ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 171 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Виробничі фонди радіотехнічного виробництва. Реферат.
  Основним елементом виробничого процесу є засоби виробництва, що утворюють виробничі фонди об'єднання, підприємства. Роль виробничих фондів зростає з підвищенням рівня автоматизації виробництва і управління. Особливо велика роль виробничих фондів машинобудівних галузей промисловості, від величини і досконалості яких багато в чому залежать не тільки стан технічної бази всіх інших галузей народного господарства, але й кількість і якість своєї продукції, темпи технічного прогресу, рівень продуктивності праці і величина витрат на виготовлення продукції.
  Інтенсифікація виробництва передбачає, по-перше, забезпечення багаторазового збільшення результуючих економічних показників за рахунок капітальних вкладень в оновлення основних фондів і реконструкцію діючих, а також у будівництво нових підприємств; по-друге, використання діючих основних фондів на максимально можливому рівні відповідно до сучасними технічними та економічними можливостями виробництва; по-третє, забезпечення своєчасного введення в дію і високої ефективності нових основних фондів; по-четверте, економне і комплексне використання палива, енергії, сировини і матеріалів; усунення втрат і нераціональних витрат, а також широке залучення в господарський оборот вторинних ресурсів і попутних продуктів. Вирішення цих завдань можливе за науково обгрунтованою системою обліку та оцінки стані, якості, вартості, ступеня використання ресурсів.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Виробничий менеджмент на підприємствах з виробництва металовиробів. Реферат.
  Якщо розглядати організацію як певну систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, реальність, складність, цілісність, поліструктурності, мінливість, ієрархічність можна виділити те, що організація - це ще й "живе" система. Організація свої входи і виходи. Всередині неї відбувається трансформація входів і виходів. Організація має свої межі, вона живе в навколишньому її середовищі, яка впливає на неї.
  Виробничий процес поділяється на часткові (основні і допоміжні) процеси. До основних процесів відносять процеси в результаті яких змінюється форма або розміри предмета праці, його внутрішні властивості, стан поверхні, взаємне розташування складових частин. До допоміжних процесів відносять такі процеси які безпосередньо не стикаються з предметом праці. А покликані забезпечить нормальне протікання основних процесів. Н-р виготовлення інструменту для власних потреб. До обслуговуючим відносять такі процеси як внутрішньозаводське транспортування, складування.
  Кожна організація має робити щось, що представляє реальну цінність для її зовнішнього середовища. Зростання міжнародної конкуренції і прискорений розвиток технологій змусили організації по новому розглянути весь комплекс питань що стосуються виробничого менеджменту.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Виробничий цикл. Економічна функція виробничого циклу. Реферат.
  Виробничий процес - це цілеспрямоване, постадійне перетворення сировини і матеріалів в готовий, заданого властивості продукт, придатний до споживання або до подальшої обробки. При організації виробничого процесу в часі головним завданням є досягнення мінімально можливої ??тривалості виробничого циклу.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Виробництво гофрованого картону і тари з нього. Реферат.
  Даним проектом передбачається закупівля комплекту обладнання для виробництва 8,5 млн. м2 на рік гофрованого картону в ВАТ «Вентекс». Гофрокартон призначений для виготовлення упаковки (тари) для різних продовольчих товарів і товарів народного споживання.
  Кредит передбачається отримати в 3-му кварталі 2002р., В 4-му кварталі провести закупівлю і монтаж обладнання, а з 1-го кварталу 2003р. почати виробництво продукції. Терміни з монтажу і пуску обладнання реальні, оскільки персонал має досвід монтажу та експлуатації аналогічного обладнання, встановленого на підприємстві 2 роки тому. Під установку нового обладнання вже підготовлені фундаменти, розпочато виготовлення необхідного нестандартизованого обладнання.
  Оскільки суспільство організовано на базі одного з цехів ВАТ «Сірникова фабрика« Білка », у нього є вся необхідна інфраструктура: тупикова залізнична гілка, автомобільні під'їзні шляхи, водопровід, каналізаційний колектор, забезпечено теплом і парою, електроенергією, зв'язком та ін
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Виробництво і витрати обігу. Реферат.
  Економіка з'являється тоді і там, де люди переходять від колекціонерства природних дарів, отримання і привласнення життєвих благ в готовому вигляді до їх витворення, творення, до виготовлення потрібних речей. Так от, створення будь-якого економічного продукту і супутнє йому перетворення ресурсів, пов'язаних з використанням людської праці, і являє собою виробництво.
  Багато економістів внесли істотний внесок у вивчення витрат. Наприклад, теорія витрат К.Маркса грунтується на двох принципових категоріях - витрати виробництва і витрати обігу. Під витратами виробництва розуміються витрати на зарплату, сировину і матеріали, сюди ж входять амортизація засобів праці і т.д. Витрати виробництва являють собою витрати на виробництво, які повинні понести організатори підприємства з метою створення товарів і подальшого отримання прибутку. У вартості одиниці товару, витрати виробництва становлять одну з двох її частин. Витрати виробництва менше вартості товару на величину прибутку.
  Основні заходи зводяться до отримання свого роду моментальних знімків ситуації, забезпечуваних через розробку графіка основних термінів виконання робіт та складання мережевих планів. Вплив проектного менеджменту на що залишається як би н а задньому тлі основну діяльність з планування, залишається незначним. Воно обмежується в основному забезпеченням вирішення проблем, що виходять за рамки окремих підрозділів через надання звітної інформації та відповідні звернення до адміністрації про прийняття необхідних заходів.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Виробництво та витрати. Реферат.
  Кожна виробнича одиниця (підприємство) будь-якого суспільства прагне до отримання можливо більшого доходу від своєї діяльності. Будь-яке підприємство намагається не тільки продати свій товар за вигідною високою ціною, але і скоротити свої витрати на виробництво і реалізацію продукції. Якщо перше джерело збільшення доходів підприємства багато в чому залежить від зовнішніх умов діяльності підприємства, то другий - практично виключно від самого підприємства, точніше, від ступеня ефективності організації процесу виробництва і подальшої реалізації вироблених товарів.
  Як відомо, виробництво продукції підвищеної якості вимагає більш високого рівня витрат виробництва. Однак наприкінці 70-х - початку 80-х років цей постулат був практично спростують японськими машинобудівними компаніями. Виявилося, що виробляють продукцію високої якості підприємства мають підвищену продуктивність праці і знижені витрати виробництва. Передові підприємства автомобільної та електронної промисловості Японії по продуктивності праці перевищують показники підприємств тих же галузей у США в 2-2,5 рази. Японські фірми зазвичай витрачають на 1600 дол менше, ніж американські фірми на виробництво малолітражного легкового автомобіля. Вивчення конкретних витрат японських автомобілебудівників показало, що ця різниця виникає переважно через організації виробництва за методом "точно вчасно".
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Виробництво і продаж гіпсової плитки. Реферат.
  Проектом передбачено виробництво і продаж гіпсової плитки Гіпсова плитка буде проводиться на професійному рівні з використанням обладнання ОПП-60 і матеріалів (гіпс, клейові склади). Обладнання буде закуповуватися з доставкою додому в м. Кіровочепетске ТОВ «Будівельні технології». Матеріали будуть закуповуватися в м. Новосибірську на Клещіхенскіх складах.
  Розмір: 17 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Виробництво та характеристика витрат (Контрольна). Реферат.
  Отже, призначення виробництва - задоволення потреб людини і суспільства. Досягається це в ході взаємодії людини і природи. А оскільки активною стороною ("суб'єктом") у такому впливі виступає людина, то ми можемо зробити ще одне важливе уточнення: виробництво - це процес перетворення природи людиною, - тварини пристосовуються до природи, людина ж підкоряє її собі.
  Потреби людини прийнято ділити на "материаль-ні" і "духовні". Зрозуміло, це дуже приблизне поділ, однак воно вірно відображає "природні" і "соціальні" початку життя людини. Не треба тільки думати, що задоволення духовних потреб менш клопітно, ніж матеріальних, - вони також забезпечуються всією індустріальною міццю сучасного суспільства.
  Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Застосування ресурсів у даному виробничому процесі виключає можливість їхнього використання за іншим призначенням. Наприклад, деревина, використовувана в будівельній справі, не може бути застосована, скажімо, у виробництві меблів, сірників і інших товарів. Вибір певних ресурсів для виробництва якогось товару означає неможливість виробництва якогось альтернативного товару. Економічні, або витрати будь-якого ресурсу, обраного для застосування у виробничому процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів використання.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Виробництво лікеро-горілчаної продукції. Реферат.
  Починаючи з часів Івана Грозного, виробництво горілки завжди контролювалося державою і податок від її реалізації становив значну частину дохідних статей державного бюджету. У період царювання Катерини II ця сума становила 19 млн. руб. при загальному доході 65 млн. руб.
  В даний час жодне підприємство з виробництва спиртогорілчаної продукції не працює на повну потужність. На одних підприємствах це пов'язано із застарілим обладнанням, у інших - з браком грошових коштів, у третіх - мізерний ринок збуту. Це пов'язано з рядом причин, головні з яких:
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Виробництво товарів і послуг як основна функція фірми. Фактори виробництва. Реферат.
  Фірма - це економічна одиниця, що наймає фактори виробництва для виготовлення продукції - товарів або послуг, які вона потім продає домогосподарствам, іншим фірмам або державі. Фірми відносять до сектору виробників. Економісти виділяють наступні властивості фірм:
  Основою приватного підприємництва служать фірми - виробничі одиниці, які використовують фактори виробництва, щоб виготовити товари і послуги, а потім продати їх іншим фірмам, домогосподарствам або державі. Які мотиви змушують, стимулюють кожну фірму брати участь у настільки складному і ризикованому процесі як виробництво товарів і послуг, якими принципами вона керується у своїй діяльності? Строго кажучи, таких мотивів і принципів може бути багато - і бажання проявити себе, і благодійність, і нанесення мінімального екологічного шкоди, і заздрість і т.п. Однак економісти вважають, що головним мотивом будь-якого приватного підприємництва є можливість отримання прибутку, а основним принципом діяльності кожної фірми служить досягнення максимального прибутку. Іншими словами, економічна наука будується на припущенні, що будь-яка фірма, приймаючи своє рішення завжди буде дотримуватися тієї альтернативи, яка обіцяє принести їй максимальний прибуток.
  1) кожна фірма приймає єдине рішення, як якби вона складалася з однієї людини. Це дозволяє економістам розглядати фірму як первинну, єдину компоненту виробничого процесу, а домогосподарства - аналогічної компонентою процесу споживання;
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 171 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1661 1671 1681 1691 1701 1711 1721 1731 1741 1751

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка