ЦІНОУТВОРЕННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 7
<- попередня наступна ->

 1. Практичні підходи до проблеми ціноутворення. Реферат.
  Питання ціноутворення одне з найважливіших питань, які вирішує будь-яка комерційна структура впродовж всієї своєї діяльності. Так як від того яка встановлена ??ціна на товар (роботи, послуги) залежить прибуток організації. А прибуток є основним фактором діяльності фірми.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Принципи державного регулювання цін. Реферат.
  Цей принцип, що отримав назву laissez-faire («залиште нас у спокої»), і сьогодні має деяке число прихильників. І все-таки абсолютно переважної теоретичної точкою зору і практикою стала концепція суміщення ринкового регулювання та державного втручання в економіку.
  Широко поширена думка, що в ринковій економіці ціноутворення не регулюється. Однак таке уявлення є помилковим. По-перше, існує система саморегулювання цін, коли довільне завищення цін, зазвичай, не вигідно насамперед виробнику. Він зацікавлений в оптимізації рівня цін, з тим, щоб мати гарантії збуту своєї продукції і міцні позиції на ринку не тільки сьогодні, але і в перспективі. По-друге, навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою регулюючий вплив на процеси ціноутворення надає держава.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Принципи і фактори, що впливають на ціноутворення нерухомості в умовах конкуренції. Реферат.
  В даний час, коли в Росії з'явилася нормативна база купівлі та продажу об'єктів нерухомості та формується механізм банкрутств підприємств, все частіше виникає необхідність визначення вартості підприємств та об'єктів нерухомості (в тому числі земельних ділянок), при купівлі і продажу майна, отримання кредиту під заставу майна, визначення бази оподаткування, страхування майна, виділення частки ділянок підприємств, реорганізації, ліквідації, а також використанні прав спадкування і судового вироку. Сьогодні російський ринок нерухомості починає знаходити цивілізовані форми, починає формуватися його необхідна інфраструктура. Тому, все більшого значення набуває правильне визначення ціни конкретного об'єкта нерухомості.
  Всі природні та соціально-економічні умови змінюються, будь-яка власність відчуває на собі вплив цих змін. Нерухоме майно схильне таким ринкових змін, як доступність іпотечного кредиту на розумних умовах і відповідні приріст або скорочення ефективного попиту на ринку нерухомості. Застій на ринку споживчих товарів протягом тривалого часу або високі процентні ставки будуть негативно відбиватися на кон'юнктурі ринку нерухомості. Зовнішні сили, такі, як погода, пожежі, посуха, урагани, землетруси та інші природні явища, можуть завдати матеріальної шкоди.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Принципи ціноутворення. Реферат.
  В умовах ринкової економіки в основі ціноутворення лежить теорія альтернативної вартості, яка об'єднує розглянуті теорії в єдину теорію вартості. Суть її така: перш ніж придбати товар, покупець стоїть перед необхідністю прийняття альтернативного рішення, який товар вибрати з безлічі пропонованих на ринку. Купивши один з них, він відмовляється від інших. Вартість купленого товару є альтернативною вартість. Покупець оцінює товар з точки зору своїх інтересів і можливостей.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Проблема ціноутворення. Реферат.
  Перед усіма комерційними та багатьма некомерційними організаціями в якості однієї з основних встає проблема визначення ціни на свої товари і послуги. В умовах ринку ціноутворення представляє дуже багатогранний процес, схильний взаємодії безлічі факторів. Ціни знаходяться в тісній залежності від інших сторін діяльності компанії, від рівня цін багато в чому залежать досягаються комерційні результати. Невірна чи правильна цінова політика робить багатоплановий вплив на все функціонування фірми. Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тому, щоб встановлювати такі на товар такі ціни, так варіювати ними в залежності від ситуації на ринку, щоб оволодіти його максимально можливої ??часткою, домогтися запланованого обсягу прибутку й успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання. У рамках цінової політики приватні рішення (взаємозв'язок цін на товари в межах асортименту, використання знижок варіювання цінами, забезпечення оптимального співвідношення своїх цін і цін конкурентів, формування цін на нові товари і т. д.) ув'язуються в єдину інтегровану систему.
  Ціноутворення - процес формування на товари і послуги. Характерні дві основні системи ціноутворення: ринкове ціноутворення, що функціонує на базі взаємодії попиту і пропозиції, і централізоване державне ціноутворення - формування цін державними органами. При цьому в рамках витратного ціноутворення в основу формування ціни лягають витрати виробництва та обігу.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Психологічні аспекти ціноутворення. Реферат.
  Знання даних факторів необхідно маркетологу, якщо потрібно розділити ринок на сегменти за типами покупців, вплинути на рішення про покупку і передбачити реакцію на альтернативні варіанти ціноутворення. Нижче ми розглянемо найбільш поширені психологічні фактори, що впливають на рішення споживача про покупку, і їх вплив на чутливість покупця до ціни.
  Крім того, крім прибутку ціна активно впливає на обсяг реалізації, на показник ринкової частки, на такі кінцеві фінансові показники, як окупність інвестицій та ін Роль ціноутворення в системі маркетингу чудово характеризує таке порівняння: «Якщо успішна розробка товару, ефективне просування на ринку і розподіл сіють насіння ділового успіху, то ефективне ціноутворення - це урожай »1.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Регулювання ціноутворення. Реферат.
  Регулювання ціноутворення необхідна частина державної політики. Залежно від стану економіки ступінь такого впливу держави на ціни змінюється. Воно дозволяє контролювати ціни монополій, не допустити інфляційного зростання цін. Воно сприяє створенню нормальної конкуренції. Держава здійснює свою політику цін через створення певної ринкової структури, прийняття антимонопольного законодавства з метою захисту споживачів, усунення недобросовісної ділової практики.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Система ціноутворення і податкова система. Реферат.
  Питання стратегії і тактики прийняття цінових рішень, постійно займають уми менеджерів західних і вітчизняних фірм, провідних виробничу діяльність. У сучасних умовах актуальність питань ціноутворення експортних та імпортних угод істотно зростає. Підвищення точності розрахунків цін в контрактах, сприятиме ефективності укладених угод. Від правильності встановлення цін багато в чому залежать рентабельність підприємств, його конкурентоспроможність, обсяг реалізації продукції і багато інших показників господарської діяльності. Особливу роль ціна відіграє в ринковій економіці. Ціноутворення складний механізм кон'юнктури торгового ринку, його барометр. У ціні, відбивається вся система ціноутворюючих факторів (інфляція, попит, пропозиція та ін.) У чому полягають основні принципи ринкового ціноутворення? Це постійна орієнтація цін на купівельний попит, на зниження їх рівня в конкурентній боротьбі, що підсилює зв'язок цін з якістю продукції і можливістю післяпродажного сервісного обслуговування споживачів, маневрування цінами.
  Даний принцип видається справедливим і раціональним, проте проблема полягає в тому, що поки немає суворого наукового підходу у вимірі чиєїсь можливості платити податки. Податкова політика уряду будується відповідно до соціальної-економічної сутністю держави, в залежності від поглядів правлячої політичної партії, вимог моменту і потреби уряду в доходах.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Система ціноутворення й політика цін у системі маркетингу. Реферат.
  Перед усіма комерційними та багатьма некомерційними організаціями постає задача призначення ціни на свої товари і послуги. В умовах ринку ціноутворення є досить складним процесом, піддано впливу багатьох чинників і, звичайно, базується не тільки на рекомендаціях маркетингу. Але вибір загального напрямку в ціноутворенні, підходів до визначення цін на нові і вже випущені вироби та послуги для збільшення обсягів реалізації, товарообігу, підвищення виробництва і зміцнення ринкових позицій підприємства є функцією маркетингу. Ціни та цінова політика - одна з головних складових маркетингової діяльності, роль якої все більше зростає. Ціни знаходяться в тісній залежності з іншими перемінними маркетингу і діяльності фірми. Від цін багато в чому залежать досягнуті комерційні результати, а вірна чи помилкова цінова політика надає довгострокове (позитивне чи негативне) воздейсьвіе на всю діяльність фірми. Суть цілеспрямованої цінової політики в маркетингу полягає в тому, щоб встановлювати на товари фірми такі ціни і так варіювати ними в залежності від положення на ринку, щоб оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішувати інші стратегічні та оперативні завдання. При визначенні загальної цінової політики окремі рішення (взаємозв'язок цін на товари в рамках асортименту, використання спеціальних знижок і змін цін, співвідношення своїх цін і цін конкурентів, метод формування цін на нові товари) погоджуються в інтегровану систему.
  Фірми підходять до проблем ціноутворення по-різному. У дрібних фірмах ціни часто встановлюються вищим керівництвом. У великих компаніях проблемами ціноутворення звичайно займаються керуючі відділень і керуючі по товарних асортиментах. Але і тут вище керівництво визначає загальні установки і мети політики цін і нерідко затверджує ціни, запропоновані керівниками нижчих ешелонів. У галузях діяльності, де фактори ціноутворення відіграють вирішальну роль (аерокосмічна промисловість, залізниці, нафтові компанії), фірми часто засновують у себе відділи цін, які або самі розробляють ціни, або допомагають робити це іншим підрозділам. Серед тих, чий вплив також позначається на політику цін, що керують службою збуту, завідувачі виробництвом, що керують службою фінансів, бухгалтери.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Система ціноутворення. Реферат.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 7
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21 31 41 51 61

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка