ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 20 з 298
<- попередня наступна ->

 1. генетичні алгоритми в СППР. Реферат.
  Окрім традіційніх статистичних методів в системах ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ для фінансового АНАЛІЗУ на фондовому ринку Використовують розвинутості алгоритм! Застосування нечіткої логікі - нейронні мережі. Альо е ще один цікавий метод - це генетичні алгоритми. Спробуємо Розробити систему ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ, яка б булу побудовали на генетичних алгоритмах.
  Прогнозування є ключовими етапом при прійнятті РІШЕНЬ в управлінні. Кінцева Ефективність будь-якого решение поклади від послідовності подій, Які вінікають Вже после Прийняття решение. Можлівість Передбачити некеровані аспекти ціх подій перед Прийняття решение дозволяє сделать найкращий вибір, Який в Іншому випадка МІГ буті не таким вдалині. Альо Прийняття решение особою, что пріймає решение Дуже ускладнюється великим потоком Даних. Аналізуваті данні Можливо передоручіті засобой комп'ютерної техніки.
  Математичность нейронні мережі можна розглядаті як клас методів статистичного моделювання, что у свою черго можна розділіті на три класи: оцінка щільності ймовірності, Класифікація и регресія. Передбачається, что система ПІДТРИМКИ та Прийняття РІШЕНЬ (СППР) может буті Цілком реалізована на нейронній мережі. Нейронних мереж СППР представляет собою набор нейронів, Які з'єднані между собою. Передаточні Функції всех нейронів могут змінюватісь, а ваги є параметрами мережі и НЕ могут змінюватісь. Нейронних мереж СППР обирає ті сигналі, Які мают Максимальний рівень. Далі ті Емітенти, Які мают Максимальний рівень сигналу повінні розглядатісь як данні для ОБРОБКИ ГЕНЕТИЧНОГО алгоритмом системи.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Генрі Форд. Реферат.
  Жодна машина не будується у нас на авось. Її принцип завжди ретельно досліджується, перш ніж робиться перший крок до її виготовлення. Іноді будуються дерев'яні моделі, або окремі частини викреслюються в натуральну величину. Ми не дотримуємося ніякої традиції, але нічого не надаємо і нагоди, тому ми не побудували жодної машини, яка б не функціонувала. У середньому, дев'яносто відсотків усіх наших експериментів були вдалі. Всім, чого ми навчилися з плином часу, всім нашим вмінням і мистецтвом ми зобов'язані нашим співробітникам. Я переконаний, що якщо дати людям свободу розвитку і свідомість службового обов'язку, вони завжди прикладуть всі свої сили і все своє вміння навіть до самої незначної завданню. Генрі Форд "Моє життя, мої досягнення"
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Німеччина при монополістичної стадії капіталізму. Реферат.
  У період між франко-пруської (1870-1871) і першої світової війнами німецька економіка отримує потужний розвиток. Економічний підйом був обумовлений цілою низкою чинників. Серед них найважливішу роль відігравало завершення державного об'єднання всієї країни і утворення єдиної Німецької імперії під егідою Пруссії. Замість роздробленою феодальної Німеччини виникла держава з більш ніж 40-мільйонним населенням. Німеччина отримала єдине торговельне законодавство, єдину грошову систему, єдину систему мір і ваг, по всій країні здійснювалося безмитне товародвижение. Все це сприяло розвитку внутрішнього ринку. Військова перемога над Францією, подальша анексія Ельзасу та Лотарингії (багатого залізорудного басейну) і отримання контрибуції в 5 млрд. франків також сприяли економічному підйому Німеччини. Комбінуючи Лотаринзький руду з вугіллям Рурського і Саарського басейнів, німецькі капіталісти створили власну потужну паливно-металургійну базу, а французькі мільярди пішли на фінансування промисловості Німеччини. Тому після війни нові підприємства стали виростати буквально як гриби. За перші два повоєнні роки було створено 328 акціонерних товариств із загальним капіталом понад 2,7 млрд. марок.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Німецька модель соціально-ринкової економіки. Реферат.
  Система державних фінансів включає в себе бюджет центрального уряду; бюджету місцевих органів влади; спеціальні фонди, що примикають до бюджетам; фінансові ресурси державних підприємств. Бюджетне перерозподіл фінансових ресурсів є важливим інструментом впливу держави на формування всієї структури фінансових потоків в економіці. Сенс соціальної ринкової економіки - ув'язати принцип свобода на ринку з принципом соціальної збалансованості. Уряд Німеччини в якості свого завдання проголосило прагнення до зниження рівня державного капіталу в економіку. Було проведено перегляд структури витрат і податків. Соціально ринкова економіка - зумовила успіх концепції устрою. Вона являє собою вдалу спробу звести воєдино економічну і соціальну політику. Витрати бюджету на соціальне забезпечення населення здійснюється в рамках як програм соціального страхування, так і соціального допомоги. По першому вигляду програм кошти формуються за рахунок цільових податків - соціальних внесків, що виплачуються особами найманої праці і роботодавцями. Таким чином, в рамках бюджету формуються спеціальні фонди соціального страхування. За їх рахунок фінансуються виплата пенсій по старості, медичне страхування, допомогу з безробіття. Соціальна допомога являє собою програми допомоги малозабезпеченим верствам населення. Вони фінансуються за рахунок загального обсягу податків. Основним видом доходу державного бюджету є податки (до 90%). В германии діє досить великий арсенал торгово - політичних засобів, що регулюють імпорт товарів. Митне оподаткування імпорту істотно розрізняються по окремих групах товарів. Для багатьох сировинних товарів і напівфабрикатів, в імпорті яких зацікавлені країни ЄЕС, мита або відсутні, або їх рівень незначний. По окремих виробах мита вище, але все одно різняться за товарними групами. Загалом середній рівень митного імпорту відносно невеликий. Крім митних зборів, імпорт регулюється законодавством і адміністративними нормами і процедурами.
  З точки зору механізму державного регулювання економіки НІМЕЧЧИНА принципово не відрізняється від інших країн. У цьому механізмі в тому чи іншому вигляді представлені всі відомі на Заході засоби, методи, напрямки та форми державного впливу на економіку. В НІМЕЧЧИНА дуже активна соціальна політика держави, яка забезпечує суспільну стабільність. НІМЕЧЧИНА за ступенем соціальної захищеності осіб найманої праці не поступається Швеції.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Німецька модель соціальної ринкової економіки. Реферат.
  Особливу роль соціальні аспекти грають у економічному порядку, званому соціальним ринковим господарством або соціальною ринковою економікою. Соціальна ринкова економіка розглядається як середнє між неприборканим, позбавленим цілеспрямовано сформованого порядку, ринковим капіталізмом і тоталітарної адміністративно-командної економікою. Економічна концепція соціальної ринкової економіки спрямована на суміщення гарантованої правовою державою свободи, економічної свободи та принципами соціальної держави соціальної захищеності та соціальної справедливості. Свобода і справедливість - це основні постулати соціального ринкового господарства. Свобода полягає у свободі господарської діяльності людини. Справедливість виражена в справедливості розподілу благ і послуг принципі «добробуту для всіх». Термін соціальний означає:
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Глобалізація і національна держава. Реферат.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Глобалізація, сучасні міжнародні фінанси, включаючи наслідки введення євро. Реферат.
  Розпад СРСР дав розвиненим країнам таку фінансову та інтелектуальну підживлення, що вони змогли «на його кістках» якісно прискорити свій розвиток (відмінність орієнтацій і, відповідно, перспектив Європи та США найкраще показує те, що перша ввібрала фінанси, а другі - інтелект). Таким чином, перемігши в «холодній війні», розвинені країни не просто знищили свого глобального противника, як ми звикли думати. Вони зробили набагато більше: вони захопили і освоїли його ресурси - правда, що використовувалися з рук геть погано (соціалізм відрізнявся від капіталізму в тому числі і тим, що, готуючи кращі в світі людські ресурси, об'єднував їх в організації гіршими способами).
  Специфіка цього типу технологій в тому, що сам факт їх застосування робить для застосовує їх боку принципово неможливою всяку серйозну конкуренцію з розробником цих технологій. Це свого роду плата за допуск до вищої ефективності, забезпечується цими технологіями, раніше зустрічалася лише в дилерських та ліцензійних системах. Сучасні передові технології в явній або неявній формі ставлять користувача в положення ліцензіата.
  Зростання впливу наднаціональних монополій може відтворити ситуацію рубежу 20-х і 30-х років нашого століття. Тоді панування приватних монополій в економіках найбільш розвинених країн (включаючи з деякими застереженнями та СРСР) призвело до їх загнивання і Великої депресії. В ході боротьби з останньої на національних рівнях були сформовані механізми державного контролю за монополіями, але подолана вона була лише в ході підготовки до Другої Світової війни.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Глобалізація. Реферат.
  Еволюція світового господарства в другій половині ХХ століття зв'язується з поступальним розвитком економіки окремих, насамперед, промислово розвинених країн. При цьому основний її тенденцією розвитку стала інтернаціоналізація господарського життя. Рух по всьому світу гігантських потоків капіталу, товарів, людей і інтенсивний обмін інформацією визначають обличчя і динаміку минає століття. Для збірного позначення всіх цих процесів застосовується термін "глобалізація".
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Глобальні проблеми людства. Реферат.
  У міру розвитку людської цивілізації можуть виникати і вже виникають нові глобальні проблеми. Так, до розряду глобальних стали відносити проблему освоєння і використання ресурсів Світового океану, а також проблему освоєння і використання космосу.
  Глобалізація господарської діяльності призвела до того, що на механізм світового господарства все більш помітний вплив стали надавати проблеми, про які світове співтовариство вперше заговорило наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. Ці проблеми одержали назву глобальних, а в науковий побут був уведений термін «глобалістика» як специфічний напрямок міжнародних економічних досліджень.
  Питання встановлення пріоритетності глобальних проблем має не тільки наукове, а й важливе практичне значення. За оцінками, наведеними у різних дослідницьких центрах, щорічні витрати людства на вирішення глобальних проблем повинні складати не менше 1 трлн дол, тобто близько 2,5% світового ВВП наприкінці 90-х рр.., Розрахованого за паритетом купівельної спроможності. Звідси більшого значення набувають рейтинг тієї чи іншої проблеми і фінансування її рішення відповідно до рейтингу.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Глобальні проблеми економічної цивілізації. Реферат.
  Кінець ХХ в. привів до широкого переосмислення шляхів суспільного розвитку. Концепція економічного зростання, яка підходить до аналізу матеріального виробництва з чисто економічної точки зору, була застосовна, поки природні ресурси здавалися невичерпними в силу обмеженого впливу виробничої діяльності людини. В даний час суспільство приходить до розуміння того, що економічна діяльність є лише частиною загальнолюдської діяльності та економічний розвиток повинен розглядатися в рамках більш широкої концепції суспільного розвитку. Дійсно, все більш важливе значення набувають проблеми природного середовища та її відтворення, релігійні, моральні, філософські цінності, проблеми безпеки та світу та ін Розглянемо деякі глобальні проблеми економічного розвитку.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 20 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка