УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Розробка системи управління якістю на підприємстві. Реферат.
  Одним із способів вирішення поставлених завдань, є впровадження на підприємстві системи якості ISO 9000. Для забезпечення якості продукції існує певний інструментарій: для оцінки якості продукції - ряд методів наведених у п. 1.2.2.,
  В умовах ринкової економіки забезпечення якості виробленої продукції, є запорукою того, що підприємство виживе, залишиться на плаву, не припинить своє існування. Отже, бюджети всіх рівнів поповняться податковими зборами стягуються з підприємства. Населення буде забезпечене робочими місцями і засобами до існування. У масштабах всієї країни робота кожного підприємства призводить до зростання валового внутрішнього продукту. Можна сказати, що забезпечення якості веде країну до економічного процвітання. Схема управління якістю на стор 15.
  ІСО / ТУ 16949 розроблені ІСБ / ТК 176 у співпраці з Міжнародною цільовою групою по автомобілях (International Automotive Task Force-IATF) з метою забезпечити вимоги гармонізованої міжнародної системи якості на основі стандартів сімейства ІСО 9000 спеціально для автомобільної промисловості і при цьому не втратити переваг, які дає застосування комплексу спільних для всіх галузей стандартів на систему якості Метою технічних умов є розробка основоположних принципів систем якості, що дозволяють здійснювати їх безперервне-поліпшення, спрямоване на запобігання дефектів, зниження відхилень і втрат в ланцюзі постачань. У технічних умовах визначені основоположні вимоги до систем якості компаній-постачальників. У них визнається можливість включення вимог, пов'язаних з особливостями компанії, її підрозділів і випускається, та (або) специфічних вимог до комплектуючих на додаток до вимог.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Роль держави у підвищенні якості продукції. Реферат.
  Введення законодавчим шляхом обов'язкової сертифікації можна розглядати як третю спробу держави взяти на себе роль посередника у питаннях безпеки та якості продукції. Перші дві - введення Державного знаку якості в 70-ті роки і проведення державного приймання продукції в 80-ті роки - не привели до істотної зміни стану справ з якістю, і причиною цього, крім ряду інших, було й те, що в умовах тотальної державної власності прагнення держави встати між виробником Введення законодавчим шляхом обов'язкової сертифікації можна розглядати як третю спробу держави взяти на себе роль посередника у питаннях безпеки та якості продукції. Перші дві - введення Державного знаку якості в 70-ті роки і проведення державного приймання продукції в 80-ті роки - не привели до істотної зміни стану справ з якістю, і причиною цього, крім ряду інших, було й те, що в умовах тотальної державної власності прагнення держави встати між виробником і споживачем було приречене на невдачу.
  У багатьох країнах світу існує розвинене законодавство, що забезпечує захист прав та інтересів споживачів. З кінця 80-х років подібне законодавство стало розвиватися і в нашій країні. 7 лютого 1992 Верховна Рада Російської Федерації ухвалила Закон'' Про захист прав споживачів''. Відповідно до цього Закону була введена обов'язкова сертифікація товарів і послуг, в законодавчих органах і стандартах на які є з безпеки для життя, здоров'я та майна громадян, а також для навколишнього середовища. Реалізація такої продукції без сертифіката, що підтверджує її безпеку, була заборонена.
  Федеральному антимонопольному органу надано право здійснювати державний контроль за дотриманням законів та інших правових актів Російської Федерації, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів. Він може направляти в межах своєї компетенції виготовлювачам приписи про припинення порушень прав споживачів, в тому числі про припинення продажу товарів з вичерпаним терміном придатності, а також про припинення продажу товарів, на які повинні бути встановлені терміни придатності або терміни служби, але не встановлені, і про призупинення продажу товарів за відсутності достовірної і достатньої інформації про товар.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Система якості. Реферат.
  Система якості (СК), розроблена відповідно до стандарту ГОСТ Р ISO 9001-96, - це структурований набір документів, який регламентує певні аспекти виробничої діяльності підприємства, який включає політику в сфері якості, настанова з якості, методологічні інструкції (описи процедур) та робочі інструкції (протоколи, форми звітів, описи робіт тощо). В цілому, вказаний набір документів містить опис найбільш типових бізнес-процесів, що мають відношення до якості своєї продукції і послуг, що надаються.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Система управління на японських підприємствах. ГУРТКИ ЯКОСТІ. Реферат.
  У сучасних умовах якість продукції виступає важливим мірилом економічних успіхів будь-якої країни. У сфері світового промислового виробництва з 1949 р. почалася нова епоха, пов'язана з введенням контролю якості виробів, що. У Японії це привело, насамперед, до появи різних науково-дослідних груп, що займаються питаннями контролю якості в Вузах, на підприємствах, в урядових органах. Гасло "Якість, і тільки якість!" Давно визначає політику японського ділового світу.
  Один з ключових принципів концепції гуртків якості-безупинне і систематичне навчання і підготовка працівників усіх рівнів. Система навчання принципам і методам контролю якості, яка здійснюється у рамках єдиної програми навчання на фірмі і охоплює весь персонал японських фірм від вищого керівництва до робітників, є найважливішим чинником у забезпеченні високого рівня управління якістю в Японії.
  Успіхам Японії в цій галузі сприяв комплекс заходів: інтенсивне вивчення теорій і практики забезпечення якості; створення, розвиток і ефективне використання державних систем стандартизації та контролю експортної продукції; перебудова внутрішньофірмового управління та спеціальні організація виробництва і мотивація праці персоналу, що дозволяють досягати більш високої продуктивності та якості праці. Особливо важливу роль зіграла специфічна японська форма організації діяльності малих робочих груп (гуртків якості), тобто об'єднаних в групу людей, що працюють на одному робочому ділянці (наприклад, в одному цеху).
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Порівняльний аналіз КС УКП і СМК на базі вимог ІСО 9001:2000. Реферат.
  Багато з принципів управління якістю КС УКП чи не застаріли і донині, відповідаючи вимогам, що пред'являються до систем якості стандартами ISO серії 9000. Тому цікаво розглянути і порівняти комплексну систему управління якістю та систему менеджменту якості на основі вимог ІСО 9001:2000.
  Маючи в своєму розпорядженні узагальненим досвідом створення та використання цих систем, а також своїми напрацюваннями в цій галузі, ВНИИС спільно з Львівським інститутом метрології провів на підприємствах Львівської області великомасштабний експеримент, в результаті якого на початку 70-х років ( в 1972) була розроблена Комплексна система управління якістю продукції (КС УКП). Її широкому поширенню на підприємствах країни сприяло партійно-урядова постанова, прийняте в 1975 р. Організаційно-технічною основою управління в КС УКП є стандарти підприємства (СТП).
  Сучасна ринкова економіка висуває принципово нові вимоги до якості продукції, що випускається. Це пов'язано з тим, що виживаність фірми її стійке становище на ринку товарів і послуг визначається рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з дією десятків факторів, серед яких можна виділити два основних для споживача-ціна і якість придбаної продукції. Безсумнівно, обидва чинники взаємозалежні. Але при цьому варто відзначити наступну тенденцію - фактор якості товару поступово виходить на перше місце по відношенню до ціни товару. Визначення якості як найважливішої з характеристик продукції для споживача стало поштовхом для появи і розвитку систем менеджменту якості.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Стандарти серії ІCO 9001-2001. Реферат.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Стратегія якості. Реферат.
  Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і виготовлені. Таким чином сучасний рівень розвитку НТП значно посилив вимоги до технічного рівня і якості виробів у цілому і їх окремих елементів. Системний підхід дозволяє об'єктивно вибирати масштаби і напрямки управління якістю, види продукції, форми і методи виробництва, що забезпечують найбільший ефект зусиль і коштів, витрачених на підвищення якості продукції. Системний підхід до поліпшення якості продукції дозволяє закласти наукові основи промислових підприємств, об'єднань, плануючих органів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка