ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 103 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Організаційна культура та персонал. Реферат.
  Під культурою прийнято розуміти загальновизнані цінності і норми поведінки. Зрозуміло, це поняття ширше і глибше наведеного тут його короткого тлумачення. Соціологія представляє багатий матеріал досліджень різних форм прояву культури в різних сферах життєдіяльності людини, в тому числі і різноманітну типологію організаційних культур. Водночас у побуті часто змішують два дуже загальних, але, на наш погляд, все ж різних поняття: «культура організації» (мається на увазі культура підприємства) і «організаційна культура». Спираючись на базисне визначення культури, під культурою організації (підприємства) взагалі варто було б розуміти сукупність загальних цінностей і норм поведінки, визнаних працівниками даного підприємства. Відповідно під організаційною культурою підприємства потрібно розуміти сукупність цінностей і норм організаційної поведінки, прийнятих на даному підприємстві.
  Останній напрям має особливо важливе значення. Саме постійна і цілеспрямована робота з персоналом визначає успіх формування організаційної культури. Навіть найсучасніші структури, чудові організаційні проекти, грамотно виконані посадові інструкції і положення - все це залишиться на папері, якщо не стане способом мислення і базою професійної організаційної діяльності працівників підприємства. Вимоги до професійних знань, навичкам і якостям керівників і фахівців, як і інших працівників, повинні формуватися на основі прийнятої на підприємстві ідеології організаційної поведінки. Таким чином формується організаційна культура.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організаційна культура та способи її розвитку. Реферат.
  Організаційна культура це нова область знань, що входить в серію управлінських наук. Вона виділилася також з порівняно нової галузі знань організаційної поведінки, яка вивчає загальні підходи, принципи, закони та закономірності в організації.
  Багато західні та російські підприємці прийшли до висновку, що процвітає та фірма, в якій створено згуртований колектив, де зламані ієрархічні перегородки, де кожен кровно зацікавлений у загальному успіху, бо від цього залежить його матеріальне благополуччя. Швидше за всіх піднімається і розвивається та фірма, колектив якої має добре розвинену організаційну культуру.
  Згідно Шайн, пізнання організаційної культури починається з першого, "поверхневого" або "символічного", рівня, що включає такі видимі зовнішні фактори, як застосовувана технологія та архітектура, використання простору і часу, спостережувані зразки поведінки, способи вербальної і невербальної комунікації, гасла і т.п., або все те, що можна відчувати і сприймати через відомі п'ять почуттів людини. На цьому рівні речі і явища легко виявити, але їх достатньо важко інтерпретувати в термінах організаційної культури без знання інших її рівнів.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організаційна структура підприємства, її реорганізація. Реферат.
  Термін "організаційна структура" відразу ж викликає в нашій уяві двовимірну деревоподібну схему, що складається з прямокутників і з'єднують їх ліній. Ці прямокутники показують виконувану роботу і коло обов'язків і, таким чином відображають поділ праці в організації. Відносне положення прямокутників і з'єднують їх лінії показують ступінь підпорядкування.
  Керівництво технічними службами, координація підрозділів з розробки технічного розвитку підприємства, забезпечення систематичного підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці, забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції.
  У зв'язку з тим, що організація має занадто малий асортимент продукції, а також, двоє з програмістів працюють тільки з певним програмним забезпеченням (Консультант-Плюс і 1С), організаційна структура потребує переробки. Потрібно ввести посади менеджера з продажу (закупівлі) комп'ютерів і менеджера з продажу (закупівлі) оргтехніки і периферійного обладнання замість менеджера з продажу. Разом з тим, необхідно виділити окремо програміста за програмою «1С» і програміста по «Консультант-Плюс». Також, для зменшення штату співробітників, необхідно скоротити посаду інспектора кадрів, і передоручити повноваження комерційному директорові. Для реорганізації оргструктури підприємства буде проведений SWOT-аналіз.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організаційна структура управління на прикладі муніципального унітарного підприємства "РОС-Алкас-ОРЕНБУРГ". Реферат.
  Ієрархічні структури управління показали ефективність у великих і дуже великих організаціях, в яких необхідно забезпечити злагоджену чітку роботу великих кількостей людей, робітників на єдину мету. Вони дозволяють мобілізувати людську енергію і кооперувати працю людей при рішенні складних проектів в масовому і великосерійному виробництві. До іерарІерархіческіе структури управління показали ефективність у великих і дуже великих організаціях, в яких необхідно забезпечити злагоджену чітку роботу великих кількостей людей, робітників на єдину мету. Вони дозволяють мобілізувати людську енергію і кооперувати працю людей при рішенні складних проектів в масовому і великосерійному виробництві. До ієрархічним типом структури відноситься лінійна організаційна структура, яка застосовується на малих підприємствах.
  Організаційними формами найбільш поширеними в ринковій економіці є: товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, господарські дочірні суспільства, унітарні підприємства, установи, фонди, спільні підприємства, холдинги та асоціації. Розглянемо їх більш докладно.
  4) Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за вкладами, в тому числі між працівниками підприємства. У формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні та муніципальні підприємства. майно державного або муніципального унітарного підприємства перебуває відповідно в державній або муніципальній власності і належить такому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління. Органом унітарного підприємства є керівник, який призначається власником або уповноваженими власником органом і їм підзвітним. Унітарна підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Унітарна підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника його майна.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організаційна структура управління підприємством. Реферат.
  Головна відмінна риса функціонуючих сьогодні підприємств полягає в тому, що вони діють в постійно мінливих економічних умовах. При плановій і ринковій економіці існує відносна стабільність середовища. В даному випадку вона стосується положення інших учасників підприємництва та правил, від яких залежить виживання. В умовах планової економіки підприємство може розраховувати на те, що його партнери не розоряться, їм у принципі не дадуть цього зробити. У ринковій економіці підприємства розоряються і з'являються нові, але кількість подібних підприємств в окремо взятій галузі за певний період часу порівняно невелика порівняно з масштабами всієї галузі в цілому. Таким чином, в обох випадках з точки зору короткострокових рішень, прийнятих підприємством, структура галузі може вважатися відносно стабільною.
  Особливості системи управління промисловими підприємствами на сучасному етапі тісно пов'язані зі зміною стратегічних орієнтирів в їх діяльності. Основними економічними цілями підприємства в ринкових умовах є підвищення ефективності виробництва, максимізація прибутку, завоювання нових ринків та задоволення потреб колективу. Разом з тим зростає вплив фактора господарського ризику, з'являються переваги вільного ціноутворення, можливості самостійного вибору постачальників і споживачів. Одночасно з цим держави знімається всяка відповідальність за забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, за збут його продукції, за рівень його заробітної плати.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організаційна структура управління. Реферат.
  "Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб всі що протікають в ній процеси здійснювались вчасно і якісно. Звідси увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам відповідності завдань організацій.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організаційна структура фірми. Реферат.
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організаційна структура. Реферат.
  Важливо зрозуміти, що з'явилася результаті розробки організаційна структура, - це незаст форма, подібно каркасу будівлі. Оскільки організаційні структури грунтуються на планах, то суттєві зміни в планах можуть зажадати змін у структурі. І справді, в діючих організаціях до процесу зміни організаційної структури слід ставитися як до реорганізації, т.к. цей процес, як і всі функції організації, нескінченний. В даний час, що успішно функціонують організації регулярно оцінюють ступінь адекватності своїх організаційних структур і змінюють їх так, як цього вимагають зовнішні умови. Вимоги зовнішнього середовища, в свою чергу, визначаються в ході планування і контролю.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організаційно-правова форма І структура управління підприємством. Реферат.
  Переваги такої форми господарювання полягає в тому, що залучення акціонерного капіталу дозволяє підприємству створювати більш конкурентоспроможну продукцію на відносно високій технічній базі, оскільки здійснюється централізація капіталу акціонерів, а безпосереднє зацікавлена ??участь акціонерів стимулює економне використання ресурсів, підвищення ефективності виробництва. Крім того, в умовах акціонерного підприємства відбувається злиття інтересів трудящих особистих і колективних. Акціонерна форма господарювання розкриває можливості участі кожного працівника в управлінні справами підприємства.
  Найважливішим якісним показником, що характеризує роботу підприємств є прибуток. Прибуток - показник господарської діяльності підприємства. У ньому синтезуються результати роботи підприємства з розширення виробництва, зниження виробничих витрат, скорочення невиробничих витрат, підвищенню якості продукції, раціонального використання основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.
  Як правило, при аналізі балансу на початку досліджуються вигляд і структура майна, а також співвідношення частин майна між собою. Потім вивчається співвідношення між оборотними коштами і основним капіталом. При цьому необхідно мати на увазі, що величина основного капіталу, показана в балансі, не завжди дозволяє зробити висновок про справжній стан, так як вона знаходиться в залежності від проведеної політики амортизаційних списань, тобто при цьому не відображаються приховані резерви.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організаційно-правова форми підприємницької діяльності. Реферат.
  Але в цьому випадку виникає питання: чим же відрізняються від підприємництва за своїм змістом відносно стійкі форми економічної діяльності (це, як правило, відноситься до організації роботи підприємств, які мають великими виробничими і матеріальними фондами), які в умовах ринку також прагнуть до отримання прибутку як економічної основи їх розвитку? Ця відмінність полягає в тому, що їх діяльність (форми і методи) грунтується на довгострокових цілях розвитку підприємства, а цілі включають не тільки отримання прибутку, але і збільшення або утримання частки ринку для збуту своїх товарів або надання послуг, створення нових видів продуктів і послуг, радикальне поліпшення якості своєї продукції, постійне оновлення асортименту і т.д.
  У Законі РФ «Про підприємства і підприємницької діяльності» сказано, що підприємництво (підприємницька діяльність) - це ініціативна самостійна діяльність громадян та їх об'єднань, здійснювана на свій страх і ризик і під свою майнову відповідальність, спрямована на отримання прибутку.
  У російській мові слово "підприємництво" вживається в двох загальних значеннях: характеризуючи певний вид діяльності; позначаючи певну суспільну групу, що займається цією діяльністю. Оскільки останнє завжди визначається через перше, нас цікавить тільки перший із звичайних слововживань. Отже, підприємництво є якась діяльність, вид діяльності. Діяльність, в свою чергу, є вид активності людини. Активність є форма існування людини як вільної особистості. У кількісному відношенні активність може варіюватися від мінімальних енергетичних витрат на елементарні вітальні процеси до надвитрат енергії на здійснення великомасштабних суспільних ідеалів. У якісному відношенні активність поділяється на: спонтанну активність: - життя у вузькому сенсі слова; - Вітальний процес, що детермінується природними факторами; вимушену активність. Слово "підприємництво" асоціюється передусім з економічною активністю. Економічна активність - це всі енергетичні процеси, пов'язані з виробництвом і обміном деяких благ (матеріальних чи духовних). Ні виробництво, ні обмін не можуть вчинятися спонтанно, оскільки завжди мають відносно складним характером і вимагають свідомої участі людини. Отже, економічна активність може бути або вимушеної, або вільною. Таким чином, економічна активність завжди виступає як діяльність, тобто як вільна трата життєвої енергії, здійснювана під певним (з абсолютним) тиском обставин. Головним такою обставиною є потреба в продуктах праці. Набагато зручніше робити спільно, в процесі праці між людьми складаються певні відносини, першим результатом яких є поділ праці. У результаті поділу праці відбувається спеціалізація окремих людей або груп людей на виконанні певних трудових функцій, а також на виробництві певних продуктів. Перша обставина призводить до виникнення професій, а останнє - до виникнення обміну, коли виробники одного продукту задовольняють потреби в інших продуктах, змінюючись своїм надбанням з іншими виробниками. Все це разом призводить до утворення цілої системи, що складається з відносно стабільних груп людей, кожна з яких займає певне місце у виробництві, обміні і споживанні продуктів праці. Дана система схильна до змін, які в ряді випадків можуть призвести до виникнення групи людей, що спеціалізуються на підприємництві. Підприємництво є різновид економічної активності. А ринкові відносини в свою чергу породжують у багатьох громадян природне прагнення мати "свою справу", за допомогою якого вони примножать свою власність. У кінцевому підсумку це призводить до появи особливого виду діяльності - підприємництва.
   Розмір: 54 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 103 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  981  991  1001  1011  1021  1031  1041  1051  1061  1071

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка