АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 5
<- попередня наступна ->

 1. Банкрутство підприємств і організацій. Реферат.
  Говорячи про недоліки Закону 1992 року, необхідно виділити і те, що саме поняття і ознаки банкрутства, якими оперував Закон, не відповідають сучасним уявленням про майновий обороті і вимогам, що пред'являються до його учасників. Як відомо, згідно із зазначеним законом під неспроможністю (банкрутством) розумілася нездатність боржника задовольнити вимоги кредитора з оплати товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника (ст. 1 Закону від 19.11.1992).
  В умовах формування ринкових відносин становище більшості підприємств перестає бути стабільним, при цьому загальна нестабільність неухильно зростає. Підприємства повинні самостійно приймати рішення про те, в якій формі можуть продовжувати свою господарську діяльність, шукати покупців, постачальників матеріалів, розробляти комерційну стратегію виживання і так далі.
  Законодавство про неспроможність (банкрутство) являє собою складну систему правових норм. Підставою правового регулювання неспроможності (банкрутства) є положення Цивільного кодексу Російської Федерації про неспроможність (банкрутство). Але все ж, в системі правового регулювання неспроможності (банкрутства) центральним нормативним правовим актом є Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство).
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Банкрутство підприємств і організацій. Реферат.
  Закон 1998 р. не конкретизує причин банкрутства, а визначає положення організації на певний момент. Представляється, що такий підхід краще сприяє виявленню неплатоспроможних організацій. У положеннях Закону про банкрутство 1998 р. в відміну від Закону 1992 проглядається інша ідеологія. В основу критерію банкрутства покладено принцип неплатоспроможності. Згідно ст. 2 Закону 1998 р., банкрутством є «визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів».
  В даний час діє Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)», прийнятий Державною Думою 10 грудня 1997, підписаний Президентом 8 січня 1998 і вступив в чинності 1 березня 1998 р. Даний закон не є відредагованим варіантом Закону РФ «Про неспроможність (банкрутство) підприємств» від 19 листопада 1992
  Згідно ст. 65 Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) юридична особа може бути визнана банкрутом за рішенням суду, якщо воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів. На відміну від ЦК РФ Федеральний закон «Про неспроможність« банкрутство) »містить конкретне визначення банкрутства.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Банкрутство підприємств. Реферат.
  У світовій практиці законодавство про банкрутство споконвічно розвивалося по двох принципово різних напрямках. Одне з них грунтувалося на принципах британської моделі, яка розглядала банкрутство як спосіб повернення боргів кредитором, що супроводжувалося ліквідацією боржника-банкрута. Інше початок було закладено в американській моделі. Основна мета законодавства тут полягає в тому, щоб реабілітувати компанію, відновити її платоспроможність. Однак у сучасних умовах в законодавстві розвинених ринкових країн простежується лінія на зближення, поєднання наведених начал.
  По - перше, в даний час, в економіці ключовою проблемою є криза неплатежів, і добру половину підприємств слід було вже давно оголосити банкрутами, а отримані кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що безсумнівно б сприяло оздоровленню ринку .
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Банкрутство. Реферат.
  Отже, під неспроможністю (банкрутством) розуміється нездатність боржника задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів. В основі поняття банкрутства лежить презумпція, згідно з якою учасник майнового обороту, що не здійснює платежі за цивільно - правовими договорами, а також обов'язкові платежі до бюджету протягом тривалого терміну (більше трьох місяців), не здатний погасити свої зобов'язання перед кредиторами.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Банкрутство. Реферат.
  Однак разом з тим, банкрутство може бути використано в неправомірних цілях, що являє собою навмисне (умисне, фіктивне) оголошення підприємства банкрутом для того, щоб приховати перекачування грошей, пограбування вкладників та інші фінансові злочини.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Банкрутство. Реферат.
  У світовій практиці законодавство про банкрутство споконвічно розвивалося по двох принципово різних напрямках. Одне з них грунтувалося на принципах британської моделі, яка розглядала банкрутство як спосіб повернення боргів кредитором, що супроводжувалося ліквідацією боржника-банкрута. Інше початок було закладено в американській моделі. Основна мета законодавства тут полягає в тому, щоб реабілітувати компанію, відновити її платоспроможність. Однак у сучасних умовах в законодавстві розвинених ринкових країн простежується лінія на зближення, поєднання наведених начал. Саме ця тенденція і була покладена в основу при розробці в Росії законодавства про банкрутство, і в першу чергу Закону від 19 листопада 1992 року "Про неспроможність (банкрутство) підприємств", практичне застосування якого супроводжується чималими труднощами, зумовленими рядом причин.
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Банкрутство. Реферат.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Інформаційні технології в антикризовому управлінні. Реферат.
  Висновок: за зростанням обсягів продажів обидві фірми приблизно однакові з 20-ї по 25-й тиждень. Але після 25-го тижня у фірми «А» відбувається різкий спад обсягів продажів, а у фірми «Б» обсяги тримаються приблизно на однаковому рівні до 35-го тижня, і лише потім відбувається різкий спад. Хоча по загальному підсумку обсягів продажів обидві фірми однакові (100 тис. фунтів). Фірма «Б» працює більше стабільніше.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Конкурсне виробництво при банкрутстві. Реферат.
  Фігура зовнішнього керуючого в аналізованому періоді антикризового управління має вирішальне значення. Від його волі, здібностей, організаторського таланту залежить результативність зовнішнього управління. На підприємстві вводиться конкурсне виробництво. Гроші, виручені від реалізації конкурсної маси, розподіляються в порядку черговості, передбаченої Федеральним Законом. Провівши певну роботу з кредиторами, керуючий отримує можливість реструктурувати кредиторську заборгованість підприємства. Можливий варіант укладення мирової угоди з кредиторами. У рідкісних випадках проведення процедури зовнішнього управління виявляється настільки ефективним, що підприємство розраховується з кредиторами.
  Другим менш важливим аргументом дослідження є неефективність системи управління російських підприємств, яка перш за все обумовлюється: відсутністю стратегії в діяльності підприємств і організацій, недостатнім знанням кон'юнктури ринку; відсутністю трудової мотивації працівників, неефективністю фінансового менеджменту та управління, витратами виробництва.
  Юрист пошлеться на Закон про банкрутство, відповідно до якого під неспроможністю (банкрутством) розуміється «визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відповідного рівня (федеральний, бюджет суб'єкта РФ, місцевий бюджет) і в позабюджетні фонди в порядку і на умовах, визначених федеральним законодавством ». [1.1. ст.2]
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Конкурсне виробництво. Реферат.
  Фігура зовнішнього керуючого в аналізованому періоді антикризового управління має вирішальне значення. Від його волі, здібностей, організаторського таланту залежить результативність зовнішнього управління. На підприємстві вводиться конкурсне виробництво. Гроші, виручені від реалізації конкурсної маси, розподіляються в порядку черговості, передбаченої Федеральним Законом. Провівши певну роботу з кредиторами, керуючий отримує можливість реструктурувати кредиторську заборгованість підприємства. Можливий варіант укладення мирової угоди з кредиторами. У рідкісних випадках проведення процедури зовнішнього управління виявляється настільки ефективним, що підприємство розраховується з кредиторами.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 5
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка