ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 114 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Організація робочого дня керівника, управління часом. Реферат.
  Наради забирають у керівника і у підлеглих дуже велику частину робочого дня. Тому бажано провести аналіз точних витрат найближчої наради з урахуванням: витрат на підготовку, заробітку учасників, додаткових індивідуальних витрат, накладних витрат, витрат на відрядження і втраченого часу!
  Питання прийняття рішень підвівся через появу в керівник проблем таких як: спроба виконання відразу великого обсягу робіт, розпорошення своїх сил на окремі не суттєві, але здаються необхідними справи. І до кінця дня керівники дійде висновку, що вони проробили величезну роботу за цей день, але головні проблеми і справи залишилися не вирішеними. Багато керівників виправдовуються кажучи, що вони змушені щодня робити багато важливих справ. Для того, щоб так не виходило необхідно обов'язково встановлювати пріоритети, що означає прийняти рішення про те, яким із завдань слід надавати першорядне, другорядне і т.д. значення. Якщо слідувати цьому давольно таки простому правилу, то можна досягти такого:
  Постановка цілей - це тимчасовий процес, оскільки в перебігу діяльності підприємства може з'ясуватися, що ті чи інші параметри змінилися, що призводить до необхідності зміни мети . Для самоменеджменту фундаментальне значення має усвідомлення того, куди ми хочемо прийти і куди ми потрапити не хочемо, а також не потрапити туди куди нас хочуть привести інші. Якщо у керівника існує усвідомлена мета, то туди ж спрямовані і всі неусвідомлені сили керівника, тобто мети служать концентрації сил на важливих напрямках. "Випадкові успіхи гарні, але рідкісні. Заплановані успіхи краще, оскільки вони керовані і трапляються частіше ".
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Організація реклами в роздрібній торгівлі. Реферат.
  «Реклама - двигун торгівлі» - ця фраза знайома, напевно, кожному. Але якщо вдуматися, то реклама в більш широкому сенсі є і двигуном прогресу. Адже більшість про нові товари, де застосовані нові технології і рішення, дізнаються саме з реклами. Відповідно нові товари швидше отримують попит, а значить, передові технології і виробництво розвивається набагато більш високими темпами.
  Некомерційна реклама служить зовсім іншим цілям. Така реклама, наприклад, може поширюватися для залучення уваги і створення на цій основі позитивного образу підприємця, підприємства, групи підприємств і навіть цілої галузі (так звана корпоративна реклама). Іншими типовими прикладами некомерційної реклами служать політична реклама, реклама благодійної діяльності, що проводиться громадськими, релігійними організаціями тощо
  Травні курсова робота написана на прикладі магазину "Кондор" № 2, який є підприємством товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ Кондор» приватного підприємця Козігона Сергія Миколайовича. Зареєстровано приватний підприємець 15 травня 2001, це підтверджується свідоцтвом про реєстрацію, яке видане мерією г.Сортавала 15 травня 2001, серія 611-СВ за № 1856, також видано дозвіл на право продажу в роздрібній торгівлі відділом організації торгівлі та побутового обслуговування від 31 Січень 2001 до 31 грудня 2002 року за № 93-1 а, на право продажу алкогольної продукцією і є ліцензія на вино - горілчану продукцію за № 17 від 15 грудня 2000 року по 14 грудня 2003 серія В № 319891, яка видана торговим відділом мерією м. Сортавала.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Організація ремонтного обслуговування на НГВУ. Реферат.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Організація збуту готової продукції на ВАТ заводі "Комета". Реферат.
  Тому, не принижуючи значимості рішення виробничих проблем, забезпечення ефективності виробництва, керівникам заводу слід визнати ці проблеми вторинними порівняно з маркетинговими, ринковими проблемами. Адже маркетинг покликаний для вирішення завдань впливу на рівень, часові рамки і структуру попиту таким чином, щоб організація досягла поставленої мети.
  Система збуту товарів - ключова ланка маркетингу і свого роду фінішний комплекс у всій діяльності фірми по створенню, виробництву і доведенню товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або не визнає всі зусилля фірми корисними і потрібними для себе і, відповідно, купує або не купує її продукцію і послуги.
  Для того, щоб більш ефективно займатися реалізацією готової продукції, на АТ «Комета» необхідно систематизувати уявлення про складну і різноспрямованою діяльності з формування попиту і стимулювання збуту і вибрати ті заходи і прийоми, які найбільшою мірою адекватні існуючій на підприємстві збутової політиці.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Організація секретарської служби. Реферат.
  Основним завданням секретарської служби є документаційне і організаційне забезпечення діяльності організації (підрозділу) та її керівництва незалежно від обсягів функцій даної організації та специфіки її діяльності. Відповідно до обсягів робіт секретарська служба може виконуватися однією особою або групою осіб, наприклад секретаріатом. Якщо секретарські обов'язки виконує група осіб, то складається документ, в якому перераховуються виконувані операції та особи, за якими вони закріплюються. Передбачається також виконання операцій за відсутніх з тих чи інших причин (відпустка, хвороба тощо) іншими співробітниками даного підрозділу.
  Для прискорення документаційне операцій в організаціях слід розробляти додаткові довідково-інформаційні документи, в число яких входять: перелік документів, що не підлягають реєстрації; покажчик розподілу документів, що надходять до Організації.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Організація складського господарства на підприємстві. Реферат.
  У 1990-х роках головним напрямком розвитку складського господарства стало підвищення гнучкості та ефективності використання інформаційних технологій. Гнучкість необхідна для задоволення зростаючих вимог споживачів до асортименту і умов поставок. Удосконалення інформаційних технологій збільшує гнучкість, даючи можливість складським операторам швидше реагувати на зміни і оцінювати результати діяльності в самих різних умовах. На оптовому рівні каналу розподілу склад став опорним пунктом роздрібної торгівлі. Прогресивні оптовики і вертикально інтегровані предпріятіярознічной торгівлі створили досконалі системи складського господарства, здатні забезпечувати потреби роздрібної мережі. В даний час в РБ також виявляється велику увагу питанням складського господарства і ведуться інтенсивні роботи у цьому напрямку.
  Кількість, склад, ємність і спеціалізація складів утворять структуру складського господарства підприємства. Організація складів, їхнє технічне оснащення й розміщення на території заводу і фабрики мають істотне значення для роботи та економіки підприємства. Організація складського господарства впливає на пропускну здатність складів, трудомісткість і собівартість складських робіт, на величину внутрішньозаводських транспортних витрат і т. д.
  Господарська діяльність неможлива без функції зберігання. Розвиток транспорту зробило можливою економічну спеціалізацію і товарообіг між підприємствами зростає щороку. Функцію зберігання приймають на себе виробники продукції, підприємства оптової і роздрібної торгівлі. З літератури видно, що склад розглядається як необхідний для завершення маркетингового процесу місце зберігання товарів. Іншими словами, в ланцюзі руху сировини і готової продукції склад служить стаціонарним пунктом, де товар чекав своєчасною "зустрічі" з споживачем. Відповідно, нерідко склади сприймаються як "неминуче зло", що додає додаткові витрати до процесу фізичного розподілу продуктів, але з іншої точки зору - складське господарство відіграє життєво важливу роль. Довгий час недооціненою залишалася істотна функція складів з накопичення і формуванню потрібного споживачам асортименту продуктів. Підприємства часто бачать свою головну мету в налагодженні ефективних і економічних процесів постачання, виробництва і споживання, не надаючи належного значення внутрішнім складських операціях. Склади визнаються необхідним засобом виживання, але при цьому мало уваги приділяється вдосконаленню процесів зберігання і обробки запасів. Недостатня увага приділяється ефективності використання складських площ, техніці і прийомам вантажопереробки.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Організація страхової справи. Реферат.
  Державна страхова компанія - публічно правова форма організації страхового фонду, заснована державі Організація державних страхових компаній здійснюється шляхом їх установи з боку держави чи націоналізації акціонерних страхових компаній та обігу майна в державну власність. Створення державних страхових компаній є формою втручання держави в діяльність страхового ринку.
  Вільна гра попиту і пропозиції в умовах ринкової економіки стимулює появу таких страхових послуг, які необхідні потенційному страхувальнику. Свобода ціноутворення, виражена у тарифних ставках на страхові послуги, створює умови для конкуренції між страховиками. Страховий ринок виконує регулюючу функцію за умови існування економічної конкуренції. Сама по собі конкуренція не забезпечує успіхів на страховому ринку. Ці успіхи значною мірою залежать від страховика, який спонукає співробітників страхового товариства до постійного пошуку нових потенційних клієнтів, удосконалення форм і методів страхового обслуговування. Важливо, особливо на етапі створення страхового товариства, щоб страховик особисто керував усією його внутрішньої і зовнішньої діяльністю, закладаючи тим самим основи страхової культури.
  Диверсифікація - розширення сфери діяльності страховика в різних підприємствах інших галузей, що не знаходяться в прямому зв'язку зі страховою справою. У цьому виражається прагнення середніх і дрібних страхових товариств вижити в умовах загострення конкурентної боротьби і отримати більш стійкі доходи від суміжних підприємств для покриття зростаючих витрат з основної діяльності, тобто страхової справи.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Організація будівництва та управління якістю. Реферат.
  Більшість цих параметрів можна встановити або розрахувати з використанням інформації про конкретні об'єкти, на яких буде функціонувати потік (розміри фронтів робіт, обсяги і трудомісткість кожного виду робіт тощо), а також інформації про будівельні організації, які повинні здійснювати потокове будівництво (спеціалізація організацій та їх підрозділів, чисельний і кваліфікаційний склад бригад та ін.) Такі параметри, як тривалість функціонування потоку і складових його приватних потоків, періоди (час) їх включення в роботу, черговість робіт на захватках чи об'єктах, доцільно розраховувати з використанням матриць.
  Так само визначаються ранні початку і закінчення всіх робіт. Максимальна величина з ранніх закінчень визначить тривалість критичного шляху і термін будівництва. У розглянутому прикладі тривалість критичного шляху дорівнює 36 одиницям часу.
  Круговим графіком виражають співвідношення складових якогось цілого параметра і всього параметра в цілому, наприклад: співвідношення сум виручки від продажу окремо за видами деталей і повну суму виручки; співвідношення типів використовуваних сталевих пластин і загальне число пластин; співвідношення тим роботи гуртків якості (відрізняються змістом) і загальне число тем; співвідношення елементів, що складають собівартість виробу, і ціле число, що виражає собівартість, і т. д. Ціле приймається за 100% і виражається повним колом. Складові виражаються у вигляді секторів кола і розташовуються по колу в напрямку руху годинникової стрілки, починаючи з елементу, що має найбільший відсоток вкладу, в ціле, в порядку зменшення відсотка вкладу. Останнім ставиться елемент «інші». На круговому графіку легко бачити відразу всі складові і їх співвідношення. Приклад кругового графіка показаний на рис. 2.3, де представлено співвідношення складових собівартості виробництва.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Організація технологія продажу товарів. Реферат.
  Просування товару як невід'ємна частина маркетингу: Формування політики в сфері стимулювання збуту, просування товару; вибір, планування і управління інструментами стимулювання збуту (продаж за попередніми замовленнями, рекламно - інформаційна діяльність, мистецтво збуту, пакувальне справа); аналіз даних продажів, бюджетні квоти продажів і постановка відповідних цілей, координація діяльності торгових агентів; рекламування діяльності і визначення завдань реклами; вибір засобів передачі реклами (телебачення, радіо, друк і т.п.) і управління роботою в цій галузі; встановлення контактів із засобами масової інформації, рекламними агентствами; розробка зразків, виставкових матеріалів; встановлення зв'язків компанії з окремими особами, громадськими організаціями, обмін інформацією; пакувальне справа, розробка упаковки; заходи щодо збуту товару; планування і здійснення просування товарів (по продовольчих купонах та ін); розробка заходів, спрямованих на збільшення продажів.
  Дослідження основних форм і методів збуту направлено на виявлення перспективних засобів просування товарів від виробника до кінцевого споживача і організацію їх роздрібного продажу на основі всебічного аналізу і оцінки ефективності використовуваних або намічаються до використання каналів і способів розподілу і збуту, включаючи ті з них, якими користуються конкуренти.
  Збут - всього лише одна з багатьох функцій маркетингу, причому найчастіше не сама істотна. Якщо діяч ринку добре попрацював над такими розділами маркетингу, як виявлення споживчих потреб, розробка придатних товарів і встановлення на них відповідної ціни, налагодження системи їх розподілу й ефективного стимулювання, то товари напевно підуть легко. [1]
   Розмір: 42 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Організація торгів на аукціонах. Реферат.
   Аукціонна торгівля - вид ринкової торгівлі, при якому продавець, бажаючи отримати максимальний прибуток, використовує пряму конкуренцію кількох покупців, присутніх при продажу. При цьому продавець призначає стартову ціну товару, яка збільшується в ході аукціону до свого граничного рівня, виходячи з платоспроможності присутніх при продажу покупців.
   Аукціони організуються підприємствами (фірмами), що спеціалізуються на їх проведенні. Наприклад, аукціони, що організовуються акціонерними товариствами, кооперативами, асоціаціями і т.п. Аукціони можуть проводиться підприємствами, для яких торги не є основним видом діяльності, проте статутом передбачено право на їх проведення. До цієї організаційній формі відносять аукціони, що проводяться біржами, салонами художників, музеями, постійно діючими виставками, торговими організаціями і підприємствами та ін
   На російському аукціонному ринку найбільш популярними є аукціони з продажу хутра, наприклад, всесвітньо відомий аукціон в Санкт-Петербурзі, а також міжнародні аукціони з торгівлі унікальними племінними рисаками в П'ятигорську, Ростові-на-Дону, Москві. Петербурзький хутровий аукціон приймає на комісію товари продавців і з інших країн. Покупцями товарів на цих аукціонах є преімушественно найбільші оптові фірми європейських країн.
   Розмір: 22 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 114 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1091  1101  1111  1121  1131  1141  1151  1161  1171  1181

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка