ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 113 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Організація підготовки виробництва до випуску нової продукції. Реферат.
  Створення нових видів продукції в машинобудуванні здійснюється в процесі підготовки виробництва. Підготовка виробництва протікає поза рамками виробничого процесу. Завдання підготовки виробництва полягає в тому, щоб забезпечити необхідні умови для функціонування виробничого процесу. Але, на відміну від таких процесів підготовчої фази, як придбання предметів праці, наймання робочої сили та інших повторюваних систематично при кожному обороті виробничих фондів, підготовка виробництва стала одноразовим актом, здійснюваним при переході підприємства на випуск нової продукції.
  Зміст діяльності з організації підготовки виробництва. Головне завдання підготовки виробництва - створення та організація випуску нових виробів. Для її вирішення необхідно чітко поєднувати всі різноманітні процеси підготовки виробництва, раціонально поєднувати особисті і речові елементи процесу створення нової техніки, визначати економічні відносини між учасниками робіт з підготовки виробництва. Виникає необхідність організувати процеси підготовки виробництва.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація поліграфічного виробництва. Реферат.
  Поліграфічне виробництво характеризується великою різноманітністю продукції, що випускається і вживаними технологіями її виготовлення. Така диференціація попиту призводить до значних коливань виробничо-технічних параметрів видань - форматів, обсягів, тиражів. У цих умовах менеджеру потрібно оперативно, професійно і правильно реагувати на зміни. Це вимагає від нього знань технологій, техніки та специфіки поліграфічного виробництва.
  У даному курсовому проекті будуть розглядатися ключові питання організації управління поліграфічним виробництвом, такі як, складання схеми виготовлення продукції, швидкий розрахунок її собівартості з застосуванням сучасних методик і форм; організація оперативного управління та контролю якості продукції, які мають місце на кожному поліграфічному підприємстві.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація підприємства. Реферат.
  З позиції Основного Закону Дій наказ має складатися з шести частин. У першій частині наказу повинна бути інформація по критичної ситуації (буде написана до слова «Наказ»). Друга частина - план дій, тобто планування заходів по виходу з критичної ситуації. Третя частина - визначення технології, а саме за допомогою яких засобів буде здійснюватися вихід із ситуації. Четверта частина - кадри. Повинно бути визначено, хто саме буде задіяний у вирішенні питання виходу з критичної ситуації. П'ята частина - організація. Підготовка людей і постановка задач для конкретних дій по виходу із ситуації. Шоста частина - контроль за виконанням цього наказу та недопущення збоїв.
  Робоче місце генерального директора виглядає наступним чином: Воно знаходиться в окремому просторому кабінеті, обставленій сучасної офісної меблями. Інформаційну функцію виконує телефон, періодичні видання, довідкова література, комп'ютер, підключений до мережі «Інтернет» а так само до локальної мережі підприємства, де знаходиться база даних «Консультант + вер.ПРОФ», з останнім зборами законодавчих актів. Для здійснення функції планування використовуються годинник настільні, великий щоденник, персональний комп'ютер з програмою «Lotus Organizer». Технологічну функцію виконує комп'ютер, на якому виробляються оперативні розрахунки, чисті бланки наказів, листів і т.д. Функція управління здійснюється за допомогою внутрішнього телекомунікаційного обладнання (внутрішня АТС). Крім робочого столу директора в кабінеті є довгий стіл для проведення виробничих нарад. Кабінет директора перебуває під охороною.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація процесу кредитування при оформленні кредиту під поручительства третіх осіб. Реферат.
  Раніше відповідно до Правил кредитування виробничих запасів і матеріальних витрат № 1, затвердженими Держбанком СРСР 30. 10. 87, гарантійне зобов'язання оформлялося так званому гарантійним листом. У тексті цього листа передбачалося, що гарант приймає на себе зобов'язання перед банком-позикодавцем відповідати за своєчасне повернення кредиту, отриманого конкретним позичальником. Єдиним обмеженням обсягу відповідальності гаранта була тільки та гранична сума гарантії, яку він спеціально зазначав у своєму зобов'язанні. Раніше банк-кредитор, який одержав такий лист, мав можливість списати з рахунку гаранта суму виданого ним кредиту в безакцептному порядку у випадку прострочення позичальника. Оскільки при оформленні гарантійного листа волю висловлювала тільки одна сторона - гарант, можна зробити висновок, що відносини гарантії встановлювалися одностороннім волевиявленням гаранта.
  Механізм надання позик містить у собі докладний аналіз планованої до кредитування операції, фінансового стану позичальника. Надаючи кредит, банк вимагає повної інформації про умови укладених позичальником договорів, про реальність надходження виручки, рентабельності операції. Як правило, кредити видаються під заставу нерухомості, товарних запасів, цінних паперів, поручительства банків.
  Сучасна арбітражна практика виходить з того, що ст. 210 ЦК РРФСР раніше використовувалася як засіб забезпечення зобов'язань виключно між соціалістичними організаціями. Таким чином, ця стаття не може застосовуватися до відносин з участю комерційних банків і комерційних організацій. Пункт 6 ст. 68 Основ цивільного законодавства СРСР і республік розглядає поручництво і гарантію як єдине зобов'язання і не передбачає особливого правового акта за договором гарантії. Отже, до договору гарантії, укладеним після введення в дію Основ, слід застосовувати норми ЦК про поруку в частині, що не суперечить Основам цивільного законодавства.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація прямих продажів. Реферат.
  Опції торгових агентів можуть варіюватися по ситуації і включати весь комплекс обслуговування угоди від першого контакту до приймання товару замовником, або тільки комунікаційну частину. Чим ближче фірма до масового сектору, тим більшу спеціалізацію слід вводити в систему. У кожному разі, головною навантаженням агента залишається контакт з клієнтом, на підтримку якого працює вся структура. Отже, необхідно технічне ланка, яка здійснює рутинні операції пересилання рахунків, правки договорів, і т.п. Далі, хтось повинен приймати дзвінки покупців під час відсутності агента (відрядження, переговори, хвороба, відпустка). Одночасно зберігаються офісні продажу, виконувані фірмою в поточному режимі. Завдання планування і контролю повинні вирішуватися менеджером, що володіє інформацією з кількох територій. Нарешті, має бути присутнім керівник, який координує внутрішні і зовнішні взаємодії структури (наприклад, поставки дилерам і агентам на одну територію).
  Розмір: 17 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація робіт і розрахунок техніко-економічних показників за змішаним дільниці гірських робіт № 2 розрізу «Черемховский». Реферат.
  Протягом перших років роботи Черемховский кам'яновугільний басейн розроблявся переважно підземним способом. Розробка родовища велася тільки вручну з вивезенням вугілля і розкривних порід на конях. Згодом стали застосовуватися малопотужні парові екскаватори.
  Розріз «Черемховский» створювався незвичайним шляхом. На початку 50-х років на базі ділянок відкритих гірських робіт (зараз вже закритих шахт № 5, № 6, № 7) був організований розріз «Південний». У 1978 році він був об'єднаний з розрізом «Артем - 4А», і утворений в результаті цього об'єднання розріз з виробничою потужністю в 4,5 млн. тонн ПІ в рік став називатися розрізом «Черемхівському».
  5. HYPERLINK "http://WWW.Gorod-246.narod.ru" WWW.Gorod-246.narod.ru - Сторінка міста Черемхово - Телефонний довідник Черемхово, фотографії міста Черемхово, новини міста Черемхово, корисні програми, Гороскоп на місяць, організації міста Черемхово - довідкова інформація про організації, режим роботи та ін
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація робіт на фірмі. Реферат.
  Будь-яка фірма за своєю сутністю є організацією. Кожен працівник цієї організації має певне місце в ієрархії персоналу, певні функції, права та обов'язки. Залежно від величини і спрямованості діяльності фірми вона може мати різну структуру, але в кожному разі буде являти собою організацію. Для успішного ведення робіт на фірмі необхідно знати основні її елементи.
  Наступний важливий елемент, без якого не може існувати жодна організація, - її структура. Під структурою організації розуміється її архітектоніка, наявність окремих частин і співвідношення між ними, ступінь жорсткості / гнучкості організаційної конфігурації, типи взаємодій між внутрішніми елементами. У літературі й управлінській практиці виділені три основних типи організаційних структур:
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організація роботи випробувальної лабораторії на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-Технічний Інженерний центр» ». Реферат.
  У дипломній роботі розглядаються теоретичні аспекти підвищення якості продукції, а також на основі аналізу діяльності Товариства обмеженою відповідальністю «Науково-технічний Інженерний Центр» (ТОО «НТІЦ») даються рекомендації щодо поліпшення її роботи, з урахуванням зарубіжного досвіду.
  В умовах розвитку ринкової економіки, коли ринок наповнений не якісним товаром, в Казахстані поступово вводяться міжнародні стандарти якості ISO. Важливу роль набуває сертифікація товару. Щоб товар пройшов сертифікацію, він повинен попередньо прийти незалежну експертизу на якість.
  У другому розділі: «Сучасний стан та організація діяльності Товариства обмеженою відповідальності« Науково - Технічний інженерний центр »дана історія створення ТОО, наводиться його організація структура, також наводиться аналіз основних техніко-економічних показників за 1999 - 2000 рр..
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація роботи з документами в бухгалтерії. Реферат.
  Важливим напрямком поліпшення роботи будь бухгалтерії є вдосконалення організації та ведення діловодства в цьому підрозділі. Численні види документів (фінансових, розрахунково-грошових, первинних облікових, звітно-статистичних, організаційно-розпорядчих) - "продукт" праці працівників бухгалтерії, що відображає життєздатність фірми та перспективи її подальшого існування.
  В умовах розвитку ринкових відносин і створення широкої мережі недержавних структур, істотно змінюється роль такого традиційного для всіх установ, організацій і підприємств структурного підрозділу, як бухгалтерія. Замість простого облікового органу бухгалтерія стає одним з найважливіших підрозділів, що визначають фінансову стратегію фірми і впливають на розвиток її господарської діяльності.
  Інструкції видаються також з метою роз'яснення та визначення порядку застосування законодавчих актів і розпорядчих документів. Наприклад: "Інструкція зі статистики чисельності і заробітної плати робітників і службовців на підприємствах, організаціях", "Інструкція про порядок заповнення бухгалтерського звіту підприємства".
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Організація роботи з документами. Реферат.
  Документи закріплюють виробничі відносини, як усередині підприємства, так і з іншими організаціями і нерідко служать письмовим доказом при виникненні майнових, трудових та інших спорів, які розглядаються цивільними, арбітражними і третейськими судами.
  Підрахунок кількості машиночитаних здійснюється по облікових картках і журналам обліку роботи обчислювального центру. Результати обліку документів узагальнюються службою документаційного забезпечення і представляються керівництву організації для вибрання заходів щодо вдосконалення роботи з документами.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 113 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1081 1091 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1161 1171

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка