ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Інвестиції фірми в людський капітал. Реферат.
  Поняття "людський капітал" набуває в даний час велике значення не тільки для економістів - теоретиків, а й для окремих фірм. Різко зріс інтерес економічної науки до людських творчим здібностям, до шляхів їх становлення і розвитку. У більшості компаній починають надавати велике значення накопиченню людського капіталу, як найціннішого з усіх видів капіталу. Одним із способів накопичення людського капіталу є інвестування в людину, в його здоров'я і освіту. Сьогодні вивчення проблем підвищення ефективності використання продуктивних сил людей, що реалізуються в сучасних умовах у формі людського капіталу, є не просто актуальним, а висувається в розряд першочергових завдань у структурі соціально - економічних досліджень. Це передбачає проведення глибоких наукових досліджень даної проблеми.
  . Людський капітал - це найважливіша складова частина сучасного продуктивного капіталу, яка представлена ??властивим людині багатим запасом знань, розвинених здібностей, що визначаються інтелектуальним і творчим потенціалом. Основним фактором існування та розвитку людського капіталу є інвестиції в людський капітал
  За формою навчання співробітників на робочому місці можна виділити спеціальний людський капітал і загальний людський капітал. Спеціальний людський капітал включає навички і знання, набуті в результаті спеціальної підготовки і представляють інтерес лише для тієї фірми, де вони були отримані. На відміну від спеціального людського капіталу, загальний людський капітал являє собою знання, які можуть бути затребувані в різних сферах людської діяльності.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Інвестиції. Інвестиційна політика. Реферат.
  Обсяг заощаджень в країні безпосередньо впливає на обсяг інвестицій в країні. Вже відзначалося, що інвестиції представляють собою витрати на придбання обладнання, будівель і житла, які в майбутньому виразяться в підйомі продуктивної потужності всієї економіки. Коли суспільство зберігає частину свого поточного доходу, це означає, що частина виробництва може бути спрямована не на споживання, а на інвестиції.
  Як діє акціонерний інвестиційний фонд? Створюється акціонерне товариство відкритого типу, яке випускає в продаж свої акції, а залучені гроші вкладає в цінні папери інших емітентів. Джерелом доходів акціонерів такого фонду є його інвестиційна діяльність (у "просто" акціонерному товаристві дохід приносить і виробнича, і торговельна діяльність).
  Офіційна політика наказує підтримувати прямим закордонним інвестиціям, але на практиці зарубіжні фірми відчувають неймовірні труднощі, намагаючись вкласти капітал у російську економіку. Російське законодавство нестабільно, комерційна діяльність наштовхується на безліч бюрократичних перепон, а крім того, складається враження, що багато російських політиків просто бояться прямих зарубіжних інвестицій. Деякі в Росії переконані, що іноземні інвестиції це не більше ніж «обдурювання», і зарубіжні компанії відверто експлуатують російську економіку.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Інвестиції. Реферат.
  Інвестиції належать до основної категорії вивчення предмета економічної теорії і є найважливішим елементом господарського життя. Вони покликані відтворювати і оновлювати основний капітал. Проблема інвестування завжди привертала увагу економічної науки, тому що інвестиції безпосередньо впливають на основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Інвестиції. Реферат.
  На даний момент російська економіка переживає глибоку кризу, що позначається у всіх сферах життя росіян і, в першу чергу, на соціальній сфері, що в свою чергу викликає соціальну напруженість у суспільстві. Уряд усіма силами намагається подолати цю кризу, однак досить безуспішно. Дефіцит бюджету не дозволяє уряду справитися з кризою своїми силами, тому воно змушене залучати й інші засоби, окрім бюджету. Допомогти державі у подоланні економічної кризи покликані інвестиції. Інвестицій призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня. Про інвестиції сказано вже чимало: російські політики давно вже схиляють це слово на різні лади, розуміючи, що без інвестицій російського виробництва не вижити, проте до недавнього часу в нашій країні політична ситуація складалася не кращим чином, політична нестабільність стримувала потоки інвестицій, готових хлинути на новий, а значить прибутковий, ринок. Ніхто не хотів вкладати гроші в країні, яка через пару місяців може знову стати комуністичної, а значить гроші, вкладені у виробництво, просто пропадуть. Проте впевнена перемога на президентських виборах Б. М. Єльцина, показала потенційним інвесторам, що прихильників демократії в нашій країні все ж таки більше, ніж прихильників комунізму, а значить ризик вкладень зменшується. Інвестиції здатні вивести країну з кризи, тому їм і приділяється скільки уваги. Наскільки важливі інвестиції державі може говорити той факт, що Б.Н.Ельцин просив прийняття Державною Думою бюджету на 1998 рік у першому читанні, що було зроблено в першу чергу для того, щоб показати потенційним інвесторам, що російська економіка вже стабілізувалася і вкладення коштів у виробництво не має ніякого ризику.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Інвестиції. Реферат.
  Одним з найсерйозніших аспектів зберігається кризи є тривалий інвестиційний криза. Розширення зовнішньоекономічних зв'язків, широке залучення іноземних інвестицій допоможуть Казахстану вийти з економічної кризи. Саме розумінням цього викликані вживаються Президентом та Урядом кроки з активізації інвестиційного процесу в Республіці. Так, Указом Президента Республіки Казахстан утворено Державний Комітет Республіки Казахстан з інвестицій. Урядом в 1995 р. була розроблена середньострокова Програма поглиблення реформ на 1996-1998 роки, головною метою якого є завершення макроекономічної стабілізації, структурно-інституційних перетворень, припинення спаду виробництва і на цій основі - забезпечення через широкомасштабні інвестиції підйому економіки і зростання рівня життя народу.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Інвестиції: поняття інвестицій, типи та роль в економіці. Реферат.
  Результати фундаментальних досліджень свідчать про те, що процеси економічного оновлення і зростання визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю і швидкістю їх здійснення. Більше того, дослідники фіксують, що без інвестиційних накопичень і відповідних матеріальних ресурсів в інвестуванні взагалі ніяких позитивних зрушень не відбувається.
  Інвестиції відіграють найважливішу роль як на макро-, так і на мікрорівні. По суті, вони визначають майбутнє країни в цілому, окремого суб'єкта, підприємства і є одним з основних чинників розвитку економіки в цілому. Вивчення інвестиційної діяльності є важливим етапом в області підготовки фахівців економічного профілю.
  · У макроекономіці інвестиції є частина сукупних витрат, що складається з витрат на нові засоби виробництва (виробничі, або фіксовані інвестиції), інвестицій у нове житло, і приросту товарних запасів. Тобто інвестиції - це частина валового внутрішнього продукту, що не спожита в поточному періоді, і забезпечує приріст капіталу в економіці.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Інвестиційна діяльність підприємства. Реферат.
  Третя глава досить об'ємна, але в ній розглядається інвестиційна діяльність у контексті сьогоднішньої ситуації. Проводяться паралелі з плановою економікою, розглядається розвиток інвестиційної діяльності в 90-і рр.. І, нарешті, розглядається ситуація на сьогоднішній день - середину 99 р., а також майбутні перспективи.
  Друга глава являє собою вивчення безпосередньо інвестиційної діяльності підприємства - організаційні боку, шляхи залучення інвестицій. Тут розглядається інвестиційне проектування - розробка плану інвестування, конкретні оцінки, розрахунки і прогнози. Далі розглядаються джерела інвестиційних коштів: підприємство стоїть перед вибором, - які інвестиції найбільш прийнятні, вивчаються механізми залучення. Інвестиції я класифікував по внутрішніх і зовнішніх джерел, окремо розглянув портфельні інвестиції і пов'язану з цим емісійну діяльність, механізм здійснення прямих інвестицій.
  Цілі, поставлені при написанні даної курсової роботи - доскональне і багатостороннє вивчення поняття «інвестиції», розгляд процесу інвестування, розуміння значення інвестицій у фінансовій діяльності підприємства. Я спробував підійти до теми з точки зору фінансиста, перед яким стоїть проблема пошуку джерел фінансування та розширення виробництва.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Інвестиційна привабливість проекту. Реферат.
  Всі підприємства в тій чи іншій мірі пов'язані з інвестиційною діяльністю. Прийняття рішень по інвестиційним проектам ускладнюється різними факторами: вид інвестицій, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Інвестиційна привабливість самарської області. Реферат.
  У 1997 році Адміністрація Самарської області вирішила пройти процедуру присвоєння кредитного рейтингу, оскільки цього року було прийнято рішення про підготовку випуску єврооблігаційного позики Самарської області, де одним з головних умов випуску позики було одержання емітентом (Адміністрацією Самарської області) міжнародного кредитного рейтингу в провідних рейтингових агентствах. Але у зв'язку з фінансовою кризою 1998р. і девальвацією рубля Адміністрація області відмовилася від випуску єврооблігаційного позики.
  Довготривалий підйом російської економіки на сучасному технологічному рівні можливий лише в одному випадку - при реанімації інвестиційного процесу, бо прописна істина говорить: без інвестицій немає економічного зростання. Перехід до регульованих ринкових відносин повинен докорінно змінити інвестиційну політику держави з метою посилення його впливу на інвестиційний процес за допомогою фінансово-кредитних важелів, тобто за допомогою податків, податкових пільг, норм прискореної амортизації і її індексації, облікової ставки банківського відсотка, субсидій з бюджету життєво важливим галузям народного господарства. Ефективна інвестиційна політика повинна охоплювати як державні інвестиції, так і створення сприятливого інвестиційного клімату для приватних інвесторів. Без інвестицій неможливо реалізувати завдання щодо структурної перебудови економіки, підвищити технічний рівень виробництва і конкурентоспроможність вітчизняної продукції, як на вітчизняному, так і на світовому ринках.
  Можливості регіональних і муніципальних органів влади щодо поліпшення ситуації з капіталовкладеннями хоча і обмежені, але є. Необхідно посилити стабільність і скоротити ризик. Бізнесмени зазвичай ведуть свої справи в далеких від досконалості умовах. Немає такої країни або міста, де б бізнесмени не скаржилися і не зверталися із законними вимогами про полегшення існуючої ситуації. Проте вони ведуть свої справи і в цих умовах. Важливо, щоб нормативна основа була сприятливою і стабільною, а отже, передбачуваною, але не менш важливо, щоб нормативи дотримувалися. Тому все, що органи влади можуть зробити для зміцнення стабільності та передбачуваності, зниження ризиків, зробить вплив на привабливість даного регіону для інвесторів.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Інвестиційні банки (Доповідь). Реферат.
  Крім того, інвестиційні банки найчастіше активно торгують контрольними пакетами дрібних і середніх корпорацій не по замовленнях клієнтів на реструктуризацію їхнього бізнесу, а в цілях отримання спекулятивного прибутку. При цьому в період, коли інвестиційним банком здійснюється тримання того чи іншого контрольного пакета, їм можуть бути здійснені фінансове оздоровлення даного підприємства, оптимізація фінансів даної корпорації, а також інші заходи, спрямовані на підвищення курсової вартості даного пакета. Така діяльність досить широко ведеться в даний час деякими російськими інвестиційними компаніями.
  Має місце також інше визначення інвестиційного банкірського дому як підприємства, що займається торгівлею корпоративними та державними цінними паперами, насамперед у формі покупки крупного пакету і подальшого продажу цих паперів інвесторам; корпоративним фінансуванням у формі залучення капіталу під випускаються цінні папери або у формі надання довгострокового інвестиційного кредиту.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 2 з 6
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка