ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 108 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Організація бухгалтерського обліку та аудиту розрахункових операцій. Реферат.
  Оскільки грошові кошти є посередником у всіх розрахунках, очевидно, що для забезпечення нормального кругообігу засобів у народному господарстві, ведення діяльності в умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі розрахунки. У свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій. Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових коштів, розрахунків і кредитів стоять такі основні завдання:
  Проведення касово-розрахункових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із держбюджетом по податках, зборах, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під певні забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.
  Поточні рахунки в установах банку відкриваються господарюючих суб'єктів, що не перебувають на господарському розрахунку, яка не наділена власними оборотними коштами і не мають самостійного балансу. Поточні рахунки відкриваються структурним одиницям виробничих і науково-виробничих об'єднань, іншим госпрозрахунковим підрозділам організацій та установ, розташованим поза їх місцезнаходження. Поточні рахунки відкриваються також: установам і організаціям, які перебувають на державному бюджеті, керівники яких не є самостійними розпорядниками кредитів; підприємствам, організаціям і установам, яким виділяються кошти за рахунок республіканського бюджету для цільового використання; кооперативам за місцем знаходження філій.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація бухгалтерського обліку. Реферат.
  Бухгалтерія є елементом обліку так само, як арифметика є складовою частиною математики. Все більша кількість людей використовують комп'ютери для ведення докладної бухгалтерської звітності на всіх рівнях, в домашньому господарстві, бізнесі і в організаціях усіх типів.
  Практика бухобліку грунтується на певних принципах. Правила, які обов'язкові для бухгалтерів, такі як вимірювання, проведення розрахунків та доведення фінансової інформації до кінцевих споживачів будується відповідно до GAAP (загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку).
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація вексельного обігу в комерційному банку. Реферат.
  У розділі I "Аналіз розвитку основ вексельного права" розглядаються основні поняття і терміни вексельного обігу, правила складання векселя, виникнення вексельного права і розвиток його в Росії, а також значення вексельного обігу в сучасних умовах.
  Перші спроби вторинного відродження вексельного обігу всередині країни ставляться до жовтня 1988 року, коли Промстройбанк СРСР приступив до впровадження вексельної форми розрахунків з об'єднанням, підприємствам і організаціям машинобудівного комплексу. У рамках проведеного по клієнтурі Промбудбанку СРСР експерименту був дозволений банківський акцепт іменних векселів, виписаних постачальниками і акцептованих платниками, а також надання кредитів векселедержателям під вексельне забезпечення на термін платежу. Однак використовувався Промстройбанком СРСР документ за своїми характеристиками швидше представляв собою платіжну вимогу з позначкою "Вексель". Остаточна реабілітація векселя у внутрішніх розрахунках сталася в 1990 році з прийняттям "Положення про цінні папери", який закріпив використання векселя у внутрішньому платіжному обороті.
  Основою вексельної угоди є так званий комерційний кредит, який підприємства, фірми, товариства надають один одному в процесі розрахунків, що відбуваються часто без участі банку. Найпростіше для розуміння сутності комерційного кредиту полягає в тому, що товар або послуги продаються не за гроші, а в борг, під письмове зобов'язання платежу у визначений термін. У діловій практиці потреба в комерційному кредиті зростає в ситуаціях, нерідко виникають при ринкових відносинах, зокрема, якщо підприємці в силу тих чи інших причин не отримують банківських кредитів.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація вантажоперевезень на залізниці. Реферат.
  Виконання даного курсового проекту за темою «Організація і механізація вантажної роботи на станції» має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання, розвинений!, Навички вирішення інженерних питань у галузі організації та механізації вантажної роботи.
  СВОЮ більш ніж столітню історію розвитку. Йде постійний розвиток контейнерних і пакетних перевезень, створюється механізовані й автоматизовані транспортно-складські комплекси і автоматизовані системи управління вантажними станціями і контейнерними терміналами; па промисловому транспорті набули поширення науково обгрунтовані методи взаємодії під'їзних колій та станцій примикання на основі Єдиних технологічних процесів; застосовуються методи прискореного обслуговування вантажних фронтів, централізовані розрахунки за перевезення вантажів, концентрування вантажної роботи на меншій кількості станцій, маршрутизація перевезень та ін
  Всі відомості, що заносяться в накладну відправником слід розглядати як висунуті ним умови договору перевезення . Договір перевезення набуває чинності, коли вантаж прийнятий станцією відправлення разом з накладною. Порядок її заповнення наведені в Правилах перевезень. Накладна, що супроводжує вантаж до станції призначення і видається разом з ним одержувачу, є основним перевізним документом. Вона має як юридична, так і розрахункове значення, тому графи її повинні заповнюватися відправником чітко без підчисток і помарок, а зміна відомостей вносяться до накладну залізницею повинні бути завірені підписом працівника дороги і штемпелем станції.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація грошових розрахунків у РФ. Реферат.
  Очевидно, що саме організація ефективного обміну результатами праці лежить в основі успіху будь-якої економічної системи. Неминучість і актуальність організації товарного обміну історично визначили появу такої категорії як «гроші». Гроші, після їх появи «обросли» цілим «віялом» інших функцій, але саме здатність грошей, бути засобом обігу повністю зумовлює ступінь їх іншої функціональності. Наскільки гроші здатні бути мірою вартості, засобом накопичення та платежу? Рівно настільки, наскільки вони здатні оплачувати придбання товарів.
  Організація грошових розрахунків відображає «технічну» сторону грошової системи і зумовлює її динамічні якості. Саме ця сторона вимагає «мінімуму політики» і «максимуму старанності», іншими словами чіткої нормативної регламентації та державного контролю. Ефективність організації грошових розрахунків багато в чому визначає ефективність грошової системи держави в цілому.
  Поняття «засоби платежу» найбільш повно розкривається в цивільно-правовій області платіжного обороту. У цивільно-правову площину товарообіг відображається як сукупність відплатних угод. Відплатність угоди означає, що кожна сторона угоди, надаючи товар іншій стороні, отримує зустрічне виконання у вигляді грошей або іншого товару. Саме те, що може бути передано в якості зустрічного виконання і є засобом платежу. Аналогічний сенс закладений і в податковому законодавстві у визначенні поняття «оплата» (п.2 ст.167 НК РФ).
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація діяльності підприємства. Реферат.
  Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, виробництво сувенірів, творів мистецтв, товарів народного промислу та їх реалізація через торгову мережу та власне підприємством; організація екскурсій та сервісного обслуговування організацій і приватних осіб; проектування, реконструкція, будівництво та експлуатація виробництв з використанням нових технологій, а також з використанням первинного, вторинного сировини і напівфабрикатів;
  На сьогоднішній день стратегію ТОВ ПТФГУ «Елегія» можна охарактеризувати як стратегію розширення діяльності фірми «вшир», тобто поповнення виробничої програми новими видами виробів, як пов'язаними з основним профілем підприємства, так і непов'язаними з ним.
  Уфімська фабрика головних уборів утворилася в 1957 році на базі промкомбінату. За роки свого існування фабрика змінювала свої організаційно - правові форми: підпорядковувалася Куйбишевському Раднаркому, потім входила до складу Башкирського швейного тресту, об'єднання «Мир», куди входили кілька підприємств на базі даного об'єднання, в тому числі і Уфимская фабрика головних уборів. Всі підприємства, що входили до складу об'єднання «Мир» не мали статусу юридичної особи, були його складовою частиною, мали один розрахунковий рахунок.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація документообігу. Реферат.
  Документ вважається виконаним і знімається з контролю після виконання завдань, доручень, питань, повідомлення результатів зацікавленим організаціям і особам або іншого документованого підтвердження виконання. Результати виконання відзначаються в письмовій відповіді або на самому документі.
  Служба ДОУ повинна систематично вести облік кількості оброблюваних документів, включаючи всі їх види і розмноження екземпляри. Результати обліку документообігу узагальнюються службою ДОУ і доводяться до відома керівника підприємства для вироблення заходів щодо вдосконалення роботи з документами.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організація заводу з виробництва пива на принципах маркетингу. Реферат.
  Тому організація підприємства з виробництва високоякісного білоруського пива на сьогоднішній день має великі перспективи в нашій республіці. Тим більше, що ми маємо всі можливості організації виробництва пива, яка не поступалася б закордонним аналогам за показниками якості, але за нижчою ціною за рахунок більш дешевої робочої сили, більш низьких транспортних витрат, витрат на тару і упаковку і відсутністю митних зборів при продажу пива в межах республіки.
  Згідно Маслоу, виділяють наступні п'ять основних потреб, розташованих в порядку убування їх значущості: фізіологічні потреби, потреба в безпеці, потреба в спілкуванні, потреба бути затребуваним суспільством, і потреба в реалізації власного "Я".
  Що стосується Республіки Білорусь, то наш ринок пива представлений величезною кількістю національних і зарубіжних фірм-виробників, причому велика частина ринку завойована саме національними виробниками. Це пояснюється тим, що у зв'язку з низькою платоспроможністю білоруське населення віддає перевагу вітчизняному пиву у зв'язку з його більш низькою ціною. Однак найголовнішим недоліком наших виробників пива є те, що наша продукція значно поступається зарубіжним аналогам за смаковими показниками якості.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація і діяльність АТ. Реферат.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організація і діяльність ЗАТ санаторію "Блакитна хвиля" м. Геленджик. Реферат.
  У 1998 році спостерігається перевищення планових витрат на суму 746,7 руб. Перевищення пояснюється тим, що збільшилися витрати по окремих статтях кошторису витрат. Так за статтею «Знос МБП» перевитрата - 280 тис. руб. Пояснюється тим, що матеріальні цінності вартістю до 8349 руб., Раніше числилися як основні фонди, переведені на рахунок малоцінних і швидкозношуваних предметів і на них нараховано знос. За статтею «Списання матеріалів» перевищення планових витрат на суму - 1282 тис. руб. У ході інвентаризації станом на 01.11.1998г. були списані прийшли у непридатний для експлуатації стан малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 442,3 тис. руб. За ремонтно-будівельній ділянці списано матеріалів на суму 508,7 тис. руб. більше, ніж передбачено планом. Причиною цьому є збільшення обсягу ремонтних робіт з метою підготовки ЗАТ санаторій «Блакитна хвиля» до прийому відпочиваючих з 01.04.1999 року. Ще одна причина перевитрати по цій статті, це те, що не було заплановано списання МБП відразу на виробництво вартістю до 1/20 ліміту за одиницю.
  - Державними, орендними, колективними, спільними підприємствами, громадськими організаціями та їх підприємствами, кооперативами, АТ, товариствами, господарськими асоціаціями, іншими підприємствами та організаціями, які є юридичними особами;
  В даний час в країні відбувається важкий пошук нових форм господарювання, використання яких дозволило б повніше мобілізувати всі ресурси суспільства для виходу із соціально-економічної кризи країни. Однією з важливих наукових і практичних проблем залишається проблема оптимального співвідношення підприємств різних розмірів. У світлі вище зазначеного актуалізувалося питання раціонального поєднання великих, середніх і дрібних підприємств. Як показує досвід, невеликі, технічно добре оснащені підприємства у багатьох випадках мають свої переваги. Вони можуть швидше враховувати технологічні нововведення, зміни попиту, оперативніше задовольняти потреби в дрібносерійної і штучної продукції.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 108 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1031 1041 1051 1061 1071  1081  1091  1101  1111  1121

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка