ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Американська і японська моделі менеджменту. Реферат.
  Америка і Японія на сьогоднішній момент є одними з найбільш розвинених в економічному плані держав. Саме тому країни, що розвиваються намагаються ефективно використовувати їх досвід керівництва підприємствами. У даній роботі розглядаються моделі менеджменту Японії та Америки ще й тому, що вони є основними. Цікаво подивитися, як японські менеджери самостійно намагалися виробити свою модель управління. Їхній творчий пошук завершився створенням специфічної «японської» системи управління. На цей процес, без сумніву, вплинули американські ідеї, але в той же час слід зазначити, що безпосереднє застосування американських методів управління виявилося невдалим. Іншими словами, ідеї американських вчених сприяли встановленню особливого стилю мислення і підходів, властивих тільки японським керуючим. Ці труднощі направили творчий пошук на розвиток нових напрямків управлінської думки.
  Основу системи МRР становить прогнозований попит, який є головним критерієм, що визначає кількість вироблених виробів. Найбільш важливий фактор успіху цієї системи - точне дослідження ринку. А з цим завданням американська промисловість донедавна справлялася досить добре. У порівнянні з канбан система МRР допускає великі розміри запасів. Так, на американських підприємствах запаси комплектуючих виробів плануються в середньому з розрахунку забезпечення виробництва протягом трьох місяців.
  Але існує й велика різниця між американським і японським управлінням. Японські корпорації більше використовують відданість своїх службовців компаніям. Сильне ототожнення службовців з корпорацією створює міцну мораль і до високої ефективності. Японська система управління прагне посилювати це ототожнення, доводячи його до жертовності інтересам фірми.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація і планування виробництва. Реферат.
  Ефективність науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт багато в чому залежить від якості їх планування. Під якістю планування мається на увазі точність, обгрунтованість і збалансованість планів, повнота планових розрахунків, комплексність планування всіх стадій проектування, виробництва та експлуатації нової техніки.
  · Підвищення комплексності планування, тобто розробку перспективних комплексних програм, що охоплюють всі стадії циклу «наука-техніка-виробництво-експлуатація»; ув'язку прогнозів, перспективних і поточних планів науково-технічного прогресу з іншими розділами загальногосподарських планів; планування забезпечення проектних робіт всіма видами ресурсів (робочою силою, матеріалами, капітальними вкладеннями і т.д.);
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація виробництва Г. Форда. Реферат.
  Відмовляючись бачити в хороших машинах те значення, яке їм невірно приписується, як і у всякій техніці, Форд вгадує досконалу організацію виробництва, слагающуюся з багатьох компонентів фордизм, але не з одного якогось. Досконала організація складається не з хороших машин і хороших людей, а полягає в тому, що ми взагалі називаємо системою.
  Фордизм є система, принципи якої давно відомі і складають закон поділу праці. Модель виготовлення тільки тоді вигідна для виробництва, коли вона може бути легко розщеплена на операції, число яких не повинно бути ні велике, ні мало. Процес, поставлений правильно, знаменується ритмічним дією виготовлення, де швидка робота може бути також не вигідна, як і повільна. Не помічає сила інерції або виробничий гуркіт, що розвивається в процесі, становить елемент фордизм. Створені Фордом на цій підставі конвеєри для прогресивної зборки, заготівля речей в масовій кількості, цикл обертання матеріалів та отримання оброблених фабрикатів в цілому складають також Фордизм, Фордизм є система, принципи якої давно відомі і складають закон поділу праці. Модель виготовлення тільки тоді вигідна для виробництва, коли вона може бути легко розщеплена на операції, число яких не повинно бути ні велике, ні мало. Процес, поставлений правильно, знаменується ритмічним дією виготовлення, де швидка робота може бути також не вигідна, як і повільна. Не помічає сила інерції або виробничий гуркіт, що розвивається в процесі, становить елемент фордизм. Створені Фордом на цій підставі конвеєри для прогресивної зборки, заготівля речей в масовій кількості, цикл обертання матеріалів та отримання оброблених фабрикатів в цілому складають також Фордизм, який забезпечується внутрішньою системою, яка нищить всяку кваліфікацію та спеціалізацію і тому вимагає рівняння заробітної плати.
  До речі, деякі з принципів організації праці, разработКстаті, деякі з принципів організації праці, розроблених в Дейтроте Г. Фордом, перейняли (природно, з урахуванням специфіки автоматизовано-комп'ютерного виробництва) нові лідери автомобілебудування - японські компанії .
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація виробництва ЗАТ "Агоромаш". Реферат.
  Для визначення потреби матеріалів, обліку та контролю за його витратою техвідділом опрацьовується технологічна документація, розписується технологічний процес, передбачається виготовлення оснащення, інструменту. Видаються норми витрати матеріалів і комплектуючих. Контроль за процесом підготовки виробництва здійснюється на оперативних нарадах.
  Проект організації заводу припускає випуск різних видів сільськогосподарського устаткування. ЗАТ "АГРОМАШ" - комплексне підприємство, оснащене сучасним обладнанням, має в своєму розпорядженні висококваліфікованими кадрами і має у своєму складі ковальсько-заготівельний і слюсарно-заготівельні ділянки, механічний, слюсарно-складальний, лакофарбовий, термічний і автотранспортне господарство. Завод має конструкторський та технологічний відділи, що здійснюють розробку технологічних процесів, оснащення та інструменту.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація виробництва і менеджмент в машинобудуванні. Реферат.
  Організація виробництва має своєю головною метою забезпечення безперервного науково - технічного прогресу виробництва і створення умов, що забезпечують ефективне виконання і перевиконання завдань плану кожним виробничим ланкою за всіма показниками.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація виробництва і планування основних техніко-економічних показників ЗАТ "Белцемент". Реферат.
  В останні роки економіка РФ зазнала корінної перебудови і оновленню. Найглибша криза, викликаний не до кінця компетентної політикою уряду, вдалося, нарешті, приборкати. Нові правила ринкового виробництва внесли собою значну лепту у формування динамічного, що чутливо реагує на всі нові рішення в техніці та організації виробництва свідомості команд, що представляють собою керівництво діючих підприємств.
  Зараз виробництво будівельних матеріалів проходить етап модернізації, яка, зважаючи насувається підвищення попиту на продукцію ПСМ, грає найважливішу роль в ефективності роботи підприємств надалі. Саме організація основного виробництва повинна забезпечити раціональне поєднання елементів виробничого процесу, найкраще з'єднати працю робітників з роботою машин і забезпечити найбільш ефективні прийоми переробки сировини і матеріалів для отримання річної продукції високої якості при мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів. Потрібно так організувати процес виробництва, щоб служіння робота колективу виробничого об'єднання, підприємства, бригади забезпечувала максимальний випуск продукції потрібної якості при найменших витратах. Проте технічні рішення, що ведуть до збільшення виробництва продукції зараз маловигідні, так як супроводжуються зростанням потреби в оборотних коштах і не враховують реалії ринку.
  Найважливішим фактором виконання поставленого завдання і подальшого підвищення ефективності виробництва є: прискорення темпів зростання науково-технічного прогресу, поліпшення використання капітальних вкладень, основних фондів і виробничих потужностей, раціональне використання сировинних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів, вдосконалення управління і планування, господарського механізму, ціноутворення, підвищення якості продукції.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація виробництва та підприємництва. Реферат.
  Займаючись випуском насосів в перебігу півстоліття, колектив заводу накопичив великий досвід їх виробництва і постійно веде цілеспрямовану роботу з підвищення якості. У 1972 році першим в Курганській області був удостоєний Знака якості насос Катайській насосного заводу.
  З переходом від централізованої системи господарювання до ринкової гостро постало питання про конкуренцію. У конкурентному середовищі, яка є середовищем підприємства, підприємство має виробляти тільки те, що воно може продати або ж взагалі нічого не виробляти.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організація виробництва комплектуючих для персональних ЕОМ. Реферат.
  Недоліком лінійного організаційної структури є те, що для керівництва організацією керівник повинен бути компетентний у всіх областях управління, що призводить в складних організаціях до перевантаження керівників, некомпетентності та несвоєчасність прийняття рішень, бюрократизму і негнучкості.
  Унікальною ідеї або нового продукту ніколи не буває достатньо для забезпечення успіху бізнесу. Без ретельного розуміння всіх факторів, що впливають на продаж продукту або послуги, неможливо домогтися успіху. Необхідно якомога більше дізнатися про ринок, на якому належить працювати, - які смаки ваших потенційних клієнтів, як працюють ваші конкуренти, як просуватиметься до покупця ваш продукт, як можна донести свої ідеї до уваги потенційних інвесторів і т. д. Цей процес здійснення концепції бізнесу шляхом виробництва певних товарів і послуг, що відповідають потребам споживача, відомий як маркетинг. Він складається з багатьох окремих видів діяльності - таких, як дослідження ринку, планування виробництва продукту, реклама, купівля та продаж, транспортування і зберігання, підтримка продукту, сервіс і додаткові послуги для споживачів, фінансування, страхування та ін
  Термін «підприємництво» часто використовується для визначення людини, яка володіє або управляє малим підприємством. Однак економісти також вживають його в більш широкому значенні. Вони називають підприємцем людини, який знаходить нові, більш ефективні способи використання ресурсів.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація виробництва молока на прикладі ТОВ "Іркут". Реферат.
  Сьогодні наша економіка переживає кризову ситуацію, тобто знизилися обсяги виробництва продукції в цілому по галузях і в сільському господарстві зокрема. Погіршується матеріально-технічна база. Разом з тим у своєму розпорядженні великі ресурси, що дозволяють поліпшити становище саме сільське господарство.
  Організація праці на сільськогосподарському підприємстві повинна бути раціональною, тобто в максимальному ступені враховувати досягнення науки і передового досвіду, забезпечувати повне та ефективне використання робочої сили та інших факторів виробництва з метою отримати кращі економічні результати у всіх галузях виробництва.
  У сучасному розумінні якість продукції - це сукупність споживчих властивостей продукту, що забезпечують його придатність для задоволення запитів і вимог споживача. Поліпшенню якості виробленої продукції надається велике значення, але особливої ??актуальності воно набуває в умовах ринку. Підвищення якості молока - важливий показник економічної ефективності молочного скотарства. Висока якість - це в кінцевому підсумку заощадження матеріальних і трудових ресурсів і підвищення рівня рентабельності виробництва.
  Розмір: 58 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організація виробництва на підприємстві. Реферат.
  На підприємстві використовується до 10 видів енергії: електроенергія, пара, гаряча вода, газ, стиснене повітря, кисень, паливо і т. д. Річні витрати на споживану енергію на підприємствах досить значні, а їх частка в собівартості продукції досягає 25 - 30%. Основними завданнями енергетичного господарства є: 1) безперебійне забезпечення всіма видами енергії підприємств, цехів, робочих місць відповідно до встановлених для неї параметрів - напруги, тиску, температури та ін; 2) раціональне використання енергетичного обладнання, його ремонт та обслуговування; 3) ефективне використання та економне витрачання у процесі виробництва всіх видів енергії.
  До складу ремонтного господарства входять: відділ головного механіка (ОГМ), ремонтно-механічний цех (РМЦ), мастильне господарство, склади й устаткування запчастин, бюро планово-попереджувального ремонту. Організація ремонтного господарства, його структура більшою мірою залежать від масштабу виробництва і типу підприємства, враховуючи, що кінцевою метою ремонтного господарства є надійне функціонування всієї техніки на підприємстві.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 3
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка