ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 202 з 298
<- попередня наступна ->

 1. СНС. Реферат.
  Розмір: 11 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. складання та оформлення розпорядчих ДОКУМЕНТІВ. Реферат.
  В даний час обсяги інформації подвоюються кожні три роки. Суспільство переживає інформаційний бум. Це пов'язано, перш за все, із зростанням кількості населення. Чим більше людей, тим більше треба шкіл, лікарень, клубів, магазинів та інших обслуговуючих організацій, більше виробити товарів, з іншого боку - мати більше місць докладання людських рук. Будь-яка організація, так само як і кожна людина окремо, можуть існувати, тільки обмінюючись інформацією. В умовах ринкових відносин, коли дуже швидко змінюється економічна ситуація, законодавство, комерційні підприємства виживають тільки в тому випадку, якщо вони вчасно знають що, коли і почому. Інформація давно стала товаром. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Носієм інформації виступає документ.
  Підготовка розпорядчого документа може бути доручена одному або декільком структурним підрозділам або окремим посадовим особам. При розробки проектів складних і великих розпорядчих документів можуть створюватися робочі групи (комісії), залучатися вчені або кваліфіковані фахівці з числа практичних працівників.
  На думку фахівців - документознавців, документ являє содою результат відображення фактів, подій, предметів, явищ об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Він створює допомогою листа, графіки, малюнка, фотографії, звуко-та відеозапису. Документ виготовляється на спеціальному матеріалі.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЕТИКА. Реферат.
  2. Юридична відповідальність, на відміну від соціальної, передбачає дотримання конкретних законів і норм державного регулювання, що визначають, що може, а чого не може робити організація. Соціальна відповідальність, навпаки, пов'язана з певним ступенем добровільності реагування організації.
  З іншого боку, є думка, згідно з яким організація-це щось більше, ніж економічна цілісність. Відповідно до цієї точки зору організація є складною частиною оточення, що включає безліч складових, від яких залежить саме існування організації. До таких складових належать місцеві громади, споживачі, постачальники, засоби інформації, групи суспільного тиску, спілки або об'єднання, а також працівники та власники акцій. Ця багатошарова громадська середу може сильно впливати на досягнення організацією її цілей, тому організації доводиться врівноважувати чисто економічні цілі з економічними і соціальними інтересами цих складових середовища. Відповідно до цієї точки зору, організації несуть відповідальність перед суспільством, в якому функціонують, крім і понад забезпечення ефективності, зайнятості, прибутку і не порушення закону. Організації повинні, тому направляти частину своїх ресурсів і зусиль по соціальних каналах.
  Існують дві різні точки зору на те, як слід поводитися організаціям у відношенні з їх суспільним середовищем, щоб вважатися соціально відповідальними. Згідно з однією з них, організація соціально відповідальна, коли максимально збільшує прибуток, не порушуючи законів і норм державного регулювання. З цих позицій організація повинна переслідувати тільки економічні цілі. Відповідно до іншої точки зору, організація на додаток до відповідальності економічного характеру зобов'язана враховувати людські і соціальні аспекти впливу своєї ділової активності на працівників, споживачів і місцеві громади, в яких проходить її діяльність, а також вносити певний позитивний внесок у вирішення соціальних проблем в цілому.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. США між кейнсианством і монетаризмом. Реферат.
  У 1981 р., коли до влади в США прийшла адміністрація Р. Рейгана, перед Америкою стояв широкий спектр внутрішніх і зовнішньоекономічних проблем, збереження економічного лідерства в світі було під питанням, а події за кордоном продемонстрували нездатність Америки впливати на зовнішню ситуацію. Сполученим Штатам були необхідні рішучі енергійні перетворення для надання імпульсу економічного та технічного розвитку.
  У програмі декларувався відмова від маніпулювання обсягом дефіциту бюджету в якості методу економічної політики, оскільки, згідно використаної в якості офіційної теоретичної концепції (синтезу монетаризму і теорії пропозиції), фінансові акції можуть впливати на виробництво тільки через структуру відносних цін, і бюджетний дефіцит інфляційні не сам по собі, а лише в тій мірі, в якій він монетарізіруется (якщо ж зниження податків стимулює заощадження і розширення виробництва, то необхідність у монетаризації відпадає). Вказувалося на необхідність усунути інституціональну зв'язок між грошовою експансією і бюджетним дефіцитом.
  У 1936 р. на світ вийшла книга Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей". Кейнсіанський підхід поєднав два різних елементи. По-перше, Кейнс розробив поняття сукупного попиту, а по друге, він стверджував, що ціна і заробітна плата негнучкі, або навіть жорсткі.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. СЕЗ "Алтай". Реферат.
  В основі утворення СЕЗ "Алтай" лежить один з перших документів, прийнятих урядом РФ, Верховною Радою РФ, а саме, Розпорядження Голови Верховної Ради РФ Бориса Єльцина від 25 травня 1991 року "Про господарсько-правовому статусі Вільної економічної зони Алтайського краю ". Незважаючи на те, що існує вона вже шість років, в наявності майже повна відсутність в російській пресі інформації про СЕЗ "Алтай" як про один з офшорних регіонів Росії.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. СЕЗ в Росії. Реферат.
  Більше того, незважаючи на неодноразові спроби створення реально функціонуючих ВЕЗ в Україні, вони залишаються у вітчизняній економіці явищем скоріш екзотичним, навколо якого протягом вже майже 10-ти років йдуть гострі, але далеко не завжди приносять реальні плоди дискусії. Судячи по гостроті цих дискусій, а також по відсутності значимих практичних результатів діяльності російських ВЕЗ, досі не можна вважати достатньо ясним: доцільне і спроможне взагалі їх широке створення в наших перехідних умовах? Якою мірою ці зони зможуть отримати розвиток у Росії, як саме повинна при цьому позначитися її специфіка? Чи не є зони вільного підприємництва своєрідною "природною монополією" лише окремих прикордонних районів України? Наскільки широкими можуть бути їх кордони? На якому рівні повинні прийматися рішення про створення таких зон, які процедури при цьому доцільно застосовувати?
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Сава Морозов: життя великого підприємця. Реферат.
  Кожен, хто багато працює, знає, як бажаний відпочинок - нагорода за труди праведні. Ось і Савва Тимофійович Морозов - людина, про яку піде мова в цьому рефераті, в рідкісні хвилини відпочинку бував благодушним і відвертий. Незадовго до своєї безглуздої смерті, виїхавши з першопрестольній на кілька днів, він, опинившись у місцях, не займаних і не розграбованих ще людиною, сидячи біля багаття, розговорився: "А у мене немає біографії, - сказав він, сумно усміхнувшись Я ж не людина, я - фірма. Мене треба викладати в університеті по кафедрі політичної економії ... Та ви не смійтеся, я серйозно ... Дід сіяв, а батько мій, Тимофій Савич, жнива збирав ".
  Як і багато інші сім'ї текстильних фабрикантів, Морозови були старообрядці. У таких сім'ях за традицією критично ставилися до існували порядків. У старообрядців дітей виховували по древньому статутом благочиння - в строгості, беззаперечному слухняності, в дусі релігійного аскетизму. Однак і нове невблаганно втручалися в життя. У морозівської родині вже були гувернантки і гувернери, дітей навчали світським манерам, музиці, іноземних мов. Разом з тим застосовувалися століттями випробувані "форми виховання" і, як згадував Сава, "за погані успіхи в англійській мові дерли". У 14 років старшого сина визначають у 4-у гімназію. Імена Сави і його молодшого брата Сергія Морозових значаться серед випускників 1881. Одночасно з ними деякий час тут навчався К. С. Станіславський, який курсу не закінчив, але залишив опис строгих порядків в цій гімназії. Проте ще в гімназії, згадував Сава, "я навчився палити і не вірити в бога". З цього визнання випливає, що у цього потомственого купця неприйняття сімейних і корпоративних традицій проявилося досить рано.
  Документи епохи, спогади, листування, газетні та журнальні статті, мальовничі фотографічні портрети представників торгово-промислового світу свідчать: характери їх багатоскладовий і суперечливі, тому й неоднозначні їх вчинки. Але є риси, що об'єднують російських підприємців, щось головне і найважливіше для більшості з них. На думку їхніх сучасників, "успішним" підприємцям притаманні рішучість, завзятість, безпомилкова інтуїція, енергійність, схильність до виправданого ризику, винахідливість, природна кмітливість. Кращі з них отримали гарну освіту, цікавилися наукою і досягненнями промисловості, були людьми творчими. Серед таких імен є ім'я і Сави Тимофійовича Морозова - відомого російського підприємця і мецената.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Самозайнятість. Реферат.
  Самозайнятість в ринкових умовах - це обов'язковий об'єктивно властивий елемент ринкових відносин. Її розвиток обумовлено дією як економічних, так і соціальних факторів. Самозайнятість в Росії існувала завжди (ведення особистого підсобного господарства, підробітку під час відпусток і вечорами, репетиторство та ін.)
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Самоменеджмент як спосіб підвищення ефективності роботи керівника. Реферат.
  Актуальність теми «Самоменеджмент як спосіб підвищення ефективності роботи керівника» визначається тим, що багато керівників, керуючи тими чи іншими суб'єктами, недостатньо проявляють організованість, обов'язковість, не вміють раціонально використовувати робочий час і т.д. і т.п. Особливо це стосується молодих менеджерів і управлінців. Від того яка у них буде самоорганізованість, багато в чому залежатиме і успіх у кар'єрі.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Самоврядування в організації. Реферат.
  «Самоврядування» як наукова категорія пов'язана з поняттям «організація». Більш того, самоврядування передбачає хоча б у силу акцентіруемой спряженості базових понять «управління») і «організація», також самоорганізацію. Самоорганізація дозволяє спрощувати управління (а значить, і самоврядування) просто тим, що й саме здатне змінюватися в необхідному напрямку ».
  Зрозуміло, самоорганізуемой система в якості вихідної передумови свого функціонування вимагає деякої попередньої організації, а самоврядування має об'єктивні межі. І завдання полягає в тому, щоб встановити відповідні межі самоврядування в ієрархії систем, а потім виявити оптимальні форми і методи його організації. Ідея самоврядування стосовно до різного роду господарським, правовим, соціальним та іншим проблемам виявлялася актуальною, наприклад, при налагодженні управління в удільних князівствах на Русі, організації православної церкви і виникнення феномена, вільних російських міст, створенні оуеновскіх громадських комун, а також міст республік відомих з історії багатьох країн. Як соціальний інститут самоврядування існувало навіть в умовах абсолютної монархії. Скажімо, у вітчизняній історії ХV-ХVI століть «чорні волості» були представлені самостійними громадами з повним самоврядуванням Як бачимо, самоврядувальні традиції в Росії досить сильні. До того ж нашій країні належить пріоритет у розвитку окремих форм трудової демократії, найбільш яскравим зразком якої була артіль. Саме в Росії вперше в світі зафіксовано факти робочого самоврядування на підприємстві. Одне з відомих, але аж ніяк не найдавніших свідчень відносяться в 1803 році, коли на Красносельський паперовій фабриці поблизу Петербурга робочі уклали з власниками договір, за яким фабрика протягом довгого часу знаходилася в їх управлінні; для керівництва вони вибрали з-поміж себе майстри, самі визначили тривалість робочого дня, порядок роботи, розподіл заробітку. Демократизація суспільства, звичайно, актуалізує проблему самоорганізації та самоврядування його частин (в якості частини може розглядатися і підприємство, до якої б галузі народного господарства воно не ставилося). Демократія - це перш за все і головним чином контроль суспільства за владою, тоді як управління і самоврядування виконують і інші функції. Але самоврядування на підприємстві, включаючи до складу своїх функцій як мінімум контроль дій адміністрації, безумовно, знаменує собою і початок виробничої демократії. Демократичний стиль управління залишає набагато більший простір для неформального прояви самоврядування, ніж авторитарний стиль керівництва або тоталітарний суспільний режим. Однак самоврядування і демократію ототожнювати не можна. Можливі випадки, коли самоврядування є, а демократія відсутня, або навпаки, ознаки демократії в наявності, а самоврядування немає. З вищевикладеного випливає, що зміни в організації управління, зміна форм господарювання не можуть не впливати і на організацію самоврядування. Розширення самостійності підприємства різко підвищує значення самоврядування: підприємство повинно саме «думати» про незмірно більш широкому колі питань своєї діяльності, самостійно вибирати залежно від конкретних умов її пріоритетний напрямок і приймати рішення з організації комерційної та виробничої діяльності, не чекаючи «підказок» або прямих вказівок зверху. У цьому конкретному випадку підприємства є самоврядними. Самоврядування невіддільне від управління Будь суспільний уклад характеризується певним їх поєднанням. Це поняття асоціюється то з трудовим колективом, то з військовими підрозділами, то з положенням справ за місцем проживання або роботи, то зі станом державного управління, розвитком освіти, культури, медицини, економіки. Інакше кажучи, вони можуть стосуватися будь сфери життя людини, соціальної групи або суспільства. Є підстава вважати, що форми, методи, умови і ступінь поєднання управління і самоврядування на різних рівнях суспільного устрою - вирішальний фактор, що визначає положення людини в суспільстві, його самореалізація і саморозвиток.
   Розмір: 33 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 202 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  1971  1981  1991  2001  2011  2021  2031  2041  2051  2061

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка