ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 2
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації. Реферат.
  Відзначимо, що "Оригінальна методика аналізу альтернативних підходів до формування структури організації" стала вінцем взаємодії напрямків "Теорії керування" що використовують як чисто кількісні методи, так і враховують людський фактор.
  Тема, позначена на титульному листі, була свідомо звужена до конкретної методики, що застосовувалася на практиці і в розробці якої автор курсової роботи брав безпосередню участь. Структура організації розумілося як усе внутрішнє середовище організації (у широкому сенсі). Виклад теоретичних зведень управлінської науки було підлегле обмеженню обсягу курсової роботи й бажанню викласти конкретну методику.
  Деякі принципи, що лежать в основі методології системного аналізу, були висунуті на початку XX століття російськими вченими [18]. У їхніх роботах містилися важливі теоретичні положення, що відносяться до раціонального використання ресурсів. Зокрема, було відзначено, що в міру розвитку суспільства все більшу важливість для нього здобувають організаційні задачі інтеграції діяльності соціальної системи в цілому. Щоб на основі "строгої наукової планомірності" координувати діяльність усіх членів суспільства по використанню засобів виробництва для досягнення певних цілей, пропонувалося створити універсальну організаційну науку.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Вертикально-інтегровані нафтові компанії. Реферат.
  У сучасній структурі світового нафтового бізнесу, яка сформувалася ще в 30-і роки нашого століття, домінують вертикально-інтегровані нафтові компанії. Вони є найбільш відомими і ефективно діючими нафтовими компаніями світу. Свій вибір на користь ВІНК зробила і Росія. Під вертикальною інтеграцією розуміють об'єднання на фінансово-економічній основі різних технологічно взаємопов'язаних виробництв. У нафтовому справі сюди входять підприємства, що належать до послідовних стадій технологічного процесу: розвідка і видобуток нафти - транспортування - переробка - нафтохімія - збут нафтопродуктів і нефтехімікатов.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Віртуальна фірма: причини появи, відмітні особливості, перспективи розвитку. Реферат.
  Віртуальні підприємства є однією з нових організаційних форм підприємств. На розвиток нових форм організації та управління підприємством в більшій мірі вплинули такі тенденції розвитку сучасних ринків, як глобалізація (універсальний процес, що охоплює всю земну кулю і складається з нових інтелектуально-інформаційних технологій, активно діють на світовому ринку щодо зміцнення зв'язків грошового капіталу з інноваціями) ринків, зростаюче значення якості товару, його ціни і ступеня задоволення споживачів, підвищення важливості стійких відносин зі споживачами (індивідуальними замовниками), а також зростаюче значення ступеня застосування нових інформаційних та комунікаційних технологій.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Мережеві матриці як організаційний інструмент менеджменту. Реферат.
  Дії з організації управління можна представити як формують, впорядковують і регулюючі. Саме характер дій визначає ті методичні підходи, методи і прийоми, які є інструментами організаційних механізмів. Це насамперед методи розділення (розчленування) цілого на елементи і методи з'єднання (поєднання, комбінування), об'єднання.
  Для мережевих структур типова залежність як від ринку, так і від ресурсів. Особливо зростає ресурсна залежність у зв'язку з тим, що мережеві компанії поряд із власними потужностями і персоналом використовують на договірних умовах необхідні будівлі, транспортні засоби, комп'ютерну техніку та персонал інших компаній. Тим самим компанії потрапляють у повну залежність від зовнішніх факторів.
  Новий організаційний принцип уже давно проходить випробування в рамках великомасштабного експерименту, що виходить за межі галузі або функціональної сфери. Результати цього експерименту дозволяють говорити про переваги мережевих принципів побудови компаній, про труднощі, з якими доводиться стикатися, і про виявлені слабких місцях мережевих компаній і мережевих структур управління.
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Теорія організації й системний аналіз. Реферат.
  Що ж говорить теорія, відповідаючи на ці питання? З одного боку дуже багато, але в деяких випадках - майже нічого. Так, якщо у вас є впевненість в тому, що "теоретичне" розподіл даної випадкової величини відноситься до деякого класичного (тобто повністю описаному в теорії) типу, то можна отримати досить багато корисного.
  Наведені приклади мають найбезпосередніше відношення до суті нашого предмета. Справді - при системному управлінні доводиться приймати рішення в умовах, коли наслідки таких рішень заздалегідь достовірно невідомі. При цьому питання: грати чи не грати - не варто! "Грати" треба, треба управляти системою. Ви запитаєте - а як же заборона на експерименти? Відповідь можна дати такий - сама поведінка системи в звичайному її стані може розглядатися як експеримент, з якого при правильній організації збору та обробки інформації про поведінку системи можна очікувати отримання даних для з'ясування особливості системного підходу до вирішення завдань управління.
  Навіть у визначенні самого поняття система можна виявити досить багато варіантів, частина з яких базується на глибоко філософських підходах, а інша використовує повсякденні обставини, які спонукають нас до вирішення практичних завдань системного плану.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Теорія організації. Реферат.
  Урядова орг-ия - статус ПО дається офіційними формами влади. (Наприклад, владою федерального або місцевого рівня). На ці організації поширюються різні привілеї, але і пред'являються жорстокі вимоги. (Привілеї - фінансування. Вимоги - держ. Чиновники не мають права очолювати комерційні структури, не мають права використовувати привілеї в цілях власної вигоди або особистої вигоди працівників.)
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Теорія організації. Реферат.
  Традиційна теорія організації звертала увагу головним чином на окремі елементи організації і розглядала методи, що дозволяють розділити її діяльність на окремі завдання або робочі операції. Вона не приділяла достатньої уваги взаємним зв'язкам та інтеграції діяльності елементів організації. Чи не просунулася в цьому напрямку і неокласична теорія, яка прагнула в традиційну механистическую модель організації включити людину з його мотивами, прагненнями, бажаннями і обмеженнями. Жоден з цих підходів не дає можливості створити інтегровану, системну модель організації.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Технопарки в Росії. Особливості розвитку. Реферат.
  У розвитку "наукових парків" чітко простежуються два етапи: 60-ті роки, коли виникла більшість "наукових парків" на їх "батьківщині" - в США - і з'явилися зародкові їх форми в західноєвропейських країнах - Великобританії, Франції, ФРН. У 80-ті роки, з початку яких стало формуватися "друге покоління" технопарків у США і Західній Європі, з'явилися технопарки і в країнах, де їх раніше не було (Японії та інших країнах Далекого Сходу), різноманіття "парків" поповнилося новими їх різновидами .
  Сім років в Росії йдуть реформи політичної та економічної системи і всі сфери життєдіяльності суспільства вільно чи мимоволі зазнали значних якісні та кількісні зміни. Зміни відбуваються і в науковому співтоваристві, у взаєминах науки і держави. Різке падіння попиту на вироблені в Росії знання, на інновації призвело до того, що російська наука зазнала величезних втрат і наблизилася до межі, за якою буде повністю втрачено створений за десятиліття інтелектуальний потенціал нації.
  У цьому зв'язку дуже цікавий досвід технополісів і технопарків як однієї з найбільш вдалих форм інтеграції науки і виробництва. У своїй роботі я постараюся розглянути світовий досвід функціонування технопарків та порівняти їх з особливостями становлення цих зонтичних структур в Росії.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Типи організацій, побудова організації. Реферат.
  Дана тема - "Типи організацій, побудова організації", була обрана для дослідження не випадково, оскільки саме структура організації повинна забезпечувати реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації. У широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і завданням організації, а також зовнішнім і внутрішнім чинникам, які впливають на неї.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Фінансово-промислові групи в економіці Росії. Реферат.
  Процес структурної перебудови вітчизняної економіки, широкомасштабна приватизація державних підприємств породжують такі нові для нашої економіки господарюючі суб'єкти, як холдингові компанії (холдинги) і фінансово-промислові групи (ФПГ). По суті справи, і ті, й інші належать до категорії супер об'єднань.
  У сучасній російській економіці фінансово-промислові групи - це фактично основні форми кооперації та інтеграції між банками і реальним сектором економіки в Росії. Одночасно це основні форми організації російського великого бізнесу, через які здійснюється його цілеспрямований вплив на що відбувається в країні соціальний і політичний процес.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 2
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка