ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

 1. Дослідження систем управління на прикладі ТОВ «Алена». Реферат.
  У даний роботі зроблено спробу аналізу різних систем управління організаціями, розглянутий алгоритм її побудови. На основі теоретичних знань проведений аналіз структури управління ТОВ «Олена», зроблено пропозиції щодо поліпшення структури управління.
  Дослідження і проектування функцій управління є найбільш трудомістким завданням, особливо в умовах перехідного періоду, так як будь-яке їх зміна призводить до зміни структури управління. Виділення функцій управління викликано ще й різноманіттям управлінської діяльності, тобто процесами прийняття рішення. Оскільки кожна окрема функція характеризує специфічну управлінську діяльність, то сукупність таких функцій дозволяє формувати конкретну систему управління. На сучасному
  Відмінною рисою роботи цих організацій в даний час полягає в тому, що вони діють в постійно мінливих економічних умовах. І щоб вижити і зберегти здатність до розвитку підприємства повинні постійно адаптуватися до навколишнього їхньому середовищі. Ця обставина накладає певні вимоги до система управління організацією. Вона повинна відповідати сучасним ринковим умовам: бути достатньо гнучкою, бути адекватною складної технології виробництва, враховувати серйозну конкуренцію на ринку товарів (послуг), враховувати вимоги до рівня якості обслуговування, брати до уваги невизначеності зовнішнього середовища і деякі інші вимоги.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Дослідження систем управління. Реферат.
  18. Q - суттєві параметри - параметри, відібрані для аналізу модельованого об'єкта як необхідні, так і достатні для його характеристики з урахуванням цілей моделювання. Вони впливають на стійкість системи: якщо значення параметра виходять за рамки допустимого, то система руйнується.
  18. Закон або принцип різноманітності - для вирішення завдань управління складними системами необхідно врахувати велику різноманітність всіляких факторів; різноманітність станів системи можна визначити як ентропію: H = log2 (m), де m - безліч станів системи.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Дослідження систем управління. Реферат.
  Характерною особливістю сучасного стану ринку є загальне зростання конкуренції на багатьох його сегментах. Це призводить до того, що раніше проведені заходи щодо підвищення конкурентоспроможності організації на ринку не приводять до бажаних результатів. Саме час вживати кардинальні дії по загальному підвищенню ефективності функціонування підприємства. Оскільки успішність функціонування фірми в кінцевому рахунку цілком залежить від правильності прийняття рішень вищим управлінцем, то зростає ступінь його відповідальності за кожне прийняте рішення, спрямоване на пошук ефективних шляхів адаптації системи управління до умов загострюється конкурентної боротьби. У зв'язку з цим потрібна велика глибина опрацьованості в управлінській аналітиці, яка неможлива без застосування сучасних методів аналізу управлінської діяльності.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Дослідження систем управління. Реферат.
  "Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб всі що протікають в ній процеси здійснювались вчасно і якісно. Звідси увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам відповідності завдань організацій.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка