ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 184 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розподіл прибутку. Формування дивідендної політики. Реферат.
  Однією з основних складових розподілу прибутку є вироблення дивідендної політики підприємства. І тут з теоретичної позиції її вибір передбачає вирішення двох ключових питань: чи впливає величина дивідендів на зміну сукупного багатства акціонерів, якщо так, то якою має бути оптимальна їх величина? У даній роботі ми будемо розглядати основні фактори, які повинен враховувати фінансовий керуючий при ухваленні рішення про те, яка частина прибутку повинна бути виплачена акціонерам у формі дивідендів, а також альтернативи їх розподілу.
  Розподіл прибутку являє собою процес формування напрямків її майбутнього використання відповідно до цілей і завдань розвитку підприємства. Характер розподілу прибутку визначає багато істотні аспекти діяльності підприємства, роблячи вплив на її результативність. Ця роль обумовлена ??наступними основними положеннями:
  Стабільність політики розподілу прибутку. Базові принципи розподілу прибутку, покладені в основу розробки її політики, повинні носити довгостроковий характер. Дотримання цього принципу особливо важливо в процесі дії великих акціонерних компаній з великою кількістю акціонерів (це дозволяє таким акціонерам приймати обгрунтовані інвестиційні рішення).
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розгляд економічних спорів арбітражним судом 1 інстанції. Реферат.
  Захист прав підприємців в основному здійснюється арбітражними судами. Звернення підприємців до суду з позовом про захист своїх прав і охоронюваних законом інтересів - найбільш ефективна форма відновлення порушеного права. Арбітражні суди є органами, спеціально створеними для розгляду та вирішення спорів за участю підприємців.
  У ході проведення ринкових реформ піддалося оновленню все законодавство про розгляд господарських (економічних) спорів. Арбітражний суд здійснює судову владу при вирішенні спорів, що виникають у процесі підприємницької діяльності.
  В результаті прийняття нового АПК спори за участю іноземних організацій, іноземних громадян були вилучені з числа справ, підвідомчих загальним судам. Арбітражний суд за раніше діючим законодавством розглядав вищевказані спори, якщо одна із сторін перебувала на території іншої держави, і якщо це було передбачено міждержавною угодою, міжнародним договором або угодою сторін. Це означало, що при відсутності даних умов суперечка, в якому одним з учасників була іноземність організація, іноземний громадянин - підприємець або підприємство з іноземними інвестиціями, розглядався судом загальної юрисдикції.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розгляд економічних спорів арбітражним судом першої інстанції. Реферат.
  Захист прав підприємців в основному здійснюється арбітражними судами. Звернення підприємців до суду з позовом про захист своїх прав і охоронюваних законом інтересів - найбільш ефективна форма відновлення порушеного права. Арбітражні суди є органами, спеціально створеними для розгляду та вирішення спорів за участю підприємців.
  2. Як іншу необхідну частину розгляду господарських або іншими словами економічних суперечок можна відзначити - розгляд спорів в арбітражному суді. Порядок розгляду спорів. Предмет, який може бути суперечкою та інші обставини, які підлягають розгляду в Арбітражному суді. З даною тематикою ми постараємося розібрати в главі другій цієї роботи.
  У ході проведення ринкових реформ піддалося оновленню все законодавство про розгляд господарських (економічних) спорів. Арбітражний суд здійснює судову владу при вирішенні спорів, що виникають у процесі підприємницької діяльності.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розрахунки семестрового завдання. Реферат.
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Рослинництво. Реферат.
  Найважливіше завдання сільського господарства - збільшення виробництва продуктів високої якості. Рослинництво відіграє найважливішу роль в біологічному кругообігу поживних речовин і енергії в природі, сприяє підвищенню продуктивності сільськогосподарського виробництва.
  Розмір: 62 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розрахунок балансу робочого часу працівника підприємства. Реферат.
  Фотографія робочого дня є методом вивчення всіх видів витрат часу шляхом спостереження, виміру і їх фіксації за видами операцій протягом робочої зміни оператора з метою подальшої класифікації цих витрат за окремими категоріями. Виявлення всіх втрат робочого часу оператора з різних причин з метою їх усунення та розробка нормативного балансу часу з встановленням нормативів на нормовані категорії робочого часу - основна задача проведення фотографії робочого дня. Для усунення виявлених втрат робочого часу розробляються відповідні організаційно-технічні заходи, що передбачають поліпшення праці операторів.
  Технічне нормування має сприяти раціональної організації праці, шляхом виявлення резервів на кожному робочому місці, встановлення правильної міри праці, норм виробітку, часу, і створювати тим самим, умови для подальшого підвищення продуктивності праці та зростання виробництва. Отже, під технічним нормуванням праці слід розуміти сукупність методів і прийомів з виявлення резервів робочого часу і встановлення необхідної міри праці.
  Нормування праці - це один з основних напрямків наукової організації праці. Воно передбачає впровадження міжгалузевих і галузевих норм і нормативів, для нормування праці робітників, інженерно-технічних працівників і службовців. Нормування праці є однією із складових частин наукової організації праці і має своєю метою встановлення міри витрат у вигляді технічно обгрунтованих норм часу і норм виробітку.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розрахунок балансу. Реферат.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від автоматизації вибільних переходу. Реферат.
  Аналіз характеру зміни техніко-економічних показників представлений в табл.1. Всі розрахунки ведуться на річний обсяг виробництва з однієї лінії ЛЖО-2 на прикладі випуску х / б тканини поверхневою щільністю 100 гр / 1 м2. У прорахунках прийнятий двозмінний режим роботи, режимний час Т = 4000 годин.
  Впровадження автоматизації на лінії ЛЖО-2 дозволить поліпшити техніко-економічні показники. Продуктивність обладнання збільшилася на 2,606%. Трудомісткість і машино-ємність зменшуються за рахунок збільшення продуктивності оборудования.Сравнительная собівартість 1000 метрів тканини зменшилася на 2,685% за рахунок поліпшення показників використання устаткування і праці, за рахунок зменшення норм розрахунку і за рахунок зменшення норм витрати пари. Прибуток від реалізації продукції збільшилася на 5270850,4 руб.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Розрахунок економічної ефективності і фінансових показників роботи пасажирського АТП. (Автобус ЛАЗ-695Н). Реферат.
  В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання найбільш економного витрачання ресурсів, Застосування найбільш продуктивної техніки, технологій. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес - плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління.
  Окремий самостійний розділ вивчення ринкової економіки з погляду мікроекономіки - питання економіки та підприємницької діяльності. Це організаційні та правові основи бізнесу, питання фінансового та господарського планування фірми чи підприємства, спосіб мобілізації капіталу для бізнесу метод оцінки рівня монополізації ринку, розрахунки витрат виробництва і реалізації продукції, продукт укладення підприємницьких угод.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Розрахунок економічної ефективності пасажирського АТП, на базі ЛіАЗ-5256. Реферат.
  В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання найбільш економного витрачання ресурсів, Застосування найбільш продуктивної техніки, технологій. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес - плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління.
  Окремий самостійний розділ вивчення ринкової економіки з погляду мікроекономіки - питання економіки та підприємницької діяльності. Це організаційні та правові основи бізнесу, питання фінансового та господарського планування фірми чи підприємства, спосіб мобілізації капіталу для бізнесу метод оцінки рівня монополізації ринку, розрахунки витрат виробництва і реалізації продукції, продукт укладення підприємницьких угод.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 184 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1791 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка