ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 172 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Виробництво шовкових тканин. Реферат.
  Шовкові тканини широко використовуються в різних галузях промисловості - швейної, взуттєвої, меблевої, молочної і так далі. Останнім часом виробництво шовкових тканин розвивається швидкими темпами, а також збільшується виробництво тканин з хімічних волокон. Текстильна промисловість постійно вирішує завдання щодо подальшого оновленню асортимент і поліпшенню якості тканин. А високий рівень якості продукції забезпечує не тільки поліпшення фізико-механічних та естетичних властивостей тканин, а й терміни користування ними.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Виробництво. Реферат.
  Виробництво - це доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їхніх потреб. У цьому процесі взаємодіють основні фактори виробництва - праця, капітал, земля, підприємництво. Результатом виробництва є створення матеріальних і нематеріальних благ, що задовольняють людські потреби. Таким чином, для розуміння закономірностей процесу виробництва необхідно більш детально охарактеризувати категорії потреб, блага і факторів виробництва.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Походження та еволюція грошей. Реферат.
  Гроші не є винаходом, продуктом розуму або соціального конструювання, вони виникли спонтанно, незалежно від волі і бажання людей багато тисячоліть тому. Дуже довго люди не могли розкрити їх сутність, не розуміли причини величезної влади грошей, їх творчої і одночасно руйнівної сили. Справжнім відкриттям у цій галузі стали погляди класиків буржуазної політекономії А. Сміта, Д. Ріккардо та інших економістів, узагальнені і розвинені К. Марксом в його висновках про товарну природу грошей та їх походження з процесу обміну внаслідок поділу суспільної праці.
  При характеристики грошей нерідко звертається увага на їх товарне походження і, відповідно, товарну природу. Однак поступово, тому числі у зв'язку з переходом від застосування повноцінних грошей до використання грошових знаків, що не володіють власною вартістю, а також з розвитком безготівкових розрахунків, гроші втрачали таку притаманну товарах особливість, як наявність у них вартості та споживчої вартості.
  Гроші являють собою загальний еквівалент, який виступає в якості реального зв'язку господарюючих суб'єктів у рамках національного ринку. Їх еволюція зовні виступає у вигляді переходу від одного типу загального еквівалента до іншого, що зумовлено еволюцією ринкових відносин.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Походження, сутність і функції грошей. Реферат.
  У примітивних суспільствах, коли ринкові відносини носили ще не затвердив характер, переважав натуральний обмін, або "взаімство", якщо слідувати старій російській термінології, тобто один товар обмінювався на іншій без посередництва грошей (Т-Т). Акт купівлі був одночасно і актом продажу. Пропорції встановлювалися залежно від випадкових обставин, наприклад, наскільки була виражена потреба в пропонованому продукті у одного племені, а також наскільки дорожили своїм надлишком інші. До стихійно-натуральному обміну люди повертаються і понині. У міжнародній торгівлі до цього дня здійснюються бартерні операції, де гроші виступають лише як рахункові одиниці. При системі взаємних розрахунків (кліринг) різниця погашається зазвичай додатковими товарними поставками.
  Гроші як засіб обігу обслуговують акти продажу та купівлі товарів і послуг. До цієї посередницької функції безпосередньо примикає і переплітається з нею функція грошей як засіб платежу - оплата податків, отримання і повернення кредиту, виплата зарплати, посібників, оплата комунальних послуг. При цьому пересування грошей не супроводжується одночасним переміщенням товарів. Використання грошей як платіжного засобу було детально розписано ще в "Руській правді" XI в. - "Куни потрібні для сплати віри (штрафу), боргу і різу (відсотка), оброку і данини (з плуга - рала і двору - диму)". У міру розвитку індустріального суспільства, засіб платежу все частіше заміщає засіб обігу. У сучасній економічній літературі ці дві функції грошей звичайно об'єднуються в одну. Значення грошей як засіб обігу важко перебільшити, оскільки вони дозволяють піти від бартерної форми торгівлі. Заміна бартеру грошовим обміном відокремлює акт продажу від акту купівлі. Якщо існують гроші, то продавець товару повинен лише знайти того, хто хоче купити його товар, а отримавши гроші, він може купувати все, що йому заманеться. Заміна механізму бартерних угод механізмом, що використовує гроші як засіб обігу, приводить до зниження витрат обігу. Грошовий обмін вимагає набагато менших зусиль і часу, ніж бартер. Знижуючи витрати обігу, гроші стимулювали розвиток спеціалізації і торгівлі.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Промислова політика Нижегородської області. Реферат.
  2. ВИЗНАЧЕННЯ. Регіональна промислова політика - це невід'ємна частина структурної політики модернізації економіки, що представляє комплекс політичних заходів, пов'язаних з розвитком регіональної промисловості, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, підвищення ефективності виробництв та удосконалення їх структури.
  У справжній концепції викладені ключові аспекти формування та реалізації промислової політики Нижегородської області на період 2002 - 2005 років, основним напрямком якої є постійне підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств області в ринкових умовах.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Промислова політика Росії. Реферат.
  Як свідчить світовий досвід, промислова політика найбільш необхідна в переломні періоди, наприклад, при переході до ринкової економіки. Вона потрібна і традиційно ринковим, індустріально розвиненим країнам в умовах розгортається процесу лібералізації та глобалізації світової економіки. Органи державної влади не можуть бути вільні від відповідальності за неефективне, що не відповідає інтересам суспільства рішення завдань соціально-економічного розвитку, уповільнення економічного, технологічного, управлінського та гуманітарного прогресу.
  Протягом досить тривалого часу аналіз стану справ в економіці Росії зазвичай зв'язувався з оцінкою фінансів, грошового обігу, ринків цінних паперів. І визначається це зростаючою роллю фінансової середовища у функціонуванні економічних відносин як у внутрішньокраїнні, так і в світовому розрізі. Різко сприяла зростанню загального інтересу до фінансової середовищі низка фінансових криз, разверзшіхся в самий останній час в різних регіонах світу. У цьому зв'язку відбувається суттєве зміщення вихідних даних аналізу економічного життя. Реальний сектор економіки десь вже не представляється випереджаючим, і формується облудне враження, що виключно міць і розвиненість фінансової сфери роблять держави та їх народи багатими, процвітаючими.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Промислові послуги: інжиніринг. Реферат.
  У міжнародній практиці визначилися дві категорії фірм, що виконують роботи типу інжиніринг: спеціалізовані фірми (надання інженерно-технічних послуг - основна сфера їх діяльності) та промислові фірми (поєднують надання інженерних послуг з виробничою діяльністю).
  Як самостійний вид комерційних операцій інжиніринг передбачає надання на основі договору на інжиніринг однією стороною, що іменується консультантом, іншій стороні, що називається замовником, комплексу або окремих видів інженерно-технічних послуг, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і введенням об'єкта в експлуатацію, з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника, удосконаленням наявних виробничих процесів аж до впровадження виробу у виробництво і навіть збуту продукції.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Промисловий маркетинг. Реферат.
  У промисловому маркетингу ми розглядаємо одну функцію як узагальнюючу все, координуючу. Промисловими називаються такі товари, послуги, які купуються організаціями для того, щоб використовувати їх для виробництва інших товарів, послуг, але не для перепродажу кінцевим споживачам.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Протекціонізм і фритредерство: чи слід шукати "золоту середину"?. Реферат.
  Метою даної контрольної роботи є дослідження хоч і невеликого числа, але мають основне значення питань. По-перше, ми коротко розглянемо обсяг і специфічні характеристики міжнародної торгівлі. По-друге, введемо поняття порівняльних переваг для пояснення того, чому міжнародна спеціалізація і торгівля можуть бути взаємовигідними для беруть участь у них держав. По-третє, вивчимо економічне значення торговельних бар'єрів, таких, як тарифи та імпортні квоти. Далі, наведемо і критично оцінимо аргументи на користь протекціонізму. Потім коротко узагальнимо еволюцію міжнародної торгової політики. І, нарешті, досліджуючи возрождающийся останнім часом протекціонізм, відзначимо причини цього явища і покажемо пов'язані з ним витрати.
  Якщо взяти до уваги відмінності в співвідношеннях витрат, виникає питання: чи існує якесь правило або принцип, за допомогою якого можна визначити, по яким продуктам слідує розвивати спеціалізацію в США і Бразилії? Так, існує. Це принцип порівняльних переваг, який говорить, що сукупний обсяг випуску продукції буде найбільшим тоді, коли кожен товар буде вироблятися тією країною, в якої нижчі витрати. Відповідно до наведеного вище прикладом, Сполучені Штати володіють порівняльною (вартісною) перевагою у виробництві пшениці і повинні спеціалізуватися саме на ньому .. Бразилія володіє порівняльною перевагою у виробництві кави, і тому їй слід спеціалізуватися на ній.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Протестантська концепція культури підприємництва Макса Вебера. Реферат.
  З часу А. Сміта західна наукова думка була зайнята проблемою специфіки того нового соціально-економічного та культурного ладу, який склався в Західній Європі в Новий час. Все ясніше усвідомлювалися принципові відмінності не тільки законів і механізмів капіталістичної економіки, але і її духовних, соціокультурних передумов від тих цінностей господарської культури, які існували в Європі колись і які продовжували існувати за межами західної християнської цивілізації. А. Сміт відзначив специфіку етичних і світоглядних підстав капіталістично економіки. Філософи-гуманісти і просвітителі позначили нові підходи до розуміння сутності людини, її призначення і місця в світі. Але створення найбільш яскравих концепцій генезису капіталістичного суспільства і його унікальної культури, формування нового типу людини, нового менталітету і картини світу пов'язане з іменами К. Маркса, М. Вебера і В.3омбарта.
  М. Вебер підкреслює, що всі особливості протестантизму випливають з християнського уявлення про Бога як абсолютно трансцендентному, персоніфікованому, активно втручається в земні справи, карає і рятує по власній сваволі Творця світу. Створивши світ з нічого, Бог задає його закони, а разом з ними і етичні норми людського спілкування, що утворюють в цілому уявлення про богоугодну, праведному способі життя. З цієї точки зору, як М. Вебер неодноразово підкреслює, християнська, в тому числі і протестантська етика раціоналізує спосіб життя віруючих в цілому, оскільки впорядковує його і підпорядковує єдиними нормами, орієнтує на єдині цілі.
  В основі «капіталістичного духу» за М. Вебером лежить протестантська концепція порятунку. «Високі» релігії впроваджують у свідомість віруючих уявлення про сенс життя і її вищої мети - про спасіння. Для християнства взагалі і протестантизму зокрема цієї вищої життєвою метою є набуття праведником вічного блаженства в потойбічному світі. У порятунку здійснюється повна реалізація особистості християнина. Саме в поданні про порятунок виявляються прийняті в даному релігійно-культурному комплексі загальні уявлення про норми і правила ставлення індивіда до зовнішнього світу, про основні напрями і межах його активності, про зміст і ціннісної ієрархії життєвих очікувань.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 172 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1671 1681 1691 1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка