АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Антимонопольне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Реферат.
  Система державного регулювання економіки, що сформувалася в усіх індустріально розвинених країнах, як обов'язковий елемент передбачає створення сприятливих умов для розвитку конкуруючої середовища на ринку товарів і послуг. Антимонопольне регулювання - найважливіша складова частина економічної політики держави у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою. Антимонопольне регулювання - це цілеспрямована державна діяльність, що здійснюється на підставі та в межах, що допускаються чинним законодавством, щодо встановлення та реалізації правил ведення економічної діяльності на товарних ринках з метою захисту добросовісної конкуренції та забезпечення ефективності ринкових відносин.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Антитрестівське законодавство США. Реферат.
  Сучасне антитрестовські законодавство США має ряд особливостей. Головна особливість антитрестівського законодавства полягає в тому, що воно спрямоване на захист так званої олігополії як ринкового механізму. Під олігополією розуміється така організація галузі (або локального ринку), при якій обмежене число великих виробників випускає значну або переважну частину галузевої продукції і завдяки цьому вони або здатні здійснювати самостійну монопольну політику, або вступати в монопольну змову щодо єдиної ринкової політики. До теперішнього часу в результаті довготривалої концентрації виробництва і капіталу олігополія склалася в переважаючим більшості галузей капіталістичної економіки. Поза сфери антимонопольного законодавства залишаються лише 3 групи галузей. По-перше, галузі, де не склалася олігополія, тобто існує велика кількість відносно дрібних виробників. По-друге, галузі, які пов'язані з так званої монополією, тобто вимагають для свого функціонування єдиної організаційно-правової системи. І, по-третє, некомерційні види діяльності (у тому числі благодійні, громадські організації та інше).
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Види монополій. Реферат.
  Монополії капіталістичні - господарські об'єднання, що здійснюють контроль над ринками за допомогою концентрації матеріальних і фінансових ресурсів, науково-технічного потенціалу з метою витягання монопольного прибутку. Встановлюють монопольні ціни, впливаючи на формування пропорцій відтворення. Капіталістичні монополії виникли на основі концентрації виробництва і капіталу. Основні форми капіталістичних монополій - картелі, синдикати, трести, концерни.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Демонополізація економіки Росії. Реферат.
  До початку 90-х років широке поширення набуло думку про те, що рівень концентрації виробництва в СРСР і в Росії надзвичайно високий, і за цим показником Росія знаходиться на першому місці в світі. Але дослідження зарубіжних і російських економістів, проведені в 1993-1994рр. на основі даних Держкомстату РФ, значною мірою спростували цей висновок. Порівняння російських і зарубіжних стандартних показників концентрації виробництва в промисловості дали менш високий рівень концентрації для Росії. Однак на практиці рівень монополізації економіки до початку економічної реформи досяг надмірного рівня, так як контроль за цілими галузями і підгалузями здійснювався максимально великими організаційними структурами.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Конкуренція - основа ринкової економіки. Реферат.
  Процес становлення ринкової економіки досить тривалий і невіддільний від становлення і розвитку нормальної конкуренції. Тому необхідно терпіння і розуміння всього процесу. Щоб розвинути пристойну ринкову економіку, необхідно, в першу чергу, подбає про розвиток конкуренції, тому що ринок і конкуренція невіддільні одне від одного. Конкуренція-один з основних принципів існування ринкової економіки. Без неї переваги ринкової системи господарства не зможуть повністю проявиться. Конкурентна економіка передбачає економічну свободу господарюючих суб'єктів, різноманіття форм власності та видів підприємств, ділову активність підприємців, їх змагальність у вдосконаленні виробництва, впровадження нововведень, освоєнні виробництва нових товарів і послуг.
  Тема конкуренції зараз стала дуже актуальна, особливо у нас, в Республіці Білорусь, коли країна перебуває в глибокій кризі, а її керівництво вибирає, як вирішити хоча б частину тих проблем, з якими ми зіткнулися. Нинішня влада сподівається на старі радянські методи командно-адміністративного управління економіки, хоча в світі давно відомо про їх неефективність і відсталість. Як мені здається (і я далеко не самотній у своїй думці), йти необхідно в абсолютно протилежному напрямку-шляхом ринкових реформ і перетворень якими б важкими вони не були.
  Лібералізація цін обернулася їх необгрунтованим підвищенням, падінням попиту і зменшенням обсягів виробництва, втратою ринків збуту. В даний час майже кожне третє підприємство республіки є збитковим. У промисловості частка таких підприємств зросла за рік з 9 до 25 відсотків, у сільському господарстві-з 11 до 19, а в будівництві-з 17 до 37,5 відсотків.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Конкуренція в ринковій економіці. Реферат.
  Конкуренція в перекладі з латинської мови означає "стикатися" і може бути визначена, як суперництво між окремими особами і господарюючими одиницями, зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети. Якщо цю мету конкретизувати з точки зору концепції маркетингу, то ринковою конкуренцією називається боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться фірмами на доступних їм сегментах ринку.
  Вільна конкуренції, теоретичні основи якої постулював А. Сміт, повністю виключає будь-який свідомий контроль над ринковими процесами. Координуючим елементом в його теоретичних положеннях виступає цінова система в абсолютно децентралізованій економіці.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Конкуренція в сучасному бізнесі. Реферат.
  На рис. 1.1 зображено п'ять конкурентних сил, що визначають привабливість галузі, і позиції даної організації в конкурентній боротьбі в цій галузі, а саме: 1. Поява нових конкурентів. 2. Загроза заміни цього продукту новими продуктами. 3. Сила позиції покупців. 5. Конкуренція серед виробників у самій галузі.
  Сьогодні недостатньо одного розуміння споживачів. Настав час напруженої конкуренції на всіх ринках. Економіка багатьох країн усе менше регулюється державою, яка заохочує розвиток ринкових процесів. Європейський союз знищує торговельні бар'єри між європейськими країнами, в результаті чого багато раніше захищені від вторгнення іноземних компаній ринки стають нерегульованими.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Конкуренція її сутність і форми. Реферат.
  Поняття конкуренції є фундаментальним в економічній теорії ринкових відносин. Конкуренція проявляється на всіх рівнях капіталістичної економіки - від мікрорівня (фірма) до світової економічної системи. Навіть творці соціалізму, засуджуючи деякі форми конкуренції, намагалися закласти її і в соціалістичну економіку, назвавши «соціалістичним змаганням».
  Тлумачення поняття конкуренції в економічній науці пройшло кілька стадій. Класичної економічної теорії був характерний поведінковий підхід. Зокрема, А. Сміт розумів сутність конкуренції як сукупність взаємонезалежних спроб різних продавців встановити контроль на ринку. Отже, акцент робився на такій поведінці продавців і покупців, яке характеризувалося чесним, без змови суперництвом за більш вигідні умови продажу або купівлі товарів. При цьому основним об'єктом конкурентної боротьби вважалися ціни.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Конкуренція та її види. Реферат.
  Конкуренція - (від лат. Concurrere - стикатися) - боротьба незалежних економічних суб'єктів за обмежені економічні ресурси. Це економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задовольняючи різноманітні потреби покупців. На світовому ринку постійно існує гостра конкуренція товаровиробників. Для успішного виступу на зовнішніх ринках потрібно істотне підвищення конкурентноздатності пропонованих вітчизняних товарів. При імпорті ж використання конкуренції іноземних продавців дозволяє досягати більш вигідних умов закупівель.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Конкуренція та її вплив на ринкову ціну. Реферат.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 2 з 6
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка