ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 201 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Ринкове рівновагу. Реферат.
  Іноді відбувається так, що сумарна кількість товару, запропоноване виробниками, в точності збігається з кількістю товару, яку споживачі планують купити. Якщо плани продавців і покупців збігаються, то нікому не доводиться ці плани змінювати. У цьому випадку ми говоримо, що ринок знаходиться в стані рівноваги. Словник визначає слово "рівновага" як ситуацію, в якій врівноважуються різноспрямовані сили. Дане визначення описує і ринкова рівновага.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Ринкове господарство і принципи його функціонування. Реферат.
  Мною була обрана тема «Ринкове господарство і принципи його функціонування» тому що мене зацікавила проблема вибору найбільш оптимальної системи господарювання в сучасних умовах. Мене зацікавило, як функціонує ринкова система в даний час і наскільки ефективно складаються ринкові відносини в Росії.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Ринкове господарство. Реферат.
  Категорії товарне виробництво і ринкове господарство відносяться до характеристики типів організації виробництва і суспільного господарства, які визначають економічні форми багатства суспільства. Еволюція типів суспільного господарства підпорядкована певним об'єктивним закономірностям, вони вже давно виявлені класичної економічної наукою. А. Сміт у своїй роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.) розкрив причини виникнення товарних відносин і товарного виробництва. Сто років по тому ці причини були систематизовані Л. Вальрасом в «Елементах чистої політичної економії», зокрема, в його теорії обміну та теорії виробництва.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Ринкові реформи в Росії. Реферат.
  Кінцевими цілями проведених реформ були: економічний, соціально-політичне, духовне відродження Росії; зростання і процвітання вітчизняної економіки; забезпечення на цій основі добробуту і свободи її громадян; розвиток демократичних інститутів; зміцнення російської державності.
  Проведені економічні реформи усунули зрівняльний розподіл благ і послуг, надали можливість багатьом громадянам самостійно забезпечувати собі гідний рівень життя. Був подоланий загальний дефіцит споживчого ринку, розвиваються ринки житла, медичних та освітніх послуг. Більш різноманітним став вибір видів трудової діяльності.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Ринкові структури недосконалої конкуренції. Реферат.
  З визначення конкуренції ясно головна умова її існування - наявність вільного ринку. Дійсно, тільки в умовах ринкового господарства можлива наявність кількох конкуруючих суб'єктів, які можуть вільно змінювати ціни, якість і умови продажу товару, тобто застосовувати головні знаряддя конкуренції.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Ринковий механізм і його функції. Реферат.
  Роль і функції ринку можна правильно зрозуміти, якщо розглянути його в рамках більш широкої системи товарно-ринкового господарства. Воно складається з двох підсистем: а) товарного виробництва і б) ринку, які возз'єднуються за допомогою прямих і зворотних зв'язків. Початкове ланка загальної системи виробництво товарів робить прямий вплив на ринок за кількома напрямками: а) у виробничій сфері постійно створюються корисні продукти, які потім надходять в ринковий обмін, б) в самому виробництві створюються очікувані доходи учасників ринкових угод, в) в силу суспільного поділу праці, на якому грунтується товарне виробництво, створюється необхідність самого ринкового обміну продуктами.
  Поняття ринку в загальних рисах відомо будь-якій людині, яка здійснює будь-які покупки. У теж час поняття ринку багатопланово. Ці тут зміни цікавлять і зачіпають величезні кількості людей, в тому числі і таких, кому, здавалося б, нічого шукати і втрачати в цій складній системі.
  Невтручання держави в механізм господарювання, захист конкуренції та права отримання законних доходів виявилися найбільш прийнятними для подолання суперечності між обмеженістю ресурсів і безмежністю потреб людей у ??різноманітних товарах.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Ринковий механізм і його елементи. Реферат.
  Нарешті, важлива функція ринку виявляється в тому, що ринковий обмін слугує способом здійснення економічних інтересів продавців і покупців. Взаємозв'язок цих інтересів будується на принципі, який сформулював А.Смітт: "Дай мені те, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що тобі потрібно". Зрозуміло, цей принцип особистої матеріальної зацікавленості передбачає: а) обмін потрібними один одному корисними речами і б) еквівалентність ринкової угоди.
  Отже, ознайомлення з ринком як соціальним інститутом дозволило нам виявити той внутрішній механізм, який нині міцно об'єднує всі цивілізовані ринкові зв'язку в єдину цілісність. Завдяки цій цілісності ринок набуває здатність до саморегулювання. Воно здійснюється на основі об'єктивних економічних законів, що впливають на поведінку учасників договорів купівлі-продажу.
  Учасниками ринку є і підприємці, і працівники, продають свою працю, і кінцеві споживачі, і власники позичкового капіталу, власники цінних паперів і т.д. Основних суб'єктів ринкового господарства прийнято поділяти на три групи: домашні господарства, бізнес (предпрінімателелі) і уряд.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Рестек. Реферат.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Ряди динаміки. Реферат.
  1) По часу. Залежно від характеру досліджуваного явища рівні рядів динаміки можуть відноситися або до певних дат (моментів) часу, або до окремих періодів. Відповідно до цього ряди динаміки підрозділяються на моментні та інтервальні.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. САПР організації виробництва. Реферат.
  Важливим напрямком інтенсифікації машинобудівного виробництва є автоматизація проектних робіт різного характеру шляхом створення спеціалізованих систем автоматизованого проектування. Розрізняють САПР виробів машинобудування та приладобудування, САПР технологічних процесів в машинобудуванні та приладобудуванні, САПР об'єктів будівництва, САПР організаційних систем.
  В САПР ОП виділяють проектують і обслуговують підсистеми і підсистеми забезпечення. До проектують відносяться підсистеми, в яких виконуються проектні процедури та операції з розробки елементів системи організації виробництва. У їх число входять підсистеми обстеження та аналізу стану організації виробництва, розробки організаційних моделей, проектування окремих елементів організації виробництва, розробки і комплексування організаційних модулів і блоків та ін Під обслуговуючими розуміють підсистеми, що забезпечують функціонування проектують підсистем (наприклад, підсистеми графічного відображення інформації, інформаційно -пошукової, формування організаційної документації). В САПР ОП входять наступні види забезпечення: методичного, лінгвістичного, математичного, програмного, технічного, інформаційного, організаційного.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 201 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка