ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 125 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Основи механізму формування цін в ринковій економіці. Реферат.
  Особливо велика їх роль в ринковій економіці, де вільні ціни виступають основним регулятором пропорцій суспільного відтворення, господарських відносин. Ціни є також важливим об'єктом державного регулювання, завдяки якому держава здійснює свою політику і в умовах ринку. Тому оволодіння сучасною методологією ціноутворення з урахуванням російських особливостей є невід'ємним елементом формування кваліфікованих фахівців у галузі економіки та управління.
  Важлива роль цін в економічному житті визначається тим, що вони є основою всіх економічних вимірів, роблять значний вплив на витрати і результати діяльності всіх господарюючих суб'єктів: і підприємницьких структур, і домашніх господарств, і народного господарства в цілому. Ціни визначають ефективність зовнішньоекономічної діяльності.
  Розрахункова ціна застосовується в договорах, контрактах на нестандартне обладнання, що виробляється звичайно за індивідуальними замовленнями. Ціни на таке обладнання розраховуються й обгрунтовуються постачальником для кожного конкретного замовлення з урахуванням технічних і комерційних умов даного замовлення, а в деяких випадках остаточно встановлюються лише після у виконання замовлення. На рівень розрахункової ціни певний вплив робить та обставина, що спеціальні машини й устаткування найчастіше випускають фірм фактично пануючі в даній порівняно вузькій області. Вироблене ними устаткування зв'язано з запатентованими винаходами, удосконаленою технологією, наявністю висококваліфікованого персоналу. Відомості про ціни на спеціальне устаткування зустрічаються у пресі епізодично, і їх практично неможливо використовувати для порівняння при виборі рівня ціни.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Основи оптової торгівлі. Реферат.
  Історично процес розвитку товарного господарства сприяв відокремленню сірки обігу і виділенню в ній посередницьких галузей - оптової і роздрібної торгівлі. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони надходять або в виробниче споживання, або здобуваються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничим і торговельним підприємствам, а також посередниками іншим торговим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.
  Комерційна робота з оптових закупівель товарів у ринкових умовах повинна грунтуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники, керівники, менеджери торгових підприємств отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, в яких регіонах попит на дані вироби найбільш високий, де збут або закупівля продукції може принести найбільший прибуток.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Основи галузевого менеджменту. Реферат.
  Територія області, що лежить на північ від лінії Углич - Гаврилов-Ям, відноситься до підзоні хвойних лісів. Переважають ялинові ліси з домішкою берези та осики. Підлісок дуже рідкісний, що складається з сірої вільхи, жимолості звичайної, крушини ламкої, горобини, шипшини, вовчого лика. Соснові ліси займають обмежені ділянки, приурочені до піщаних і суперпесчанним грунтам. По долинах річок зустрічаються окремі екземпляри дуба. На південь від вказаної лінії розташовуються під зони змішаних лісів. Поряд з хвойними, там є широколисті породи (ясен, клен, дуб) У підліску - ліщина, - черемха, бересклет бородавчастий.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Основи галузевого менеджменту. Реферат.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Основи побудови економічних інформаційних систем. Реферат.
  Метою побудови інформаційної системи (ІС) «Супермаркет» («СМ») є збір, зберігання, обробка та розповсюдження між потенційними користувачами інформації про функціонування СМ, якось: надання керівнику звіту про діяльність СМ, про процес прийому заявок, реєстрації та аналізу документації, донесення до клієнтів і працівників фірми інформації про результати діяльності СМ.
  Розмір: 11 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Основи ринкової економіки (Контрольна). Реферат.
  Економічну основу ринкової економіки складає відокремлення господарюючих суб'єктів як власників. Це означає, що кожен власник вільний і вільна вирішувати, як і для чого використовувати належні йому ресурси - виробляти чи потрібні суспільству товари та послуги самостійно, чи об'єднуватися з іншими власниками для цих цілей або, за відсутністю інших можливостей, продавати єдине своє надбання - здатність до праці. Таким чином, головним складовим елементом економічної основи ринкової економіки виступає приватна власність на фактори виробництва, що породжує приватний характер їх присвоєння.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Основи ринкової економіки (Контрольна). Реферат.
  Хоча підприємницька діяльність близька такому фактору, як праця, в теорії ринку її виділяють в якості особливого фактора виробництва - в силу тієї особливої ??ролі і значимості, яку ця діяльність має для кожної окремої фірми і для ринкової економіки в цілому. Не випадково ринкову економіку визначають коротко як «економіку вільного підприємництва».
  Антимонопольна політика - одне з напрямків державного регулювання економіки, що представляє комплекс державних заходів (відповідне законодавство, система оподаткування, денаціоналізація, роздержавлення і приватизація власності, заохочення створення малих підприємств та ін), спрямованих проти монополізації виробництва і ринку і забезпечують розвиток конкуренції серед товаровиробників.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Основи сучасних економічних знань. Реферат.
  І на закінчення хотілося б сказати, що будь-яка економічна система наскільки б досконала вона не була обмежена як у часі, так і в просторі. Тому в разі переходу на нову економічну парадигму необхідно ретельно стежити за наслідками коливальних рухів податку на основні засоби виробництва. Як тільки коливання податку призведуть до наслідків зворотним по відношенню до очікуваних необхідно негайно припинити коливання системи і тим самим запобігти руйнуванню системи в цілому. Якщо це відбудеться, то дана система з динамічних коливань переходить в статичний стан. Після нього в разі невмілого управління системи може настати системна криза, руйнівні наслідки можуть виявитися досить значними. Необхідно зафіксувати систему, шляхом фіксації податку і шукати методологічні основи заміни даної системи, яка вичерпала резерви розвитку на іншу. При цьому слід мати на увазі, що економічну парадигму переорієнтувати більше нікуди так як у торгівлі товар не створюється. Саме тому економічна парадигма не може бути переорієнтована на мінову вартість як на третю найважливіша властивість товару.
  Рис. 3.Аналізіруя кінцевий результат виконаної роботи, ми бачимо, що початком всього ланцюжка є заробітна плата, ціни її обганяють. Кінцевим же пунктом процесу є продуктивність праці, яка обганяє технічний прогрес. Будь-якій розсудливій людині ясно, що в сучасних умовах продуктивність праці є повністю залежною від рівня розвитку технічного прогресу. А в рамках старої економічної парадигми залежність прямо протилежна. Це призвело до того, що заробітна плата виявилася не пов'язаної безпосередньо з підвищенням продуктивності праці. На практиці ж така залежність відображається таким міркуванням: скільки не працюй - результат все одно буде один, краще жити не будемо. Про яку мотивації до праці можна говорити в таких умовах? Люди на працю дивляться як на важку обов'язок, від якої прагнуть скоріше позбутися. Ну а оскільки в таких умовах ціни мають об'єктивну можливість обганяти зростання заробітної плати, то потрібно або адміністративно стримати ціни, або обмежити зростання заробітної плати. Останнє досягається за допомогою системи оподаткування. Податком обкладається прибуток підприємства та заробітна плата (знаменитий прибутковий податок у розмірі 13%). Це не рахуючи розгалуженої системи непрямих податків. Як, наприклад, безперервне накручування цін на горілку і вино, яке проводили під виглядом боротьби з алкоголізмом. А вийшла боротьба з виноградниками і фруктовими садами.
  Починаючи аналіз перших економічної парадигми, слід мати на увазі, що основними посилками при цьому будуть наступні: економічна парадигма досліджується в чистому вигляді, що в реальній дійсності означає відсутність відхилень економічних систем, що діють в рамках даної парадигми, іншими словами, виключається конкуренція. Це можливо лише тоді, коли така економічна система ізольована від інших. Або в реальній дійсності виникла суперсистема, яка поглинула всі інші, і тим самим виключила конкуренцію як явище. У таких системах, як правило, рівень монополізації власності сягає майже абсолютної величини. Спроба ввести конкуренцію штучно призводить до руйнування системи, загальному розпаду і катастрофи. Друга найважливіша посилка - це необхідність дослідження двох формул в рамках даної парадигми, а саме: виробництво-гроші-товар-гроші (П-Д-Т-Д), тобто, формула руху капіталу, і друга формула П-Т-Д- Т1 (рух товарів), і її вплив на виробництво. Природно, що аналізу піддаються і всі найважливіші слідства, які з них. Оскільки для економічної парадигми, зорієнтованої на виробництво вартості, первинним є рух капіталу, то з першої формули і почнемо аналіз.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Основи соціально-економічного планування: сутність, аналіз, області застосування. Реферат.
  Метою даної курсової роботи є розгляд методології та методик розробки соціально економічних прогнозів для визначення сутності, областей застосування і найбільш ефективних методів прогнозування. Для цього необхідно вирішити такі завдання: визначити сутність методів соціально-економічного прогнозування та області їх застосування в ході вивчення теоретико-методологічних основ методології прогнозування; дати характеристику методів соціально-економічного прогнозування в економічно розвинених країнах і виявити особливості їх застосування в сучасній Україні.
  Цей спосіб має певні достоїнствами, серед яких незначна трудомісткість обчислювального алгоритму, універсальні розрахункові схеми. Крім зазначених переваг, він має кілька суттєвих недоліків. По-перше, всі фактичні спостереження є результатом закономірності та випадковості, отже, грунтуватися на останньому спостереженні неправомірно. По-друге, немає можливості оцінити правомірність використання середнього приросту в кожному конкретному випадку. По-третє, даний підхід не дозволяє сформувати інтервал, в який потрапляє прогнозована величина. У зв'язку з цим метод екстраполяції не дає точних результатів на тривалих термін прогнозу, тому що даний метод виходить з минулого і сьогодення, і тим самим похибка накопичується. Цей метод дає позитивні результати на найближчу перспективу прогнозування тих чи інших об'єктів - на 5-7 років.
  В даний час жодна сфера життя суспільства не може обійтися без прогнозів як засобу пізнання майбутнього. Особливо важливе значення мають прогнози соціально-економічного розвитку суспільства, обгрунтування основних напрямків економічної політики, передбачення наслідків прийнятих рішень. Соціально-економічне прогнозування є одним з вирішальних наукових факторів формування стратегії і тактики суспільного розвитку.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Основи теорії фінансів. Реферат.
  Наявність дискусійних питань зумовлює необхідність подальшої розробки теоретичних проблем сутності та функцій фінансів. Більш глибоке знання економічної природи фінансів і притаманних їм властивостей дозволить активніше розробляти шляхи кращого використання данНалічіе дискусійних питань зумовлює необхідність подальшої розробки теоретичних проблем сутності та функцій фінансів. Більш глибоке знання економічної природи фінансів і притаманних їм властивостей дозволить активніше розробляти шляхи кращого використання даної категорії в практиці господарювання, науково обгрунтовувати заходи, спрямовані на фінансове оздоровлення економіки і вдосконалення системи фінансових взаємозв'язків.
  Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктам господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку в виробленому продукті. Тому, важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільний характер фінансових відносин.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 125 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1201 1211 1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка