ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 135 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Оцінка ефективності інновацій. Реферат.
  У реальному житті оцінка ефективності інновацій таїть у собі кілька дуже суттєвих проблем. Деякі з них, такі як облік інфляції, соизмерение різночасових показників, приведення інвестицій і витрат виробництва до єдиної річної розмірності, технічно вирішуються на практиці за допомогою різних методів, коефіцієнтів і пр.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Оцінка ефективності підприємства в сучасних ринкових умовах. Реферат.
  Білорусь вступила в період формування ринкових відносин. Ринкова економіка за своєю сутністю являетсБеларусь вступила в період формування ринкових відносин. Ринкова економіка за своєю сутністю є засобом, який стимулює зростання продуктивності праці, всебічне підвищення ефективності виробництва. Однак і в цих умовах важливим є визначення основних напрямків підвищення ефективності виробництва, факторів, що визначають зростання ефективності виробництва, методів його визначення.
  Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, для якої характерні властивості динамічності і історичності. Ефективність виробничої діяльності властива різному рівню розвитку продуктивних сил кожної суспільної формації. На всіх етапах іст Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, для якої характерні властивості динамічності і історичності. Ефективність виробничої діяльності властива різному рівню розвитку продуктивних сил кожної суспільної формації. На всіх етапах історичного розвитку суспільство завжди цікавило питання: ціною яких витрат і ресурсів досягається кінцевий виробничий результат. Отже, початкова модель кількісної оцінки ефективності являє собою співвідношення між економічними результатами і витратами, ресурсами. Максимізація кінцевих Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, для якої характерні властивості динамічності і історичності. Ефективність виробничої діяльності властива різному рівню розвитку продуктивних сил кожної суспільної формації. На всіх етапах історичного розвитку суспільство завжди цікавило питання: ціною яких витрат і ресурсів досягається кінцевий виробничий результат. Отже, початкова модель кількісної оцінки ефективності являє собою співвідношення між економічними результатами і витратами, ресурсами. Максимізація кінцевих результатів з одиниці витрат і ресурсів або мінімізація витрат і ресурсів на одиницю кінцевого результату-така первинна мета суспільства, трудового колективу, окремої особи (працівника). Ця мета, метод її досягнення, шляхи і резерви підвищення економічної ефективності (їх класифікація і кількісна оце Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, для якої характерні властивості динамічності і історичності. Ефективність виробничої діяльності властива різному рівню розвитку продуктивних сил кожної суспільної формації. На всіх етапах історичного розвитку суспільство завжди цікавило питання: ціною яких витрат і ресурсів досягається кінцевий виробничий результат. Отже, початкова модель кількісної оцінки ефективності являє собою співвідношення між економічними результатами і витратами, ресурсами. Максимізація кінцевих результатів з одиниці витрат і ресурсів або мінімізація витрат і ресурсів на одиницю кінцевого результату-така первинна мета суспільства, трудового колективу, окремої особи (працівника). Ця мета, метод її досягнення, шляхи і резерви підвищення економічної ефективності (їх класифікація і кількісна оцінка) є змістом економічної науки і економічних дисциплін (галузевих і функціональних ).
  Для предпріятіДля підприємств будь-якої форми власності дуже важливо враховувати фінансові результати, що відображають динаміку витрат і доходів протягом певного часу. Однак, сама фінансова інформація, виражена в грошовій формі, без належного аналізу виробничої стратегії, ефективності використання виробничих ресурсів Для підприємств будь-якої форми власності дуже важливо враховувати фінансові результати, що відображають динаміку витрат і доходів протягом певного часу. Однак, сама фінансова інформація, виражена в грошовій формі, без належного аналізу виробничої стратегії, ефективності використання виробничих ресурсів та розвитку ринків збуту не дають повної оцінки поточного стану і перспектив розвитку підприємства.
  Розмір: 60 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Оцінка ефективності виробничої та фінансової діяльності підприємства. Реферат.
  В умовах ринкової економіки від підприємств потрібно підвищення ефективності виробництва, випуску конкурентноспроможної продукції на основі впровадження новітніх технологій, ефективних форм господарювання, подолання безхозяйственності, активізації підприємницької діяльності та ініціативи, досягнення стійкого фінансового положення.
  До складу доходів від позареалізаційних операцій включаються також суми коштів, отримані безоплатно від інших підприємств при відсутності спільної діяльності (за винятком коштів, що зараховуються до статутних фондів підприємств їх засновниками в порядку, встановленому законодавством; коштів, отриманих в рамках безоплатної допомоги, що надається іноземними державами відповідно до міжурядових угод; коштів, отриманих від іноземних організацій у порядку безоплатної допомоги російським освіті, науці і культурі; коштів, отриманих приватизованими підприємствами в якості інвестицій в результаті проведення інвестиційних конкурсів (торгів); коштів, переданих між основними і дочірніми підприємствами за умови, що частка основного підприємства становить більше 50 відсотків у статутному капіталі дочірніх підприємств; коштів, що передаються на розвиток виробничої та невиробничої бази в межах однієї юридичної особи).
  Важливу роль у визначенні результатів виробничо - фінансової діяльності підприємства приділяється аналізу господарської діяльності (АХД). З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підрозділів і працівників підприємства. Кваліфіковані спеціалісти: економіст, фінансист, бухгалтер
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Оцінка ефективності управління цехом. Реферат.
  Комплексна оцінка здійснюється також за результатами роботи за рік. Вона включає визначення ефективності керуючої системи, а також визначення комплексного коефіцієнта Кком, який характеризує результати управління цехом у зведеному, узагальненому вигляді.
  Вона в чималому ступені залежить від діяльності управлінців і керівництва людьми в цеху, суттєво впливає на його економічні результати. Рівномірний випуск продукції даним основним цехом забезпечує стійкість роботи наступних за ним з технічної ланцюжку підрозділів і підприємства в цілому з виконання своїх договірних зобов'язань.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. ПБОЮЛ. Реферат.
  Для ПБОЮЛ передбачені різні податкові пільги, а саме передбачено деякі режими оподаткування, такі як спрощена система оподаткування та система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід. Кожна з цих систем має свої переваги порівняно зі звичайною системою оподаткування.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Паблік рілейшнз в податковій сфері на прикладі УМНС РФ по республіці Татарстан. Реферат.
  Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Росії, призвели до радикальних змін у життєдіяльності суспільства, до трансформації соціальної системи і, зокрема, багатьох соціальних зв'язків. Як наслідок цього, сталося руйнування традицій, яке спричинило за собою руйнування моральних норм, а також національної культури, а у випадку з культурою податкової - виявлення, що її немає.
  До таких методів належать методи паблік рілейшнз у сфері оподаткування, оскільки крім інформаційної функції, вони мають адаптивну й виховну функції. До того ж емоційна насиченість деяких прийомів донесення інформації дозволяє швидко і коректно включати споживача цієї інформації в систему відносин з податковими органами, так що немає нічого дивного в тому, що роль зв'язків з громадськістю в питанні формування податкової культури за останній час значно зросла.
  Відділ тісно співпрацює з усіма республіканськими ЗМІ, регіональними інформаційними центрами і агентствами поширення інформації. Журналісти регулярно запрошуються на всі заходи. Управління МНС РФ по РТ (колегії за підсумками роботи за певний період, наради з реструктуризації заборгованості, прес-конференції з актуальних питань і т.п.). Крім того, фахівці відділу спільно з телекомпаніями столиці беруть участь в рейдах різних груп УМНС РФ по РТ з перевірки дотримання податкового законодавства.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Пакет документів по курсу "Діловодство". Реферат.
  Розмір: 1 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Пам'ятник Свободи Латвії. Реферат.
  Пам'ятник був споруджений на гроші, зібрані народом, Обличчям до Заходу, звідки і прийшла свобода, його відкриття відбулося 18 листопада 1935 Пам'ятник має пятиярусную композицію, з поступовим наростанням емоційного впливу. Перший ярус - масивне підніжжя і тераса. Тераса викладена рожевим гранітом; в її монументальну огорожу включені два барельєфа - Свято пісні і Хода воїнів. Наступний ярус утворює висічені в рожевому граніті скульптури; в розміщених між ними гладких, білих плитах травертину вже вловлюється світлий мотив обеліска. Фігурні образи, в яких відображені головні життєві цінності - праця, духовність, сім'я, захист вітчизни. Групу Праця, з лівого боку фасаду, утворюють фігури селянина, робітника і рибалки; виділений образ селянина. Виразна група представників розумової праці з давньо-латиською жерцем в центрі. У його рисах відображена накопичена в століттях народна мудрість, яку переймають сучасні носії духовності - письменник і вчений. Група Сім'я символізує священну місію матері, дарує життя, несучої мир і охороняє вогнище. Сини поруч з нею тримають в руках гірлянду з дубового листя, що символізує силу і свято дотримувався честь родини. Група Захисники вітчизни говорить про спадкоємність між борцями за незалежність і стародавніми воїнами. У цей ярус входять ще два барельєфа. На одному - зіткнення робітників з царськими драгунами і Риті в 1905 р. На іншому - сутичка з бермонтовцамі у Залізного мосту в 1919 р., де вже б'ються бійці першої незалежної Республіки Латвії. Висічена на обеліску напис Батьківщині і свободі - головний мотив всього монумента. Третій ярус, виконаний у сірому граніті, немов дихає північним спокоєм. У центральній групі зображена Мати Латвія; дочка і син біля неї уособлюють життєві сили народу. З боку тераси розміщена трьох фігурна композиціями ия розривають окови, одна з найдинамічніших в пам'ятнику. Над фігурними композиціями височіє травертиновий обеліск.
  У Пам'ятника Свободи щодня з 09.00 до 20.00 коштує почесна варта. У свій час в почесній варті біля пам'ятника, на радість колишнім легіонерам СС, солдати стояли в довоєнних касках, точної копії шоломів воїнів вермахту. Потім каски замінили на кашкети.
  Розмір: 12 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Паризький клуб кредиторів. Реферат.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Перукарське справу. Реферат.
  Сучасна мода припускає жіночі зачіски самих різних напрямків - діловий, повсякденний, урочисті з декором з брошок, шпильок і так далі. Але головна спрямованість полягає в тому, щоб показати природну красу волосся, підкреслити м'якість і жіночність вигляду.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 135 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка