ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 181 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розробка місії, цілей і стратегії на прикладі фірми «Полярис». Реферат.
  Для будь-якої організації, що діє в умовах ринку актуальною сьогодні проблема виживання і забезпеченості безперервності розвитку. Залежно від складних умов і обставин ця проблема вирішується різними організаціями по-своєму, але в основі її лежить копітка і трудомістка робота зі створення і реалізації конкурентних переваг, зміст і організацію якої розкриває концепція стратегічного планування.
  - Інфляція. Не дивлячись на істотне зниження темпу інфляції за останній рік, все ж спостерігається невелике зростання цін. При цьому існуюча інфляція призводить до знецінення запасів комп'ютерної продукції, оргтехніки, комплектуючих та сировини, грошових коштів, відшкодовують витрати підприємства, що в кінцевому підсумку змушує підприємство шукати джерело поповнення оборотних коштів. Крім цього збільшення витрат на виробництво і реалізацію продукції приводить до підвищення ціни продукції, і, отже, зниження попиту на неї. Таким чином, інфляція може представити серйозну загрозу для досягнення цілей організації
  Для визначення стратегії використовується матриця Вайсмана, на яку наносяться отримані значення з розрахунків допоміжних таблиць. Параметр «привабливість ринку» по осі ординат, параметр «позиція в конкурентній боротьбі» по осі абсцис (див. додаток, малюнок 1).
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розробка на відділенні плану перевезень та плану роботи рухомого складу. Реферат.
  Вантажні потоки необхідної для планування вантажообігу, визначення потрібної пропускної здатності в парах поїздів по ділянках. На підставі вантажних потоків надалі розраховуються кількісні показники використання рухомого складу.
  План перевезення вантажів залізничним транспортом є вихідна база для розробки решти розділів плану експлуатаційної діяльності залізниць та їх підприємств. Він є складовою частиною плану-прогнозу соціально-економічного розвитку країни.
  Плани перевезення вантажів повинні розроблятися з урахуванням перевищення пропозиції над попитом, передбачати більш повне і своєчасне задоволення потреб народного господарства в перевезеннях. Крім того, при плануванні вантажних перевезень слід враховувати раціональні техніко-економічні зв'язки, розподіл перевізної роботи між видами транспорту і високий рівень використання технічних засобів.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розробка нового методу використання нафтових свердловин. Реферат.
  Світова ціна на нафту - один з ключових для Росії і Казахстану макроекономічних параметрів, оскільки нафта і нафтопродукти були і, очевидно, ще довгий час залишаться основою російського експорту. У 1997р. На них припало майже 25% експорту країни. Ситуація на зовнішньому ринку визначає і фінансове становище російських нафтових компаній. Криза світових цін на нафту становить серйозну загрозу не тільки нафтової промисловості, а й усій економіці Росії. Відбувається зупинка свердловин з безповоротною втратою частини запасів. Як наслідок - скорочення надходжень до бюджету, ліквідації робочих місць, згортання виробництва в суміжних областях, посилення податкового тягаря на всіх галузях економіки.
  Перший ГРП був проведений в квітні 1993 року. А до цього вироблялося укладання контрактів, поставки, навчання фахівців на місці і за кордоном. Технології в роботі застосовуються західні, все застосовується устаткування вироблено американською фірмою "Stewart & Stevenson". Розробка всіх технологічних операцій проводиться з використанням програмного забезпечення фірми "Meyer Design Software". Обладнання дороге, щоб окупити обладнання, треба виконувати щомісяця 20 операцій, кількість операцій наведено в таблиці 1.2. СП є єдиним власником такого обладнання.
  Потенційні можливості паливно-енергетічекого комплексу республіки реалізовані ще недостатньо повно. Таке положення в ПЕК Республіки склалося внаслідок планового розвитку народного господарства Казахстану у вульгарному, як складової частини всього ПЕК СРСР.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розробка нормативів конкурентоспроможності. Реферат.
  При розробці нормативів конкурентоспроможності, при розробці конкурентної стратегії фірми необхідно по можливості більш повно уявляти собі сильні і слабкі сторони фірми. Уявлення про силу чи слабкість фірми і її конкурентної позиції можна отримати на основі SWOT-аналізу.
  Взагалі конкурентоспроможність товару / послуги проявляється в момент реалізації товару або надання послуги. Рівень конкурентоспроможності товару або послуги, в кінцевому рахунку, визначається покупцем (споживачем), який, купуючи товар або послугу, визнає її відповідність своїх потреб.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розробка організаційної структури ТОВ ПК "Витязь". Реферат.
  Головною метою ПК «Витязь» є отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів у якісній та недорогої продукції. Також однією з основоположних цілей ТОВ ПК «Витязь» є систематичний збалансований зростання у формуванні індивідуального іміджу компанії як виробника якісної і доступної продукту.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розробка основних розділів плану госпрозрахункового цеху (WinWord [Курсова). Реферат.
  Чисельність основних робітників визначається по трудомісткості річної виробничої програми і планового бюджету робочого часу одного спискового виробничого робітника. Розрахунок кількості робітників-відрядників проводиться окремо за видами і розрядами робіт за формулою:
  Правильно расчитанное кількість робочих місць, необхідних для виконання виробничої програми цеху - важлива умова ритмічної і ефективної роботи цеху, Завищене кількість робочих місць тягне за собою непродуктивні витрати на їх створення, налагодження і т.д., а також викликає неповне використання устаткування. Недостатня кількість робочих місць - це причина виникнення "вузьких місць" у виробництві, може призвести до несвоєчасного виконання виробничого завдання.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розробка плану економічного і соціального розвитку. Реферат.
  У роботі широко висвітлені теоретичні основи планування економічного і соціального розвитку підприємства, а саме: завдання та роль планування виробничо-господарської діяльності підприємства, економічні умови формування планів, основні показники плану економічного і соціального розвитку підприємства, організація планово-економічної роботи на підприємстві.
  Важливим у плануванні розвитку підприємств є розробка плану підвищення економічної ефективності виробництва, в якому даються як узагальнюючі показники підвищення економічної ефективності виробництва, так і показники підвищення ефективності використання живої праці, основних фондів, оборотних коштів, капітальних вкладень, матеріальних ресурсів.
  Мета цієї роботи полягає у вивченні основ планування діяльності на конкретному підприємстві і виявлення у підприємства резервів підвищення ефективності його продуктивності. Показати необхідність і велику ефективність перспективного планування діяльності підприємства.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розробка показнику фінансового плану для підприємства з виробництва ТНП. Реферат.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Розробка програми маркетингу. Реферат.
  На всі ці питання як не можна краще може дати відповідь розроблена програма маркетингу, яка зможе поставити реалістичні цілі і задачі, засновані на знаннях і дослідженнях, і визначить шляхи їх досягнення. Отже, метою даної роботи є розробка програми маркетингу для ЗАТ "Трансфлот". Ця мета може бути досягнута через вирішення наступних завдань:
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Розробка проекту підприємницького бізнесу з виробництва іграшок на ЗАТ. Реферат.
  ЗАТ «Фламінго» займається виробництвом і реалізацією пластмасових іграшок. Іграшки завжди радують не тільки дітей, а й дорослих, тому, не дивлячись ні на що, попит на іграшки не спадає. Але щоб інтерес до них не впав, необхідно постійно оновлювати асортимент, удосконалювати технології виробництва, підвищувати якість.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 181 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1761 1771 1781 1791 1801 1811 1821 1831 1841 1851

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка