ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 187 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Розрахунок собівартості алюмінію-сирцю. Реферат.
  Я розробила курсовий проект на тему «Розрахунок собівартості алюмінію-сирцю». У проекті я представила коротку характеристику підприємства, електролізного цеху, технічний розвиток Богословського алюмінієвого заводу, схему управління електролізним цехом.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Розрахунок собівартості та основних показників роботи рухомого складу. Реферат.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Розрахунок собівартості і вартості програмного продукту з обліку переривань на мові Асемблер. Реферат.
  Розробка програмних засобів вимагає певних інтелектуальних і трудових витрат, а також обов'язкового використання комп'ютерної техніки, що визначає особливості розрахунку собівартості програмного продукту, які враховані в даній методичній розробці.
  Завдання, яке нормально виконується на складній системі, може бути виконано і на найпростішої обчислювальної машині з мінімальними системними засобами за умови, що мається необхідний обсяг пам'яті, і достатня кількість машинного часу. Однак значні витрати часу на підготовку програм, призначених для найпростіших систем, а так само труднощі перевірки таких програм роблять це завдання надмірно дорогою. Мета системи полягає не тільки в тому, щоб зробити можливим швидке виконання програм, а й у тому, щоб зробити можливим їх швидке написання. Часто відзначають, що ЕОМ не може зробити того, чого не можна виконати вручну, і що з цього вона не може уявити людині можливостей, яких раніше не було. Зауважимо, що і на автомобілі не можна доїхати до місця, до якого не можна дійти пішки, але він дозволяє людині відвідати набагато більше місць і набагато швидше. Автомобіль лише в 10 разів швидше людини, ЕОМ приблизно в 109 разів швидше ручного калькулятора. Досягнення в області автоматичного програмування і операційних систем за останні 25 років дозволили збільшити швидкість написання програм в 10-100 разів. Це не тільки дає можливість користувачеві писати програми швидше і з меншими витратами, але і дозволяє вирішувати їх за прийнятний час.
  Призначення програмного забезпечення обчислювальної системи двояко: спростити процедуру підготовки користувачами завдання для обчислювальної машини, а також полегшити процес його прогону і налагодження. На машинному рівні ЕОМ виконує команди, складені з цифр. Мова асемблера дозволяє не тільки спростити читання і написання програм, а й створює також додаткові мовні засоби, які покращують користування обчислювальною машиною. Ці додаткові кошти забезпечуються операційною системою. Для звичайного користувача не має значення, чи є ці додаткові команди частиною апаратних засобів або вони відносяться до програмного забезпечення. Важливо надати йому найбільш потужну систему програмування високого рівня.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Розрахунок собівартості продукції і економічної ефективності підприємства з виробництва офісних стільців. Реферат.
  Розрахунок заробітної плати будемо робити на основі місячних показників. РСіС (керівники, фахівці і службовці) отримують заробітну плату у вигляді окладу. Заробітна плата робітників розраховується на підприємстві «Падишах-Комфорт» по відрядній формі оплати праці на одиницю продукції. Заробітна плата допоміжних робітників визначається погодинною формою оплати праці, виходячи з кваліфікаційного розряду і годинної тарифної ставки. Керівництво підприємства забезпечує своїм працівникам гідну оплату їх праці (за базу взято виробництво 200 стільців офісних на місяць), що гарантує підприємство від частих звільнень і невдоволення з боку персоналу. За результатами роботи, працівникам може виплачуватися додаткова премія в якості матеріального заохочення на розсуд директора.
  Успіх підприємства, яке функціонує в умовах ринкової економіки, визначається, як правило, здатністю його керівників грамотно вести управління фірмою. У цих умовах від менеджерів підприємств і фахівців економічних служб потрібні не тільки теоретичні знання в галузі економіки, а й вміння їх використовувати на практиці.
  У цій роботі я постараюся (за допомогою нормативної та економічної літератури) досить послідовно і точно розрахувати собівартість продукції в цінах 2002 року, визначити ціну виробу, що випускається, а також проаналізувати економічну ефективність підприємства.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Розрахунок собівартості продукції. Реферат.
  Будь-яка фірма, починаючи свою діяльність, розраховує на прибуток, але за статистикою з п'яти нових фірм три банкрутують. Важливо правильно спланувати очікувані доходи і врахувати всі витрати фірми. Розрізняють поняття витрати виробництва і собівартість продукції. Часто їх використовують як синоніми, але з теоретичної точки зору є розходженні: витрати виробництва - більш широке поняття. Наприклад, вони враховують не тільки явні, відображені у собівартості, а й нижчі витрати, які необхідно враховувати при плануванні діяльності фірми, при розробці стратегії її розвитку.
  Основні робітники - ті, хто виконує операції технологічного процесу виготовлення продукції. Допоміжні робітники - ті, які обслуговують технологічний процес. Основна заробітна плата - оплата за вироблену роботу. Додаткова заробітна плата - різні доплати до основної заробітної плати. Тут відбивається основна заробітна плата основних робітників, що виготовляють дану продукцію, в розрахунку на дану продукцію. Для її визначення необхідно знати операції технологічного процесу виготовлення продукції та оплату працівника по кожній операції. Якщо на підприємстві діє тарифна система, то Зосн = е t * Тарстен i, де
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Розрахунок собівартості телефонного сигналізатора. Реферат.
  Собівартість продукції - сума витрат виробництва, тобто всіх витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції входить в основні економічні показники. Собівартість є складовою частиною ціни, за яку споживач купує продукцію, тому, чим менше собівартість, тим менша ціна. Чим менша собівартість, тим більший прибуток підприємства. Існує безліч шляхів зниження собівартості: поліпшення нормування, вивчення передового досвіду, підвищення продуктивності праці і т. д.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Розрахунок собівартості експлуатації асинхронного двигуна МАП521-4/16. Реферат.
  2) Самотній метод - За цим методом розраховують середні, фактичні витрати на виробництво продукції. Для розрахунку складається калькуляція за статтями витрат (при цьому витрати беруть річні). Витрати складаються і діляться на річний обсяг виробництва.
  Профілактичне обслуговування складається з візуального огляду двигуна і ізоляції на предмет механічних пошкоджень, отчистке поверхні обладнання від забрудненні, мастилі підшипників, зливу конденсату через спеціальні отвори. Кожні 10 000 годин слід провести повне розбирання двигуна, промивання, мастило, заміну підшипників, а також перевірку діелектричних властивостей ізоляції на відповідність ГОСТу. Через кожні 20 000 годин проводиться заміна обмотки.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розрахунок мережевого графіка. Реферат.
  Для побудови мережевого графіка необхідно скласти таблицю з переліком всіх подій та робіт. Для оцінки тривалості робіт застосовується імовірнісний принцип, при цьому відповідальний представник по кожній роботі робить дві оцінки і, на основі цих оцінок, визначає очікуваний час за формулою:
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Розрахунок кошторису витрат на утримання електроцеху. Реферат.
  Для виконання виробничої програми електроцеху необхідні витрати праці у вигляді заробітної плати з відрахуваннями на соціальні потреби. Страхування матеріалів, електроенергетичних обтиральних емульсій для охолодження матеріалів та інше. Усі ці витрати враховується при складанні схеми витрат на утримання електроцеху.
  Розрахунок в потреби матеріалів проводиться на підставі трудомісткості виходячи з річного планово виробничого ремонту і норм витрат матеріалів. Для спрощення розрахунків потреби матеріалів їх вартість приймаємо в розмірі 70% від річного фонду ЗП експлуатаційного персоналу.
  На завершення розрахунків складається зведена відомість витрат на утримання електроцеху тобто на виконання певного виду роботи. Особливістю цієї кошторису є те, що витрати собівартості виконаних робіт групуються. Співвідношення якщо питома вага елементів у собівартості продукції утворює структуру с / с.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Розрахунок середнього заробітку. Реферат.
  Один з пунктів організації заробітної плати підприємства, передбачає розрахунок середнього заробітку і умови, в яких він виплачується. Ці виплати закріплені законодавством, а саме Порядком визначення середнього заробітку, затвердженого постановою Мінпраці Росії.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 187 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка