ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 13 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Віртуальний бізнес. Реферат.
  Сучасний бізнес "споживає" величезна кількість засобів зв'язку. Від офісу будь-якої компанії тягнеться безліч проводів, використовуваних для передачі найрізноманітнішої інформації. Ще зовсім недавно можна було б сказати, що по цих каналах зв'язку передається інформація двох різних видів - цифрова голосова.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Вклад на покриття та операційний важіль. Реферат.
  У даній роботі розглядається не стандартний спосіб підходу до визначення доходу та аналізу структури витрат. Досить часто дохід визначають як складається з постійних витрат, змінних витрат і прибутку, а як визначального фактора успіху підприємства виділяють прибуток. У даній же роботі розглядається підхід до доходу як що складається з змінних витрат і вкладу на покриття. Крім цього тут розглядаються способи аналізу виробничої організації та її продуктової програми за допомогою коефіцієнтів визначаються з вкладу на покриття.
  Як відомо, на підприємстві існують два види витрат: змінні і постійні. Їх структура в цілому, а зокрема рівень постійних витрат, в загальній виручці підприємства або у виручці від одиниці продукції можуть значно впливати на тенденцію зміни прибутку або витрат. Це відбувається через те, що кожна додаткова одиниця продукції приносить деяку додаткову контрибуцію, яка йде на покриття постійних витрат, і залежно від співвідношення постійних і змінних витрат у структурі витрат компанії, загальний приріст контрибуції від додаткової одиниці товару може виразитися в значній стрибкоподібній зміні прибутку. Як тільки досягається рівень беззбитковості, з'являється прибуток, яка починає рости швидше, ніж обсяг продажів. Операційний важіль є інструментом для визначення та аналізу даної залежності. Іншими словами він призначений для встановлення впливу прибутку на зміну обсягу продажів. 11
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Володимирські підприємці. Реферат.
  У формулярному списку Андрія Микитовича є запис про його нагороди. Одна з багатьох - орден Станіслава 2-го ступеня (наданий 18 січня 1874) - особлива. Про неї клопотали володимирські жителі, і пов'язана вона із завершенням будівництва водопроводу.
  Донедавна імена російських підприємців і меценатів, які багато зробили для Росії, були майже забуті. Але час ставить все на свої місця. Ставлення до підприємництва кардинально змінилося. Колись вважалося, що підприємці - це капіталісти, які займалися виключно експлуатацією рабської праці простих людей, нажеіваясь на цьому. У публікаціях останніх років оцінка ролі підприємців і меценатів інша: вони не були кровожерами, поєднували турботу про процвітання свого підприємства з благодійністю, будували школи, лікарні, створювали бібліотеки та музеї.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Вплив НТР на економічний розвиток країн. Реферат.
  Сприятливі передумови для швидкого розвитку створював безперервно зростаючий попит основних галузей виробництва на різні машини та механізми. Однак для задоволення запитів бурхливо розвиваються промисловості, транспорту, сільського господарства і військової справи машинобудування повинно було змінитися і якісно і кількісно.
  Бурхливий розвиток машинобудування було пов'язано, насамперед, з швидким зростанням верстатобудування - основне виробництво машин машинами. Тут важливу роль зіграла модернізація механічного супорта токарного верстата і використання його в удосконаленому вигляді на інших верстатах.
  У 1898р. американцями Тейлером і Уайтом була винайдена сталь. У 70-ті р. XIX ст німецький хімік Вернер Сіменс (1823-1883) сконструював дугову піч, яку можна було використовувати для варіння сталі. Подальше вдосконалення дугових печей (1890) пов'язане з іменами Н.Г.Славянова і французького хіміка А.Муассана (1852-1907). Останній у 1892р. створив дугову електропіч, що одержала широке поширення в хімічній і металургійній технології.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Вплив ТНК на світовий економічний процес. Реферат.
  В останні десятиліття транснаціональним корпораціям приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. ТНК перетворилися на всюдисущу силу, формуючу сучасний і майбутній вигляд світу. Вони беруть пряму і непряму участь у світовому політичному процесі та політичних процесах в різних країнах.
  ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, але вплив їх поширюється і на світову політику, що дозволяє визнати ТНК поряд з національними державами, міжнародними організаціями. Це суб'єктом світового політичного процесу, об'єктивною реальністю сучасного світу. ТНК не є зовсім новим явищем, а являють собою особливу форму прояву загальної закономірності розвитку капіталізму, прагнення капіталу до зовнішньоекономічної експансії у формі прямих закордонних інвестицій. Ці інвестиції викликані необхідністю отримання додаткових можливостей впровадження в економіку інших країн і здійснення впливу на політичні процеси в цих країнах. Виробництво, здійснюване за кордоном, має в цьому плані ряд переваг, які випливають з відмінностей політичних та економічних умов між країною - базування ТНК і приймаючою країною, де розташовуються філії ТНК: ступінь забезпеченості і вартість видобутку і переробки природних ресурсів; ставки заробітної плати праці; трудове законодавство; оподаткування; курс валют; екологічні стандарти; політичний режим; політична культура та ін Ці відмінності збільшують маневреність ТНК на світовій арені.
  Однак, економічне зростання ТНК за своїм політичним, соціальним значенням неоднозначний. З економічної точки зору він веде, з одного боку, до зростання продуктивності та інтенсивності праці, виробництва, нарощуванню виробничих потужностей, товарів і послуг, до збільшення національного доходу і сукупного суспільного продукту. З іншого боку, типовою рисою "транснаціональної економіки" є сильний контраст між благополуччям великих ТНК і серйозними труднощами країни в цілому: нестійким розвитком виробництва, інфляцією, масової безробіттям і т.п. З соціальної точки зору в одних випадках економічне зростання ТНК збільшує протистояння праці і капіталу. Вони проводять жорстку політику щодо зайнятості. Під час економічних криз ТНК навіть схильні до великого скорочення персоналу, що веде до стану гострої конфронтації з профспілками. В інших випадках - ТНК, навпаки, згладжують соціальну напруженість у суспільстві.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показники продукції. Реферат.
  Узагальнюючі дані про використання потужностей залучаються для характеристики напруженості плану. Якщо сумарна середньорічна потужність недостатньо використовується, необхідно встановити, випуск яких саме видів виробів негативно впливає на загальний рівень використання потужностей за планом і фактично.
  При визначенні фондовіддачі і фондомісткості обсяг продукції обчислюється у вартісних, натуральних і умовних вимірниках. Основні виробничі фонди визначаються за вартістю, по займаній площі або в інших вимірниках, причому в розрахунок приймається їх середня хронологічна величина за аналізований період.
  Перевагою показника фондомісткості є те, що його чисельник може бути розкладений на складові частини по окремих цехах і групам обладнання. Це дозволяє встановити вплив використання техніки на кожній виробничій ділянці на узагальнюючий показник використання фондів.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показники продукції. Реферат.
  Узагальнюючі дані про використання потужностей залучаються для характеристики напруженості плану. Якщо сумарна середньорічна потужність недостатньо використовується, необхідно встановити, випуск яких саме видів виробів негативно впливає на загальний рівень використання потужностей за планом і фактично.
  При визначенні фондовіддачі і фондомісткості обсяг продукції обчислюється у вартісних, натуральних і умовних вимірниках. Основні виробничі фонди визначаються за вартістю, по займаній площі або в інших вимірниках, причому в розрахунок приймається їх середня хронологічна величина за аналізований період.
  Перевагою показника фондомісткості є те, що його чисельник може бути розкладений на складові частини по окремих цехах і групам обладнання. Це дозволяє встановити вплив використання техніки на кожній виробничій ділянці на узагальнюючий показник використання фондів.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Вплив інфляції на бух облік у вітчизняній і зарубіжній практиці. Реферат.
  Інфляція є дуже складним соціально-економічним явищем. Як економічне явище інфляція існує тривалий час. Вважається, що вона з'явилася практично з виникненням грошей, з функціонуванням яких нерозривно пов'язана. Термін "інфляція" (від латинського inflatio-здуття) вперше став вживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865рр і позначив процес збільшення паперово-грошового обігу. У XIX столітті цей термін вживається також в Англії і Франції. Широке розповсюдження в економічній літературі поняття інфляції одержало в XX столітті після першої світової війни, а в радянській світовій літературі - з середини 20-х років. Якщо раніше інфляція виникала, як правило, в надзвичайних обставинах (війна, революція, зміна політичного режиму), то в останні два-три десятиліття в багатьох країнах вона стала хронічною. Явище інфляції властива в тій чи іншій мірі будь-якої ринкової і перехідної до неї економікам, в тому числі і економікам промислово розвинених країн. Процес інфляції відрізняється завзятістю, здатністю до небезпечного розширеного самовідтворення і неприємними соціально-економічними наслідками, пов'язаними з перерозподілом багатства і доходу нації. Для України з початком переходу її до ринку інфляція перетворилася в одну з найболючіших проблем.
  Крім проблеми теоретичних пошуків, велике значення на сьогоднішній день набувають проблеми відображення інфляційних процесів в облікової та аналітичної практиці. Перехід до вільного ціноутворення в умовах української економіки супроводжується значними інфляційними змінами, які необхідно враховувати при плануванні, аналізі та оцінці фінансових результатів діяльності підприємств.
  Проблема інфляції займає одне з центральних місць і в монетаристської літературі, де причинний залежність між зміною кількості грошей і рівня цін розглядається як основна економічна закономірність. Монетаристи найважливішою і практично єдиною причиною інфляційного процесу вважають більш швидке зростання національної грошової маси порівняно із зростанням продукту. Слідуючи їх теорії, в довготривалій перспективі гроші порожниною нейтральні і ефект грошових імпульсів (прискорення або уповільнення темпів зростання грошей) відображаються лише на динаміці загального рівня цін, не надаючи відчутного впливу на обсяг виробництва, інвестицій, зайнятості робочої сили і.т.д.. Однак протягом більш коротких періодів (один економічний цикл) зміни грошової маси можуть зробити деякий вплив на стан виробництва і зайнятості, але ефект буде не довгим: через певний час темп зростання реальних показників виробництва повернеться до вихідного рівня. Тим самим відкидається кейнсіанська ідея про можливість постійно підтримувати темпи економічного зростання, жертвуючи певним підвищенням темпів інфляції. Важлива роль у моніторістской моделі належить інфляційним очікуванням, які формуються з урахуванням помилок у минулих прогнозах цін.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Вплив налообложенія на формування витрат обігу в РБ. Реферат.
  В умовах переходу від адміністративно-директивних методів управління до економічних різко зростають роль і значення податків як регулятора ринкової економіки, заохочення і розвитку пріоритетних галузей народного господарства, через податки держава може проводити енергійну політику в розвитку наукомістких виробництв і ліквідації збиткових підприємств. Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави.
  Податки можуть стимулювати або, навпаки, обмежувати ділову активність, сприяти розвитку тих чи інших галузей підприємницької діяльності; створювати передумови для зниження витрат виробництва й обертання приватних підприємств, для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку. За допомогою податків проводиться протекціоністська економічна політика чи надається свобода товарному ринку.
  Податки і платежі, що включаються в собівартість продукції, відносяться до елементу "Інші витрати". У інших витратах питома вага податків по підприємству такий: у 1999 році-3, 3%, 2000-0, 1%, 2001-0, 4%. Загалом складається враження, що податки не відіграють істотної ролі у формуванні собівартості продукції, тобто не займають велику питому вагу. Але слід розглянути окремо нарахування податків, що включаються в собівартість, тому що щоб проаналізувати зміну собівартості продукції, необхідно виявити фактори, що вплинули на динаміку різних елементів податкового навантаження. Так, зміна чинного законодавства (зміна кількості податків, розмір їх ставок, порядок обчислення, перелік пільг і т.д.) на пряму впливають і на збільшення собівартості, і на податки і відрахування сплачуються з виручки.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток світової економіки. Реферат.
   Актуальність даної теми безперечна: в основі всіх перерахованих вище змін у системі суспільного виробництва - науково-технічний прогрес. Глибина пов'язаних з ним перетворень, широкі наслідки для національної економіки та її місця у світовому капіталістичному господарстві роблять життєво необхідним для кожної країни не тільки участь в цьому процесі, а й вивчення і сприйняття міжнародного досвіду організації науково-технічного розвитку. Успіх на цьому шляху в значній мірі залежить від механізму, що з'єднує розвиток наукової ідей, прикладну розробку на її основі і впровадження результату у виробництво в єдиний потік.
   Припустимо, крива GW показує максимальне виробництво економіки в даний момент часу. Але нам хотілося б для більшого задоволення своїх потреб, збільшити виробництво цих продуктів. Значить переміститься з кривою GW на криву AF - це і є економічне зростання. Економічне зростання - здатність виробляти більший загальний б'ємо продукції - виражається в зміщенні кривої виробничих можливостей вправо; він являє собою результат збільшення пропозиції ресурсів і технічного прогресу.
   Остання третина ХХ століття ознаменувалася бурхливими подіями в житті людського суспільства. Тектонічні зрушення в економічних, політичних, громадських його структурах періодично підривають усталений, здавалося б, порядок речей, викликають бурхливий, непередбачуваний хід подій. І, можливо, найбільш драматичні події розгортаються саме в економічній сфері. В основі цих рухів - науково-технічний прогрес, темпи якого все більш прискорюються.
   Розмір: 46 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 13 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  81  91  101  111  121  131  141  151  161  171

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка