ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 180 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розвиток фінансового контролю і його ефективність в РФ. Реферат.
  Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлено тим, що фінансам як економічної категорії притаманні не тільки розподільна, але і контрольна функція. Тому використання державою та муніципальними утвореннями для вирішення своїх завдань фінансів обов'язково передбачає проведення з їх допомогою контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовий контроль здійснюється в установленому правовими нормами порядку всією системою органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі спеціальними контрольними органами за участю громадських організацій, трудових колективів і громадян.
  Сформовано також нові органи фінансового контролю: органи державної податкової служби, державного страхового нагляду; функції фінансового контролю здійснюють і створені в 1990 - х. рр.. органи федерального казначейства. Широкий розвиток отримав контроль в новій формі - аудиторської діяльності, що проводиться незалежними організаціями на платній основі в якості підприємницької діяльності.
  Значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведення перевіряються, по - перше, дотримання встановленого правопорядку, в процесі фінансової діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та, по - друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх задачам держави і муніципальних утворень. Таким чином, він служить важливим способом забезпечення законності і доцільності проведеної фінансової діяльності.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розвиток експорту російської готової продукції на ринки далекого зарубіжжя. Реферат.
  Ринок відреагував моментально, створивши цілу мережу перекупників для того, щоб ринки сировини остаточно не обвалилися. Надалі, потреба в перекупників відпала. Але Росія стала з цього часу різко здавати позиції в експорті готової продукції, товарах хімічної промисловості і т.д. Зараз проти Росії застосовуються антидемпінгові процедури, причому більшість з них - стосовно товарів первинної та последущего переробок і готової продукції. Варто зауважити, що проти Росії не застосовуються антидемпінгові заходи по відношенню до сировинних енергоресурсах.
  За часів СРСР станом галузі надавалося величезне значення. Початок було закладено ще в період перших п'ятирічок, коли в країні було освоєно виробництво спеціальних і агрегатних верстатів, що зробили істотний вплив на розвиток серійного і масового виробництва. У той період вітчизняні верстатобудівники досягли високих рубежів - були побудовані нові заводи, освоєно випуск обладнання, порівнянного з світовими аналогами, але розпочата війна змусила внести корективи в напрямки розвитку галузі. Практично всі потужності верстатобудівної галузі були переорієнтовані на створення і виробництво металообробного обладнання, необхідного для випуску продукції, призначеної для фронту.
  У той час, поки збільшувався експорт сировинних товарів, експорт готової продукції скорочувався. Скорочення експорту відбувалося, тому що скорочувалося виробництво готової продукції, внаслідок того, що стали збільшуватися неплатежі за відвантажену продукцію, відбувався постійний ріст цін на матеріали. У зв'язку з цим збільшувалися ціни на готову продукцію. З часом, основні фонди підприємств виснажувалися, що призводило до погіршення якості продукції.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Роздержавлення і приватизація. Реферат.
  До ефективному господарюванню ведуть не самі по собі роздержавлення і приватизація, а ринкова система, головну рушійну силу якої становить конкуренція. Роздержавлення і приватизація утворюють лише об'єктивну основу формування конкурентного середовища ринкової економіки в цілому, тому вони є не метою, а засобом для підвищення ефективності економіки та зростання добробуту трудових колективів, регіонів і кожного з нас.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Різні форми власності. Реферат.
  Складно однозначно визначити який вплив на економіку України зробить ринкова система. Багато економістів України і закордонних країн дають різні прогнози і вбачають різні тенденції в подальшому розвитку нашої країни. Але одне очевидно: неможливо повернутися назад до чисто командної економіки. Головне - знайти вірні шляхи в просуванні до економічного прогресу, виробити науково обгрунтовану концепцію економічного розвитку Росії.
  По-третє, власність є результат історичного розвитку. Її форми змінюються зі зміною способів виробництва. Причому, головною рушійною силою цієї зміни є розвиток продуктивних сил. Виробництво, уособлене вітряком, писав Ф. Енгельс, дає товариство з сюзереном на чолі, парова машина висуває на перший план промислову буржуазію.
  Там, де є економічна діяльність, завжди присутня проблема власності. Відносини власності пронизують всю систему економічних відносин і супроводжують людину з моменту її народження до смерті. Людина живе, виробляє і використовує результати праці в тісній взаємодії з іншими людьми. У силу цього можна стверджувати, що власність - це відносини між людьми, виражають певну форму привласнення матеріальних благ, і особливо форму привласнення засобів виробництва. Вони породжують цілу гаму відносин між її учасниками, а також між ними і суспільством в особі держави. Соціальна сутність цих відносин і є вираження властивих даному суспільству економічних відносин власності. Для більш повного уявлення про власність слід визначити те місце, яке належить їй в системі суспільних відносин.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розміщення промислових підприємств у місті. Реферат.
  Концентрований розташування промислових підприємств у промислових районах забезпечує економію міської території, поліпшення санітарно-гігієнічних умов у містах, створює певні зручності в обслуговуванні підприємств загальними допоміжними, виробництвами, транспортними, комунальними та енергетичними об'єктами і системами і знижує витрати на спорудження цих об'єктів і систем.
  При розробці системи розміщення промислових районів у новому місті найбільш вдалим прийомом вважається паралельне розміщення промислової і селітебної зон. Крім чіткості функціональної організації території міста цей прийом створює кращі можливості для подальшого вільного розвитку промислових районів і житлових територій.
  При розміщенні промислових підприємств і промислових районів у місті необхідно максимально, але відповідно до санітарної класифікацією підприємств і виробництв і транспортними умовами наближати їх до місць розселення трудящих. Це може бути успішно вирішено тільки при усуненні виробничих шкідливих на підприємствах шляхом впровадження нової, більш досконалої технології обладнання, нових видів енергії і палива, герметизації обладнання, максимального уловлювання шкідливостей в результаті застосування більш ефективних засобів очищення і подальшої утилізації шкідливих речовин і відходів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розробка питань організації праці для прядильного і ткацького виробництва. Реферат.
  У прядильно цеху бавовнопрядильного виробництва важливим для підвищення продуктивності праці є раціональне розподіл праці. У відповідності з основними принципами раціонального розподілу праці при використанні кільцевих прядильних машин типовим є поділ обов'язків між робітниками наступних професій: прядильниці, квартирантка, помічника майстра. Переч У прядильно цеху бавовнопрядильного виробництва важливим для підвищення продуктивності праці є раціональне розподіл праці. У відповідності з основними принципами раціонального розподілу праці при використанні кільцевих прядильних машин типовим є поділ обов'язків між робітниками наступних професій: прядильниці, квартирантка, помічника майстра. Перелік вводяться професій і виконуваних ними робіт і обгрунтування обраної форми поділу праці представлений в таблиці 1.4.
  До основних робочих прийомів, виконуваних ткачем на автоматичному пневморапірниє верстаті АТПР-120-2у відносяться: ліквідація обривів ниток основи і качка, зміна утокових бобін; поправка основи; зняття суворої тканини; чистка полотна; розробка шлюбу і обмахування верстата. Короткий опис 2-х робочих прийомів із зазначенням їх фіксажних точок і нормативів тривалості наведені в таблиці 2.5.
  Однак не досить точно і швидко виконувати робочі прийоми. Необхідно застосовувати продуману систему обслуговування машин і певний порядок виконання прийомів, тобто планувати свою роботу. Для цього планування роботи розіб'ємо на кілька запитань.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розробка й висновок нового товару на ринок. Реферат.
  Маркетинг - це не тільки реклама і збут. Справжній маркетинг займається не стільки збутом, скільки вивченням того, що виробляти! Організації домагаються лідерства на ринку, якщо вони здатні зрозуміти потреби споживача і знайти такі способи їх задоволення, які забезпечать найвищі цінність, якість і сервіс. Ніякі обсяги реклами або збуту не в змозі компенсувати незадоволеність споживача. У маркетинговій практиці використовується аналогічний підхід і для задоволення потреб осіб, які не є кінцевими споживачами. Вигідні споживачі - це тільки одна з груп нашого суспільства, тому важливо підтримувати зв'язки і з іншими категоріями громадян.
  В умовах постійно мінливих запитів покупців, технологій і конкурентного оточення виживання компанії безпосередньо залежить від того, на скільки успішно вона розробляє і впроваджує на ринок нові товари. Однак і після того, як новий товар опиниться на ринку, він не може бути наданий сам собі. Необхідно застосовувати до нього правильні маркетингові стратегії по море того, як він проходить стадії свого життєвого циклу: народження, зростання, зрілість і поступове витіснення з ринку товарами, краще задовольняють споживчі потреби.
  Компанія, яка розраховує тривалий час зберігати свій ринок і бути прибутковою, повинна постійно оновлювати пропозицію. Оновлення пропозиції включає різноманітні заходи з розробка нових товарів: вдосконалення існуючих товарів, створення нових і розширення асортименту торгових марок або збільшення їх числа.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розробка й оцінка ефективності інвестиційного проекту. Реферат.
  Привабливість наших підприємств, як для вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів з одного боку залежить від стабільності макроекономічних і політичних умов у країні. З іншого боку, для визначення вигідності вкладень інвестору необхідний детально розроблений бізнес-план (або техніко-економічне обгрунтування) інвестиційного проекту, що показує всі переваги даного проекту в порівнянні з альтернативним використанням наявних у нього фінансових ресурсів.
  Поглиблення кризових явищ в російській економіці викликає неухильне щорічне зниження обсягів капіталовкладень. Старіння основних фондів підприємств викликає падіння обсягів промислового виробництва продукції, погіршення її якості, що відбивається на життєвому рівні населення. Повна господарська самостійність підприємств не сприяє виведення з експлуатації старої і зношеної техніки. Відтворення основних фондів залишається вкрай низьким у порівнянні з відповідними показниками в розвинених країнах, що значною мірою зумовлює зростання загального зносу засобів праці. У переважній більшості галузей народного господарства знос устаткування досяг сверхкритических значень - більше 60%. Для порівняння, у розвинених країнах аналогічний показник становить менше 30%.
  Наведена оцінка норми дисконту справедлива (у ринковій економіці) для власного капіталу. У разі, коли весь капітал є позиковим, норма дисконту являє собою відповідну процентну ставку, яка визначається умовами процентних виплат і погашень за позиками.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Розробка заходів щодо виведення підприємства з кризового фінансового стану. Реферат.
  Основною метою дипломної роботи є розробка заходів щодо виведення підприємства з кризового фінансового стану. Як об'єкт дослідження використовується ТОВ СП «Єдина Торгова Система». Предметом дослідження є фінансові ресурси підприємства та основні методи, що дозволяють їх збільшити. Відповідно до поставленої мети в дипломному проекті будуть розглянуті такі основні питання:
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування проектно-будівельної фірми. Реферат.
  У даній дипломній роботі, на тему «Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування проектно-будівельної фірми» розглянуто діяльність ЗАТ «ПБФ« Строй », а так само питання впровадження заходів щодо підвищення ефективності функціонування.
  Розмір: 16 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 180 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1751 1761 1771 1781 1791 1801 1811 1821 1831 1841

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка