СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 11
<- попередня наступна ->

 1. SWOT-аналіз діяльності організації. Реферат.
  На початку своєї діяльності упор робився на торгівлю тільки офісними меблями. Товар купувався за договорами поставок з умовами відстрочки оплати переважно у московських фірм-посередників. Аналізуючи стан справ і тенденції розвитку організації, можна сказати, що торгові точки не давали достатнього рівня рентабельності і віддачі на вкладений капітал. Рентабельність була близько 15-20%, а накладні витрати високими. Виходячи з цього, навесні 1997 р. керівництво фірми прийняло рішення про розширення асортименту і зміні збутової політики.
  У стратегічному управлінні найчастіше використовується метод аналізу середовища організації, що отримав назву SWOT-аналіз. Застосовуючи цей метод, вдається встановити лінії зв'язку між силою і слабкістю і зовнішніми загрозами і можливостями. Такі зв'язки в подальшому використовуються для розробки стратегіі.3
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. SWOT-аналіз програмного продукту. Реферат.
  Розглянемо сильні і слабкі сторони ідеї. Це ті характеристики продукту, які будуть проконтрольовані нами, на які ми можемо надати вплив. Можливості та небезпеки - це ті характеристики, які перебувають поза контролем підприємця і можуть вплинути на результат у майбутньому.
  Розмір: 17 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. SWOT-аналіз, маркетингові дослідження. Реферат.
  Розмір: 17 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Автосервіс. Формування стратегії і сценарний аналіз в умовах невизначеності. Реферат.
  1. Передмова 1.1. Складові для аналізу стратегічного оточення 2. Розробка стратегії компанії, комплексний аналіз 2.1 Ситуація, що склалася на ринку послуг автосервісу 2.2. Класифікація підприємств автосервісу: «Приватний майстер» «Гаражний сервіс» «Просто сервіс» «Офіційний дилер» 2.3. Діючі боку - соціокультурні характеристики 3. Розробка моделі «ТО ВЕ» (як має бути) стратегічного розвитку компанії. 3.1. Основні тенденції попиту на послуги 3.2. Правова середу бізнесу 3.3. Вихідні дані про наявність ресурсів 3.4. SWOT аналіз 3.5. Формування портфеля альтернативних стратегій 3.6. Визначення ключових областей проекту розвитку підприємства 3.7. Вибір початкової маркетингової стратегії 3.8. Вибір початкової Організаційною Структури Управління компанією 4. Сценарний аналіз 4.1. Формування наборів сценаріїв розвитку в рамках проведення «What if ..?» (Що якщо ..?) Аналізу. 4.2. Визначення моменту ліквідації підприємства 4.3. Адаптація підприємства до факторів нестабільності Реактивна Активна 4.4. Використання переваг збільшення попиту при переході до нових стратегій 4.5. «Дерево рішень»: Побудова, розрахунок витрат і доходів для різних форм підприємства 5. Оптимізація при реалізації рішень в умовах ризику 5.1. Розрахунок ймовірнісної матриці підприємства в умовах невизначеності попиту на послуги 5.2. Вплив «слабких сигналів» 6. Контроль реалізованої стратегії 7. ??Висновок 8. Література
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Аналіз альтернатив і вибір стратегії. Реферат.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Реферат.
  Будь-яка організація знаходиться і функціонує в рамках зовнішнього і внутрішнього середовищ. Вони зумовлюють успішність функціонування компанії, накладають певні обмеження на операційні дії і в якійсь мірі, кожна дія компанії можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення.
  Для прийняття ефективних управлінських рішень, керівництво фірми має розуміти і аналізувати зовнішнє оточення. Для сканування зовнішнього середовища компанії можуть використовувати дослідження та збір інформації, вивчення споживчого ринку за допомогою ринкових досліджень (surveys) і фокус-груп (focus groups). Більш того, компанії повинні постійно відслідковувати події і тренди, що відбуваються у зовнішньому середовищі, поряд з відстеженням дій конкурентів (competitor intelligence). Відстеження зовнішнього середовища включає в себе збір інформації про соціальних, культурних, демографічних, економічних, політичних, державних і технологічних тренди. Для даної мети працівники компанії можуть використовувати як власні спостереження, так і інші інформаційні ресурси, такі як журнали, періодичні видання і газети. Для оптимального вивчення компонентів зовнішнього середовища, в сучасних дослідженнях стратегічного менеджменту виділяють загальну і конкурентне середовище. 1
  Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідків. Завдання стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Аналіз зовнішнього середовища і вироблення стратегії взаємодії. Реферат.
  Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідків. Завдання стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.
  Стратегічне управління розглядає зовнішнє оточення як сукупність двох середовищ: макрооточення і безпосереднього оточення. У роботі представленої мною роботі ми розглянемо більш докладно те, як вони аналізуються, які стратегічні висновки випливають з результатів аналізу.
  Система аналізу макрооточення дет необхідний ефект, якщо вона підтримується вищим керівництвом і забезпечує його необхідною інформацією, якщо вона тісно пов'язана з системою планування в організації і, нарешті, якщо робота аналітиків, що працюють в цій системі, поєднується з роботою фахівців зі стратегічних питань, які в змозі простежити зв'язок між даними про стан макрооточення і стратегічними завданнями організації і оцінити цю інформацію з точки зору загроз і додаткових можливостей реалізації стратегії організації.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Аналіз довкілля як початковий етап у формуванні стратегії підприємства. Функціональні стратегії: типи і загальна характеристика. Реферат.
  Аналіз довкілля є процес, з якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до підприємства фактори, щоб визначити можливості і загрози для фірми. Аналіз зовнішнього середовища допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в будь-які вигідні можливості.
  Промисловість будь-якої держави, як і будь-яке підприємство, може несподівано зіткнутися з великими неприємностями. Так, в середині 1950-х років в американській промисловості попит на продукцію деяких компаній стабілізувався, його не могли активізувати навіть дуже енергійні маркетингові заходи. Інші просто скорочували виробництво, тому що з'явилися нові товари - продукти передових технологій. На позиції компаній США почалося наступ закордонних конкурентів.
  5. Фактори конкуренції. Будь-яка організація повинна досліджувати дії своїх конкурентів: аналіз майбутніх цілей та оцінка поточної стратегії конкурентів, огляд передумов щодо конкурентів і галузі, в якій функціонують дані компанії, поглиблене вивчення сильних і слабких сторін конкурентів.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Аналіз довкілля організації. Реферат.
  Актуальність теми обумовлена ??тим, що сучасна зовнішня середу підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі - основна умова в бізнесі й інших сферах життєдіяльності. Більше того, у все зростаючій кількості випадків - це умова виживання і розвитку. Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін у навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, обладнання, технологій.
  Первісна зовнішнє середовище організації розглядалася як задані умови діяльності, непідконтрольні керівництву. В даний час пріоритетною є точка зору про те, що для того, щоб вижити і розвиватися в сучасних умовах будь-яка організація повинна не тільки пристосовуватися до зовнішнього середовища шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на ринку, а й активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи у зовнішньому середовищі загрози та потенційні можливості. Це положення лягло в основу стратегічного управління, використовуваного передовими фірмами в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища. Первісним етапом та інформаційною основою стратегічного управління є дослідження зовнішнього середовища фірми, тобто системний збір і аналіз інформації про неї.
  Динамізм і високий ступінь невизначеності факторів зовнішнього середовища значно ускладнюють процедури розробки та прийняття управлінських рішень. Тому керівники як зарубіжних, так і вітчизняних підприємств гостро відчувають потребу в систематичній, оперативної та всебічної інформації про стан і можливі зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Разом з тим у реальній практиці більшість російських підприємств не приділяє належної уваги факторам зовнішнього середовища, що значною мірою зумовлено недостатньою розробленістю теоретичних і методологічних основ організації її дослідження з урахуванням національної, регіональної та галузевої специфіки.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Аналіз зовнішнього середовища. Реферат.
  Під факторами зовнішнього середовища розуміється сила, з якою зміни одного фактора впливають на інші чинники. Звідси слід розуміти, що при організації управління необхідно максимально враховувати фактори зовнішнього впливу і розглядати конкретну організацію як цілісну систему, що складається з взаємно пов'язаних частин.
  Сутність аналізу стану зовнішнього середовища і діяльності підприємства - в систематичному вивченні і оцінці контрольованих і неконтрольованих факторів (об'єктів і подій), що відносяться до підприємства. Головною метою такого аналізу є отримання необхідної планово-прогнозної інформації, а додаткова мета - виявити сильні і слабкі сторони самого підприємства, а також і можливостей та ризиків, пов'язаних з його зовнішнім середовищем.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 11
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка