АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

 1. DeBirs - алмазна монополія. Реферат.
  Давні греки називали його "адамас" - незламний, непереможний, араби Стародавні греки називали його "адамас" - незламний, непереможний, араби - "ал-Мас" (найтвердішої). В Індії перед ним колись схилялися, як перед святинею. "Алмаз ... Це світло сонця, згусле в землі і охолоджений часом, він грає всіма кольорами веселки, але сам залишається прозорим, наче крапля" - так писав Купрін.
  Монополія виникла наприкінці 19-Монополія виникла наприкінці 19 - початку 20 в. Термін "монополія" у буквальному значенні слова означає єдиного продавця товару. У сучасних умовах вживання цього терміна вийшло за рамки буквального розуміння і цей термін використовується для позначення різних різновидів ринкових ситуацій, характерних для недосконалої конкуренції.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Аналіз монополій. Реферат.
  Проаналізувати вплив податку на монополіста нескладно. Припустимо, кожна одиниця продукції обкладається певним податком у t дол, так що монополіст повинен платити уряду t дол за кожну продану одиницю продукції. Отже, граничні (і середні) витрати фірми зросли на величину податку t. Якщо початкові витрати фірми становили МС, її рішення з оптимального обсягу виробництва тепер виглядає так:
  Предмет даної роботи - монополії і монопольна влада, а також державне регулювання діяльності монополій. Монополія і монопсонія є поняттями, прямо протилежними поняттю ідеальної конкуренції. Монополія - ??це ситуація на ринку, яка характеризується безліччю покупців і лише одним продавцем.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Антимонопольна політика РФ, значення і проблеми. Реферат.
  З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних заходів проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій.
  Накопичений країнами з "ринкової" економікою досвід антимонопольної боротьби, хоч і цікавий сам по собі і, безумовно, повинен активно вивчатися і використовуватися в різних конкретних випадках приборкання конкретних монополій, в цілому не може служити основою для розробки спільної програми дій по демонополізації постсоціалістичної економіки. Антимонопольна політика ринкових країн не носить "сістемоотріцающего" характеру, тобто не спрямована на якісні перетворення сформованого типу економічної системи. Досить ефективне функціонування економіки в сучасних, переважно ринкових країнах, неможливо без постійного балансування між елементами монополії і конкуренції, без забезпечення того чи іншого поєднання двох найважливіших почав ефективності сучасного суспільного відтворення. Ця політика спрямована не на усунення монополій, а лише на підтримку необхідного рівноваги між двома основними складовими ефективності. [7, c.34]
  Враховуючи властивість монополій прагнути до придбання надмірної економічної влади, держави практично всіх країн з ринковим типом економіки проводять у тих чи інших формах і масштабах втручання в діяльність монополій, погодившись із своїми уявленнями про ступінь суспільної небезпеки тих чи інших монопольних структур. Більше того, ця політика в останні десятиліття все частіше виступає не у формі окремих разових заходів, а в якості однієї з постійних функцій держави. [4, c.67]
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Антимонопольна політика США. Реферат.
  У реальному економічному житті США антитрестівська політика федеральних органів влади визначається не тільки антитрестовским законодавством. Справа в тому, що зазначені законодавчі положення і норми сформульовані досить широко. Конгрес США залишив за судовою владою право вирішувати, що складає «спробу монополізації», «суттєве зменшення конкуренції на вільному ринку», «нечесні методи ведення конкурентної боротьби» і т. д. Два основних державних органи-Федеральна торгова комісія і антитрестовский відділ Міністерства Юстиції - також володіють широкими повноваженнями у цій сфері.
  У США головну роботу з державного контролю за монополістичної діяльністю проводить антитрестовский відділ Міністерства юстиції, який наділений повноваженнями порушувати судові справи проти осіб, які порушують антитрестовські законодавство. Крім Міністерства юстиції проведення державного контролю за дотриманням антитрестівського законодавства здійснює Федеральна торгова комісія. Разом з тим слід зазначити, що основне навантаження у проведенні цих заходів падає на федеральні суди і, в першу чергу, на Верховний суд США, який оцінює законність або недійсність тих чи інших обмежувальних умов у договорах або методах господарської діяльності.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Антимонопольна політика в Росії. Реферат.
  Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що антимонопольна політика в Росії розвинена ще не достатньо добре, але є всі тенденції до подальшого вдосконалення цієї сфери. Причому, я впевнена, що антимонопольна політика буде плідно розвиватися як відносно монополій закритого і відкритого типу, так і щодо природних монополій, що, мабуть, на даний момент найбільш важливо для російської економіки.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Антимонопольна політика і регулювання в РФ. Реферат.
  Проблема взаємовідносини держави і господарюючих суб'єктів є однією з найбільш складних в економіці. Держава виконує найважливіші функції в господарській системі. Об'єктивні економічні передумови посилюють роль держави в регулюванні суспільного виробництва.
  Основні відмінності в антимонопольній політиці та практиці "ринкових" країн пов'язані з неоднаковими акцентами у використанні напрямків регулювання монополій і прямого недопущення, придушення або усунення їх у формі дроблення на окремі самостійні підприємства. У цьому зв'язку розрізняють особливості європейського та американського підходів в антимонопольної політики. Антимонопольна політика в європейських країнах у більшій мірі спрямована на регулювання вже сформованих монополій незалежно від того, якими шляхами вони домоглися свого монопольного становища, причому дане регулювання не передбачає структурних змін, тобто не містить вимог про деконцентрації, дробленні фірм на самостійні підприємства. Що ж до особливостей державної політики впливу на монополії в США, то для неї, перш за все, і безумовно, характерна набагато менша опора на регулювання. Такий вплив вважається доцільним і необхідним тільки стосовно до природних монополій. Відносно ж звичайних монополій американське законодавство виходить з того, що зовсім необов'язково позбавляти фірму монопольно високих прибутків, якщо монопольне становище на ринку досягнуто нею "завдяки вищим діловим якостям, винахідливості або ж просто щасливому випадку".
  Враховуючи властивість монополій прагнути до придбання надмірної економічної влади, держави практично всіх країн з ринковим типом економіки проводять у тих чи інших формах і масштабах втручання в діяльність монополій, погодившись із своїми уявленнями про ступінь суспільної небезпеки тих чи інших монопольних структур. Більше того, ця політика в останні десятиліття все частіше виступає не у формі окремих разових заходів, а в якості однієї з постійних функцій держави.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Антимонопольна політика. Реферат.
  Антитрестовская політика являє собою спроби захистити і посилити конкуренцію шляхом створення перешкод для виникнення або захисту монопольної влади. Ідеальною, з точки зору економіста, була б антитрестівська політика, націлена тільки на забезпечення благополуччя споживачів шляхом захисту і посилення конкуренції, але спроба зробити всі ринки абсолютно конкурентними - нереалістична. Існуючі антитрестовські закони готуються політиками, приводяться у виконання юристами і інтерпретуються суддями.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Антимонопольна політика. Реферат.
  Позови в загальногромадянський або Торговий суди можуть пред'являтися будь-яким, мають законний інтерес особою, Прокуратурою, міністром у справах економіки, а також головою Ради у справах конкуренції. Протести за рішеннями Ради розглядає апеляційний суд Парижа. Таким чином, антимонопольна політика у Франції проводиться і спеціальними органами, та організаціями, які прямо не займаються цими питаннями, але по ряду проблем співпрацюють зі спеціальними антимонопольними органами.
  Розмір: 73 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Антимонопольна політика. Реферат.
  У даному рефераті мова піде про антитрестовской діяльності та економічному регулюванні як відповідь заходах держави на дефекти ринку, причиною яких є влада монополій. Почнемо з загального обговорення проблеми існування монополій. Потім розглянемо антитрестовских політику в тому її вигляді, в якому вона була сформульована політиками, юристами, суддями та економістами. Нарешті, піднімемо питання практичного здійснення економічного регулювання в галузях, в яких конкуренція неможлива, та й не бажана; досліджуємо завдання регулювання діяльності природних монополій.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Антимонопольне регулювання в Росії. Реферат.
  Розвиток антимонопольного регулювання дуже актуально для розвитку російської економіки, де ступінь монополізації ринку вище, ніж у державах з історично сформованим ринковим господарством. Російська економіка успадкувала від радянської економіки високий рівень концентрації виробництва у багатьох галузях господарства. У Росії також великий ринковою владою володіють природні монополії, функціонуючі в базових сферах економіки - електроенергетиці та транспорті. Так, «РАО ЄЕС Росії» контролює 98% споживачів електроенергії, «РАО ГАЗПРОМ» - 94% внутрішнього газового ринку, МПС - 77% вантажообігу. Антимонопольне регулювання в поєднанні з підтримкою вітчизняного підприємництва та організацією захисту прав споживачів служать одним з істотних умов успішного соціально-економічного розвитку Росії.
  З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Росією: без прийняття твердих і послідовних заходів проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій.
  У Росії процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 6
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка