ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 19 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Виконання плану відхо заходів ВАТ Татнафта за 2000 р. Реферат.
  Розмір: 6 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Виконання плану випуску продукції. Реферат.
  Мета рішення задачі автоматизувати контроль щозмінного обліку фонду праці, так як обсяг інформації про витрату фонду праці великий, то очевидна необхідність створення автоматизованої система контролю системи обліку фонду оплати праці. Періодичність введення залежить від об'єму інформації, що надійшла, але не рідше одного разу на місяць. Оператор може вводити інформацію як періодично раз на місяць, так і за необхідності коригування фонду. По закінченні складання кошторису по заробітній платі проводиться підрахунок обсягу виданої зарплати і порівняння його з плановим, для цього виводиться звіт в заданій формі, який може бути виведений як за конкретною датою так і по періоду виконання робіт. Ці дані надходять в бухгалтерський відділ, в служби державного контролю за дотриманням фінансового порядку на підприємстві, в управління заводом, а так само в відділи планування виробництва та аналізу, який робить аналіз, розробку і коригування плану виконання робіт за графіком. Вхідний інформацією для системи є планове завдання, яке надходить з планового відділу і дані про вироблення плану, що передаються з бухгалтерії. Економічна ефективність впровадження системи автоматичного обліку фонду праці видна виходячи з того, що скорочується час обробки інформації та число необхідних працівників для переробки інформації.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Випускна кваліфікаційна робота. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 060800 "Економіка і управління на підприємствах (по галузях)". Реферат.
  Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт призначені для студентів спеціальності 060800 «Економіка і управління на підприємствах (по галузях)» денної та заочної форм навчання та складені відповідно до вимог Державного стандарту вищої професійної освіти Російської Федерації та положення про підсумкової атестації випускників Камчатського Державного технічного університету.
  Випускна кваліфікаційна робота є завершальним етапом у навчальному процесі з підготовки фахівців у галузі економіки та управління на підприємстві. Разом з тим випускна робота виступає, як одна з найбільш активних форм конкретного зв'язку теоретичного навчання з практичною роботи організації, об'єднання: в промислових організаціях, в обслуговуючих структурах, науково-дослідних інститутах, в будівництві.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. ГОС 'Теорія і практика управління'.
  Під структурою управління організації (організаційної структурою) розуміється склад її підрозділів, а також окремих керівників та їх регулярні інформаційні взаємозв'язки по спільному здійсненню управлінської діяльності. Організаційна структура спрямована на встановлення чітких взаємозв'язків між підрозділами фірми, розподілу між ними прав і відповідальністю. З визначення структури управління слід, що її елементами можуть бути як окремі працівники, що займають певні посадові позиції, так і спеціальні підрозділи (органи апарату управління).
  Етап I. Підготовка: 1) розробка принципів; 2) розробка методики проведення атестації; 3) підбір та адаптація методів оцінки; 4) підготовка нормативних документів: - наказ, - список атестаційної комісії, - методика проведення атестації, - план-графік проведення атестації, - програма підготовки керівників, - інструкція по зберіганню матеріалів атестації; 5) проведення серії робочих нарад з підготовки атестації; підготовка матеріалів (бланки, форми, завдання, листи відповідей і т.д.)
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Газова промисловість Росії. Реферат.
  Потім родовища газу були виявлені на Північному Кавказі, в Закавказзі, на Україні, в Поволжі, Середній Азії, Західному Сибіру і на Далекому Сході. На 1 січня 1976 року розвідані запаси природного газу складали 25.8 трлн.м3, з них - у Європейській частині СРСР - 4.2 трлн.м3 (16.3%), на Сході - 21.6 трлн.м3 (83.7%), у тому числі - 18.2 трлн . м3 (70.5%) - у Сибіру і на Далекому Сході, 3.4 трлн.м3 (13.2%) - у Середній Азії та в Казахстані. На 1 січня 1980 потенційні запаси природного газу складали 80-85 трлн.м3, розвідані - 34.3 трлн.м3. Причому запаси збільшилися головним чином завдяки відкриттю родовищ у східній частині країни - розвідані запаси там були на рівні близько 30.1 трлн.м3, що складало 87.8% від загальносоюзних. На сьогоднішній день Росія володіє 35% від світових запасів природного газу, що складає більше 48 трлн.м3. Основні райони залягання природного газу по Росії та країнах СНД (родовища):
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Газова промисловість. Реферат.
  Газова промисловість - галузь паливної промисловості, що охоплює розвідку і експлуатацію родовищ природного газу, далеке газопостачання газопроводами, виробництво штучного газу з вугілля і сланців, переробку газу, використання його в різних галузях промисловості і коммунікально - побутового господарства.
  Розмір: 38 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Гарантії реалізації права громадян на працю. Реферат.
  1 Профспілки, їх об'єднання (асоціації), первинні профспілкові організації та їх органи представляють і захищають права та інтереси членів профспілок з питань індивідуальних трудових і пов'язаних з працею відносин, а в області колективних прав та інтересів - права та інтереси працівників незалежно від членства в профспілках в разі наділення їх повноваженнями на представництво у встановленому порядку.
  Визнання безробітним, відповідно до статті 3 закону РФ «Про зайнятість населення від 19.04.91.» Не залежить від підстав припинення трудового договору. Безробітним може бути визнаний громадянин, який звільнився з роботи за власним бажанням, а також звільнений з ініціативи адміністрації. Стаття 33 закону, встановлює, що допомога безробітним громадянам, звільненим за будь-яких підстав, встановлюється у% до середнього заробітку, обчисленого за останнім місцем роботи, якщо він протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, мав календарну роботу не менше 12 календарних тижнів на умовах повного робочого дня (тижня) або на умовах неповного робочого дня (тижня) з перерахунком на 12 календарних тижнів з повним робочим днем ??(тижнем).
  Розмір: 32 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Генезис індустріального суспільства 16-18 ст .. Реферат.
  У ході і після революції почала успішно розвиватися промисловість, особливо сталеварна. Революційні війни, які вела Франція, сприяли розширенню виробництва зброї, селітри, пороху, шкіри, взуття, текстилю. Аграрне законодавство періоду революції сприяло перетворенню селян на дрібних власників індустріального суспільства.
  Важливою передумовою Нідерландської революції і становлення нового типу суспільства була реформація, ідеї якої знайшли у Нідерландах добрий грунт. Саме вона розбудила дух індивідуалізму, раціоналізму і прагматизму в матеріально-практичної діяльності людей. Релігійно освячена установка на роботу при категоричному протестантському осуді марнотратства сприяла нагромадженню капіталу, а потім і зміцненню почуття особистої свободи представників підприємницьких кіл.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Генезис капіталізму в Мексиці. Реферат.
  Відправною точкою сучасної мексиканської моделі розвитку з'явилася революція 1910-1917 років. Вона визначила народження тієї соціально-економічної та суспільно-політичної моделі, яка почала складатися в Мексиці в 30-ті роки на хвилі антиімперіалістичних, антиолігархічних перетворень в період президентства Ласаро Карденаса. Сьогодні Мексика постає перед нами як одна з найбільш економічно розвинених і авторитетних на міжнародній арені держав Латинської Америки. Соціально-економічний вигляд її свідчить про те, що капіталізм тут досяг відносно високого рівня розвитку. Склалася солідна індустріальна структура, монополістичні форми капіталістичної власності, розвинені буржуазні соціально-економічні відносини і політичні інститути.
  Генезис, становлення і твердження капіталістичного устрою в Мексиці не можна розглядати поза історією країни. У своєму розвитку капіталізм в Мексиці пройшов ряд поворотних еволюційних і революційних етапів, тісно пов'язаних з історією розвитку мексиканського суспільства. Важливими віхами на цьому шляху стала конкіста, Війна за незалежність 1810-1824 років, рух за Реформу 1854-1860 років, буржуазно-демократична революція 1910-1917 років, підйом антиімперіалістичного руху і демократичні перетворення в період президентства Ласаро Карденаса (30-ті роки) і, нарешті, період з кінця 40-х років нинішнього століття, призвів до подальшої еволюції мексиканської моделі капіталізму, появи фінансової олігархії, остаточному оформленню сучасної політичної системи на базі ідеології та практики націонал-реформізму і до виникнення державно-монополістичних тенденцій.
  Перша метаморфоза мексиканської моделі капіталізму сталася в 40-х роках, коли після періоду глибоких антиімперіалістичних, демократичних перетворень епохи президента Ласаро Карденаса (1934-1940 роки), що відкривали перед країною різні шляхи суспільного розвитку, до влади в країні прийшли представники великої проімперіалістичного буржуазії на чолі з президентом-мільйонером, фінансистом і промисловцем Мігелем Алеманом (1946-1952 роки).
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Генезис поняття власності. Реферат.
  Платон на основі ідеалів давньогрецького світу створив навчання про ідеальну державу, у якому всі громадяни спільно володіють умовами виробництва. Докази переваги спільної власності побудовані ним на основі навчання про моральність. Моральність є усвідомлення єдності, сутності і духовності, вона сама по собі загальна: діяти в дусі єднання - морально. Приватна власність ставить інтерес особистості вище загального інтересу, кожний хоче володіти власністю тільки для себе. Тому приватна власність аморальна. Лише одному шару громадян не дозволяє філософ володіти власністю - політикам.
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 19 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка