документування управлінської діяльності

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 2
<- попередня наступна ->

 1. Діловодство в бухгалтерії. Реферат.
  У стандарті "Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення ГОСТ 16.487-83", затвердженому Постановою Держстандарту СРСР від 31 жовтня 1983р. № 5231, записано, що документообіг - це "рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення". Це визначення без змін було повторене і в однойменному російському стандарті ГОСТ Р 51141-98.
  Бухгалтерський облік є документальним. Відображення господарських операцій на рахунках проводиться тільки на підставі документації. Документ - це письмовий доказ дійсного здійснення господарської операції і права на її вчинення. Якість бухгалтерського обліку залежить, насамперед, від правильності і своєчасності складання документів. Роль і значення документів великі. Вони служать для попереднього і наступного контролю за збереженням майна, за законністю і доцільністю господарських операцій.
  Попередній контроль здійснюється керівними працівниками організацій при підписанні документа, на підставі якого здійснюється певна господарська операція (прийом та видача матеріалів, виплата грошей з каси і т.д.). Підписуючи документ, працівник бере на себе відповідальність за законність і доцільність даної господарської операції. Це покладає на кожного працівника, який підписав документ, особисту відповідальність за даний дозвіл. Подальший контроль проводиться, головним чином, у формі документальних ревізій, шляхом перевірки в бухгалтерії всіх документів, що надходять, а також при аудиторській перевірці.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Діловодство в кадровій службі підприємства. Реферат.
  Відділ кадрів традиційно являв собою самостійний структурний підрозділ підприємства, підлеглий або керівнику підприємства, або його заступнику з кадрової роботи. Залежно від виду та галузевої приналежності підприємства, кількості і структури кадрового потенціалу змінилася структура і чисельність самої кадрової служби.
  Термін «діловодство» характеризує сукупність робіт з документування управлінської діяльності установ і організації в них документів. Поняттям «документ» визначається інформація, записана будь-яким способом на будь-якому матеріалі, видана або отриманий будь-яким фізичним або юридичною особою, в будь-якій організації для використання у своїй діяльності. Таким чином, поняття «управління», «інформація», «діловодство», «документ» органічно взаємопов'язані. Не випадково автори, що вивчають еволюцію управлінської думки, починають звіт від шумерської писемності на глиняних табличках, датованих третім тисячоліттям до нашої ери. Ці перші документи містять інформацію про комерційних угодах і законах Шумера, будучи доказом існування діловодства і практики управління ще в стародавньому світі. Рішення проблем управління документацією у сучасний період пройшло у розвинутих країнах два основних етапи, Перший етап 1970-1980рр. У цей час більшість авторів вважали, що «паперове управління» не потрібно і застаріло. Проте другий етап діловодства показав, що «паперовий» потік збільшується, і робиться висновок, що існування традиційного діловодства та обробки документів на ЕОМ будуть дуже тривалими.
  Актуальність обраної теми обумовлюється недостатньою опрацюванням проблеми документаційного забезпечення управління в організації. Рішення проблеми управління документацією в сучасних умовах дозволить цілеспрямовано формувати інформаційні ресурси організацій, забезпечувати їх ефективне функціонування, а також відкрити доступ споживачам до інформаційних ресурсів з найменшими витратами часу, праці і коштів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Діловодство в компанії "ТОВ Юніпродуктс СНД". Реферат.
  ТОВ «Юніпродуктс СНД» є філією компанії Uniproducts в Голландії. Філія в Росії має свій завод в м. Москві і займається виробництвом і продажем продуктів харчування, таких як маргарин, майонез і кетчуп, на території м. Москви і Російської Федерації.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Діловодство та ПК. Реферат.
  Будь-який керівник потребує помічнику - секретарі, який відповідає не тільки за діловодство, а й бере на себе організацію інформаційного обслуговування, використовуючи у своїй професійній діяльності сучасну комп'ютерну технологію. На допомогу секретарю для вирішення цього питання приходить довідково-правова система Консультант Плюс, що містить в підсистемі Ділові Папери електронні бібліотечні зразки та шаблони типових документів.
  У сучасному закладі основними технологічними інструментами роботи з документами є комп'ютери, встановлені на робочих місцях виконавців і об'єднані в мережу. Якщо комп'ютерна мережа охоплює всі робочі місця діловодного персоналу в структурних підрозділах організації, то з'являється можливість використовувати мережу для переміщення документів.
  До об'єктів системи управління документообігом відносяться структури даних, над якими проводяться операції. До них відносяться картотеки, реєстраційно-контрольні картки, файли документів, повідомлення та папки. Кожен документ повинен бути зареєстрований в системі. У процесі реєстрації в реєстраційну картку заносяться реквізити документа, що характеризують власне документ і стан його обробки. Передбачається можливість ієрархічних двонаправлених гіпертекстових зв'язків між документами.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Діловодство, кореспонденція (Контрольна). Реферат.
  Розмір: 12 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Діловодство. Реферат.
  Термін «діловодство» характеризує сукупність робіт з документування управлінської діяльності установ і організації в них документів. Поняттям «документ» визначається інформація, записана будь-яким способом на будь-якому матеріалі, видана або отриманий будь-яким фізичним або юридичною особою, в будь-якій організації для використання у своїй діяльності. Таким чином, поняття «управління», «інформація», «діловодство», «документ» органічно взаємопов'язані. Не випадково автори, що вивчають еволюцію управлінської думки, починають звіт від шумерської писемності на глиняних табличках, датованих третім тисячоліттям до нашої ери. Ці перші документи містять інформацію про комерційних угодах і законах Шумера, будучи доказом існування діловодства і практики управління ще в стародавньому світі. Рішення проблем управління документацією у сучасний період пройшло у розвинутих країнах два основних етапи, Перший етап 1970-1980рр. У цей час більшість авторів вважали, що «паперове управління» не потрібно і застаріло. Проте другий етап діловодства показав, що «паперовий» потік збільшується, і робиться висновок, що існування традиційного діловодства та обробки документів на ЕОМ будуть вельми тривалим.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Діловодство. Реферат.
  Одним з істотних елементів, управлінського виробництва є діловодство - діяльність, яка охоплює всі питання документування та організації роботи з документами, в процесі здійснення управлінських дій. Діловодство має вдосконалюватися на основі однаковості форм документів і методів їх обробки. Тому ГОСТом в 1973р. була введена єдина державна система діловодства (ЕГСД), яка являє собою науково упорядкований комплекс правил і нормативів з ведення діловодства, починаючи з моменту надходження або створення документа. Д \ п складається з: 1) документування - створення док, що відображають діяльність установи. 2) документаційне забезпечення - робота з готовими документами, створені в установі або отриманими ззовні: прийом, реєстрація, розподіл, виконання, контроль виконання, формування справ, підготовка документів до архівного зберігання і подальшого їх використання.
  Розмір: 32 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Діловодство. Реферат.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Діловодство. Реферат.
  Термін «діловодство» характеризує сукупність робіт з документування управлінської діяльності установ і з організації в них документів. Поняттям «документ» визначається інформація, записана будь-яким способом на будь-якому матеріалі, видана або отриманий будь-яким фізичним або юридичною особою, в будь-якій організації для використання у своїй діяльності. Таким чином, поняття «управління», «інформація», «діловодство», «документ» органічно взаємопов'язані.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Документообіг в бухгалтерії. Реферат.
  Служба ДОУ повинна систематично вести облік кількості оброблюваних документів, включаючи всі їх види і розмноження екземпляри. Результати обліку документообігу узагальнюються і доводяться до відома керівника підприємства для обробки заходів про вдосконалення роботи з документами.
  Щоб документи могли служити достовірним підставою для бухгалтерських записів і мати юридичну силу, до їх складання пред'являються певні вимоги. Насамперед, необхідно, щоб документ був складений на бланку. Лише за відсутності бланків допускається складання документа на чистому аркуші паперу.
  За порушення порядку складання документів відповідають, перш за все, ті особи, які їх складають і оформляють своїми підписами. Ще більша відповідальність лягає на апарат бухгалтерії, який отримує ці документи, всебічно перевіряючий їх і робить на їх підставі облікові записи. Особлива відповідальність покладається на головного чи старшого бухгалтера як керівника обліку. Старший бухгалтер несе матеріальну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність за неправильне або недбале складання та оформлення документів, втрату або псування їх, за оформлення документів на відпуск матеріальних цінностей з порушенням встановленого порядку і т.п.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 2
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка