ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Організація виробництва. Реферат.
  - Експрес-інформація "Управління, економіка, організація". В результаті пошуку, підбору, вивчення та систематизації економічної літератури дипломник повинен сформувати досить повну характеристику основних теоретичних і методичних аспектів, що стосуються теми проекту.
  1.1. Найважливішою складовою частиною програми підготовки фахівця вищої кваліфікації є стадія дипломного проектування. Вона є заключною частиною навчального процесу і відіграє вирішальну роль в остаточному формуванні фахівця, який володіє глибокими науковими знаннями і здатного творчо вирішувати практичні завдання в галузі економіки, менеджменту, організації виробництва, праці та управління.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація виробництва. Реферат.
  Метою курсової роботи є створення підприємства, робота якого принесе максимально можливий прибуток за рахунок реалізації споживачам виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва .
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація виробництва. Реферат.
  Удосконалення техніки та технології, а також організація праці та виробництва впливає на виробничу мощносгь підприємства і ступінь її використання перш за все по лінії скорочення витрат машинного часу на виробництво одиниці продукції. Особливо великий вплив робить впровадження нових ефективних технологічних процесів, які скорочують стадії виготовлення продукції.
  Виробнича потужність є вихідним пунктом планування виробничої програми підприємства. Вона відображає потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів з випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності посідає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва 1.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація виробництва. Реферат.
  Кожна людина протягом усього свого життя так чи інакше пов'язаний з організаціями. Саме в них або за їх сприяння люди ростуть, навчаються, працюють, долають недуги, вступають в різноманітні відносини, розвивають науку і культуру. У рамках організацій повсюдно здійснюється людська діяльність. Ні організацій без людей, так само як і немає людей, яким не доводиться мати справу з організаціями.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація виробництва. Реферат.
  Організація потокового виробництва передбачає проведення низки організаційно-технічних заходів у розрахунку показників роботи лінії. Високі вимоги пред'являються до вибору і розміщення обладнання, якості і точності оснащення, якості матеріалів, отработанности конструкцій і прогресивності технічних процесів, обслуговування основного виробництва, планування та обліку. Конструкція виробу повинна бути оброблена стабільно з широким застосуванням стандартних і уніфікованих деталей і вузлів. Велике значення мають технологічні конструкції, які забезпечують мінімальну трудомісткість і собівартість їх виготовлення, мінімальну матеріаломісткість: конструкція виробу повинна бути розроблена за принципом взаємозамінності деталей і вузлів; висока якість конструкції має сприяти її стійкості.
  З усіх методів організації виробництва найбільш досконалим за своєю чіткості та завершеності є потоковий, при якому предмет праці в процесі обробки слід за встановленим найкоротшим маршрутом з наперед заданим фіксованим темпом.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація виробничого процесу виготовлення деталі при зміні кон'юнктури ринку. Реферат.
  Основною структурною одиницею підприємства є цех, який представляє собою організаційно і технічно відокремлений ланка підприємства, що виконує певну частину виробничого процесу, або виготовляє який - або вид продукції. Склад і кількість цехів, їх взаємозв'язок визначають структуру підприємства. Первинним структурним ланкою ділянки і первинним структурним елементом цеху є робоче місце.
  Організація виробництва має своєю головною метою забезпечення безперервного науково - технічного прогресу виробництва і створення умов, що забезпечують ефективне виконання і перевиконання завдань плану кожним виробничим ланкою за всіма показниками.
  Принцип безперервності означає, що робочий трудиться без простоїв, обладнання працює без перерв, предмети праці не пролежівают на робочих місцях. Найбільш повно цей принцип проявляється в масовому або крупно серійному виробництві при організації потокових методів виробництва, зокрема при організації одне і багатопредметних безперервно-потокових ліній. Цей принцип забезпечує скорочення циклу виготовлення виробу і тим самим сприяє підвищенню інтенсифікації виробництва.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація виробничого процесу. Реферат.
  1. Організація процесу на робочому місці полягає в чіткому поєднанні елементів процесу праці. Для одностаночного робочого місця організація виробництва повинна забезпечити раціональне відповідність основних параметрів верстата, використовуваного інструменту, рівня кваліфікації робочого, особливостей використовуваних матеріалів і виконуваних робіт.
  Так як основна частина виробничого процесу проходить безпосередньо в цеху, він має свій апарат управління технологічним процесом. На чолі цеху стоїть начальник, який призначається з числа досвідчених, висококваліфікованих працівників і підпорядковується директору підприємства. Він організовує праця всього колективу, проводить заходи виробництво механізації і автоматизації виробничого процесу, виробництво впровадженню нової техніки, здійснює заходи виробництво охорони праці.
  Залежно від характеру і масштабу продукції, що випускається виробничі процеси можуть бути простими і складними. Продукція, виготовлена ??на машинобудівних підприємствах, як правило, складається з великої кількості деталей і складальних одиниць. Деталі мають різноманітні габаритні розміри, складні геометричні форми, обробляються з великою точністю, для їх виготовлення потрібні різні матеріали. Все це ускладнює виробничий процес, який ділиться на частини, і окремі частини цього складного процесу виконуються різними цехами і виробничими ділянками заводу.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Проблеми організації виробництва. Реферат.
  Мета курсової роботи - визначити найбільш важливі проблеми в структурі організації виробництва, виявити шляхи їх вирішення як на мікро-, так і на макро-рівні в умовах процесу реструктуризації підприємств з поетапним вирішенням проблем в умовах ринкової економіки .
  Безумовними лідерами серед них виявилися три: податки, державний рекет і брак кваліфікованих управлінців. Їх в якості найважливіших обмежувачів розвитку підприємництва називають приблизно 80% виробників. І зрозуміло, чому ці три проблеми мають найбільшу вагу: всі вони, особливо податки і державний рекет, є непрямими причинами появи інших проблем.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Порівняльний аналіз американського і японського підходів до управління підприємством. Реферат.
  В американській промисловості протягом тривалого періоду спостерігалося стабільне зростання продуктивності. Протягом 20 років після другої світової війни збільшення продуктивності праці складала щорічно 3%, тобто на 0.6-0.8% більше, ніж у Японії, Англії, Німеччини. У 1960 р. 95% автомобілів, сталі та побутової електроніки на ринках Америки було вироблено в США, а американський бізнес мав 25% світового ринку промислової продукції.
  Перша реакція американських менеджерів на падіння продуктивності і втрату ринків був пошук винних. Японія, вважали вони, веде нечесну конкуренцію, оскільки там дешеву працю і уряд дає субсидії; надмірне урядове регулювання підриває американську промисловість; у профспілок занадто багато прав; інфляція; зростання цін на енергію. У цих твердженнях була і частка правди. Але при уважному і ретельному вивченні проблеми розкрилися цікаві факти. Наприклад, положення з вартістю енергії, урядовим регулюванням, вартістю робочої сили в американській промисловості виявилося менш обтяжливим, ніж у зарубіжних партнерів. Абсолютно не сприймався той факт, що американські споживачі набувають японські автомобілі та електроніку не тому, що вони дешевші, а тому, що вони краще. Аналіз ситуації розкрив незвичайні факти. Багато хто з раціоналізаторських японських методів представляють собою адаптовані ідеї, узяті з старих підручників з менеджменту. Так робототехніка була доступна будь американській фірмі, яка захотіла б її впровадити, але японська промисловість використовувала її краще.
  Раптово картина світової економіки та лідерства в продуктивності праці різко змінилася. У період з 1973 по 1983 р. зростання продуктивності в США падав приблизно на 0.4% на рік. У 1979 р. падіння продуктивності склало фактично вже 2%. Частка американського експорту на світовому ринку знизилася на 11%. Ще більше спантеличував той факт, що частка американської промисловості на внутрішньому ринку автомобілів впала до 79%, сталі - до 86%, а побутової електроніки - до 50%. За темпами зростання продуктивності праці США відстали від багатьох торгових партнерів і конкурентів. У Японії ж зростання продуктивності праці був значно вище середньосвітового показника. Ця ж тенденція продовжувала діяти і в 80-х роках. Однак в 1983 р. ця тенденція повернулася вспять.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Управління матеріальними ресурсами і запасами. Диспетчеризація на виробництві. Реферат.
  • саморегулювання на основі діючих за допомогою керуючих впливів (податків, відсоткових ставок, митних зборів і т. п.) елементів державної економічної політики для досягнення збалансованості виробництва з матеріальними ресурсами;
  На підставі даних оперативного обліку і контролю ходу виробництва здійснюється оперативне управління всією виробничо-господарською діяльністю підприємства. До контуру оперативного управління підприємством відносяться завдання, безпосередньо пов'язані з реалізацією виробничих планів підприємства. Серед цих завдань можна виділити як актуальні для всіх видів організацій (постачання, складський облік), так і характерні тільки для торговельних організацій (операції з консигнаційних товаром, роздрібна торгівля).
  Західні економісти довгі роки намагалися встановити, до якої міри можна зберегти незмінним співвідношення рівнів запасів і збуту. Використовуючи рівняння "фіксованого акселератора" J = kD (де J - рівень запасів, од.; K - коефіцієнт нерівномірності попиту; D - попит), вони прийшли до висновку, що така проста залежність не відповідає реальному управління запасами.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 2 з 3
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка