АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

 1. 1С-бухгалтерія. Реферат.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. 1С Бухгалтерія: відповіді на запитання. Реферат.
  Програма 1С: Бухгалтерія 7.х, крім обліку грошових коштів, надає користувачеві можливість ведення кількісного обліку. Кількісний облік можна вести на будь-якому рахунку або субрахунку. Можливість ведення кількісного обліку на рахунку включається на етапі редагування плану рахунків (графа Кол. В плані рахунків).
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. АСУ в легкій промисловості. Реферат.
  Ідея нормативного проектування систем управління містилася ще в спробах побудови діяльності організацій на основі застосування математичної моделі (мережевий, конвеєрної, черги, лінійного програмування та ін.) Як загальний принцип побудови цілісних організацій ця ідея була усвідомлена в середині 60-х років Хоча численні технічні аспекти методу АСУ продовжують розроблятися, його засади та форми застосування до прикладних задач досягли певного, досить високого рівня, що дозволяє говорити про цю розробку як в принципі про завершеною .
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Автоматизація банківської діяльності. Банківські мережі. Реферат.
  Як приклади передових технологій, що використовуються в банківській діяльності, можна назвати бази даних на основі моделі "клієнт-сервер" (характерне використання ОС Unix і БД Oracle); засоби міжмережевої взаємодії для міжбанківських розрахунків; служби розрахунків, повністю орієнтованих Internet, або, так звані, віртуальні банки; банківські експертно-аналітичні системи, використовують принципи штучного інтелекту і багато іншого.
  В даний час БС дозволяють автоматизувати практично всі сторони банківської діяльності. Серед основних можливостей БС, заснованих на використанні сучасних мережевих технологій, слід згадати системи електронної пошти, бази даних на основі моделі "клієнт-сервер", ПО міжмережевоговзаємодії для про Нині БС дозволяють автоматизувати практично всі сторони банківської діяльності. Серед основних можливостей БС, заснованих на використанні сучасних мережевих технологій, слід згадати системи електронної пошти, бази даних на основі моделі "клієнт-сервер", ПО міжмережевоговзаємодії для організації міжбанківських розрахунків, засоби віддаленого доступу до мережевих ресурсів для роботи з мережами банкоматів і багато іншого.
  Банківські комп'ютерні системи на сьогоднішній день є однією з найбільш швидко розвиваються галузей прикладного мережевого програмного забезпечення. Потрібно відзначити, що БС являють собою "ласий шматочок" для будь-якого виробника комп'ютерів і ПЗ. Тому майже всі великі компанії розробники комп'ютерної техніки пропонують на цьому ринку системи на базі своїх платформ.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Автоматизація бухгалтерського обліку. Реферат.
  Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих завдань. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), яка повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцем реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Автоматизація бухгалтерського обліку. Реферат.
  Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих завдань. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), яка повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцем реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Автоматизація діяльності підприємства. Реферат.
  Багато компаній вірять в те, що одна тільки автоматизація приведе до поліпшення фінансово-економічної ситуації, і починають зусилля по реалізації інформаційних систем безпосередньо з автоматизації, пропускаючи критичні кроки розуміння і спрощення своїх бізнес процесів. Але нерідко ці процеси настільки невпорядковані, що в загальному створюють враження хаосу на підприємстві. Як відомо, автоматизувати хаос далеко не просто, якщо неможливо. Тому перш ніж створювати інформаційну систему слід переглянути систему управління в організації. Зміна бізнес процесів називають реинжинирингом (business processes reengineering). Так, для початку потрібно упорядкувати схему бізнес процесів і систему управління організації в цілому:
  Найважливішим фактором успішної діяльності підприємства є вміння його керівництва відчувати ринок і орієнтуватися на нього. Дві основні завдання стоять перед будь-якою компанією: подбати про себе і бачити навколишню дійсність. "Подбати про себе" - значить навести порядок в технологіях діяльності, процедурах документообігу, організаційно-штатній структурі. Всі починають розуміти, що потрібно міняти систему управління, знижувати витрати і ефективно управляти фінансами. Питання в тому, як це зробити? Як підрахувати істинну собівартість виду продукції, як спланувати закупівлі матеріалів при наявних запасах, які процеси удосконалювати в першу чергу. Одним з механізмів вирішення завдання наведення порядку є постановка на підприємстві методології управлінського обліку, застосування якого дасть відповіді на питання що, де, коли, як, чому, скільки, в чому причина і т.д. Результатом буде підвищення внутрішньої ефективності підприємства. Однак, успішна внутрішнє життя підприємства - це необхідна, але не достатня умова виживання, а тим більше для заняття провідних позицій на ринку. Щоб підвищити зовнішню ефективність, слід адаптуватися до вимог навколишнього світу, потребам ринку, навчитися керувати постачальниками і замовниками. Здатність правильно і своєчасно реагувати на зовнішнє середовище дає стратегічне мислення.
  Ми постійно чуємо про те, що російські підприємства не можуть конкурувати із західними виробниками, що у нас не настільки розвинені технології, і що якість російської продукції надто поступається закордонним аналогам. Проблема в тому, що російські управлінці стали стикатися, принаймні, з двома проблемами в управлінні:
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Автоматизація інвестиційної компанії. Реферат.
  Необхідна оперативна і повна інформація, що надходить в зручному для користування і аналізу вигляді. По можливості необхідна програма, яка змогла б автоматично аналізувати інформацію, що надходить. У кожному разі переслідується одна мета - максимально ефективне інвестування грошових коштів. З цієї основної уели можуть випливати й інші другорядні завдання: правильне фінансове планування потоків платежів, управління ризиками, забезпечення оптимального балансу між прибутковістю і ліквідністю активів і просто авНеобходіма оперативна і повна інформація, що надходить в зручному для користування і аналізу вигляді. По можливості необхідна програма, яка змогла б автоматично аналізувати інформацію, що надходить. У кожному разі переслідується одна мета - максимально ефективне інвестування грошових коштів. З цієї основної уели можуть випливати й інші другорядні завдання: правильне фінансове планування потоків платежів, управління ризиками, забезпечення оптимального балансу між прибутковістю і ліквідністю активів і просто автоматизація господарської діяльності компанії, починаючи з бухгалтерського обліку і закінчуючи оперативним зв'язком з регіональними відділеннями.
  У діяльності інвестиційної компанії зустрічаються різноманітні типи сдеВ діяльності інвестиційної компанії зустрічаються різноманітні типи угод: з купівлі-продажу цінних паперів у юридичних і фізичних осіб, купівлі-продажу цінних паперів з виконанням правила підтримки і т.п .
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Автоматизація відділу управління персоналом в ІСУП на базі інформаційної системи АЛЕФ. Реферат.
  Інформаційно-аналітичної підтримки господарської діяльності підприємств завжди приділялося досить багато уваги. В останні роки в цій області відбулися реальні просування. На підприємствах стрімко створюються системи оперативного, виробничого, бухгалтерського, фінансового та інших видів обліку.
  Серед завдань, що вирішуються за допомогою Системи Алеф, - ведення оперативного, бухгалтерського та управлінського обліку, управління персоналом, оперативного планування і контролю виконання бюджетів, складання різного роду звітності для всіх груп користувачів: бухгалтерів, керівників, зовнішніх зацікавлених сторін та ін Програма може бути налаштована для ведення обліку як в РСБУ, так і в МСФЗ, таких як GAAP, IAS. Програма дозволяє вести облік для декількох підприємств в єдиній базі даних. Крім того, можливе ведення обліку декількох підприємств в єдиній базі даних. При цьому ступінь прозорості довідників гнучко настроюється.
  Крім того, зміни стосуються й об'єкта управління - господарюючі суб'єкти стають все більш і більш складними. Як правило, сучасного господарства освіту це не одне підприємство, а група юридичних осіб, розподілена в просторі. Навіть за наявності централізованого управління, збільшується складність і кількість рівнів прийняття рішень.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Автоматизація оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційного банку за допомогою аналізу ділового ризику. Реферат.
  У данно курсовому проекті розглядається задача про автоматизацію оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційного банку за допомогою аналізу ділового ризику. Проводиться аналіз цієї задачі, а також наведена програма для визначення ділового ризику засобами MS Excel.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 1 з 4
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка