ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.



Сторінка: 102 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Оптимізація організаційної структури управління. Реферат.
  "Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб всі що протікають в ній процеси здійснювались вчасно і якісно. Звідси увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам відповідності завдань організацій.
  Вертикальні зв'язки з'єднують ієрархічні рівні в організації та її частинах. Вони формалізуються в процесі проектування організації, діють постійно і зображуються на всіх можливих схемах, відображаючи розподіл повноважень або вказуючи на те, «хто є хто» в організаційній ієрархії. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації. У рамках вертикальних зв'язків вирішуються проблеми влади і впливу, тобто реалізується «вертикальне завантаження» роботи. Звичайно зростання організації супроводжується зростанням вертикальних зв'язків, так що за кількістю цих зв'язків можна судити про розмір організації.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Оптимізація показників. Реферат.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі господарства "Шлях Леніна". Реферат.
  У зв'язку з цим особливого значення набуває оптимізація виробничої структури підприємства. Економіко-математична модель дає можливість визначити основні параметри розвитку виробництва для поточного та перспективного планування, може використовуватися для аналізу сформованої структури виробництва, дозволяє виявити більш доцільні шляхи використання ресурсів і можливості збільшення обсягів виробництва продукції, спираючись на фактичні дані за попередні роки. Склад змінних і обмежень даної моделі, характер вхідної інформації і використовувані прийоми моделювання значною мірою аналогічні багатьом іншим важливим економіко-математичних моделей. Таким чином, підготовка курсового проекту з даної теми сприяє поглибленню та закріпленню знань в області економіки та організації сільськогосподарського виробництва та математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві.
  Раціональна організація виробництва сільськогосподарських підприємств має величезне значення в даний час. При все більш посилює кризу, коли відбувається скорочення виробництва, найважливішим стає знайти ті можливості, ті ресурси, які б відновили рівень і темп розвитку виробництва. Оцінивши ефективність своєї діяльності, сільськогосподарські підприємства можуть вибрати економічно вигідний напрямок, яке б відповідало б можливостям підприємства і сформованим економічним умовам.
  Даний оптимальний план виробничої структури господарства «Шлях Леніна» дозволяє отримати максимальний прибуток при наявності наявних ресурсів у розмірі 2,22 млн. руб. При цьому витрати праці необхідно зменшити на 11,8%, вартість товарної продукції зростає на 19,6%, прибуток зросте на 250,8%, а рівень рентабельності на підприємстві досягне 97,96%.
  Розмір: 64 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Опціони. Реферат.
  Класом називається сукупність всіх опціонів одного типу з однаковим базисним активом. Серію складають опціони з одного класу з однаковою ціною виконання і терміном до закінчення контрактів. Ціни виконання для кожної опціонної серії визначаються адміністрацією біржі і змінюються з певними інтервалами щодо ціни базисного активу. Зазвичай в році призначається 4 місяці закінчення контрактів, наступних один за одним з проміжком у три місяці. Днем закінчення контрактів зазвичай є субота, наступна за третє п'ятницею місяця закінчення контрактів.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Досвід кооперативного руху в СРСР у період "перебудови". Реферат.
  Стан економіки кінця 80-х років характеризується насамперед кризою директивно-адміністративної системи управління, заснованої на монополії державної форми власності на засоби виробництва. Відносне благополуччя застійних років було забезпечено проїданням національного надбання, найбагатших природних ресурсів нашої країни. З вичерпанням цих резервів потреба в нових економічних відносинах, які орієнтували б підприємства на підвищення ефективності виробництва, а не на об'ємні валові показники «самоедской» господарювання, явно загострювалася. Поступово і в державній політиці зміцніла позиція, згідно з якою для регулювання суспільного виробництва необхідно використовувати механізм ринку. Але, як переконливо показала господарська практика, особливо наші колишні спроби реформування економіки, орієнтованого лише на державний її сектор - не може бути реального ринку при тому, що існує монополія однієї форми власності, що охоплює переважну частку виробництва, зацікавити людей в його результатах, забезпечити змагальність підприємств у всіх галузях економіки, необхідно було шукати нові і відроджувати старі, забуті форми власності та предпринимательства.
  Поширення рекету - ознака відносної «незрілості» організованої злочинності. Світовий досвід показує, що в економічній діяльності організованої злочинності привласнення - лише перша, але не єдина стадія. Набагато небезпечніше наступний виток. Промисловий рекет втрачає свою привабливість і вигідність у міру вдосконалення законності, зміцнення правопорядку, консолідації жертв, злочинних зазіхань і т. п. Для організованої злочинності більш вигідним стає не "стрижка купонів» з опікуваних підприємств, а пряма участь в їх госп. діяльності. Роль, яку вільно чи мимоволі можуть зіграти в розкручуванні цього витка кооперативи, не можна недооцінювати. Їх залежність від «тіньових» каналів розподілу матеріальних і грошових ресурсів поки ще дуже велика. Відсутність нормально функціонуючої системи матеріального постачання, банківських послуг для кооперативного сектора штовхає кооператорів в обійми або ділків «чорного ринку», контролюють який злочинні клани, або корумпованих діячів апарату, у ряді випадків з ними змикаються.
  При розробці законодавчої бази розвитку кооперації слід виходити не з сьогохвилинних інтересів, а враховувати весь різноманітний досвід розвитку кооперативних форм та можливі перспективи розвитку кооперації в Росії, створити законодавчі основи для розвитку не тільки окремих видів кооперативів, а цільного кооперативного руху, кооперативної політики держави.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Досвід організації роботи з атестації та раціоналізації робочих місць. Реферат.
  Кожен з цих елементів трудового процесу необхідний, але їх роль в досягненні кінцевого результату діяльності різна. Залежно від вибору тих чи інших предметів праці, засобів праці та технології будуть змінюватися кількісні та якісні показники виробництва, рівень досягнення поставленої мети то можна сказати і про організацію праці: по різному організований призведе до різних економічних і соціальних результатам.1
  Для розробки заходів по раціоналізації робочих місць служать матеріали обстеження і аналізу атестації; пропозиції працівників, зайнятих на конкретних робочих місцях; результати оглядів-конкурсів; інформація про передовий вітчизняному та зарубіжному досвіді.
  Робоче місце як одиниця продуктивної сили постійно зазнає змін у зв'язку з удосконаленням засобів праці, використанням більш ефективних предметів праці, застосуванням більш кваліфікованого живої праці і безперервним поліпшенням організації праці та виробничого процесу в цілому. У результаті виробничі можливості одного робочого місця неухильно підвищуються, що створює передумови для скорочення загального числа робочих місць, а отже, і чисельності зайнятих.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Досвід планування в західних країнах. Реферат.
  Ця робота присвячена дослідженню досвіду планування в Японії. Для початку визначимо, що ж таке планування. Згідно Радянському енциклопедичним словником (СЕС М 1989, стор 1022) «Планування економічного і соціального розвитку країни - основний метод здійснення господарсько-організаторської функції держави»
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Орган громадської самодіяльності (бізнес-план). Реферат.
  Цілі, Місія та Завдання ООС дозволять реально допомогти всім вище перерахованим групам із, здавалося б абсолютно протилежними інтересами але їх об'єднує ООС в бажанні жити краще, комфортніше, багатшим, здоровій і довше. При цьому органи громадської самодіяльності Опікунська Рада дозволить без комерційної вигоди для себе вирішити нагальні проблеми.
  · Працевлаштовуються за допомогою ООС в якості менеджера з продажу, торгового представника, рекламного або торгового агента у виробничі або торгові організації за сприяння також Міського Центру Зайнятості Населення, Інтернету та місцевої преси (із зарплатою від 5% від угоди, що укладається)
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація учета копійчаних коштів. Реферат.
  Підприємство в результаті розробки отримай морозостійкій сорт помідорів. Бухгалтер ПІДПРИЄМСТВА, ознайомитись з П (с) БО 8, Визначи Данії об'єкт як нематеріальній актив - право на об'єкти ПРОМИСЛОВОЇ власності. При проведенні чергової перевіркі Дії бухгалтера були візнані помилковості, так як ВІН НЕ зміг довести Чинність всех умів відображення в учета даного об'єкту нематеріального активу, отриманий в результаті розробки.
  Каса ПІДПРИЄМСТВА - це приміщення або мічце, призначеня для приймання, відачі та зберігання копійчаних коштів, других цінностей и касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси та забезпечення в ній ефективного зберігання грошей несе керівник ПІДПРИЄМСТВА.
  Касир зобов "язаний пріділяті особливая уваг належноє заповненості касових документів. При цьом Забороняється прійматі до Виконання первінні документи на Операції, что суперечать законодавчо и нормативним актам, встановленому порядку приймання, збурігання и витрачання коштів, Які порушують Договірну, фінансову дісціпліну, завдають збитків державі, власникам, іншім юридичним та фізичним особам.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організаційна та виробнича структура підприємства. Реферат.
  Підрозділи і працівники підприємства, що виконують певну функцію управління, утворюють функціональну підсистему управління. Розрізняють технічну, економічну, виробничу, зовнішніх господарських зв'язків і соціальну підсистеми управління (рис. 1).
  1. Централізована форма. При цій формі постачальницькі та складські функції здійснюються єдиним апаратом постачання, який ділиться на наступні робочі групи: планова, заготівельна, що займається складськими операціями. Ця структура характерна для невеликих і середніх предпЦентралізованная форма. При цій формі постачальницькі та складські функції здійснюються єдиним апаратом постачання, який ділиться на наступні робочі групи: планова, заготівельна, що займається складськими операціями. Ця структура характерна для невеликих і середніх підприємств.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 102 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 971 981 991 1001 1011 1021 1031 1041 1051 1061

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка