ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 161 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Принципи сучасного менеджменту на прикладі HP. Реферат.
  Мета реферату полягає у вивченні принципів сучасного менеджменту на прикладі компанії «Хьюлетт-Паккард». Фірма обрана, тому що вона одна ізпередових в середовищі виробників комп'ютерної техніки. Планомірно виправляючи помилки управління всередині компанії, Дейв Паккард домігся створення філософії і практики бізнесу, гідною уважного вивчення.
  Особиста участь дуже важливо на всіх рівнях управління компанією. На досвіді керівництва «Хьюлетт-Паккард» виявилося, що практика «управляй, походжаючи» і цільове управління так само ефективні для заморських підприємств «Хьюлетт-Паккард», як і всюди в Сполучених Штатах. Для міжнародних підрозділів на початку їх діяльності було характерним підпорядкування менеджерам, які доросли до необхідного рівня в головної компанії і добре засвоїли наші принципи і практику.
  1975-«Хьюлетт-Паккард» вирішила спростити апаратні системи за допомогою створення стандартного інтерфейсу. У 1975 році промисловість прийняла интерфейсную шину HP-ZB в якості міжнародного стандарту; це дозволило розпочати створення приладів, легко підключаються до комп'ютера як по одному, так і цілими комплексами.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Принципи сучасного менеджменту на прикладі HP. Реферат.
  Мета реферату полягає у вивченні принципів сучасного менеджменту на прикладі компанії «Хьюлетт-Паккард». Фірма обрана, тому що вона одна ізпередових в середовищі виробників комп'ютерної техніки. Планомірно виправляючи помилки управління всередині компанії, Дейв Паккард домігся створення філософії і практики бізнесу, гідною уважного вивчення.
  Особиста участь дуже важливо на всіх рівнях управління компанією. На досвіді керівництва «Хьюлетт-Паккард» виявилося, що практика «управляй, походжаючи» і цільове управління так само ефективні для заморських підприємств «Хьюлетт-Паккард», як і всюди в Сполучених Штатах. Для міжнародних підрозділів на початку їх діяльності було характерним підпорядкування менеджерам, які доросли до необхідного рівня в головної компанії і добре засвоїли наші принципи і практику.
  1975-«Хьюлетт-Паккард» вирішила спростити апаратні системи за допомогою створення стандартного інтерфейсу. У 1975 році промисловість прийняла интерфейсную шину HP-ZB в якості міжнародного стандарту; це дозволило розпочати створення приладів, легко підключаються до комп'ютера як по одному, так і цілими комплексами.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Принципи управління процвітаючих компаній. Реферат.
  - Визначає цілі, основні принципи і критерії оцінки самого процесу планування (наприклад, диференціація товарів залежно від вибраних сегментів ринку, комплексне планування ринкової стратегії, визначення обсягів і термінів фінансування залежно від маркетингових цілей);
  Хід економічних реформ в нашій країні показав, що переважно монетаристської політика, заснована на регулювання грошової маси і фінансових потоків, не виправдала себе. Поступово суспільство прийшло до розуміння, тієї обставини, що стабільна соціально-економічна ситуація в країні можлива тільки при розвитку виробництва, формуванні високого виробничого потенціалу. У цих умовах особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва, а отже забезпечити зростання виробництва в цілому.
  Росія включається у світову економічну систему, а це призводить до загострення конкуренції на ринках, як світових, так і внутрішньоросійських. Поява на російських ринках іноземних компаній, які мають можливість інвестувати великі фінансові кошти в розвиток виробництва, змушує російські підприємства в таких умовах приділяти більше уваги управлінській роботі з метою підвищення своєї конкурентоспроможності, оскільки в сформованих умовах у них немає можливостей для масштабних інвестицій.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Принципи управління розвитком нового продукту на підприємстві. Реферат.
  Пошук ідеї нового товару. Для забезпечення успіху діяльності по розробці нових товарів необхідно налагодити постійне надходження нових ідей. Вступники на розгляд ідеї повинні відповідати можливостям підприємства. Крім того, їх повинно бути досить багато для забезпечення свободи вибору. Актуальність вступників ідей багато в чому залежить від того, наскільки ретельно розроблені принципи товарної політики підприємства, виходячи з його реальних можливостей, і наскільки ефективно доведена ця політика до всіх ланок організації. Кожен окремий співробітник і кожна окрема група працівників повинні точно знати, в яких саме сферах товарного пошуку компанія зацікавлена ??більше всього.
  Вивчення особливостей процесу виробництва. За часом даний етап може частково збігатися з етапом дослідження споживчих властивостей товару і аналізу ринку. Фахівці-техніки вивчають прийнятні методи виробництва нового товару і приступають до оформлення інформації, необхідної для подання заявки на патент. Одночасно досліджуються проблеми управління якістю нового товару і розробляються плани заходів, які слід проводити в цій області на етапі дослідного виробництва і наступних етапах. Фахівці з організації збуту продовжують пошуки потенційних споживачів, вдаючись, якщо це можливо, до випробувань в робочих умовах обмежених партій нового товару, виготовленого в лабораторії.
  7. Забезпечення координації зусиль і максимальної оперативності протягом усього процесу розробки нового товару - від моменту зародження первинної ідеї і далі на стадіях попередньої оцінки, технічних досліджень, дослідного виробництва, серійного виробництва і виходу на ринок.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Принципи формування прибутку в торгівлі. Реферат.
  В умовах ринкової економіки зростає значення комерційної діяльності з метою отримання максимального прибутку для задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників і виробничого розвитку підприємства. При визначенні обсягу закупівлі того чи іншого товару і можливостей його продажу партнери (постачальники і торговельне підприємство) повинні обов'язково прораховувати вигідність торгової угоди, тобто можливість отримання оптимального рівня та маси прибутку.
  Розглянемо поняття, і порядок формування оподатковуваного прибутку. Оподатковуваний прибуток - це сума частини валового прибутку, що підлягає оподаткуванню. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства, зменшена або збільшена відповідно до положень чинного законодавства.
  Прибуток в торгівлі є грошовим вираженням вартості додаткового продукту, створеного продуктивною працею працівників торгівлі, які зайняті продовженням процесу виробництва у сфері товарного обігу, а також частини додаткового продукту, створеного працею працівників інших галузей народного господарства (промисловості, сільського господарства, транспорту тощо) і направляється в торгівлю через механізм цін на товари, тарифів, торгових надбавок як плата за реалізацію товарів (продукції, послуг).
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Прийняття фінансового рішення. Реферат.
  Прийняття рішень, так само як і обмін інформацією, - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність прийняття рішень виникає на всіх етапах процесу управління, пов'язана з усіма ділянками і аспектами управлінської діяльності і є її квінтесенцією. Тому так важливо зрозуміти природу і сутність рішень.
  Будь-якому вчинку індивіда або дії колективу передує прийняте рішення. Рішення є універсальною формою поведінки як окремої особистості, так і соціальних груп. Ця універсальність пояснюється свідомим і цілеспрямованим характером людської діяльності. Однак, незважаючи на універсальність рішень, їх прийняття в процесі управління організацією істотно відрізняється від рішень, прийнятих у приватному житті.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Природа інфляцінонних процесів. Реферат.
  В індустріальних країнах заробітна плата становить істотну частку витрат виробництва, проте було б перебільшенням вважати, що вона є головним фактором, «запускають» інфляційний процес. Точніше було б сказати, що заробітна плата може сприяти загостренню інфляційних процесів при ситуації, коли сукупний попит призвів до перегріву економіки. У ситуації, коли фірми розширюють виробництво заробітна плата та інші тимчасові витрати починають збільшуватися, сприяючи зростанню цін. Таким чином, інфляція починає набирати силу, так як з ростом цін робітники починають вимагати підвищення заробітної плати, що ще більше підстьобує інфляцію, і цю ситуацію економісти називають спіраллю заробітна плата - ціни (або інфляційної спіраллю). Як тільки цей процес «запускається», ціни і заробітна плата починають нескінченно підвищуватися, і зупинити цей процес вельми непросто, бо антиінфляційна політика змушує використовувати вельми непопулярні в суспільстві заходи щодо заморожування заробітної плати.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Природа процесу прийняття рішення. Реферат.
  Жодна людина, дорослішаючи, не може не пізнати на практиці процесу прийняття рішень. Як здатність до комунікацій, так і здатність приймати рішення, це вміння, що розвивається з досвідом. Кожен з нас протягом дня приймає сотні, а протягом життя - тисячі й тисячі рішень.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Природа економічних протиріч. Реферат.
  Одна зі специфічних і найважливіших завдань системного дослідження полягає в об'єднанні різних знань з приводу об'єкта в цілісну систему, яка стала б єдиною теорією об'єкта. У цьому аспекті завдання економічної теорії полягає не у фотографічному відображенні практики, а в осмисленні її явищ відповідно до вимог формальної і діалектичної логіки та поданні дійсності в системно переробленому вигляді. Це зауваження повною мірою відноситься і до дослідження економічних протиріч.
  Суперечності, об'єктивно притаманні матерії, виступають джерелом, рушійною силою її розвитку. Провідними у сфері соціальних протиріч по ролі і впливу на динаміку суспільного розвитку є економічні протиріччя. Як окремий випадок діалектичних, вони представляють собою об'єктивно необхідні динамічні відносини взаімополагающіх і взаємовиключних протилежностей, іманентних кожному економічному процесу і явища.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Природа економічної кризи в Росії (кінець 80-90 рр..). Реферат.
  Дефіцит бюджету не дозволяв уряду впоратися з кризою самотужки, тому воно змушене залучати й інші засоби, окрім бюджету. Допомогти державі у подоланні економічної кризи покликані інвестиції, призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня. Про інвестиції сказано вже чимало, проте до недавнього часу в нашій країні політична ситуація складалася не кращим чином, політична нестабільність стримувала потоки інвестицій, готових хлинути на новий, а значить прибутковий, ринок.
  На відміну від цього кредити комерційних банків нових грошей не створюють, і тому їх природа не інфляційна. Проте, збільшення грошового мультиплікатора в результаті кредитної діяльності комерційних банків сприяє прискоренню інфляції. Якщо ж кредитна експансія комерційних банків при стабільному рівні подінемо-ної бази перевершує якийсь рівень прийнятних ризиків, то її наслідком може стати крах банків, що проводять найбільш ризиковану політику. В результаті банківських банкрутств клієнти втрачають свої кошти на банківських рахунках, розміри грошової маси скорочуються, обсяг сукупного грошового попиту зменшується, ціни падають. Система повертається у свій первісний стан.
  В кінці 80 років російська економіка переживала глибоку кризу, що позначається у всіх сферах життя росіян і, в першу чергу, на соціальній сфері, що в свою чергу викликає соціальну напруженість у суспільстві. Уряд усіма силами намагалося подолати цю кризу, однак досить безуспішно.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 161 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1561 1571 1581 1591 1601 1611 1621 1631 1641 1651

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка