ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 16 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації. Реферат.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Внутрішнє середовище організації. Реферат.
  Під внутрішнім середовищем розуміється господарський організм фірми, що включає управлінський механізм, спрямований на оптимізацію науково-технічної та виробничо збутової діяльності фірми. Вона містить в собі той потенціал, який дає можливість організації функціонувати, а отже, існувати і виживати в певному проміжку часу. Коли мова йде про внутрішнє середовище фірми, мається на увазі глобальна структура фірми, яка охоплює всі виробничі підприємства фірми, фінансові, страхові, транспортні та інші підрозділи, що входять у фірму, незалежно від їх місця розташування та сфери діяльності. Але внутрішнє середовище може також бути і джерелом проблем і навіть загибелі організації в тому випадку, якщо вона не забезпечує необхідного функціонування організації.
  Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. У менеджменті під середовищем організації розуміється наявність умов та факторів, які впливають на функціонування фірми і вимагають прийняття управлінських рішень, спрямованих на їх управління або на пристосування до них.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Внутрішньозаводське планування конверсійної програми. Реферат.
  Одним з напрямків конверсійної програми приладового заводу стало виробництво електродвигунів змінного струму, і в перспективі, - електроінструментів на їх основі. Вибір даного напрямку обумовлений вивченням ринку збуту і потреби в електродвигунах змінного струму для побутової техніки та професійного електроінструменту. Як показали проведені дослідження, потреба в електродвигунах змінного струму для різної побутової техніки і електроінструменту становить 10-15 млн. штук на рік.
  В даний час на переобраним заводі виконується великий обсяг по конверсійних напрямками: організація серійного виробництва електродвигунів, теплолічильників ТСТ-1, і в перспективі планується виробництво мікроавтобусів. Унаслідок просторості конверсійних програм, в даній роботі в якості об'єкта внутрішньозаводського планування розглянуто одне з них. Напрямок дипломного проекту пояснюється тим, що внутрішньозаводської планування має першорядне значення на підприємстві, в ньому відображаються всі сторони діяльності підприємства: його організаційно-технічний рівень, фінансовий стан, рентабельність та багато іншого.
  При цьому, внутріфірмове планування відіграє значну роль у реалізації цих завдань. Воно особливо важливо при розробці стратегії фірми, прийнятті управлінських рішень, контролю за їх виконанням. За допомогою внутрішньофірмового планування підприємства та організації обгрунтовують перспективи розвитку, здійснюють структурну перебудову виробництва, передбачають можливості отримання банківських кредитів, створюють умови для організації більш ефективної та рентабельної роботи.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Внутрігосподарське землеустрій. Реферат.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Військово-промисловий комплекс. Реферат.
  Говорячи про роль економічного чинника у розвитку оборонного комплексу, необхідно відзначити події, що мали як позитивне, так і негативний вплив в останнє десятиліття, і які в найближчому майбутньому будуть мати значний вплив на динаміку економіки ВПК.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Повернення кредиту і заходи щодо забезпечення повернення банківських позичок. Реферат.
  Протягом 1996 р. значно зросла сума простроченої заборгованості (з урахуванням відсотків) за кредитами, наданими комерційними банками, з 31,8 трлн. до 45,3 трлн. руб. У той же час частка цього показника в сумарній заборгованості по згаданих кредитах досягла 30%. Реально створені банківські резерви на можливі втрати з позик (за оцінкою ЦБ РФ) склали близько 13 трлн. руб. на кінець 1996 р. і покривали менш ніж на одну третину загальну суму простроченої заборгованості.
  Росія увійшла в 1997 р., переживаючи важку економічну кризу, хоча в офіційних колах воліють говорити про фінансову стабілізацію, посилаючись на уповільнення зростання цін і зміцнення рубля. Однак низька інфляція і міцніюча національна валюта свідчать про здорових фінансах тільки в країнах з процвітаючою економікою. У Росії не вдалося поки ще зупинити спад виробництва. І всі суб'єкти економіки, включаючи кредитні організації, переживають болючий процес адаптації до умов низької інфляції і прибутковості.
  Крім того, перевага також віддається депозитах позичальника, розміри яких коливаються, досягаючи іноді 100% суми кредиту плюс відсотки по них (ставку з цього залогу-депозитом банк справно виплачує). Подібні способи забезпечення практикують Внешторгбанк, Унікомбанк та інші солідні банки Росії.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Вплив уряду на стратегію, структуру і суперництво фірм. Реферат.
  Політика уряду робить різноманітне вплив на те, як фірми створюються і управляються, на їх цілі і на характер конкуренції між ними. Урядова політика в цих областях переживала зміни в багатьох країнах в кінці 80-х років, і не завжди в кращу сторону.
  Як фірми, так і окремі особи, які працюють в них, якщо прагнути до широкого поширення національного переваги, повинні ставити перед собою цілі, які спонукають до наполегливої ??роботи і заохочують міцну прихильність своїй галузі. Такі цілі необхідні, якщо фірми хочуть удосконалюватися і вводити нововведення і якщо хочуть вести справу до створення нового бізнесу. Цілі відображають широкий набір обставин в тій чи іншій країні, багато з яких знаходяться за межами прямого впливу з боку урядової політики. Громадське ставлення до багатства, прагнення до просування наверх і соціальний статус ділового життя відносяться до числа важливих вирішальних моментів і відображають історію країни, приналежність до релігій, соціальну структуру та існуючий рівень добробуту. І все ж урядова політика може чинити значний вплив також і на цілі.
  Важко знайти більш відповідний спосіб, яким уряд міг би зіграти настільки важливу роль у справі вдосконалення економіки, ніж забезпечення енергійного суперництва всередині країни. Суперництво на внутрішньому ринку не тільки має винятково важливе значення для стимулювання нововведень, але і йде на користь національної галузі і кластеру в багатьох інших відносинах, про що вже говорилося раніше. Підтримання енергійної конкуренції всередині країни також важливо і як засіб забезпечення того, що фірми країни будуть отримувати переваги з інших частин "ромба", таких як вимогливі покупці і окремі невигоди, пов'язані з факторами, замість того щоб пожинати плоди свого становища на ринку, домагатися урядової підтримки або шукати за кордоном джерела постачання для високоефективного виробництва.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Возікновеніе грошей. Реферат.
  "Гроші зачаровують людей. Через них вони мучаться, для них вони трудяться. Вони придумують найбільш митецькі способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який можна використовувати інакше, крім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не одягнуть, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите не інвестуєте їх. Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші - це чарівна, повторювана, що змінюють маски загадка ". Цю чудову фразу, яка коротко і ясно характеризує гроші, використовували у своїй книзі автори підручника "Економікс".
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Можливості використання в російських умовах зарубіжного досвіду управління підприємством, організацією, фірмою. Реферат.
  Розширення контактів з капіталістичними фірмами, помітне збільшення числа перекладних видань відомих фахівців у галузі управління західних країн дозволяють більш конкретно уявити конструктивні елементи їх практики управління, що забезпечують більш високу ефективність виробництва. Разом з тим, практика передових російських компаній показала, що чужий (у тому числі, зарубіжний) досвід не можна копіювати механічно. Організація повинна сама відчути потребу у змінах, необхідності формування своєї власної системи управління. Провідні російські фірми не просто перейняли досвід західних конкурентів, але осмислили логіку їхніх дій, проаналізували свої невдачі, розробили власний оригінальний шлях.
  Проходження організацією етапу, відповідного використанню традиційних структур, обов'язково. Цей період може бути коротким або довгим, але «перестрибування» через нього позбавляє організацію можливості відпрацювання відносин «начальник - підлеглий» та виведення їх на рівень, коли зовнішнє середовище потребують використання більш складних і ефективних структур.
  Суть американської моделі менеджменту полягає в первісному переконанні, що успіх фірми залежить, насамперед, від чинників, що у його межах (раціональної організації виробництва продукції, зниження витрат за рахунок виявлення внутрішньовиробничих резервів, зростання продуктивності праці та ефективності використання всіх ресурсів). Фірма розглядається як закрита система. При такому підході цілі та завдання вважаються заданими і стабільними протягом тривалого часу; основою стратегії є безперервне зростання і поглиблення спеціалізації виробництва; організаційна структура будується за функціональним принципом (з чітким поділом апарату управління по службах); вирішальне значення має контроль всіх видів діяльності, чітке виконання кадрами управління вказівок зверху.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Виникнення марксистського напрямку в економічній думці. Реферат.
  Виникнення марксистської політичної економії було найбільш видатною подією в історії світової економічної думки XIX в. Основоположники марксизму здійснили справді революційний переворот в економічній думці, в розумінні предмета і методу досліджень, трактуванні категорій капіталізму, його соціальної природи та історичних доль.
  Тим самим створювалися передумови для появи марксистського вчення про суспільно-економічних формаціях і їх зміні як істотному змісті всесвітньо-історичного процесу, основі його періодизації. Це вчення було розроблено Марксом і Енгельсом ще в 40-х рр.. і потім увійшла до скарбниці ідей марксизму, стало грати надзвичайно важливу роль в його розвитку, даючи можливість відмежування від антиісторизму буржуазної політекономії та визначення історичного місця общинного ладу, рабства, феодалізму, капіталізму. Стало очевидним, що і капіталізм має минущий характер, поступиться зрештою місце соціалізму.
  В Європі в першій половині 19 століття завершувався промисловий переворот, який зумовив високі темпи розвитку продуктивних сил. Одночасно чинником їх швидкого розвитку ставала інтенсифікація найманої праці, відсутність будь-яких законів, що захищають інтереси робітничого класу. У осторонь цих проблем стояла церква, яка закликала людей до покірності, милосердя і миролюбства.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 16 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка