УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

 1. Аналіз і прийняття управлінських рішень. Реферат.
  Теоритически існує чотири типи ситуацій, в яких необхідно проводити аналіз і приймати управлінські рішення, у тому числі і на рівні підприємства: в умовах визначеності, ризику, невизначеності, конфлікту. Розглянемо кожен з цих випадків.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз і вдосконалення процесу управління фінансовою діяльністю підприємств з використанням інформаційних технологи. Реферат.
  В даний час всі підприємства відчувають нагальну потребу в розширенні аналітичних робіт, пов'язаних з переходом до ринку, розробкою перспектив розвитку, комплексною оцінкою ефективності застосування різних форм господарювання, своєчасної виробленням оперативних управлінських рішень. У зв'язку з цим автоматизація фінансового аналізу з використанням інформаційних технологій стає об'єктивною необхідністю.
  Управління пов'язане з обміном інформацією між компонентами системи, а також системи з навколишнім середовищем. У процесі управління одержують відомості про стан системи в кожен момент часу, про досягнення (або не досягненні) заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.
  В даний час всі підприємства відчувають нагальну потребу в розширенні аналітичних робіт, пов'язаних з переходом до ринку; розробкою перспектив розвитку, комплексною оцінкою ефективності застосування різних форм господарювання, своєчасної виробленням оперативних управлінських рішень. У зв'язку з цим автоматизація фінансового аналізу з застосуванням досягнення інформаційних технологій стає об'єктивною необхідністю. Вона зумовлена ??зростанням значення якісного інформаційного обслуговування процесу управління господарською діяльністю, бурхливим розвитком технічних можливостей сучасних обчислювальних засобів, особливостями справжнього періоду розвитку економіки.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Аналіз управлінських рішень. Реферат.
  Теоритически існує чотири типи ситуацій, в яких необхідно проводити аналіз і приймати управлінські рішення, у тому числі і на рівні підприємства: в умовах визначеності, ризику, невизначеності, конфлікту. Розглянемо кожен з цих випадків.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Аналіз фінансової діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ "Машук", м. Єсентуки). Реферат.
  Досягнення двох основних цілей діяльності підприємства знаходиться в тісному взаємозв'язку, так як підтримувати стійкий фінансовий стан протягом тривалого періоду часу неможливо без певного рівня прибутків. І навпаки: втративши стійкість, підприємство може не лише втратити прибутків, але й може припинити існувати як економічна одиниця. Шляхи досягнення цих цілей не тільки тісно взаємопов'язані, а й часто входять у суперечність один з одним. Це пояснюється тим, що для отримання високих фінансових результатів необхідно залучати фінансові ресурси із зовнішніх джерел, що робить становище підприємства менш стійким до впливу зовнішнього середовища.
  Особливістю даної роботи є те, що аналіз буде проводитися не стільки для оцінки динаміки діяльності підприємства за аналізований період, скільки для підготовки реальної бази прийняття управлінських рішень, зокрема в області цін і обсягів виробництва. Для підготовки бази прийняття управлінських рішень необхідно, крім названих розділів аналізу, провести аналіз взаємодії прібилеобразующіх факторів. Аналіз взаємодії прібилеобразующіх факторів буде проведений, зокрема, на основі існуючої методики оптимізації управлінських рішень [1, C.87]. Даний розділ аналізу дозволить прийняти правильні рішення в області цін і обсягів виробництва. Таким чином, аналіз буде проводитися за наступною схемою:
  Тому керівнику доводиться, залежно від ситуації, розставляти пріоритети. Наприклад, при дуже нестабільній зовнішньому середовищі - робити пріоритет у бік фінансової стійкості. Але при цьому треба пам'ятати, що пріоритетною метою, в кінцевому рахунку, є високі фінансові результати, так як без певного рівня прибутків підприємство, в кінцевому рахунку, втратить і стійке фінансове становище. В результаті цього підприємство ризикує припинити своє існування як економічна одиниця.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Аналіз. Реферат.
  Теоритически існує чотири типи ситуацій, в яких необхідно проводити аналіз і приймати управлінські рішення, у тому числі і на рівні підприємства: в умовах визначеності, ризику, невизначеності, конфлікту. Розглянемо кожен з цих випадків.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Вироблення і прийняття управлінських рішень. Реферат.
  Керівникам різних підприємств доводиться перебирати численні комбінації потенційних дій для того, щоб знайти правильну дію для даної організації в даний час і в даному місці. По суті, щоб організація могла чітко ефективно працювати, керівник повинен зробити серію правильних виборів з декількох альтернативних можливостей.
  Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед наявних варіантів чи альтернатив напрямку дій, що скорочують розрив між сьогоденням і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення.
  Оскільки вся влада і відповідальність за функції контролю над відносинами закріплені за одною особою (керівником), а він фізично не в змозі здійснювати його в повному обсязі, керівник змушений делегувати частину своїх повноважень підлеглим. Саме це і формує вертикальні (лінійні) ієрархічні структури. Спеціалізація управлінських функцій і форми їхньої координації породжують твердий рисунок функціональної структури сучасної організації. У створеній таким чином управлінської ієрархії кожен працівник має власного керівника і всі, крім рядових виконавців, мають підлеглих. Звідси випливає специфіка двоїстої формальної позиції будь-якого керівника, що накладає істотний відбиток на образ його поведінки.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Завдання з теорії прийняття рішень. Реферат.
  У кожній з таблиць у другому стовпці (Бx) вказані базисні невідомі. Невідомі, що не входять в базис, дорівнюють нулю. Значення базисних невідомих записані в третьому стовпці (X0). Нижній елемент цього стовпця є значенням критерію оптимальності на даному кроці. У першому стовпці (Pj) представлені коефіцієнти при базисних невідомих, взяті з критерію оптимальності. Кожен із стовпців X1 - X4 відповідає основним змінним завдання, а стовпців X5 - X7 - додатковим змінним завдання. Останні елементи цих стовпців утворюють нижню рядок, що містить елементи ?J. З їх допомогою визначається, чи досягнуто оптимум, а якщо не досягнуть, то яке небазисной невідоме слід ввести в базис, щоб поліпшити план. Елементи останнього стовпця (?) дозволяють знайти те з колишніх базисних невідомих, яке слід вивести з базису, щоб поліпшити план. Дозволяє елемент, розташований на перетині шпальти, що вводиться в базис невідомого, і рядки невідомого, виведеного з базису, виділений в кожній таблиці.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень. Реферат.
  Удосконалення організації управління є однією з важливих проблем сучасної економіки. Найважливішим резервом підвищення ефективності управління є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень.
  З буденної точки зору кількість інформації мало пов'язане з тривалістю мови або об'ємом тексту. Інформаційне повідомлення приймається й інтерпретується в залежності від контексту. Однак число знаків алфавіту або число сторінок тексту прийнято як еталон кількості інформації, наприклад в поліграфії.
  На підставі всього, сказаного вище можна зробити висновок, що проблема забезпечення процесу прийняття рішення інформацією, яка відповідає всім вимогам - цілком вирішувана. В даний час ця проблема вирішується за допомогою використання сучасної електронно-обчислювальної техніки, створення різних баз даних, експертних систем і систем підготовки прийняття рішень. Подібні способи дозволяють досить просто, а головне швидко збирати, обробляти і аналізувати існуючу інформацію. Вони також дозволяють істотно полегшити процес прийняття рішень для керівників усіх рівнів. Впровадження описаних вище систем вимагає досить великих вкладень, але вони, безсумнівно, з лишком окупаються. Адже, як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє ситуацією, хто володіє ситуацією, той володіє всім.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Інформаційне забезпечення управлінського рішення. Реферат.
  Процес вироблення рішення на будь-якому рівні управління потребує висококваліфікованого управлінської праці - вміння зосередити увагу на головному, не упускаючи з виду важливих дрібниць, в умовах частого перемикання з одного виду діяльності на інший (службові та телефонні розмови, віддача розпоряджень, записи для пам'яті і т.п.). Ці емоціогенние перешкоди створюють атмосферу рваного ритму і змушують керівника до швидкісного читання і квапливому сприйняттю змісту ділової інформації.
  Акт управління - це вибір і реалізація оптимального рішення з різноманітності можливих варіантів. Вирішуючи управлінське завдання керівник (управитель) знаходиться в психологічно напруженій ситуації невизначеності (пошуку варіанту дії), яка дозволяється в міру накопичення інформації по суті досліджуваного питання.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Дослідження і проектування управлінських рішень. Реферат.
  Між двома видами рішень - запрограмованими і незапрограмованих - знаходиться безліч їх комбінацій, і саме це безліч є реальністю, в якій приймаються управлінські рішення. Програмованість рішень підвищується в міру просування зверху вниз по вертикалі управління. Тому вищій ланці управління доводиться мати справу в основному зі Слабоструктуровані рішеннями: на середньому рівні характер виникаючих проблем вимагає прийняття як запрограмованих, так і незапрограмованих рішень (при цьому треба відзначити, що автоматизація праці в цій ланці супроводжується зростанням питомої ваги рішень, що характеризуються більшою структурованістю), в нижній ланці переважають рішення, прийняття яких здійснюється за заздалегідь розробленим правилам та процедурам. Розглянемо дослідження процесу прийняття управлінських рішень.
  Управлінське рішення - це концентроване вираження процесу управління на заключній стадії - це вибір альтернативи керівником в рамках його посадових повноважень, спрямований на досягнення цілей організації. Вибір виступає як своєрідна формула управлінського впливу на керований об'єкт і зумовлює дії, необхідні для проведення змін його стану.
  В організаціях приймається велика кількість найрізноманітніших рішень за змістом, термінами дії і розробки, спрямованості і масштабами, впливу, строком прийняття, інформаційної забезпеченості і т.д. Управлінські рішення вимагають різного підходу до організації процесу управління і методів прийняття рішень, а також неоднакових за витратами часу і ресурсів.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка