ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 2 з 2
<- попередня наступна ->

 1. Економіка та екологія. Реферат.
  Широким фронтом в даний час ведуться дослідження щодо встановлення меж допустимих навантажень на природне середовище й розробці комплексних шляхів подолання виникаючих об'єктивних лімітів у природокористуванні. Це також відноситься не до екології, а до еконологіі - наукової дисципліни, що досліджує "еконекол". Еконекол (економіка + екологія) - позначення сукупності явищ, що включають суспільство як соціально-економічне ціле (але насамперед економіку й технологію) і природні ресурси, які знаходяться у взаєминах позитивного зворотного зв'язку при нераціональному природокористуванні. Як приклад можна привести швидкий розвиток економіки в регіоні при наявності більших ресурсів середовища й гарних загальних екологічних умов, і навпаки, технологічно швидкий розвиток економіки без обліку екологічних обмежень приводить потім до змушеного застою в економіці.
  Найбільш загальний філософський зміст, що відповідає сучасному широкому розумінню екології як області знань, складається в розгляді та розкритті закономірностей розвитку якесь сукупності організмів, предметів, компонентів співтовариств і співтовариств у взаємодіях в системах біогеоценозів, нообиогеоценоза, біосфері з точки зору суб'єкта або об'єкта (як правило, живого або за участю живого), прийнятого за центральний у цій системі. Аналізованим об'єктом може бути й промислове підприємство, галузь народного господарства або людська діяльність у цілому на Землі.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічний ріст і проблеми екології. Реферат.
  Однак наше століття - це століття науково-технічних, технологічних, економічних і соціально-політичних революцій і криз, що, з одного боку, неминуче збагатило і ускладнило економіко-екологічні зв'язку. Термін «екологія» узкопріродного походження, зміст набуває нових соціальних (людина не тільки продукт природи, а й суспільства) забарвлення - філософські, соціологічні, економічні, географічні, етичні та інші. Тому сьогодні ми розглядаємо практичні проблеми - екологічні експертизи технічних проектів, екологічні кризи міст, екологічна культура і т. д. З іншого боку, загострилася проблема екологізації природокористування, що поставило під загрозу існування нинішнього і майбутнього покоління світової цивілізації. Сучасна екологічна ситуація свідчить про те, що антропогенний вплив людини на навколишнє середовище досягло такого рівня коли її подальше зростання при колишніх умовах може призвести до незворотних змін, що ставить під загрозу нормальну життєдіяльність суспільства.
  Економічне зростання - одна з основоположних проблем, що стоять перед усіма країнами. За його динаміці судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів. Економічне зростання є найважливішою характеристикою суспільного виробництва при будь-яких господарських системах.
  Процес взаємодії людини з природою є зміст будь-якого виробництва. Економіка тому представляє собою мистецтво раціонального та ефективного управління цим процесом, інакше, як показує світовий і наш досвід господарювання, природокористування, неминучі економічні та екологічні кризи. Поняття, процеси «економіка» і «екологія» (від грецького ейкос - будинок, житло, місцеперебування і логія - наука про відносини рослинних і тваринних організмів, їх угруповань з довкіллям) нероздільні, тісно взаємопов'язані між собою, обумовлюють одне одного. Ця об'єктивна необхідність і реальність. Розуміти її чоловік, суспільство почали всерйоз з розвитком науково-технічної революції кінця XIX століття, коли на зміну примітивним знаряддям праці прийшли більш досконалі. Термін «екологія» вперше з'явився в 60-х роках XIX століття і був запропонований в 1866 році німецьким біологом-еволюціоністів, прихильником і пропагандистом вчення Ч. Дарвіна Ернстом Геккелем.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 2 з 2
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка