ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 11 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Види і функції грошей. Реферат.
  Гроші це невід'ємна й істотна частина фінансової системи кожної країни. Називаються вони доларами, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом оплати, засобом збереження вартості і одиницею рахунку у всіх, крім самих початкових економічних системах. У цій роботі автор намагається розглянути сутність грошей, їх економічне значення, і фактори, що визначають їх кількість (масу). Так само буде зроблена спроба показати, наскільки велике економічне значення грошового обміну і яку роль гроші грають у формуванні економічної політики.
  Гроші служать також розрахунковою одиницею або «мірою вартості». Роль грошей як «одиниці виміру» дозволяє використовувати встановлені ціни для угод. Функції грошей, як розрахункової одиниці, дозволяють вимірювати економічні величини зрозумілим для всіх (майже) способом. Крім того, що гроші служать засобом обміну і розрахунковою одиницею, вони ще забезпечують дуже зручний спосіб заощадження (засіб заощадження) і зручний спосіб запозичення грошей (засіб відстроченого платежу). Як «засіб заощадження» гроші полегшують процес здійснення накопичення з поточного доходу за рахунок гарантування майбутньої купівельної спроможності. Як «засіб відстроченого платежу» гроші полегшують запозичення (і надання позик), забезпечуючи ту міру купівельної спроможності, яку на даний момент часу запозичують і дають у позику. Гроші унікальні за своєю простотою, як засіб платежу за товари та послуги: вони мають самої високою ліквідністю серед всіх фінансових засобів.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Види інформаційних і обчислювальних послуг. Реферат.
  Сукупна пропозиція зсувається в бік збільшення виробництва інформаційних товарів і послуг. З'являються нові продукти і нові послуги, нові галузі, нові спеціальності і нові робочі місця. У результаті створення, поширення, оновлення та застосування інформації відбувається випереджаючими темпами (порівняно з використанням будь-яких інших ресурсів).
  У міру свого створення економіка інформаційного суспільства починає використовувати не два, а чотири основних ресурсу: праця, капітал, індивідуальну, групову і регіональну свободу, а також релевантну інформацію (постійно оновлювані теоретичні знання і різного роду відомості, в тому числі практичні навички людей). Перші два з них служать чинниками виробництва, останні два - необхідними умовами їх ефективного використання. У такій економіці має місце систематичне збільшення потенційного випуску, за рахунок постійного оновлення технологічної бази виробництва, насамперед шляхом застосування нових інформаційно-комунікативних технологій.
  При інтеграції засобів локальних обчислювальних мереж з їх оточенням важливу роль починають грати телефонні мережі. Первинний прилад такої мережі - телефонний апарат - стає все більш інтегрованим і забезпечує користувачеві досить широкий спектр можливостей.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Види конкуренції, їх особливості та значення для характеристики ринку. Реферат.
  Конкуренція - (від лат. Concurrere - стикатися) - боротьба незалежних економічних суб'єктів за обмежені економічні ресурси. Це економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задовольняючи різноманітні потреби покупців. На світовому ринку постійно існує гостра конкуренція товаровиробників. Для успішного виступу на зовнішніх ринках потрібно істотне підвищення конкурентноздатності пропонованих вітчизняних товарів. При імпорті ж використання конкуренції іноземних продавців дозволяє досягати більш вигідних умов закупівель.
  Ринок, на якому переважає чиста конкуренція - складається з безлічі продавців і покупців якого-небудь схожого товарного продукту, наприклад, пшениці, міді, цінних паперів. Жоден окремий покупець або продавець не робить великого впливу на рівень поточних ринкових цін товару. Продавець не в змозі запросити ціну вище ринкової, оскільки покупці можуть вільно придбати будь необхолдімое їм кількість товару за цією ринковою ціною. Чи не будуть продавці запитувати ціну і нижче ринкової, оскільки можуть продати все, що потрібно за існуючою ринковою ціною. Попит абсолютно еластичний. Ринок для кожної фірми невеликий. Новим фірмам легко потрапити на ринок, неможливі обмежувальні переваги, так як товари і ціни однакові. Важливу роль відіграє надійна репутація фірми. Продавець на цих ринках не витрачає багато часу на розробку стратегії маркетингу, тому, до тих пір, поки ринок залишається ринком чистої конкуренції, роль маркетингових досліджень, діяльності по розробці товару, політики цін, реклами, стимулювання збуту й інших заходів мінімальна.
  2. Виріб і підприємство відрізняються від інших конкурентів особливими властивостями, за які покупці готові платити. Це може бути і кращий зовнішній вигляд, більш досконале функціонування, покращений сервіс і т. д. Такі особливості називають USP (Unique Sales Proposition) і обіцяють виробу хороші перспективи продажів. Такого роду USP могли б, наприклад, виникнути, якщо б підприємство, на відміну від своїх конкурентів, дало на продукцію п'ятирічну гарантію. У цьому випадку підприємство обеспечіает вирішення проблеми у великому сегменті ринку.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Види конфліктів в організації. Реферат.
  Будь-яка організація у своїй життєдіяльності пов'язана з неминучістю виникнення всередині неї різного роду конфліктів. Конфлікт є природним умовою існування будь-якої спільноти людей, джерелом і рушійною силою розвитку цієї спільноти. Таке сприйняття конфлікту дає можливість використовувати його як інструмент впливу на розвиток організації через зміну при необхідності її культури, структури і створення, тим самим, умов для найбільш ефективної роботи колективу з досягнення організаційних цілей.
  У кожної людини в житті є свої цілі, пов'язані з різними областями додатки. Кожен прагне досягти чогось свого або по-своєму. Але часто люди, пов'язані узами спільної ділової активності стикаються у своїх інтересах, і тоді відбувається конфлікт, який, - один з найголовніших ворогів менеджера, тому що він дезорганізує людей, переводить їх в емоції, а не розум. Тому одна з функцій менеджера, як людини, що працює з людьми, - запобігання виникнення, згладжування наслідків конфлікту, вирішення спорів, вміння підвести людей з ворожнечі інтересів до співпраці і взаєморозуміння. Але часто управлінці, які не можуть зосередитися в конфліктній ситуації, встати на об'єктивну позицію, самі інстинктивно намагаються або запобігти конфлікту або відкласти, що не дає повного вирішення проблем у діловому колективі.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Види обробки документів. Реферат.
  Нормативно-методична база діловодства - це сукупність законів, нормативно-правових актів і методичних документів, що регламентують технологію створення, обробки, зберігання і використання документів у поточній діяльності установи, а також регламентують роботу служби діловодства - її структуру, функції, штати, технічне забезпечення і т.д.
  Регулюючи цивільні правовідносини, цивільний кодекс встановлює види і різновиди документів, що створюються з метою фіксації актів цивільних взаємовідносин, реєстрації фактів їх виникнення або припинення, підтвердження правовідносин та ін поряд з цивільним кодексом Російської Федерації окремі сторони роботи з документацією регулюються спеціальними Федеральними законами. Наприклад закон РФ "Про стандартизацію" від 10 червня 1943 № 5154-1 встановлює правові основи стандартизації в РФ, обов'язкові для всіх державних органів управління, підприємств фі підприємців, громадських об'єднань, і певні заходи державного захисту інтересів споживачів і держави у вигляді розробки та застосування нормативних документів з стандартізаціі.1
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Види мит. Реферат.
  Виходячи з принципу обмеження імпорту (експорту) в окремих випадках при ввезенні (вивезенні) на митну територію України незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися такі види: спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита:
  В умовах реформування економіки України мито є найважливішим інструментом зовнішньоторговельної політики держави з метою обмеження ввезення іноземних товарів, захисту та заохочення розвитку вітчизняного виробництва та стимулювання вивозу національних товарів.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Види підприємницької діяльності. Попит і пропозиція. Реферат.
  Підприємець покликаний задовольнити запити певного кола споживачів у кінцевому продукті, продаючи їм товар Т і отримуючи за це грошову виручку Дт. Кінцевий продукт підприємницької діяльності, реалізований споживачеві у вигляді товару може бути найрізноманітнішим. Це все те, чого потребує споживач і що здатний продати йому підприємець: Будівлі, споруди, житло, майнові цінності, споживчі товари, інформація, інтелектуальний продукт, гроші, валюта, цінні папери, всі види послуг, будівельні та інші роботи.
  Досконала конкуренція представляє ідеальний образ конкуренції, при якій продавці і покупці мають настільки широкою свободою поведінки, що жоден з них не здатний диктувати іншому що, як, за якою ціною купувати. Покупцеві не подобається, скажімо, товар або ціна в одного продавця - він йде до іншого. Продавець не бажає продавати свій товар за ціною, що пропонується одним покупцем, він чекає іншого. Адже в умовах досконалої конкуренції і продавців, і покупців, і товарів - безліч. Тільки на такому ринку цілком діє закон попиту та пропозиції, встановлюється рівноважна ціна на товари.
  Два слова "підприємництво" і "ринок" пов'язані з нерозривними узами. Найкоротше і ємне визначення ринкової економіки звучить просто: "Економіка вільного підприємництва". Ринкова, капіталістична економіка завжди характеризувалися як світ бізнесу. А бізнес і підприємництво - по суті одне і те ж. Перехід російської як і будь-який інший економіки до ринкових відносин неминуче пов'язаний із становленням і розвитком підприємництва. Так що, говорячи про економіки взагалі і про ринкову економіку зокрема, неминуче доводиться концентрувати увагу на підприємництві, як невід'ємної складової частини економічної діяльності.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Види підприємництва. Реферат.
  Під іноземними інвестиціями розуміються усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в підприємство з метою отримання прибутку. Іноземні інвестори мають право приймати ділове участь у підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та громадянами на території РФ, а також створювати підприємства, повністю належать іноземним інвесторам.
  Звичайно, кожен з цих видів - державне і приватне підприємництво - має свої відмітні ознаки, але основні принципи їх здійснення багато в чому збігаються. І в тому і в іншому випадку здійснення такої діяльності припускає ініціативність, відповідальність, інноваційний підхід, прагнення до максимізації прибутку. Схожої є і типологія обох видів підприємництва.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Види підприємництва. Реферат.
  Залежно від змісту і спрямованості підприємницької діяльності, об'єкта застосування капіталу та отримання конкретних результатів, зв'язку підприємницької діяльності з основними стадіями відтворювального процесу, розрізняють такі види підприємництва: виробниче, комерційно-торговельне, фінансово-кредитна, посередницьке, страхове.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Види підприємництва. Реферат.
  Під іноземними інвестиціями розуміються усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в підприємство з метою отримання прибутку. Іноземні інвестори мають право приймати ділове участь у підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та громадянами на території РФ, а також створювати підприємства, повністю належать іноземним інвесторам.
  У римському праві «підприємництво» розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Під підприємцем розумівся орендар, людина провідний громадське будівництво. У середні століття поняття «підприємець» вживалося в кількох сенсах. Насамперед до них відносили осіб, що займалися зовнішньою торгівлею. Один з перших прикладів такого підприємництва дає Марко Поло, мандрівник, який стояв біля витоків розвитку торгівлі між Європою та Китаєм. Вирушаючи в подорож торговець (підприємець) підписував контракт з купцем (банком) на продаж товарів. Хоча під час такої подорожі на частку підприємця випадали різні фізичні та моральні випробування по його закінченні він був змушений 75% свого прибутку віддавати купцеві (банку). До підприємців також відносили організаторів парадів, балаганів і уявлень. Крім того, це поняття використовувалося стосовно до керівників великих виробничих і будівельних проектів. Глава такого проекту нічим ні ризикував - він всього лише керував усіма роботами по його організації, використовуючи надані йому фінансові, матеріальні та торговельні ресурси.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 11 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ...  61  71  81  91  101  111  121  131  141  151

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка