ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Інвестиційні операції. Реферат.
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Інвестиційні рішення підприємства. Реферат.
  Інвестиційні заощадження-це особливий вид заощаджень, не призначений на споживчі потреби. Головна їх мета-інвестування в приносять дохід активи. Більшість інвестиційних заощаджень вкладається в різні види цінних паперів, у тому числі акції.
  За кордоном зазвичай створюються незалежні компанії ризикового капіталу, які залучають кошти інших інвесторів і створюють фонд венчурного капіталу. Цей фонд має форму партнерства, в якій фірма-організатор виступає як головний партнер, вносить, як правило, 1% капіталу, але несе повну відповідальність управління фондом. Зібравши цільову суму, фірма венчурного капіталу закриває підписку на фонд, перехід до його інвестування. Розмістивши один фонд, фірма зазвичай пропонує підписку на другий. В основному фірми управляють декількома фондами, що знаходяться на різних стадіях розвитку. Це служить засобом, по-перше, акумуляції фінансових ресурсів, по-друге, реалізації основного принципу ризикового інвестування - дозволу і розподілу ризику.
  Для здійснення інвестиційної діяльності фахівцям підприємств необхідні відповідні знання, оскільки управління інвестиціями передбачає формування інвестиційної стратегії підприємства, створення та оцінку його інвестиційного портфеля та ризиків, інвестиційної привабливості потенційних об'єктів інвестування, обгрунтування та оцінку ефективності реальних інвестиційних проектів і передбачуваних інвестицій і цінних паперів. Щоб успішно керувати цією діяльністю (у тому числі і на підприємствах), фахівець повинен добре розбиратися у всіх питаннях інвестиційного менеджменту, значить його специфіку, уміти на практиці правильно застосувати теоретичні знання для досягнення високої ефективності господарювання.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Інвестиційні фонди і компанії. Реферат.
  2. Здійснюють інвестиції, але при цьому не обмежуються раніше наміченими і певними об'єктами інвестування. До цієї групи належать інвестиційні фонди і компанії, страхові фірми. Портфель інвестицій цих інвесторів досить широкий і відносно стабільний.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Інвестиційний аналіз проекту (хлібо-булочної). Реферат.
  У результаті аналізу різних видів устаткування, як вітчизняного так і зарубіжного виробництва, і авторитетної думки консультантів фірми "Нива" було зроблено висновок, що обладнання, яке часто рекламується в різних засобах масової інформації, не відповідає вказуються в рекламі характеристикам. Так, наприклад, обладнання фірми "Дока-хліб", на переконання фахівців фірми "Нива", не здатна давати високого прибутку. Крім того фірма "Дока-хліб" фактично не виробляє консультаційних послуг, налагодження устаткування і навчання фахівців. В результаті чого, після покупки цього обладнання доводиться звертатися в інші фірми, щоб почати виробництво на належному рівні. У фірму "Нива" часто зверталися з таким проханням, і майже у всіх випадках їх фахівці були безсилі щось змінити, так як це обладнання розроблено на дуже низькому рівні.
  Таким чином наш проект передбачає створення міні-пекарні на території міста Геленджика. Також проект передбачає, що територія, на якій розташовуватиметься міні-пекарня, буде орендована. Тим самим ми зможемо зменшити частку капітальних витрат на здійснення проекту. Нам просто напросто не потрібно буде будувати будівель, споруд тощо, для того щоб виробляти готову продукцію.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Інвестиційний менеджмент підприємства. Реферат.
  Якщо ЧДД по конкретному об'єкту інвестицій позитивний, вкладення є ефективним (при даній нормі дисконту) і може розглядатися питання про його прийняття. Чим більше ЧДД, тим ефективніше інвестування в даний інвестиційний інструмент. Якщо інвестиції будуть здійснені при негативному ЧДД, інвестор зазнає збитки, тобто інструмент неефективний.
  Діяльність будь-якої фірми так чи інакше пов'язана з вкладенням ресурсів у різні види активів, придбання яких необхідно для здійснення основної діяльності цієї фірми. Але для збільшення рівня рентабельності фірма також може вкладати тимчасово вільні ресурси в різні види активів, що приносять дохід, але не беруть участь в основній діяльності. Така діяльність фірми називається інвестиційної, а управління такою діяльністю - інвестиційним менеджментом фірми.
  Інвестиції представляють собою застосування фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу (капіталовкладень). Здійснення інвестицій - протяжний у часі процес. Тому для найбільш ефективного застосування фінансових ресурсів підприємство формує свою інвестиційну політику. Політика є загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей підприємства. Саме за допомогою інвестиційної політики підприємство реалізує свої можливості до передбачення довгострокових тенденцій економічного розвитку та адаптації до них.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Інвестиційний проект створення деревообробного підприємства у м. Сергач Нижегородської області. Реферат.
  Для утворення деревообробного підприємства у м. Сергаче Нижегородської області має хороша віддалене вплив, міцну, постійну конкурентну позицію на ринку пиломатеріалів в г.Сергаче. У даному випадку ми маємо постійну (стабільну) позицію на ринку г.Сергача, що може позитивно відбитися на створення деревообробного підприємства в г.Сергаче Нижегородської області.
  Термін інвестиції походить від латинського слова investire - обкладати. З фінансової та економічної точок зору інвестування може бути визначене, як довгострокове вкладення економічних ресурсів з метою створити і отримати чистий прибуток у майбутньому, що перевищує загальний початковий обсяг інвестицій. Саме слово інвестиції має кілька значень. Споживчі інвестиції в строгому сенсі не є інвестиціями взагалі. Вони означають купівлю товарів тривалого користування або нерухомості, що по суті справи представляє собою заощадження грошей, а не їх інвестуванням, т.к. під зазначених речей можна отримати гроші або купити цінні папери. Інвестиції в бізнес-має головним своїм мотивом витягти прибуток і означають придбання для цим цілей виробничих активів. Фінансові інвестиції - означають придбання активів у формі Ц.Б. для отримання прибутку при «нормальному» для даного виду інвестицій зростання. На відміну від економічного фінансове інвестування не передбачає обов'язкового створення нових потужностей.
  При впровадженні інвестиційного проекту на ринок м. Сергача потрібно провести облік зовнішніх факторів підприємницької діяльності. Зовнішні чинники діляться на чинники віддаленого впливу, чинники виробничого впливу (конкурентне середовище) умови оперативного впливу.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Як покращити інвестиційний клімат в Саратові. Реферат.
  Підводячи підсумок вищесказаного, наша група факультету зовнішньоекономічної діяльності вважає, що нашому місту необхідно в першу чергу розширювати зовнішньоекономічні зв'язки з країнами Європи, Азії, а в майбутньому і Америки. Це першочергове завдання у поліпшенні інвестиційного клімату в місті Саратові.
  Виходу російської економіки з інвестиційної кризи в даний час багато в чому перешкоджає відсутність у країні необхідних обсягів внутрішніх ресурсів для накопичень. Проблема підвищення інвестиційної активності та реконструкції економіки не може бути вирішена тільки за рахунок значного збільшення масштабів державного інвестування через високий ступінь "зв'язаності" обмежених бюджетних інвестицій невідкладними завданнями інвестиційної підтримки життя забезпечують виробництв і необхідності здійснення цілого ряду некомерційних (безприбуткових) інвестиційних проектів соціальної сфери . У цьому зв'язку у 2000 році на перший план виходять завдання створення сприятливих умов та механізмів накопичення національного капіталу та його трансформації в реальні інвестиції, сприяння реалізації інвестиційних програм великого корпоративного національного капіталу, посилення функцій держави як "стратегічного" інвестора, стимулювання і підтримка інвестиційної діяльності середнього та малого підприємництва.
  Велику роль в інвестиційній політиці держави і Саратова зокрема здатні зіграти вітчизняні інвестиційні банки, які можуть залучити великі іноземні капітали. У Федеральній комісії з цінних паперів вважають, що між емітентом і інвестором повинні знаходитися професійні посередники - інтереси інвестора повинен представля ть фінансовий брокер, інтерес емітента - інвестиційний банк. Пов'язування можливих протиріч між ними має бути здійснено за рахунок підготовки відповідної правової бази. Цілком імовірно, що реалізація урядових програм щодо залучення інвестицій та вдосконалення механізму послечековой приватизації без таких банків буде взагалі надзвичайно утруднена.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Кластерний аналіз в портфельному інвестуванні. Реферат.
  Величезна безліч інвестиційних інструментів, що надаються сучасним фінансовим ринком, змушує корпоративних інвесторів з кожним днем ??аналізувати все більша кількість фінансової інформації. Підчас успіх інвестування залежить від обсягу аналізованих фінансових даних, часу, витраченого на аналіз, і виду, в якому представлені результати. Більше, швидше, зручніше - ось основні вимоги, що пред'являються мінливим фінансовим ринком до методів аналізу фінансових даних.
  Перше застосування кластерний аналіз знайшов у соціології. Назва кластерний аналіз походить від англійського слова cluster - гроно, скупчення. Вперше в 1939 був визначений предмет кластерного аналізу і зроблено його опис дослідником Тріон. Головне призначення кластерного аналізу - розбивка безлічі досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні у відповідному розумінні групи або кластери. Це означає, що вирішується завдання класифікації даних і виявлення відповідної структури в ній. Методи кластерного аналізу можна застосовувати в самих різних випадках, навіть у тих випадках, коли мова йде про простий угрупованню, в якій все зводиться до утворення груп по кількісному подібністю.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Конспект лекцій з курсу Менеджмент інвестицій. Реферат.
  З точки зору економічної теорії, цінність фірми дорівнює стоімомті всіх її майбутніх надходжень, тому тільки тоді, коли всі розрахунки про приемлимости інвестиції проводяться на онове інформації про грошових надходжень, то інвестори і власники отримують уявлення про те чи призведе реалізація конкретногоС точки зору економічної теорії, цінність фірми дорівнює стоімомті всіх її майбутніх надходжень, тому тільки тоді, коли всі розрахунки про приемлимости інвестиції проводяться на онове інформації про грошових надходжень, то інвестори і власники отримують уявлення про те чи призведе реалізація конкретного проекту до збільшення цінності фірми. Таким чином грошові надходження - основопологающие при всіх розрахунках приемлимости інвестицій. Якщо говорити про показник грошових надходжень, то вони рівні виручці від реалізації - (сукупні витрати + амортизація)-виплати відсотка - сплачені податки. У показнику ДС точки зору економічної теорії, цінність фірми дорівнює стоімомті всіх її майбутніх надходжень, тому тільки тоді, коли всі розрахунки про приемлимости інвестиції проводяться на онове інформації про грошових надходжень, то інвестори і власники отримують уявлення про те чи призведе реалізація конкретного проекту до збільшення цінності фірми. Таким чином грошові надходження - основопологающие при всіх розрахунках приемлимости інвестицій. Якщо говорити про показник грошових надходжень, то вони рівні виручці від реалізації - (сукупні витрати + амортизація)-виплати відсотка - сплачені податки. У показнику грошові надходження пов'язані категорії: грошові притоки (пов'язані з продажем товарів фірмою, отриманням платежів, отримання доходу від інвестіровпнія) та грошові відтоки (фірма набуває сировину і матеріали, працівникам виплачується зар. Плата, підтримується капітал в робочому стані і т.д. ). В об'єкти Предс точки зору економічної теорії, цінність фірми дорівнює стоімомті всіх її майбутніх надходжень, тому тільки тоді, коли всі розрахунки про приемлимости інвестиції проводяться на онове інформації про грошових надходжень, то інвестори і власники отримують уявлення про те чи призведе реалізація конкретного проекту до збільшення цінності фірми. Таким чином грошові надходження - основопологающие при всіх розрахунках приемлимости інвестицій. Якщо говорити про показник грошових надходжень, то вони рівні виручці від реалізації - (сукупні витрати + амортизація)-виплати відсотка - сплачені податки. У показнику грошові надходження пов'язані категорії: грошові притоки (пов'язані з продажем товарів фірмою, отриманням платежів, отримання доходу від інвестіровпнія) та грошові відтоки (фірма набуває сировину і матеріали, працівникам виплачується зар. Плата, підтримується капітал в робочому стані і т.д. ). В об'єкти підприємницької діяльності інвестування проходить у різних формах. Класифікація інвестицій:
  всі завдання тісно взаємопов'язані. забезпечення високих темпів розвитку модет бвть досягнуто ща рахунок підбору ефеектівних проектів і завсе завдання тісно взаємопов'язані. забезпечення високих темпів розвитку модет бвть досягнуто ща рахунок підбору ефеектівних проектів і за рахунок прискорення реалізації інвестиційних програм. з урахуванням всіх завдань інвестиційного менеджменту, визначаються функції інвестиційного менеджменту:
  Розмір: 61 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Міжнародний лізинг. Реферат.
  Корінна реструктуризація економіки будь-якої країни неможлива без активізації інвестиційних процесів у країні. Можливості здійснення значних реальних інвестицій за рахунок інвестиційних позик, державних капвкладень і самоінвестіцій, з відомих причин, дуже обмежені. Це визначає особливу роль міжнародного фінансового лізингу, як важливого механізму фінансування вкладень у виробничі активи. Інвестиційні позики і фінансовий лізинг є основними механізмами взаємодії фінансового та виробничого капіталу, способами перетворення фінансових інвестицій у реальні інвестиції. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів займає центральне місце в процесі обгрунтування і вибору можливих варіантів вкладення грошових коштів. Оскільки лізинг є однією з форм інвестиційної діяльності, то відомі і загальноприйняті економічні методи оцінки інвестицій застосовні в аналізі та плануванні лізингового процесу. За довгі роки сформульовані, доведені в теорії і багаторазово перевірені на практиці суворі правила, виконання яких забезпечує достовірність отриманих в ході економічного аналізу результатів. Звичайно ж, міжнародний лізинг, як спосіб фінансування інвестицій має свої особливості і тому, спеціально для організації та проведення лізингу потрібно розробляти методики.
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 3 з 6
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1  11  21  31  41  51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка