ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 134 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Оцінка забезпеченості трудовими ресурсами. Реферат.
  До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.
  Підсумковий (заключний) аналіз проводиться за звітний період часу (місяць, квартал, рік). Його цінність в тому, що діяльність підприємства вивчається комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період. Цим забезпечується більш повна оцінка діяльності підприємства по використанню наявних можливостей.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Оцінка виробничого потенціалу. Реферат.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Оцінка результатів діяльності підприємства в ринковій економіці. Реферат.
  У роботі проаналізована виробничо-господарська діяльність підприємства за 1994 - 1998 рр.., Дана оцінка економічного потенціалу та джерел його формування, оцінка ефективності використання економічного потенціалу, оцінка стійкості розвитку, оцінка прибутковості і рентабельності.
  Необхідним елементом даного напрямку оцінки є визначення результатів фінансової діяльності та напрямків використання отриманого прибутку. У разі якщо підприємство збиткове, можна зробити висновок про недостатність власних коштів для ведення нормальної господарської діяльності. У разі якщо кінцевим результатом виступає прибуток слід оцінювати пропорції, в яких балансовий прибуток направляється у вигляді податку до бюджету, на сплату штрафів, санкцій, відрахування в резервний фонд, фонди накопичення і споживання.
  Безумовно, розрахунок оптимальних темпів сталого розвитку є одним з найважливіших в умовах ринкової економіки. Західні економісти, вивчивши цю проблему, дійшли висновку, компанії, що намагаються досягти дуже великих темпів у найкоротший термін нерідко швидко банкрутують.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Оцінка собівартості продукції. Реферат.
  Аналіз і оцінка собівартості продукції і спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції. Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Оцінка рівня конкурентоспроможність продукції. Реферат.
  Участь у виставці дає можливість продемонструвати свій продукт, залучити на стенд представників усіх чотирьох рівнів. Робоча група з організації виставкових стендів повинна розробити план подачі інформації на стенді. Підрозділом з вироблення фірмового стилю продукту здійснюється дизайнерська обробка стенду. На стенд з підрозділу довідкової інформації і роботи з клієнтами виділяється кілька (4-8) співробітників. Від загального рівня обізнаності, коректності і зовнішнього вигляду співробітників на стенді, дизайну і технічного рівня самого стенду залежить імідж фірми і зацікавленість відвідувачами в виставляється продукті.
  Фактор конкуренції носить примусовий характер, змушуючи виробника під загрозою витіснення з ринку невпинно займатися системою якості у цілому конкурентоспроможністю своїх товарів, а ринок об'єктивно і суворо оцінює результати їх діяльності.
  Забезпечення конкурентоспроможності продукції на необхідному рівні передбачає необхідність її кількісної оцінки. Без такої оцінки конкурентоспроможності все що передбачаються підприємством заходи з підтримки продукції (товару, послуги) на належному рівні залишаться благим побажанням.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Оцінка умов економічного розвитку Великобританії. Реферат.
  У британському секторі зосереджено порядку 1/3 достовірних запасів нафти шельфу Північного моря (45 млрд. тонн або 2% світових). Видобуток ведеться на півсотні родовищ, з яких найбільші Брент і Фортіс. До середини 90-х років видобуток досяг 130 млн. тонн, майже половина з яких експортується - головним чином в США, Німеччину, Нідерланди. Зберігається імпорт нафти (50 млн. тонн, що пов'язано в тому числі з переважанням легких фракцій у північноморської нафти і необхідністю отримувати всю гаму нафтопродуктів на НПЗ). За оцінками експертів, Великобританія і на початку наступного століття залишиться великим виробником нафти. Рівень використання основних природних ресурсів Великобританії від їх загальних запасів відображений на Малюнку 2.1.
  Погляд на зростання світової економіки погіршився частково через вплив вищих цін на нафту протягом декількох місяців до війни з Іраком, а також падіння курсу долара. Американська економіка постраждала в 2003 р. через слабких грошових і фіскальних умов. Зростання набере силу в 2004 р. у міру того, як експорт і бізнес інвестиції будуть розвиватися більш успішно. Через падіння долара, експорт можливо підніметься від 6.5% в 2003р. до 9.1% в 2004р. Споживчі витрати зростуть від 2.3% до 2.4% наступного року, що менше в обох роках, ніж зростання відповідних доходів від 2.7% до 3.5%. Загроза середнього терміну дії - стабільність інфляції з шансом один з двадцяти, що вона в США перевищить 5%. Навпаки, перспективи зростання Єврозони погіршилися через підвищення курсу Євро. Тільки цей факт скоротить темпи зростання Єврозони в 2003 р. на половину відсотка. Сповільнили також зростання високі ціни на нафту перед війною з Іраком. Але високий нинішній курс євро має дві слабкі сторони. По-перше, такий підйом європейської валюти викликане зовсім не зростанням у сфері економіки, у сфері виробництва країн Євросоюзу, а виключно політичною кон'юнктурою в світі - негшатівним ставленням до Америці після війни в Іраку. По-друге, високий курс євро призвів до того, що всі галузі країн Євросоюзу, що працюють на експорт, зазнають збитків, оскільки імпортери повинні розплачуватися що подорожчали євро, купуючи його за долари. Тому, як вважають економісти і біржовики, при такому розкладі високий курс євро навряд чи протримається довго. За деякими екстремальним прогнозами, курс європейської валюти може знову відкотитися на рівень 0,9 за дол
  У цьому зв'язку мені видається, що основним завданням для обох країн на найближчу перспективу стає продовження і розвиток діалогу з ключових напрямками двосторонніх і багатосторонніх зв'язків з метою вдосконалення змісту і структури співпраці, розширення і зростання обсягів взаємної торгівлі та економічної взаємодії.
  Розмір: 60 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Оцінка фінансового становища підприємства. Реферат.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Оцінка фінансових результатів. Реферат.
  Діяльність будь-якої організації носить циклічний характер, в межах якого здійснюється залучення необхідних ресурсів, використання їх у виробничому процесі, реалізація виробничого продукту, робіт, послуг і отримання фінансових результатів. Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності одержують грошову оцінку в системі показників фінансових результатів
  У третьому розділі аналізується формування і розподіл кінцевих результатів діяльності організації на прикладі ВАТ «Воронежстрой-Холдинг». У роботі розглянуті наступні напрямки: склад і структура балансового прибутку і оцінка її динаміки; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) і від іншої реалізації; прибутку (збитки) від позареалізаційних операцій; формування оподатковуваного та чистого прибутку підприємства; напрями використання чистого прибутку підприємства.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту будівництва цеху електролізу нікелю. Реферат.
  Так як підприємницька діяльність передбачає постійне здійснення проектів містять нововведення та заходи спрямовані на підвищення ефективності виробництва, виникає необхідність їх оцінки та відбору. Техніко-економічне обгрунтування проекту є основним документом, що дозволяє потенційним інвесторам провести аналіз привабливості проекту і прийняти рішення щодо його фінансування.
  Інвестиційний процес з фінансової точки зору об'єднує два протилежних і, у відомому сенсі, самостійних процесу - створення виробничого об'єкта і послідовне отримання доходу від вкладеного капіталу. Ці процеси можуть протікати послідовно (з розривом у часі або без нього) або на короткому відрізку часу паралельно. Наприклад, віддача від інвестицій може початися під час освоєння виробничих потужностей, ще до моменту завершення процесу вкладення. Розподіл в часі інвестицій і особливо віддача від них відіграє дуже важливу роль, тому для оперативного управління фінансами і подальшої оцінки економічної ефективності інвестицій необхідно скласти таблиці чистих доходів і грошових потоків відповідно до графіка реалізації проекту.
  Строк здійснення проекту визначається виходячи з передвиробничого періоду та періоду виробництва продукції, в сумі це час складає економічний термін життя інвестицій. Передвиробничий період визначається тривалістю проектно-вишукувальних робіт і терміном будівництва об'єкта. Період виробництва продукції охоплює час освоєння виробничої потужності і роботи об'єкта на повну потужність. Конкретна величина цих термінів може бути визначена за нормативами тривалості будівництва і освоєння відповідної виробничих потужностей або прийнята орієнтовно за наступними даними:
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Оцінка економічної ефективності підприємства. Реферат.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 134 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1291 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка