апасов являють собою один з найважливіших факторів забезпечення сталості та безперервності відтворення. Цю важливу роль грають всі складові частини сукупного матеріального запасу, в тому числі товарно-матеріальні запаси, що знаходяться у підприємства галузей звернення.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Інформаційна логістика. Реферат.
  У моєму рефераті вашій увазі буде представлено таке поняття, як інформаційна логістика, розкрито сутність і зміст інформаційної структури логістики. У даному рефераті я постараюся найбільш повно розкрити дану тему - показати її основні переваги і спробувати виявити недоліки.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Лекції з логістики. Реферат.
  1: Логістика - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та ін матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і матеріалів до промислових підприємств; внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів; доведення готової продукції до споживача відповідно е його вимогами а також передачі, обробки та зберігання відповідної інформації.
  Система R2 і R3 німецької фірми SAP AG. На 94 р. 84 з кожної сотні промислових підприємств Німеччини використовують цю систему. Рішення з логістики (продаж, управління матеріальними потоками, технічне обслуговування, створення гнучких виробничих і розподільних мереж). R3 частково впроваджується на ГАЗі, використовується на фірмі "Boeing".
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Логістика запасів. Реферат.
  Раніше, коли виробництво працювало на стабільний ринок, вони могло існувати без урахування цих факторів. В умовах же постійного зниження стабільності ринку і активного відстежування попиту дорогі резервні запаси витісняються системою інформації і належною організацією управління, що дають великий ефект. У зв'язку з цим логістика постачання не може абстрагуватися від того, що відбувається на кінцевих стадіях. Причому ключовим фактором є знання положення на ринку і умов доступу на нього.
  Зміни обсягів товарно-матеріальних запасів в значній мірі залежать від переважаючого на даний момент відношення до них підприємців, яке, безумовно, визначається кон'юнктурою ринку. Коли основна маса підприємців налаштована оптимістично щодо можливостей економічного зростання, вони розширюють свої операції, збільшують обсяги інвестицій у створення запасів. Проте коливання рівнів останніх не викликаються одним лише інвестуванням. Важливими факторами виступають тут якість прийнятих рішень, а також те, яка конкретно технологія управління запасами використовується.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Логістика. Логістична концепція комерції. Реферат.
  У рамках зазначеного підходу до логістики є безліч різних трактувань. Аналізуючи їх, неважко помітити ряд аспектів, через призму яких розглядається логістика. Найбільшого поширення набули улравленческіе, економічні та оперативно-фінансові аспекти.
  Кожна ланка логістичного ланцюга містить свої елементи, що в сукупності утворює матеріальну основу логістики. До матеріальних елементів логістики належать: транспортні засоби та облаштування, складське господарство, засоби зв'язку та управління. Логістична система, природно, охоплює і кадри, тобто тих працівників, які виконують всі послідовні операції.
  Принцип, або концепція, комерційної системи, як бачимо зі схеми, пов'язаний з управлінням матеріалами і розподілом. Американські вчені вважають, що логістика - це скоріше структура планування, ніж функція підприємництва. Іншими словами, завдання управління в галузі комерційної логістики має справу не стільки з управлінням матеріальним потоком, скільки із забезпеченням механізму розробки завдань і стратегій, в рамках яких може здійснюватися повсякденна діяльність з управління розподілом.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Логістика. Реферат.
  Логістика, хоча і має глибокі історичні корені, проте, порівняно молода наука. Особливо бурхливий розвиток вона отримала в період другої світової війни, коли була застосована для вирішення стратегічних завдань і чіткої взаємодії оборонної промисловості, типових і постачальницьких баз і транспорту з метою своєчасного забезпечення армії озброєнням, ПММ і продовольством. Поступово поняття і методи логістики стали переносити з військової області у громадянську, спочатку як нового наукового напрямку про раціональне управлінні рухом матеріальних потоків у сфері обігу, а потім і у виробництві. [3,9]
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Логістика. Реферат.
  Логістика (від грецького слова «logistike», що означає мистецтво обчислювати, міркувати) - це наука про планування, організації, управлінні, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка