РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 11 з 11
<- попередня наступна ->

 1. Ефективність ЗМІ і аудиторія. Реферат.
  Журналіст у своїй діяльності відображає дійсність, потім створює на основі пізнаного текст, і, нарешті, текст надходить в аудиторію. Тому для з'ясування даної діяльності треба, насамперед, вивчить відносини між текстом і аудиторією. Оптимальними ці відносини можуть бути тільки тоді, коли журналіст, орієнтуючись на «споживача», видозмінює в тій чи іншій мірі і формі будь-які сторони твору. Отже, завданнями аналізу «на ефективність» є розгляд всього різноманіття етапів журналістської діяльності на відповідність вимогам прагматичної адекватності, а потім вироблення практичних рекомендацій.
  На відміну від традиційного підходу до вивчення ефективності засобів масової інформації (ЗМІ), обмеженого аналізом споживання аудиторією масової інформації, при якому вимірюються головним чином масштаби «охоплення» газетами, радіо і телебаченням багатомільйонних аудиторій, системний підхід дозволяє виявити, що масштаби реального впливу ЗМІ на соціальну активність особистості поки ще далекі від очікуваного.
  У сучасний період розвитку російського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії такого суб'єктивного чинника як соціальна активність особистості. Важливу роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про зростаючу роль друку, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їх бурхливе зростання, поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротші терміни досягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-яку соціальну середу.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Ефективність рекламної діяльності компанії. Реферат.
  У ході написання роботи виконувалися наступні завдання - розглядалися види реклами на прикладі телереклами, визначалися методи оцінки економічної та психологічної ефективності рекламної діяльності компанії. Також розглядалися шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності та перспективні напрямки її розвитку.
  Економічна ефективність реклами - це економічний результат, отриманий від застосування рекламного засобу або організації рекламної кампанії. Він зазвичай визначається співвідношенням між валовим доходом від додаткового товарообігу як результату реклами і витрат на неї. Загальна умова економічного результату полягає в тому, що валовий дохід має дорівнювати сумі витрат на рекламу або перевищувати її.
  Реклама стала невід'ємним елементом фінасово-господарської діяльності нашої країни. Будь-яке підприємство так чи інакше рекламує себе або свою продукцію. Для цього воно або вдається до послуг рекламного агентства, або створює свій власний відділ реклами.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Ефективність рекламної кампанії в Інтернет. Реферат.
  Дійсно, якщо в ході рекламної кампанії на різних сайтах розміщується один і той же банер, то за показниками відгуку на банер можна досить однозначно судити про ефективність розміщення банера на тому чи іншому сайті. Якщо ж доводиться на різних сайтах розміщувати різні банери, то показники відгуку можуть залежати вже не тільки від аудиторії сайту, але і від зовнішнього вигляду самого банера. У цьому випадку доцільність розміщення банера на конкретному сайті буде вже не так легко визначити.
  Рекламодавці також вітають спроби Web-видавців стандартизувати формати банерів, так як наявність стандартів дозволяє мінімізувати зусилля, і в кінцевому підсумку витрати, на виготовлення різних варіантів банерів. Крім економії коштів на розробку, стандартизація банерів забезпечує рекламодавцям можливість порівнювати ефективність розміщення банерів на тих чи інших сайтах.
  Створити уявлення про товари і фірмі, а тим більше сформувати добре ставлення до них не завжди легко. Це вимагає часу і певної стратегії. Слід пам'ятати: відносини на ринку - це, в першу чергу, людські стосунки. Реклама дозволяє формувати потрібні уявлення про Вашу фірму у широкої аудиторії, на основі яких легше будувати відносини.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Ефективність реклами. Реферат.
  Для такої прагматичної діяльності як реклама природно постійно відслідковувати, в яку ціну їй обходиться цей підсумок. А якщо ми починаємо оперувати кількістю витрат, необхідних для отримання певного результату, значить, ми користуємося поняттям «ефективності». Ефективність реклами - це результат, отриманий від застосування рекламного засобу або організації рекламної кампанії Ефективна реклама - завжди результат ретельного планування. Вдалі рекламні ідеї, пам'ятні рекламні кампанії народжуються не на порожньому місці: їх будують на основі врахування багатьох факторів, що стимулюють продаж товарів і послуг. Відправною точкою при плануванні кожної рекламної кампанії є позиція фірми, товару, послуги по відношенню до мотивів споживання і в порівнянні з конкуренцією. Не будемо забувати, що домінуючу роль відіграють саме ірраціональні мотиви споживання (прагнення людини, зробивши ту чи іншу покупку, ідентифікувати себе як частину певної соціальної групи або реалізувати підсвідому потребу в приналежності до такої групи). Споживачі купують не пропоновані їм товари та послуги, а задоволення своїх потреб (фізіологічних, соціальних, психологічних та ін.) За допомогою цих товарів. Значно меншу роль грає раціональний мотив - потреба покупця в конкретному предметі або послугу. Перш ніж приступати безпосередньо до медіапланування, інакше кажучи, до вибору ЗМІ, визначення розміру, часу, місця і частоти розміщення в ньому, необхідно вибрати критерії оцінки ефективності рекламної кампанії. Визначення ефективності є необхідною умовою правильної організації та планування рекламної діяльності фірми, раціонального використання праці та коштів, які витрачаються на рекламу.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 11 з 11
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 61 71 81 91 101

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка