ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 166 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Прогноз розвитку Російської економіки. Реферат.
  Розширення часових меж прогнозу до 2005-2010 років, як видається, дозволяє зробити висновок про те, що на поточному етапі Росія балансує між двома варіантами розвитку подій: формування економічної ситуації по лінії прямого управління господарськими процесами на тлі зростаючої схильності до незабезпеченої грошової емісії, зростання цін і падіння купівельної спроможності рубля; помірне державне регулювання економіки при одночасному відході від чисто монетаристських методів управління та введення мобілізаційних методів управління економікою.
  У ході подальших редакцій "програма Путіна" документ набував все більш розпливчастий і неконкретний характер. Останній варіант програми "Про заходи Уряду і Центрального банку Російської Федерації щодо стабілізації соціально-економічного становища в країні", представлений МВФ, фактично носить характер декларації. На практиці ж уряд, швидше за все, буде діяти згідно суті початкових варіантів документа.
  На сьогодні, як видається, можна говорити про те, що період пасивного пристосування російського Уряду до поточних подій змінився періодом млявою кристалізації напрямів і пріоритетів антикризової стратегії. У перспективі до 2005-2010 її основу становитиме посилення державного втручання у господарські процеси, що проводиться під гаслом побудови "соціально орієнтованої ринкової економіки". У короткостроковому ж аспекті кабінет Путіна (можна бути впевненим, що перемігши на майбутніх виборах новий президент Росії сохраніет свій пост на два терміни) зосередить свої зусилля на акумулюванні валютних коштів, необхідних для того, щоб уникнути суверенного дефолту і повного обвалу економіки.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Прогнозування часових рядів. Реферат.
  Під трендом розуміється стійке систематичне зміна процесу протягом тривалого часу. Оцінка тренда здійснюється параметричних і непараметричних методами. Параметричний метод полягає в підборі гладкої функції, яка описувала б тенденцію ряду: лінійний тренд, поліном і т.д. Непараметричний метод використовується, коли не можна підібрати гладку функцію і полягає в механічному згладжуванні часових рядів методом ковзної середньої.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства. Реферат.
  Кризові ситуації, що виникають внаслідок нерівномірного розвитку народного господарства та його окремих частин, коливання обсягів виробництва і збуту, появи значних спадів виробництва, слід розглядати не як збіг несприятливих ситуацій (хоча для окремого підприємства це може бути і так), а як певну загальну закономірність, властиву ринковій економіці. Кризові ситуації, для подолання яких не було прийнято відповідних превентивних заходів, можуть призвести до надмірного розбалансування економічного організму підприємства з відповідною нездатністю продовження фінансового забезпечення своєї діяльності, що кваліфікується як банкрутство.
  Отримана в результаті фінансового аналізу система показників дозволяє виявити слабкі місця в економіці підприємства, охарактеризувати стан справ цього підприємства (його ліквідність, фінансову стійкість, ефективність використовуваних ресурсів, віддачу активів і ринкову активність). Причому одні показники можуть перебувати у критичній зоні, а інші бути цілком задовільними. Однак на основі такого аналізу зробити однозначний висновок про те, що дане підприємство обов'язково збанкрутує в найближчий час або, навпаки, виживе, зазвичай дуже важко. Висновки про ймовірність банкрутства можна робити тільки на основі зіставлення показників даного підприємства і аналогічних підприємств, що збанкрутували або уникли банкрутства. Проте в Росії підшукати в кожному випадку відповідний аналог для порівняння вельми скрутно, або такого аналога може і не бути взагалі. Надійність висновків про банкрутство може бути істотно підвищена, якщо доповнити фінансовий аналіз прогнозуванням ймовірності банкрутства підприємства з використанням методів багатофакторного статистичного аналізу.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Прогнозування ціни комп'ютера Pentium 166 на 19 грудня 1997 Реферат.
  В даний час, рішенням задачі подальшого підвищення ефективності виробництва може бути здійснено на основі використання досягнень науки, в тому числі економіко-математичного моделювання та обчислювальної техніки. Проникнення математики в економіку, прогнозування та управління є визначальною особливістю.
  У цій роботі я розглядаю дослідження динаміки цін на Pentium166, провідною комп'ютерної фірми "ВІСТ-АРСЕНАЛ", на основі різних моделей. Даний об'єкт прогнозування був обраний відповідно з тим, що в даний час все більше перевага віддається комп'ютерам, і їх роль в економіці не мало важлива.
  Метою роботи служить дослідження змін цін на комп'ютер початкового рівня модифікації Pentium166, що базується на платформі Triton (430VX Chipset), з процесором ADM в корпусі MiniTower, в комплект також входить клавіатура, миша Mitsumi, монітор Sumsung- 14 "3Ne. Спостереження проводиться з 14.10.96 р. по 15.12.97г., Прогнозування ціни на 19.12.97г.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Прогнозування економічного зростання. Реферат.
  Під економічним зростанням прийнято розуміти якісне і кількісне зміна результатів функціонування народного господарства. Економічне зростання в даний час є найбільш вживаним критерієм економічного розвитку. Економічне зростання може вимірюватися-як у фізичному вираженні (фізичний ріст), так і у вартісному (вартісної зростання).
  Фактори економічного зростання взаємопов'язані і переплетені. Так, праця дуже продуктивний, якщо працівник використовує сучасне обладнання та матеріали під керівництвом здатного підприємця в умовах налагодженого господарського механізму. Тому точно визначити частку того чи іншого фактора економічного зростання досить складно.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Прогнозування економічної ефективності виробництва. Реферат.
  У зв'язку з переходом Росії на ринкові умови господарювання для підприємств актуальною стала проблема прогнозування економічної ефективності виробництва. Раніше в командно-адміністративній економіці кожне підприємство отримувало «зверху» план виробництва і не замислювалося про завтрашній день. Радянська система планування охоплювала всі рівні управління народним господарством. Зараз же багато підприємств опинилися в деякому інформаційному вакуумі: з одного боку, велика кількість невпорядкованою зовнішньої інформації (часто суперечливою або невірною), з іншого - відсутність систематизованих вказівок чи підказки ззовні про вибір перспективних напрямків розвитку.
  Зараз, коли підприємства змушені працювати за ринковими законами, менеджери хочуть знати перспективи розвитку свого підприємства, або, інакше кажучи, поглянути в майбутнє, оцінити можливі шляхи розвитку, передбачити наслідки тих чи інших рішень. Саме це і називається прогнозуванням.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Прогнозна оцінка рівня безробіття та її соціально-економічних наслідків. Реферат.
  У 1992р., Вперше після 1930 року, коли була закрита остання біржа праці, в Росії були зареєстровані перші десятки тисяч безробітних. Поява безробітних, а разом з ними і відродження проблеми безробіття виявилося прямо пов'язаним з здійснюваним нині переходом до ринкової економіки.
  Реальний недооблік і, недооцінка російської безробіття закладені в самому механізмі дії Закону про зайнятість, прийнятого в 1991 р. і вперше з 20-х років узаконив безробіття в Росії. Можна назвати принаймні вісім причин небажання людей, що втратили роботу, звертатися в ЦЗ, внаслідок чого вони виключаються з офіційної статистики безробіття.
  Ринок пред'являє і вимагає зовсім іншого, ніж склалося в російській практиці, рівня трудових взаємин на кожному підприємстві. Однак, поки не створені ефективні механізми використання трудових ресурсів, виникають нові і загострюються старі проблеми зайнятості, зростає безробіття.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Програма Виробничої практики студентів 4 курсу економічного факультету за напрямком - 521500 "Менеджмент". Реферат.
  Програма виробничої практики студентів 3 курсу економічного факультету за напрямом 521500 «Менеджмент», підготовлена ??доцентом Телєгіної Л.Н. розглянута на засіданні кафедри менеджменту (протокол № від), схвалена і рекомендована до видання методичною комісією економічного факультету (протокол № від).
  · Закріплення навичок роботи з річними звітами, виробничо-фінансовими та перспективними планами, а також первинними обліковими документами при аналізі виробничої діяльності підприємства і його підрозділів, оцінці рівня організації виробництва, праці та управління;
  Науково-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою менеджменту. Викладачі кафедри контролюють виконання програми виробничої практики, надають допомогу в організації правильного їх використання на підприємстві, дають консультації з виконання індивідуальних завдань, перевіряють звіти по практиці студентів і дають висновок про роботу кожного з них.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Програма аудиторської перевірки за матеріалами і МБП. Реферат.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Програма лекційних та практичних занять спецкурсу "економічна психологія". Реферат.
  7. Приводиться в кінці роботи бібліографія - один з найважливіших "сигналів", яка свідчить про підготовленість автора реферату. Невміння правильно складати список джерел - типова помилка у 80% студентів. Найперший принцип - опора на алфавіт.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 166 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1611 1621 1631 1641 1651 1661 1671 1681 1691 1701

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка