УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

 1. Використання програмного забезпечення як фактор підвищення якості управління проектами. Реферат.
  Розмір: 1 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Світ управління проектами. Реферат.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація управління проектами. Реферат.
  По суті, значний виграш за часом утворився від застосування точних математичних методів в управлінні складними комплексами робіт, що стало можливим завдяки розвитку обчислювальної техніки. Однак, перші ЕОМ були дорогі і доступні тільки великим організаціям. Таким чином, історично перші проекти являли собою грандіозні за масштабами робіт, кількістю виконавців і капіталовкладенням державні програми.
  Інші розглядають Управління проектами виключно з точки зору наукового підходу, виходячи з того, що всі фактори можуть бути передбачити, і всі альтернативи заздалегідь проаналізовані. При такому підході функції Управління проектами сильно скорочені. Перевірити стан справ. Оновити план. Рухатися вперед.
  Деякі керівники характеризують управління проектами як форму сучасного мистецтва, довільний набір ідей і принципів, що дозволяють долати виникаючі по ходу справи труднощі й успішно завершувати проект. Основна передумова цього полягає в тому, що проект вважається непередбачуваним, а інтуїція - ключовий елемент успіху.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Управління проектами. Реферат.
  Протягом останніх десятиліть сформувалася нова наукова дисципліна - управління проектами (project management) - розділ теорії управління соціально-економічними системами, що вивчає методи, форми, засоби найбільш ефективного та раціонального управління змінами.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Управління проектом. Реферат.
  По-перше, до переходу російської економіки на ринкові відносини, терміни "проект" і "управління проектом" мали інше трактування, ніж у сучасний час. Раніше, до початку структурних змін в економіки сутність управління проектом зводилася до керівництва та адміністрування будівельних і монтажних робіт. Не проводилося ніякого управління на передінвестиційній і експлуатаційній фазі проекту. Практично не здійснювалося ефективного планування на стадії реалізації проекту. Сутність контролю обмежувалося фіксуванням помічених відхилень без цілеспрямованого їхнього усунення. Та й сам термін "проект" був іншим. Під проектом розглядалася система кошторисів і креслень, на підставі яких і проводилася управління будівельними роботами.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Управління проектом: розгортання систем персонального радіовиклику. Реферат.
  Система персонального радіовиклику (СПРВ) або пейджинг представляє собою сучасний швидко розвивається сектор телекомунікацій. На сьогоднішній день лідируючі позиції по даному виду зв'язку займають США і Китай. У США налічується близько 37% всіх пейджерів у світі. У Китаї 20 млн. чоловік - власники пейджерів.
  Для побудови мережевого графіка, необхідно визначити склад і послідовність робіт та оцінити їх тривалість. Мережеві графіки будують виходячи з дерева цілей. Для визначення складу робіт проекту "Розгортання та введення в експлуатацію системи персонального радіовиклику" необхідно реалізувати наступні роботи:
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Фінансування проектів, механізми змішаного фінансування, самоокупності, страхування, противитратної механізми. Реферат.
  Фінансування з повним регресом на позичальника - найбільш поширена форма проектного фінансування. Цій формі віддають перевагу зважаючи швидкості і простоти отримання необхідних коштів для фінансування проекту, і, крім того, вартість цієї форми фінансування нижче, ніж у двох інших.
  1. Портфельні (вкладення капіталу в групу проектів, наприклад, придбання цінних паперів різних підприємств, в цьому випадку основне завдання інвестора - формування і управління оптимальним інвестиційним портфелем, як правило, здійснюються за допомогою операцій на фондовому ринку ; ці інвестиції представляють собою короткострокові фінансові операції).
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Формування команди для здійснення проекту. Реферат.
  Дана робота присвячена складного процесу підбору персоналу для реалізації якого-небудь проекту. Як відомо, помилки при відборі нових працівників можуть призводити до значних втрат, високої плинності кадрів, поганому морально-психологічному клімату в підрозділах компанії, низькою трудової та виконавчої дисципліни і т.п. Щоб уникнути цих негативних наслідків, необхідно мати уявлення про те, що таке проект взагалі, що являє собою конкретний проект, над яким ви працюєте, знати ефективні способи планування потреби в персоналі та підбору відповідних під висунуті вимоги співробітників. Мета цієї роботи - дати рекомендації російським компаніям з ефективного набору співробітників для здійснення будь-якого проекту.
  У випадку вже працюючого підприємства, яке розвиває існуючий або починає новий бізнес, найбільш оптимальним представляється формування команди фахівців для проведення аналізу цілей. Крім маркетолога і HR-менеджера в неї можуть увійти представники фінансового, виробничого (торгового), збутового, закупівельного та інших відділів, бухгалтерії і т. д. Узгоджена робота такої команди допоможе максимально конкретизувати мету майбутнього бізнесу.
  Команда - це не просто група людей. Це група, що діє спільно з метою досягнення результатів, до яких прагне кожна людина з групи. Потенціал команди набагато вище потенціалу групових чи індивідуальних зусиль. Завдяки цьому потенціалу самий пересічний проект, що знаходиться на межі краху, може дати блискучі результати.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Ефективність проекту (NPV). Реферат.
  NPV, або чиста приведена вартість проекту є найважливішим критерієм, за яким судять про доцільність інвестування в даний проект. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до спільного знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена вартість визначається за формулою:
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка