ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 149 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Правила визнання товарного знаку загальновідомим у Російській Федерації. Реферат.
  Ці Правила визнання товарного знаку загальновідомим у Російській Федерації видані відповідно до статті 43 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походжу-дення товарів" (далі - Закон) від 23 вересня 1992 року № 3520-1 (опублікований у Відомостях З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Со-вета Російської Федерації, 1992, № 42, ст. 2322) та встановлюють порядок і тре-бования для визнання товарного знаку загальновідомим у Російській Федерації відповідно до пунктом 1 статті 2 Закону і в силу пункту (1) статті б Ьіз Па-ризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 го-да, переглянутої в Брюсселі 14 грудня 1900, там 2 червня 1911, в Гаазі 6 листопада 1925 року, у Лондоні 2 червня 1934 року народження, в Лісабоні 31 жовт-ня 1958 року і в Стокгольмі 14 липня 1967 і зміни 2 жовтня 1990 року.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Правила проведення інвентаризації та оформлення її результатів. Реферат.
  Інвентаризація - встановлення на певний момент фактичної наявності коштів та їх джерел, фактично зроблених витрат шляхом перерахунку інвентаризуються об'єкта в натурі, тобто зняття залишків, або шляхом перевірки облікових записів. За допомогою інвентаризації перевіряють правильність даних поточного обліку і виявляють помилки, допущені в обліку. Інвентаризація необхідна для уточнення показників обліку та подальшого контролю за збереженням майна підприємства.
  Основна мета інвентаризації - виявлення фактичної наявності майна і зіставлення його з даними бухгалтерського обліку, перевірка повноти відображення зобов'язань в бухгалтерському обліку. Правила проведення інвентаризації регулюються Положенням про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації. Загалом, інвентаризація виявляє правильність ведення бухгалтерського обліку, матеріали та обладнання прийшло в непридатність, своєчасне їх списання, веде до правильності розрахунку податку на майно, виявляє надлишки матеріалів.
  Кількість інвентаризацій у звітному році, порядок і терміни їх проведення та перелік перевіряється майна і зобов'язань встановлюється керівником підприємства, крім випадків, коли відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації проведення інвентаризації обов'язково, а саме:
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Правила складання та оформлення документів. Реферат.
  Іноді для роботи потрібно не копія з оригінального документу, а виписка з того чи іншого його розділу. При оформленні виписки обов'язково треба вказати, з якого документа вона зроблена. Правильність складання виписки підтверджується підписами посадових осіб і печаткою. Підприємствам і організаціям надано право у разі втрати власником справжнього документа видавати йому відповідний дублікат (з позначкою «дублікат»), має однакову юридичну силу з оригіналом.
  - За формою - індивідуальні, коли зміст кожного документа має свої особливості (наприклад, доповідні записки); трафаретні, коли частина документа віддрукована, а частина заповнюється при складанні; і типові, створені для групи однорідних підприємств. Як правило, всі типові й трафаретні документи друкуються друкарським способом або на розмножувальних апаратах;
  Оригінал - це підписаний і належним чином оформлений примірник документа, складений в перший раз. Копія - повторне, абсолютно точне відтворення оригіналу (з позначкою «копія»), засвідчена в установленому порядку відповідною посадовою особою. На копіях службових документів, що вимагають особливого посвідчення, в обов'язковому порядку ставляться підпис керівника та печатку.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Правила митного контролю та оформлення транспортних засобів. Реферат.
  З розвалом Радянського Союзу і утворенням на його території п'ятнадцяти незалежних держав звичні всім "Жигулі" і "Волги" перетворилися (зокрема для України) в автомобілі імпортного виробництва; це ж стосується й інших транспортних засобів, вироблених не в Україні. Тепер, щоб придбати будь-який автомобіль, окрім "Таврії", його потрібно ввозити з-за кордону. Це має на увазі під собою виконання певної процедури, званої митним оформленням. Крім того, Україна як незалежна держава регулює порядок транзиту через її територію транспортних засобів і вантажів.
  У разі ввезення транспортних засобів правовою основою є Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил ввезення транспортних засобів на територію України" № 341 від 31.05.94. На виконання цієї постанови Державним митним комітетом затверджені «Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України».
  Відповідно до ст. 37 Митного кодексу України переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів підлягає митному оформленню. Таке оформлення здійснюється посадовими особами митниці з метою забезпечення митного контролю та для застосування засобів державного регулювання ввезення на митну територію України товарів та інших предметів.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Правова держава. Реферат.
  Правова держава - це суверенна держава, яка концентрує в собі суверенітет народу, націй і народностей, що населяють країну. Здійснюючи верховенство, загальність, повноту і винятковість влади, така держава забезпечує свободу громадських відносин, заснованих на засадах справедливості, для всіх без винятку громадян. Примус у правовій державі здійснюється на основі права, обмежено правом і виключає свавілля і беззаконня. держава застосовує силу в правових рамках і тільки в тих випадках, коли порушується його суверенітет, інтереси його громадян. Воно обмежує свободу окремої людини, якщо його поведінка загрожує свободі інших людей.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Правове становище Акціонерного Товариства. Реферат.
  Розрізняють відкриті і закриті акціонерні товариства. Їх акції відрізняються елементами відкритої або закритої підписки. 1.Основной критерій для відмінності - здатність вільно звертатися. Акції відкритого акціонерного товариства можуть переходити від однієї особи до іншого без згоди інших акціонерів. Акції закритого акціонерного товариства можуть переходити від однієї особи до іншої лише за згодою більшості акціонерів, якщо інше не обумовлено в статуті.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Правове становище акціонерного товариства. Реферат.
  Розрізняють відкриті і закриті акціонерні товариства. Їх акції відрізняються елементами відкритої або закритої підписки. 1.Основной критерій для відмінності - здатність вільно звертатися. Акції відкрито Розрізняють відкриті і закриті акціонерні товариства. Їх акції відрізняються елементами відкритої або закритої підписки. 1.Основной критерій для відмінності - здатність вільно звертатися. Акції відкритого акціонерного товариства можуть переходити від однієї особи до іншого без згоди інших акціонерів. Акції закритого акціонерного товариства можуть переходити від однієї особи до іншої лише за згодою більшості акціонерів, якщо інше не обумовлено в статуті.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Правове регулювання аудиторської діяльності в РФ (ФЗ № 119). Реферат.
  Олее семи з половиною років, регулювання аудиторської діяльності в РФ здійснювалося відповідно до Тимчасовими правилами аудиторської діяльності. З прийняттям Федерального Закону № 119 «Про аудиторську діяльність» в РФ розпочався новий етап розвитку аудиту. Указом Президента Російської Федерації від 22 грудня 1993 року № 2263, пункт 2 даного указу було встановлено, що Тимчасові
  Оскільки результати аудиторської перевірки є основою безлічі економічних рішень, аудит в усіх країнах досить жорстко регулюється. У деяких з них, наприклад у Франції, в цей процес втручається держава, встановлюючи норми, нормативи аудиту, здійснюючи реєстрацію аудиторів та аудиторських фірм і контроль за їх діяльністю.
  Закон позначає правовий простір аудита: Ст. 2 «Законодавство Російської Федерації та інші акти про аудиторську діяльність» визначає, що аудиторська діяльність здійснюється відповідно до цього Закону та прийнятими відповідно до нього іншими федеральними законами, які регулюють відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності. Норми законодавства Російської Федерації про аудиторську діяльність, що містяться в інших федеральних законах, повинні відповідати цьому Закону.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Правове регулювання державної служби. Реферат.
  Розвитку законодавства про державну службу приділяється в даний час особлива увага як на федеральному, так і на регіональному рівнях. Це зумовлено насамперед тими змінами, які відбулися і відбуваються в нашому суспільстві і державі. У грудні 1993 року була прийнята нова Конституція - основний закон країни. Кардинально змінилася структура, функції органів державної влади і на федеральному і на регіональному рівнях. Проведені реформи привели до зміни ролі і самого державного апарату і державних службовців. Постала необхідність підвищення ефективності функцій державного апарата, забезпечення професіоналізму державних службовців, вивчення нових аспектів і проблем державної служби в цілому. З Розвитку законодавства про державну службу приділяється в даний час особлива увага як на федеральному, так і на регіональному рівнях. Це зумовлено насамперед тими змінами, які відбулися і відбуваються в нашому суспільстві і державі. У грудні 1993 року була прийнята нова Конституція - основний закон країни. Кардинально змінилася структура, функції органів державної влади і на федеральному і на регіональному рівнях. Проведені реформи привели до зміни ролі і самого державного апарату і державних службовців. Постала необхідність підвищення ефективності функцій державного апарата, забезпечення професіоналізму державних службовців, вивчення нових аспектів і проблем державної служби в цілому. Завдання законодавців, учених, фахівців ускладнена тим, що в радянський період спеціального законодавства про державну службу не було, а правове положення працівників державного апарата не відрізнялося від правового положення службовців інших державних і громадських установ, підприємств і організацій. Статус всіх службовців визначався одноманітно в трудовому законодавстві. Однак, як уже вище містилося, зміна ситуації призвела до виділення служби в органах державної влади та управлінь - як особливого роду державної діяльність.
  Конституція Російської Федерації в пункті "г" статті 71 віднесла до виключного відання Російської Федерації регулювання питань федеральної державної служби. А відповідно до статті 73 Конституції Російської Федерації поза межами ведення Російської Федерації і її повноважень суб'єкти мають всю повноту державної влади. Конституція Російської Федерації в пункті "г" статті 71 віднесла до виключного відання Російської Федерації регулювання питань федеральної державної служби. А відповідно до статті 73 Конституції Російської Федерації поза межами ведення Російської Федерації і її повноважень суб'єкти мають всю повноту державної влади. Тому питання державної служби в суб'єктах Росії знаходяться у віданні самих суб'єктів, проте федерація встановлює загальні принципи державної служби на всій території. Ці принципи визначені Федеральним Законом "Про основи державної служби Російської Федерації", прийнятого 31 липня 1995 року. Суб'єкти Росії відповідно з цим законом повинні виробити самостійні підходи до визначення регіональної державної служби. Закони регіонів, таким чином, повинні з одного боку враховувати загальні положення встановлені Конституцією і Федеральним Законом, з іншого - виробити нові положення, в залежності від специфіки регіону, наявних засобів тощо. У першій частині другого розділу нам надається можливим розслідувати низку відповідних законів прийнятих в республіках в складі Росії. Необхідно відзначити, що всі вони прийняті раніше Федерального Закону і, можливо, зараз у них внесені або вносяться ряд змін у зв'язку з прийняттям зазначеного закону. Проте дані республіканські закони вже діють, регулюючи питання державної служби. Аналіз республіканських законів про державну службу дозволяє відзначити ряд нових положень порівняно з Федеральним і зробити певні висновки про відповідність цих законів Федеральному Закону, а в ряді випадків і Конституції Росії. (Див. Додаток 1). За структурою, основним положенням, що регулює питання державної служби, як то: організація і управління державною службою, встановлення кваліфікаційних розрядів і вимог, визначення правового положення державного службовця, порядок проходження державної служби, закони республік в цілому відповідають Федеральному Закону.
  Розмір: 59 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Правове регулювання індивідуальної підприємницької діяльності без утворення юридичної особи. Реферат.
  Існує досить велика кількість організаційно-правових форм підприємств. Серед них: господарські товариства (повне товариство, товариство на вірі), товариства (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, відкриті та закриті акціонерні товариства, дочірні і залежні товариства), виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства та ін Однак в даній роботі автор зупиняється на такий організаційно-правовій формі як індивідуальний підприємець або підприємець без утворення юридичної особи. В даний час нам дуже часто доводиться стикатися з таким поняттям як підприємець. Це поняття досить нове для нашої країни, але вже отримало своє широке поширення.
   Дана робота охоплює широкий спектр проблем, пов'язаних з організацією підприємницької діяльності. Це як державна реєстрація підприємницької діяльності, так і реєстрація в пенсійному фонді та податковій інспекції, процедура банкрутства підприємця і багато іншого.
   Державна реєстрація індивідуального підприємця і підприємства різні за своїм значенням. До державної реєстрації підприємство юридично не існує, не має прав і обов'язків. Але правоздатність громадянина виникає з моменту його народження. Реєстрація факту народження носить обліковий, вторинний характер, лише підтверджує юридична подія. Відсутнє чітке правове поділ постійно господарюючого суб'єкта і громадянина.
   Розмір: 25 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 149 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1441  1451  1461  1471  1481  1491  1501  1511  1521  1531

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка