ЦІНОУТВОРЕННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 7
<- попередня наступна ->

 1. Курсова робота з ціноутворення в будівництві. Реферат.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Лекції по ціноутворенню. Реферат.
  Якщо показник еластичності менше 1, це так звані товари нееластичного попиту або товари низької еластичності. Якщо Е = 1, то еластичність одинична (кут нахилу 45 градусів). якщо Е> 1, то еластичність висока, ринок дуже добре відгукується на зміну ціни на товар.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Метод визначення ціни з орієнтацією на попит. Реферат.
  У малому бізнесі встановлення потрібного рівня цін тим більше важливо, що підприємець має можливість безпосередньо спілкуватися з клієнтом і той у свою чергу може висловити свої претензії за встановленими цінами за товари або послуги. Призначення високої ціни може бути чревате втратою інтересу до придбання. Призначення низької ціни теж може викликати негативну реакцію, наприклад, сумнів у якості продукту або в умінні і досвіді підприємця. Таким чином, запитувана ціна визначає якість товару або послуги у свідомості покупця і допомагає визначити положення даного продукту на ринку.
  Фактор конкуренції - конкуренція робить сильний вплив на цінову політику. Можна спровокувати сплеск конкуренції призначивши високу ціну або усунути її призначивши мінімальну. Якщо товар потребує особливого методу виробництва, або виробництво його дуже складне, то низькі ціни не привернуть до нього конкурентів, але високі ціни підкажуть конкурентам, чим їм варто зайнятися.
  Існують два основних способи встановлення ціни на продукцію: виходячи з витрат на виробництво і збут продукту і з можливостей ринку (купівельної спроможності). Перший спосіб називається ціноутворення по витратам, другий - ціноутворення по попиту. Третім, менш поширеним, але теж важливим способом є ціноутворення, засноване на цінах на конкурентну продукцію.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Методи ціноутворення в ринковій економіці. Реферат.
  Розглянемо насамперед витратні методи ціноутворення. Такі методи забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. Е. А. Уткін підрозділяє дану сукупність методів на:
  В умовах олігополії на ринку діють невелика кількість продавців, достатньо чуттєвих до політики ціноутворення і маркетингових стратегій один одного. Продавці не можуть істотно впливати на рівень цін, а новим претендентам досить складно проникнути на цей ринок. Тому в даному випадку конкуренція носить переважно нецінової характер. Нецінова конкуренція заснована на притягненні споживача не за допомогою зниження цін, а за рахунок інших чинників: поліпшення якості товарів, реклами, післяпродажного технічного обслуговування і т.п. Кожен олігополіст враховує, що зниження його ціни викличе відповідну реакцію інших олігополістів. Тому зрослий внаслідок зниженої ціни попит розподілиться між усіма фірмами, і фірмі, яка першою знизила ціну, дістанеться лише частина зрослого попиту. А якщо ця ж фірма підвищить ціну, інші фірми можуть і не піти за нею, і тому попит на її продукцію може скоротитися значно більш різко, ніж це сталося б у разі загального підвищення цін.
  Кожен підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар. Є два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що всі покупці купують товар за однаковою ціною. Впровадження єдиних цін для всіх споживачів пов'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю та великими витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт серійного виробництва. У цій обстановці важливо, щоб масовий споживач знав ціну, порівнював її з ціною конкуруючих товарів і без проблем ухвалював рішення про покупку.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Механізм ціноутворення в ринковій економіці. Реферат.
  Щоб вивчити механізм ціноутворення в межах курсу «Економічна теорія» розроблений план, схвалений викладачем, що веде цю навчальну дисципліну. Курсова робота за темою: «Механізм ціноутворення в ринковій економіці» виконана на основі спеціальної літератури, список якої додається.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Механізм ціноутворення в умовах недосконалої економіки. Реферат.
  Конкуренція стимулює технічний прогрес, сприяє розвитку економіки, просуванню вітчизняних товарів на світовий ринок. Створенню повноцінного конкурентного середовища в нашій країні заважає засилля монополій, недосконалість антимонопольного законодавства і багато іншого.
  З вищевикладеного випливає, що проблема монополії і монополістичного ціноутворення актуальна в наші дні. У цій роботі ми простежимо, як все вищесказане проявляє себе в житті, але для початку слід більш детальніше зупинитися на теорії монополії і монополістичному ціноутворенні.
  Радянської економіці була властива непропорційно висока частка великих і найбільших підприємств і надзвичайно мала частка дрібних і середніх порівняно з розвинутими країнами. Найбільш високою була концентрація виробництва в металургії, машинобудуванні, хімічній і текстильній галузях. Нерідко ту чи іншу продукцію випускало одне два підприємства, які диктували свої умови споживачеві. Погана якість товару, завищені ціни або застарілий асортимент мало позначалися на зміні попиту в умовах постійного дефіциту й відсутності вибору постачальників.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація контролю над дотриманням державної дисципліни цін. Види маркетингових стратегій ціноутворення, умови їх застосування. Реферат.
  Комплексні перевірки, найчастіше, є суцільними. При комплексній перевірці контролюється не тільки практика застосування діючих цін і тарифів, а й одночасно перевіряється і практика розробки проектів цін. Комплексні перевірки, що проводяться місцевим органами ціноутворення, полягають у перевірці всіх підприємств роздрібної торгівлі, общественКомплексние перевірки, найчастіше, є суцільними. При комплексній перевірці контролюється не тільки практика застосування діючих цін і тарифів, а й одночасно перевіряється і практика розробки проектів цін. Комплексні перевірки, що проводяться місцевим органами ціноутворення, полягають у перевірці всіх підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального господарства, а також усіх підприємств і організацій виробничої сфери, які розташовані на території даного району чи міста.
  При комітеті працює колегія у складі 11 осіб. При Міністерстві економіки РФ утворена Российская інспекція з контролю за цінами Комітету цін у складі 25 осіб, яку очолює керівник, який призначається Урядом РФ. Спільно з місцевими органами ціноутворення вона організовує і проводить перевірку цін на підприємствах та інших господарських організаціях.
  Скарги на рішення про застосування економічних санкцій за порушення дисципліни цін, прийняті органами ціноутворення та контролю за цінами, можуть бути спрямовані керівнику вищого органу ціноутворення та контролю за цінами не пізніше місячного терміну з дня отримання рішення. Подача скарги не зупиняє виконання рішення на час її розгляду.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Основні етапи ціноутворення в Росії. Реферат.
  Ціноутворення - процес формування цін на товари і послуги. Характерні дві основні системи ціноутворення: ринкове ціноутворення, що функціонує на базі взаємодії попиту і пропозиції, і централізоване державне ціноутворення - формування цін державними органами. При цьому в рамках витратного ціноутворення в основу формування ціни лягають витрати виробництва та обігу.
  Особливо велика їх роль в ринковій економіці, де вільні ціни виступають основним регулятором пропорцій суспільного відтворення, господарських відносин. Ціни є також важливим об'єктом державного регулювання, завдяки якому держава здійснює свою політику і в умовах ринку. Тому оволодіння сучасною методологією ціноутворення з урахуванням російських особливостей є невід'ємним елементом формування кваліфікованих фахівців у галузі економіки та управління.
  Важлива роль цін в економічному житті визначається тим, що вони є основою всіх економічних вимірів, роблять значний вплив на витрати і результати діяльності всіх господарюючих суб'єктів: і підприємницьких структур, і домашніх господарств, і народного господарства в цілому. Ціни визначають ефективність зовнішньоекономічної діяльності.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Політика цін. Реферат.
  Загальна політика ціноутворення. У рамках такої політики рішення за цінами пов'язуються з цільовим ринком (ринками) фірми, характером і структурою маркетингу. Вона передбачає скоординовану сукупність дій і стратегію, що включає коротко - і довгострокові цілі. При визначенні загальної цінової політики окремі рішення (взаємозв'язок цін на товари в рамках асортименту, використання спеціальних знижок і змін цін, співвідношення своїх і цін конкурентів, метод формування цін на нові товари) погоджуються в інтегровану систему. Як зазначав один американський експерт, можливості стратегії ціноутворення фірми визначають наступні п'ять факторів: реальні витрати і прибутки, цінність для споживача в порівнянні з пропозиціями конкурентів, розходження між сегментами ринку або факторами попиту споживачів, можливі реакції конкурентів і маркетингові цілі фірми.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Політика ціноутворення: стан і перспективи. Реферат.
  Перед усіма підприємствами та організаціями в якості однієї з основних встає проблема визначення ціни на свої товари і послуги. В умовах ринку ціноутворення представляє дуже складний процес, піддано впливу безлічі факторів. Вибір загального напрямку в ціноутворенні, головних підходів до визначення цін на нові і вже випущені вироби, послуги, що надаються з метою збільшення обсягів реалізації, товарообігу, підвищення виробництва і зміцнення ринкових позицій підприємства забезпечується на основі маркетингу. Ціни та цінова політика виступають однією з головних складових маркетингу підприємства. Ціни знаходяться в тісній залежності від інших сторін діяльності кампанії, від рівня цін багато в чому залежать досягаються комерційні результати. Невірна чи правильна цінова політика робить багатоплановий вплив на все функціонування підприємства. Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тому, щоб встановлювати на товари такі ціни, так варіювати ними в залежності від ситуації на ринку, щоб оволодіти його максимально можливої ??часткою, домогтися запланованого обсягу прибутку й успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання. У рамках цінової політики приватні рішення (взаємозв'язок цін на товари в межах асортименту, використання знижок, варіювання цінами, забезпечення оптимального співвідношення своїх цін і цін конкурентів, формування цін на нові товари і т.д.) погоджуються в єдину інтегровану систему.
  Ціноутворення - процес формування цін на товари і послуги. Характерні 2 основні системи ціноутворення: ринкове ціноутворення, що функціонує на базі взаємодії попиту і пропозиції, і централізоване державне ціноутворення - формування цін державними органами. При цьому в рамках витратного ціноутворення в основу формування ціни лягають витрати виробництва та обігу.
  Ціна - складна економічна категорія. У ній фокусуються практично всі основні економічні відносини в суспільстві. Насамперед, це відноситься до виробництва і реалізації товарів, формуванню їхньої вартості, а також до створення, розподілу та використання грошових накопичень.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 2 з 7
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51 61

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка