ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 186 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розрахунок капітальних вкладень для АТС квазіелектронного типу та координатної АТС. Реферат.
  При виборі значень цін АТС враховуються величини монтованої ємності для АТС (згідно виданим завданням), а також дані таблиці 1.1.1. При цьому у разі розбіжності значень за замовчуванням береться найближча велика ємність. Після чого проводиться розрахунок витрат на монтаж устаткування. Розрахунок представлений у таблиці 1.1.3.
  З таблиці 5.4. випливає, що більш вигідною (по меншому числу витрат) є установка АТСК. При цьому слід пам'ятати, що фонд заробітної плати на АТСКЕ значно більше за рахунок того, що посадові оклади на даному типі АТС вище. Також слід зазначити, що обладнання АТС типу "Квант" в цілому є більш надійним і має більший термін служби, що позитивно позначається на витратах на ремонт і деякі інші види технічного обслуговування.
  Залізничний транспорт як сукупність засобів виробництва, техніки, технологій, робочої сили є об'єктом вивчення багатьох наук - технічних, природничих, математичних, географічних, економічних та ін При цьому предмет наукових інтересів у кожної науки свій.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розрахунок непрямих витрат при калькуляції собівартості. Реферат.
  При калькулюванні фактичної собівартості продукції особливе місце займає питання віднесення на собівартість тих чи інших непрямих витрат. При грамотному підході до вирішення цього питання можливе досягнення підприємством значних вигод, як з точки зору оподаткування, так і з точки зору оперативного обліку. Створюються можливості для більш суворого контролю непрямих витрат і, як наслідок, можливості економії.
  Спосіб виключення витрат на побічну продукцію поширений в хімічній, нафтовидобувній, харчової промисловості, чорної і кольорової металургії та ряді інших галузей, в яких продукти поділяються на основні, побічні і відходи. Побічні продукти і відходи оцінюються при виконанні калькуляційних розрахунків по твердим, встановленим у плані розрахунковими цінами. Із загальних витрат, врахованих за видами основної продукції, віднімається вартість побічної продукції та відходів без їх окремого калькулювання.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розрахунок лізингових платежів. Реферат.
  У зв'язку з тим, що зі зменшенням заборгованості за кредитом, отриманим лізингодавцем для придбання майна - предмета договору лізингу, зменшується і розмір плати за використовувані кредити, а також зменшується і розмір комісійної винагороди лізингодавцю, якщо ставка винагороди дуже часто встановлюється сторонами у відсотках до непогашеної (несамортізірованной) вартості майна, доцільно здійснювати розрахунок лізингових платежів в наступній послідовності:
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розрахунок податків і оптимізація оподаткування. Реферат.
  За чинним російським законодавством, за будь-які податкові «хитрощі» передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи у податковій орган, приховування або заниження доходів, відсутність або порушення обліку доходів податкові органи мають право накладати значний адміністративний штраф, багаторазово перевищує розмір прихованого доходу. А при повторному порушенні - передбачена кримінальна відповідальність. Все це, зрозуміло, дуже і дуже неприємно. І тому, щоб не допустити в майбутньому подібних проблем необхідно найуважнішим чином розібратися в цій темі.
  Оподаткування винайдено дуже давно і існує, без жодного перебільшення, у всіх країнах світу. Завдання його полягає в тому, щоб створити необхідні умови для функціонування господарського механізму, життєдіяльності суспільства і держави в цілому.
  Розмір: 69 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розрахунок деяких техніко-економічних показників паливно-енергетичного комплексу за 1990-1998 рр. .. Реферат.
  Аналізуючи показники розвитку ПЕК з 1990 року, чітко простежується тенденція до зниження видобутку як окремих видів ПІ, так і зниження видобутку в цілому. Різке падіння всіх економічних показників у 1990-1991 роках з'ясовно склалася тоді в нашій країні несприятливою політичною ситуацією, нестабільністю в суспільстві, фактором невизначеності.
  Як видно зі структури паливно-енергетичного балансу, більшу її частину, майже 45%, займає газ. Хоча його коефіцієнт теплотворної здатності нижче, ніж у нафти, його в нашій країні видобувають більше, що і визначило його провідні позиції як сировини в паливно-енергетичному балансі.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розрахунок основних ТЕП роботи складально зварювального ділянки. Реферат.
  Вартість будівель визначаємо, виходячи з об'єму будівлі і вартості 1м3. Площа складально-зварювального ділянки розраховуємо з урахуванням коефіцієнта Кд, що враховує додаткову площу на проїзди, проходи, складування [3]. Висоту будівлі приймаємо в розмірі 10м. Площа допоміжних і службово-побутових приміщень приймаємо в розмірі 25% від виробничої площі. Розрахунок вартості будівель зводимо в таблицю 3.
  Режим роботи підприємства визначається кількістю робочих днів у році, тривалістю робочої зміни і числом змін. При п'ятиденному робочому тижні тривалість зміни становить 8 годин. Механічні цеху проектуються з урахуванням двозмінного режиму роботи.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розрахунок основних показників діяльності підприємства. Реферат.
  У другій частині роботи був проведений розрахунок собівартості намічених до випуску видів продукції, визначені рівняння попиту та пропозиції і побудовано відповідні графіки. Була зроблена оцінка та прогнозування наслідків зміни ринкових умов, визначено потребу в додатковому обладнанні для організації випуску нових виробів і додаткових капітальних вкладень. Визначено термін їх окупності. Підсумок роботи: розрахунок основних показників діяльності підприємства.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розрахунок планованих показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Реферат.
  Розрахунок даної системи показників необхідний у першу чергу для самої фірми, так як він дозволяє приймати рішення виробничого і фінансового характеру. Результати оцінки результативності виробництва можуть бути враховані в планах роботи фірми на майбутній період. Система показників оцінки виробничо-господарської діяльності фірми пов'язує фірму із зовнішнім середовищем, з діловими партнерами і потенційними інвесторами.
  Ефективність виробничо-господарської (комерційної) діяльності фірми відображає показник «Балансова (загальна) рентабельність». Показник рентабельності дозволяє оцінити, який прибуток має фірма з кожної гривні коштів, вкладених в активи.
  Вітчизняна система обліку витрат на виробництво відповідала вимогам централізованого керованої економіки: вона забезпечувала отримання інформації про всі фактично понесених у виробничому процесі витратах; калькулювання повної фактичної собівартості продукції, робіт або послуг в основному для цілей державного централізованого ціноутворення. Система отримання інформації про собівартість була налагоджена на підприємствах добре. Інша справа, що більша її частина не затребувана, оскільки не було глобального стимулу для зниження витрат на виробництво, а значить і управління процесом формування собівартості на підприємстві. У цьому, наприклад, вона з причин того, що на практиці не знайшов широкого застосування добре і в деталях розроблений теоретично нормативний метод обліку витрат і калькулювання, аналог західної системи «директ-костинг».
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Розрахунок показників системи національних рахунків на базі наявної статистики. Реферат.
  Оцінимо сценарій зміни економічної кон'юнктури, використовуючи модель Тевеса. За точку відліку візьмемо знову ж 1970 год; початковий імпульс для розрахунків складається економічної кон'юнктури залишимо незмінними. На основі вихідних даних (див. рис.2.1.1 і рис. 2.1.2) розрахуємо значення наступних економічних показників в аналізованому році і попередньому йому. Попит на гроші для угод в 1970 році складе:
  У цих умовах адміністрація Ніксона вдалася до надзвичайних заходів щодо стимулювання економіки. Влітку 1971 президент оголосив про перехід до нової економічної політики, яка пройшла чотири фази. На першому етапі (серпень-листопад 1971 р.) ціни і заробітна плата були заморожені на 90 днів, був встановлений додатковий 10%-вий податок на імпорт і тимчасово припинено обмін доларів на золото. США визнавали встановлення коливного курсу долара, відмовляючись тим самим від "золотого синдикату". Практично це означало кінець Бреттон-Вудської фінансової системи і тягло за собою подальше падіння вартості долара і посилення інфляції.
  На рис. 2.1.3. представлені графіки, що відображають зміну ВНП в США. Можна помітити, що реальний ВНП, коливання якого мало місце в економіці США аж до 1974 р., поводиться трохи інакше ніж номінальний ВНП. Але проте можна помітити тенденцію зростання реального ВНП. Що ж вплинуло на його зміну? Розглянемо ситуацію, що склалася в США в даному періоді.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Розрахунок продуктивності праці. Реферат.
  Документація на технологічний процес з виготовлення тієї чи іншої продукції зазвичай закінчується економічними розрахунками, призначення яких дати економічну оцінку запропонованих технічних рішень в їх багато варіантності. Даним економічним розрахунком висвітлений курсової проект по "Економіці, організації та планування виробництва".
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 186 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка