ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 192 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Регулювання заробітної плати. Реферат.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Регулювання підприємницької діяльності адміністративними та економічними методами. Реферат.
  • значний сектор державного підприємництва, на який поширюються директивні методи управління. Мають місце також жорсткі заходи регулювання підприємницької діяльності та проведення активної соціальної політики. У Франції та Нідерландах економіка регулювалася державою на 80-90%;
  Відповіді на питання про втручання держави в економіку людство шукало на початку двадцятого століття. Але цей пошук виявився занадто довгим, а результат не змусив себе чекати - в США в 1929 році вибухнув великий криза за всю історію країни. До цього США пропагувало політику невтручання держави в економіку. Ринковий механізм ідеальний і досконалий говорили класики, чия теорія використовувалася урядом США для управління країною аж до "великої депресії". Криза спростував їх затвердження. Стало ясно, що втручання держави в регулювання економічних процесів необхідно. Питання тепер стояв у якому ступені повинна здійснюватися це втручання?
  Росія переживає сьогодні великі труднощі не тільки в області державного устрою, а й у сфері економіки і фінансів. Останнім часом дуже багато говориться про зміну курсу реформ, а точніше - про адекватне підході до фінансової стратегії розвитку суспільства. Сучасна ситуація в Російській Федерації яскраво свідчать про необхідність посилення регулюючої ролі держави у фінансовому секторі економіки.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Регулювання процесів підготовки працівників в ринковій економіці: зарубіжний досвід. Реферат.
  Звичайна форма підготовки і навчання усередині підприємств в Японії включає: навчання під час роботи, що проводиться на робочому місці, при якому начальники і більш досвідчені працівники під час роботи показують, як треба працювати; навчання поза роботою, що проводиться на фірмі і поза її; і самоосвіта. На підприємствах сучасної Японії основними вважаються навчання під час роботи і самоосвіта. При цьому для різних категорій працівників організовуються короткострокові курси навчання поза роботою, диференційовані за посадами і кваліфікації, за темами, необхідним для їх професійного зростання.
  Для системи вищої освіти Німеччини характерні: самоврядування, тісний зв'язок науки і викладання, висока вимогливість до якості навчання і знань, їх практичної застосовності, хороше матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчальних та наукових процесів, активні зарубіжні зв'язку, комплексність дисциплін і постійні контакти з великими господарськими структурами (корпораціями, концернами тощо).
  Японські підприємства не вимагають від шкіл, так і вузів спеціальної підготовки. Вони самі "доводять" навчання свого працівника (колишнього випускника школи) до рівня, потрібного цьому підприємству. Таким чином, в Японії освітні функції чітко розділені між шкільною освітою, що забезпечує фундаментальне навчання, і внутрішньофірмовим, що забезпечує професійне навчання. Такий розподіл функцій тісно пов'язане з курсом, який проводять підприємства щодо найму та підготовки персоналу.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Регулювання ринків недосконалої конкуренції. Реферат.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Режим оподаткування капітального будівніцтва. Реферат.
  Режим оподаткування капітального будівніцтва ВСТАНОВЛЕНО у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", де в пункті 1.28 дається визначення Поняття інвестіція: "Інвестіція - господарська Операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальніх актівів, корпоративних прав та ЦІННИХ ПАПЕРІВ в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на Капітальні, фінансові та реінвестіції ", а в пп. 1.28.1 надано формулювання капітальної інвестиції: "Під капітальною інвестіцією слід розуміті господарську операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, других об'єктів нерухомої власності, других основних фондів та нематеріальніх актівів, Які підлягають амортізації згідно з цим Законом". Для забезпечення правильного режиму оподаткування капітального будівніцтва у розділі 5, п. 5.3.2 приведено склад валових витрат, до якіх включено Наступний: "Придбання, будівництво, Реконструкцію, модернізацію, ремонт та Інші Поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з відобутком корисних копалин, згідно з Cт. 8 и 9 та підпунктом 7.9.4 цього Закону ". Стаття 8 п. 8.1.1 закону Дає визначення амортізації: "Під терміном" амортизація "основних фондів и нематеріальніх актівів слід розуміті поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або Поліпшення, на Зменшення Скоригований прибутку платника податку у межах норм амортізаційніх відрахувань, установлених цією Статтей ". Пункт 8.1.2 детально розпісує, Які витрати підлягають амортізації: "Амортізації підлягають витрати на:
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Скачати реферат

 6. Резервні вимоги як інструмент регулювання економічних процесів. Реферат.
  На сьогоднішній день роль фінансово-кредитної сфери в економіці зростає. Значення Центральних Банків, традиційно регулюють грошовий обіг, національну грошову масу, також неухильно зростає. Грошово-кредитна політика, маючи в своєму розпорядженні ряд інструментів, є одним з найважливіших напрямків регулювання макроекономічних процесів. Як показує досвід останніх років, грошово-кредитні відносини роблять визначальний вплив на динаміку ВВП, доходів і витрат населення, співвідношення попиту і пропозиції, інвестицій і значною мірою на сальдо платіжного балансу. Це означає, що ринкові методи регулювання економіки та їх основа - грошово-кредитні відносини - стали дієвими важелями управління. Тому аналіз її інструментів і резервних вимог зокрема є актуальним на сьогоднішній день.
  Резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання вивчали зарубіжні вчені Долан Е.Дж., Дорнбуш Р., Менк'ю Н. Грегорі, Фішер С., Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Враховуючи те, що резервні вимоги застосовуються у світі вже майже століття, базові теоретичні дослідження їх впливу на розвиток економічних процесів були зроблені ще Альфредом Маршаллом. Наступні вітчизняні економісти проводили аналіз використання даного інструменту грошово-кредитної політики в Росії: Василішен Е.Н., Маршавін Л.Я., Ямпільський М.М., Воронін Д.В., Мехряков В., Москвін В.А., Цісар І. При наявності великого обсягу наукової літератури, присвяченої теоретичним основам заходів грошово-кредитного регулювання, досліджень впливу резервних вимог саме на перехідну економіку, якою є російська економіка, автором виявлено не було.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Резервні вимоги. Реферат.
  Мінімальні резервні вимоги поряд з обліковою політикою Центрального банку та операціями на відкритому ринку є основним інструментом грошово-кредитної політики держави, найважливішою політики, що реалізовується в значній мірі допомогою регулювання діяльності кредитних інститутів. Обов'язкові резерви покликані регулювати ліквідність банківської системи, і встановлюються для контролю грошових агрегатів і підтримки на певному рівні грошової маси в обігу.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Резерви поліпшення якості та асортименту продукції на АТ «Алматинський пивзавод № 1». Реферат.
  У даній дипломній роботі проводиться дослідження асортименту і якості продукції на прикладі АТ «Алматинський пивзавод № 1». Розглянуто такі елементи, як управління, планування асортименту і якості реалізованої продукції, а також дано напрями щодо їх вдосконалення.
  До теперішнього часу ринок пива в Казахстані вже досить освоєний і насичений. У цих умовах конкуренція між виробниками пива в Казахстані не тільки досить інтенсивна, але і з кожним роком загострюється. Компанія повинна постійно порівнювати свої товари, ціни, канали розподілу, заходи щодо просування і рекламні компанії з продукцією і маркетинговою політикою конкурентів і визначати свої конкурентні переваги і недоліки. Конкуренція між виробниками пива досить жорстка, і щоб зберегти свою частку на ринку, підприємствам просто необхідно утримувати якість. Сьогодні серед казахстанських марок практично немає поганого пива. Існують лише різні смаки і переваги споживачів і більш-менш грамотна політика просування товару на ринок.
  На даному етапі розвитку вітчизняної економіки все більшого і більшого значення у свідомості споживачів набуває якість продукції та наявність можливості вибору "свого" товару з пропонованого асортименту. Саме тому управління асортиментом і якістю - одні з найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливу значимість цей напрям набуває зараз, коли до товару з боку споживача пред'являються підвищені вимоги з якості та асортименту, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації і займана їй ринкова частка. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею управляти.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Реферат.
  Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. За прибутком визначаються частка доходів засновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів. Прибуток є показником для визначення рентабельності власних і позикових коштів підприємства, основних виробничих фондів, авансованого капіталу і кожної акції. Характеризуючи доцільність вкладень коштів в активи даного підприємства і ступінь вмілості його господарювання, прибуток є найкращим вимірником його фінансового здоров'я.
  3) відносять на фінансові результати (витрати за анульованими виробничими замовленнями; витрати на виробництво, не дало продукції; збитки від операцій з тарою, судові витрати та арбітражні витрати; присуджені або визнані штрафи, пені, неустойки та ін види санкцій; витрати з відшкодування завданих збитків; суми сумнівних боргів; збитки від списання дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності давно минув, та інших боргів, нереальних для стягнення; збитки за операціями минулих років, виявлених у поточному році; некомпенсируемое втрати від стихійних лих, включаючи витрати, пов'язані з запобіганням або ліквідацій наслідків стихійних лих; некомпенсируемое збитки в результаті пожеж, аварій та ін надзвичайних ситуацій; ряд податків (на майно, рекламу та ін);
  Таким чином, актуальною стає проблема створення таких умов власної роботи підприємства та розробка виробниками відповідної цим умовам фінансово-господарської політики, які сприяли б досягненню поставленої мети збільшення прибутку та його оптимізації. Очевидно, що вирішення цієї проблеми повинно проходити у взаємозв'язку з удосконаленням податкової політики, розвитком підприємництва та ринкових відносин, щоб прибуток могла виконувати притаманні їй функції стимулювання економіки, створення відповідної ресурсної бази для її підтримки та оздоровлення.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. рейганоміки. Реферат.
  Саме в цих умовах на початку 80-х років з'явилася на світ програма «економічного відродження Америки», що стала спробою правлячих кіл впоратися з гострими проблемами в економіці і подолати кризу державно-монополістичного регулювання. Всупереч твердженням про «радикальне обмеження» економічної ролі держави йшлося, по суті, про перебудову державної регулюючої політики з метою більш ефективного використання державних важелів для посилення капіталістичної конкуренції як «двигуна» економіки, для стимулювання процесів структурної перебудови економіки країни. Йдеться про економічну політики адміністрації Рейгана, отримала назву «рейганоміка».
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 192 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка