ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 109 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Організація і діяльність акціонерного товариства. Реферат.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація і діяльність акціонерного товариства. Реферат.
  Розмір: 32 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація і методологія обліку реалізації товарів і валових доходів на підприємстві та шляхи їх вдосконалення. Реферат.
  Бухгалтерський облік є засобом спостереження і контролю за господарською діяльністю. Перехід до ринку ставить нові завдання перед бухгалтерським обліком. Вони обумовлені великими змінами у формах власності, методах управління, побудови господарських зв'язків.
  Специфіка діяльності різних підприємств торгівлі та їх структурних одиниць і підрозділів, а також систем торгівлі (наприклад, Міністерство торгівлі Республіки Білорусь, Білкоопспілки) обумовлює особливості бухгалтерського обліку. Крім того, на особливості обліку можуть впливати і вид власності, і форма реалізації.
  В умовах переходу до ринкової економіки ведення бухгалтерського обліку грунтується на самому широкому використанні засобів обчислювальної техніки. Ці дає можливість створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера на базі персональних комп'ютерів. Організація АРМ бухгалтера є важливим резервом подальшого вдосконалення облікової роботи, значно підвищує можливість використання облікової інформації в управлінням підприємствами торгівлі та громадського харчування.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація та основні техніко-економічні показники МТС. Реферат.
  При організації даної МТС буде задіяно 14 осіб, що теж не маловажно з точки зору припливу робочих місць. Доходи від даної МТС в рік становитимуть (наближено) 15000 тис. руб., А витрати по всіх статтях витрат складають всього (наближено) 10000 тис. руб. І виходячи з усього цього в результаті подальших обчислень ми з'ясували, що прибуток з одного рубля становить 28,22 копійки. З цього всього ми можемо зробити висновок, що організація даного підприємства - вигідна.
  Національний оператор в силу свого статусу зобов'язаний забезпечити загальнодоступність послуг зв'язку, обслуговування державних органів, практично незалежно від їх платоспроможності і ступеня прибутковості. У цих цілях тарифи на найбільш поширені послуги зв'язку регулюються державою, встановлюються на, так званому, соціально-прийнятному рівні. Така політика держави виправдовується тим, що держава тут виступає гарантом виконання конституційних норм, зокрема забезпечення загальнодоступності інформації. Однак для компанії - Національного оператора - таке регулювання загрожує і зростанням дебіторської заборгованості, зниженням доходів. А це вступає в протиріччя з основною метою компанії, як комерційного юрідічекого особи, господарюючого суб'єкта, організаційно-правовою формою якого, як правило, є форма акціонерного товариства. Акціонерне товариство покликане прагнути до максимізації прибутку і зростання прибутковості своїх цінних паперів. У подвійному становищі опиняється тут і держава - найбільший акціонер, яке однією рукою стримує отримання доходів, а інший вимагає забезпечити прибуток на державний пакет акцій.
  Засоби праці є основними виробничими фондами підприємства, а предмети праці - оборотними коштами, які в сукупності утворюють виробничі фонди зв'язку. Основні виробничі фонди та оборотні кошти розрізняються не тільки складом входять до них матеріально-речових елементів. Головні їх відмінності полягають у неоднаковою ролі в процесі створення послуг, способі перенесення своєї вартості на кінцевий продукт праці та характер відтворення.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація і планування ДКР. Розрахунок витрат і ціни. Розрахунок заробітної плати. Реферат.
  Розроблюваний блок малогабаритної станції перешкод, призначений для цифрової обробки сигналів, що надходять від блоків і пристроїв станції і сигналів від інших виробів, вироблення робочої програми станції, управління роботою блоків і пристроїв станції. ОКР на проектований блок виконується конструкторськими відділами, які поділяються за об'єктами тематичного плану.
  Ці завдання будемо вирішувати з застосуванням системи СПУ. Основним документом мережевого планування і управління є мережевий графік. Розрахунок параметрів мережного графіка варіюється залежно від методу визначення трудомісткості. Розрахунок тривалості робіт у графіку ведеться з урахуванням даних на основі наступних документів:
  3.1. Вартість матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Витрати за цією статтею визначаються за специфікаціями з урахуванням транспортно-заготівельних витрат і рівні аналогічним з розрахунку вартості ДКР.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація і планування відтворення кадрів вищої кваліфікації в Східному Оренбуржье. Реферат.
  Російське освіту вступає в черговий етап глибоких і складних якісних змін в усіх своїх інституціональних проявах - від соціокультурних цілей до механізмів організації та управління. Цей етап визначений періодом початку реалізації концепції чергового етапу реформування системи освіти Російської Федерації.
  Чим маркетинг буде відрізнятися від традиційного і звичного планування в системі державної освіти? Планування освіти як завдання державних органів управління зіткнулося з нерозв'язними проблемами в силу внутрішньої суперечливості і ускладнення соціально-економічних процесів. Запропонований і регламентований порядок отримання освіти, жорстко визначає життєвий шлях людини, наштовхується на неприйняття його особистістю, яка прагне до реалізації власної життєвої стратегії, прийнятої в умовах вибору. Психологічне неприйняття людьми планів органів управління, в основу яких часто був покладений навіть не державний, а суто відомчий інтерес, або надумані ідеологічні фетиші, накази тощо, ставало все більш очевидним. В умовах ринку людина починає свій життєвий шлях, слідуючи природним обставинам соціального життя, відчуваючи різноманітні економічні, психологічні та інші впливу соціального середовища. Він сам стає відповідальним за свій життєвий шлях, вибираючи суб'єктивно предпочтительную можливість, не завжди об'єктивно кращу для реалізації його особистісних потенцій і відповідну потребам соціуму, але й не нав'язану ззовні. Таким чином, традиційне планування виявляється неспроможним, що вимагає звернення органів управління освітою до методів маркетингу, які будуються на основі прогнозування поведінки різних суб'єктів сфери освітніх послуг.
  2) проблема професійної структури відтворення кадрів - визначення переліку спеціальностей, відповідного вимогам ринку, яким повинні навчатися студенти в даний момент і в майбутньому, а також кількості студентів з кожної спеціальності;
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація і планування підприємств зв'язку. Реферат.
  Доходи, утворені за рахунок вихідного платного обміну, плануються виходячи з кількості обміну та відповідних тарифів. Доходи від користування каналами зв'язку плануються виходячи з кількості та відповідних тарифів - абонементної плати. Тарифи диференціюються:
  Загальна сума витрат по РУЕС включає: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування, матеріальні та інші витрати, в т.ч. податки, відрахування в позабюджетні фонди. План собівартості на виробництво і реалізацію продукції на підприємствах зв'язку включає планування двох показників:
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організація і планування виробництва в швейній промисловості. Реферат.
  Підприємство державне, засновується за рішенням державного органу, уповноваженого управляти державним майном. Майно підприємства неподільне, знаходиться у державній власності і належить підприємству на правах господарського відання або оперативного управління. Державне підприємство відповідає за зобов'язаннями всім своїм майном. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями державного підприємства, а останнє не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.
  У сучасній Росії перехід до ринкової економіки зажадав від керівників виробництва досить грунтовно зайнятися дослідженням ринку збуту виробленої продукції, у зв'язку з чим наступаючі ринкові відносини викликали підвищений інтерес до планування та організації виробництва, що особливо важливо в умовах конкурентного середовища.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація і планування виробництва. Реферат.
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організація і планування виробництва. Реферат.
  1). Одиничне виробництво характеризується: 1. Різноманітна і непостійна номенклатура прод-ції, виготовленої в одиничному екземплярі або за окремими замовленнями в невеликому кол-ве. Це обумовлює часту зміну ПП-в. 2. Раб. місця пристосовані для виконання різноманітних виробничих операцій, тобто спеціалізація раб. місць широка; 3. Невеликі обсяги випуску продукції обумовлюють використання переважно малопроизводительного універсального обладнання; 4. Висока кваліфікація робітників і великий обсяг ручної працю; 5. Тривалий виробничий цикл ПП, що призводить до погіршення оборотності оборотних коштів. 6. Постійна переналагодження технологічних ліній вимагає створення значите-го запасу матеріалу. До одиничного типу виробництва відносяться: ремонтні роботи, СМР, геологорозвідувальні роботи (висока з / с-ть і трудомісткість прод-ції (р., у.)).
  Ек-я ефективність КомбП: 1). За рахунок покращення. рівня концентрації пр-ва, т.к. комбінати хар-ся великим обсягом випуску пр-ції; 2). Сокращ. протяжності різних комунікацій; 3). Раціональна організація складського госп-ва; 4). зменшення питомі. кап. вкладень в общезаводские сооруж-я. Комбинир-е позвол. збільшити еф-ть кап. вкладень на 10-20% і знизити с / с-ть од. пр-ції на 10-15%.
  Планування - процес наукового передбачення ходу розвитку і шляхів здійснення відтв-ва, це свідомо підтримувана збалансованість і пропорційність пр-ва. Планування - найважливіша функція управління. Планування націлене не тільки на зниження витрат виробництва, але гол. чином на створення широкого асортименту прод-ції, що враховують різні потреби покупців. Сутність планування заключ. в обгрунтованому визначенні на встановлений період основних напрямків і пропорцій розвитку пр-ва, з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і попиту ринку. Планування - процес прийняття і практичного здійснення управлінських рішень, воно спрямоване на подолання імовірнісного характеру ек-го розвитку. Планувати м. т. ті процеси, кот-ми людина і суспільство м. управляти. Прогноз
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 109 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1041 1051 1061 1071 1081 1091 1101 1111 1121 1131

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка