ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Джерела статистичної інформації про зовнішню торгівлю зарубіжних країн та міжнародних організацій. Реферат.
  Про досить високий рівень організації статистичних робіт у галузі зовнішньоекономічних зв'язків по стравненію з іншими галузями статистики свідчить той факт, що в даний час в більшості країн світу налагоджений регулярний випуск офіційних статистичних довідників по зовнішній торгівлі різної періодизації ( місячної, квартальної, річний). Ці довідники видаються, як правило, державними установами (що в цілому підвищує довіру до опублікованими даними) і містять досить широке коло показників, які дозволяють судити про розвиток зовнішньоекономічних зв'язків і географічній структурі і т. п.
  Ми розглянули всі основні джерела інформації про зовнішній торгівлі зарубіжних країн і міжнародних організацій. Ці джерела дають нам вичерпну інформацію про статистику зовнішньої торгівлі, експорті та імпорті, індексах зовнішньоторговельного обороту, структурі імпорту та експорту та інших показників. Ці публікації дуже різноманітні, але несуть у собі, по суті, досить подібну інформацію, яка представлена ??в різних публікаціях в тій формі, яка відповідає даному державі. Статистичні видання дозволяють нам оцінити зовнішньоекономічні зв'язки країн, їх географічну структуру і залученість у світову торгівлю. І ще багато іншого - все це ми дізнаємося з статистичних довідників і публікацій.
  Складаються статистичні видання, як правило, на національних мовах, але часто з перекладом на англійську та французьку мови. Довідники ООН та інших міжнародних організацій містять узагальнюючу інформацію по країнах і регіонах на основі даних національної статистики, яка регулярно публікується англійською та французькою мовами.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Курс лекцій з основ зовнішньоекономічної діяльності. Реферат.
  1) інфляція - довго брешемо зростання цін, ур-ня безработ-ці та сокращ обсягу пр-ва. Виявлю-ся в ден-фін сфері, явл рез-відм відвів-я ден маси при сокращ-і предлож-я тов-в і послуг. Пораждает зростання цін на імпорт тов і послуги, зр-т їх кол-во на внутр ринку звідки відвів-е ст-ти експорт прод-ії. Происх-т чекові-депозітінфл-ція створ-е новий депозит в следст фін-я ком банками дефіциту держ бюджету. Заг сума грошей = ден банкрута + депозити 2) дефляція-править-я пол-ка по боротьбі з інф-ией, різке сокращ-е грошей в зверну-і, ліміт-е обсягу кредиту, підвищ норми% на позички, уменьш-е дефецита держ бюджету, продаж гос-вом цін паперів, посилив-е зовнішньо-торг регулир-я і т.д. Дає ефек-е при грам регул-і, в проти разі вона мож привести до спаду ділової активності. 3) рефляція - ЦБ "вибрасіть" в зверну-е гроші і обліг-т ум-я кредит = я за рахунок сокращ-я банковск резервів. ДТМ регулюв курсу валют і хар-ки ВТ балансу исп-т 2 процесу: девальвація - сниж-е ст-ти нац валюти відносить др валют, oревальвація-підвищ-е. 4) стагнація - стагфляція. Види банків-. '"ЦБ бувають федерал'н, национ, инвестиц, іпотечні, сберегат, комерц. Інвест банки произв-т випуск, размещ-е і тримання цін паперів (акції, облігації) за участю круп об'єднаних й: пули і синдикати. Пули - брешемо об'їду -я по збуту прод-ии, мають заг фонд прибутку, распред по установл пропорції. Синдикати - круп! об'їду-я сохраняющ самост-ть в пр-ве, але теряющ її у сфері збуту. Імпотеч банки - кредит уста-а, специализир на видачу Долгоср денеж позик під заставу недвиж-ти, вироб-т випуск заклад аркушів. сберегат банки-кредит уста-а перетворені в кредит союзи. ТНБ - транс-нац банки, активно учатс-т в фін-кредит опер-х при подержке гос-ва. Ком банки ^ отлич різноманіттям предоставл послуг (у заруб практиці). Їх осн ф-ми явл: відкрити поточний вкладів до запитання, * предост ком кредитів, продаж дорожніх чеків, болипой компл інф-х послуг,
  У разв-ся інтеграція на регіональному рівні. Виділяються д-ви лідери «Центри сили», створюються интеграц-ні угруповання. Найбільш розвинені країни розвинувши-ся завдяки внешнееконм-кой деят-ти. Предмет експорту пром-но раз-тих країн станов-ся наукомісткі, високотехнологічних-ні товари та послуги, а в числі послуг зростає частка невидимого експорту. ПРС через свої ТНК створюють з усього світу дочірні підприємства. Йде боротьба за ринки збуту і лідерство. Кілька десятиліть формується Світова економічна порядок (МЕК) він включає міжнародну валютну і торгову систему і принципи оподаткування. Главними ланками МЕК виступає МВФ і СОТ. У 74 р. з ініціативи РС ген-ная осомблея ООН прийняла резолюцію про НМЕП. У концепцію НМЕК включ-ись слід-щие вимоги:
  Все доступність світового ринку для підприємств призвела до неконтрольованого експорту найрізноманітніших товарів. Це викликало нестачу їх для внутрішнього споживання, падіння цін на зарубіжних ринках і конкуренцію між Російськими експортерами. Багато видів такої діяльності мали кримінальний характер.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Реферат.
  До теперішнього часу ефективності українського експорту та його маркетинговому забезпеченню не приділялося належну увагу. Сьогодні всім ясно, що без цього неможливо раціонально розвивати торгово-економічні відносини. На порядок денний встала актуальна задача розробити заходи з маркетингового супроводу експорту товарів (послуг). Вони повинні бути органічно ув'язані зі стратегічним індикативним плануванням розвитку економіки. Цього вимагають, зокрема, високі темпи зростання експорту. Так, якщо в 1995р. Україна торгувала з 156 країнами світу, то до кінця 1996р. - Вже з 183 країнами. Наші зовнішньоторговельні зв'язки були підпорядковані отриманню прибутків для покриття пасивного сальдо (насамперед, у розрахунках за імпорт енергоносіїв) і ще в значній мірі відірваними від проблем подолання кризи і переходу до ринкової економіке.До теперішнього часу ефективності українського експорту та його маркетинговому забезпеченню не приділялося належне увагу. Сьогодні всім ясно, що без цього неможливо раціонально розвивати торгово-економічні відносини. На порядок денний встала актуальна задача розробити заходи з маркетингового супроводу експорту товарів (послуг). Вони повинні бути органічно ув'язані зі стратегічним індикативним плануванням розвитку економіки. Цього вимагають, зокрема, високі темпи зростання експорту. Так, якщо в 1995р. Україна торгувала з 156 країнами світу, то до кінця 1996р. - Вже з 183 країнами. Наші зовнішньоторговельні зв'язки були підпорядковані отриманню прибутків для покриття пасивного сальдо (насамперед, у розрахунках за імпорт енергоносіїв) і ще в значній мірі відірваними від проблем подолання кризи і переходу до ринкової економіки.
  Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема експорту, є надзвичайно важливим елементом процвітання національної економіки. Разом з тим, оскільки для світової економіки характерно постійна зміна кон'юнктури, проблема розробки і здійснення програми заходів з підтримки експорту країни на світовому ринку, збільшення або принаймні збереження його питомої ваги у світовій торгівлі актуальна для будь-якої країни світу.
  П'ятирічний досвід становлення України як незалежної держави свідчить про те, що стан її економіки та позиції на світогосподарчої арені значною мірою залежать від структури, динаміки та ефективності зовнішньоекономічних відносин та торгівлі. Гіперінфляція, криза неплатежів, тривалий спад виробництва негативно вплинули на становлення зовнішньої торгівлі, відносна стабільність обсягів якої в 1992-1993 р. р. змінилися спадом її в 1994 р. на 14,7%, обумовленим відсутністю активної зовнішньоекономічної політики, орієнтованої на інституційну і фінансово-економічну підтримку експорту. П'ятирічний досвід становлення України як незалежної держави свідчить про те, що стан її економіки та позиції на світогосподарчої арені значною мірою залежать від структури, динаміки та ефективності зовнішньоекономічних відносин та торгівлі. Гіперінфляція, криза неплатежів, тривалий спад виробництва негативно вплинули на становлення зовнішньої торгівлі, відносна стабільність обсягів якої в 1992-1993 р. р. змінилися спадом її в 1994 р. на 14,7%, обумовленим відсутністю активної зовнішньоекономічної політики, орієнтованої на інституційну і фінансово-економічну підтримку експорту.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Світове господарство і основні форми зовнішньоекономічного співробітництва. Реферат.
  Обрана мною тема називається «Світове господарство і основні форми зовнішньоекономічного співробітництва». Зараз велику увагу приділяють розвитку ринкових відносин економічних зв'язків між країнами, а так само світовій торгівлі та інших факторів, які впливають на розвиток економіки.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Підприємство, цілі створення і принципи функціонування. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Реферат.
  У повсякденному житті ми часто використовуємо слово підприємство, найчастіше ми маємо на увазі деяку організацію, в рамках якої здійснюється промислове виробництво товарів, підприємство має ще й значення деякого плану дій. Підприємство - такий намір, яке значимо для індивіда і вимагає планування і концентрації його зусиль.
  Але слід зазначити, що у визначенні вказується на те, що підприємство, фірма, компанія і корпорація організують виробництво товарів і послуг, ця ознака ніяк не відноситься ні до одного перерахованого об'єкту. Справа в тому, що жодне підприємство в класичному його розумінні не організує виробництва продукції. Як з позиції класичної політекономії, так і інших економічних шкіл, підприємство виступає тільки як форма організації виробництва, а провідною, організуючою силою виступає підприємець з його капіталом і здатністю з'єднати ресурси таким чином, що б можна було отримати прибуток. Строго кажучи, мотив прибутку властивий не підприємству як такому, а підприємцю, а не його підприємству, підприємство є тільки засобом досягнення цієї мети, що буде розглянуто нижче.
  Ця концепція запропонована Коузом, з його точки зору фірма ніщо інше як система довгострокових контрактів підприємців і споживачів, що обмовляють основні принципи спільної діяльності, які потім деталізуються в процесі господарської практики. Всередині фірми, як, втім, і всередині підприємства, закони ринку не діють, хоча фірма працює на ринку за ринковими законами. Фірма - це подолання недоліків ринку, що знижують ефективність роботи індивідуальних підприємців поодинці, щодо окремо.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Злочини у сфері кредитно-грошових відносин. Реферат.
  Поняття "фінансові злочини" є в більшій мірі криміналістичним поняттям, під яке підпадає дуже велика група різних видів злочинів, що мають схожість в їх криміналістичних рисах (криміналістичноїхарактеристиці), зокрема, в особливостях предмета посягання, в структурі способу і обстановки їх вчинення, в типологічних особливостях особистості правопорушників. Даним поняттям в основному охоплюються склади злочинів, передбачені Кримінальним кодексом РФ в ст. 159, 160, 171, 172, 173, 176, 177, 185, 186, 187,193,195,196,197,272.
  Значний вплив на дестабілізацію банківської системи надають злочинні посягання. Темпи приросту загального числа злочинів у банківській сфері у відсотках до попереднього року по Російській Федерації склала: 1993р. - (+ 25,5%), 1994 - (+49,9%), 1995 - (+25,8%). 1996р. - (-14,7), 1997р. - (-12,3), 1998р. - (+5%), 1999р. - (+6%).
  Суперечливе нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічних відносин, виражене у відсутності чітко сформульованої державної стратегії щодо статусу суб'єктів зовнішньоекономічних відносин та порядку здійснення їх зовнішньоекономічної діяльності (87%);
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльністю. Реферат.
  Посилення централізованого державного управління зовнішньоекономічною діяльністю та монополізації цієї сфери відноситься до 30-их рр.., Коли існувало незначна кількість всесоюзних експортно-імпортних об'єднань, кожне з яких було монополістом-експортером або монополістом-імпортером того чи іншого товару, наприклад, монополія "Союзвнештранса" на транспортно-експедиторське і складське обслуговування зовнішньоекономічних операцій, монополія "Союзфрахта" на фрахтування морського тоннажу для перевезення зовнішньоторговельних вантажів, і т. д.
  В умовах ринку характер державного впливу на економіку в цілому і зовнішньоекономічну діяльність, зокрема, змінюється: воно приймає форму регулювання, тобто створення певних умов, що забезпечують ефективне функціонування економіки в цілому та її складових частин з використанням, головним чином, економічних методів. Поряд з терміном "регулювання" в документах ГАТТ і ряді країн використовується термін "регламентація".
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності Росії. Реферат.
  Сучасний етап розвитку зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні пов'язаний з корінними змінами форм і методів, які застосовувалися протягом десятиліть попереднього розвитку. Десятки тисяч підприємств, незалежно від їх приналежності до державного або приватного сектору, організаційної форми, розмірів майна, сфери діяльності, складу власності, отримали можливість активно брати участь в міжнародному економічному співробітництві.
  Неминуче розвиток НТП вносить свої корективи і у світову торгівлю, дозволяє удосконалити, спростити і вирішити ряд питань пов'язаних із зменшенням ризиків у міжнародній торгівлі, отже виникає необхідність підвищення рівня знань, пов'язаних з цими змінами.
  "Введення на територии Росії з 3 серпня 1992 Основ цивільного законадательства 1991 року, не передбачають обов'язкового застосування особливого порядку підписання угод двома особами, приводить до висновку, що раніше встановлений порядок підписання зовнішньоторговельних операцій і наслідки його недотримання з введенням Основ 1991 року в дію не повинні розглядатися як обов'язкова вимога законадательства, підлягає застосуванню в Росії. Порядок підписання зовнішньоторговельних операцій двома особами підлягає застосуванню лише у випадках, передбачених установчими документами (статутами, положеннями) відповідних російських учасників зовнішньоторговельних угод "[3.с.45].
   Розмір: 51 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Складання митної декларації. Реферат.
   - «Митні процедури» - здійснення контролю за спостереженням порядку переміщення товарів, речей, майна та інших предметів, огляд предметів, оформлення митних документів, накладення митних забезпечень, перевірка правильності заповнення вантажної митної декларації, нарахування підлягають оплаті сум, передача статистичних відомостей до органів Державної статистики України та інші дії, що здійснюються митними органами України з метою виконання законодавства України в галузі митної справи;
   Розмір: 42 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Засоби нетарифного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. Реферат.
   Багато, що відбуваються у світовій економіці процеси, такі як нерівномірність розвитку окремих країн, економічні політичні кризи, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, розширення номенклатури товарів, вимагають жорсткого регулювання. Водночас «Відкритість» митно-тарифного регулювання призводить до того, що будь-яке одностороннє дію країни зі зміни тарифних ставок негайно виявляється і викликає відповідні аналогічні дії протилежної сторони, результатом чого стає втрата очікуваних виграшів. Взаємне підвищення імпортних тарифів, як це відбувалося на початку 30-х років, може привести до загального спаду виробництва і початку «Великої депресії».
   Розмір: 22 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 3 з 6
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1  11  21  31  41  51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка