СТРАХУВАННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Сутність і цілі перестрахування. Реферат.
  1. Ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за договором страхування, може бути ним застрахований повністю або частково у іншого страховика (страховиків) за укладеним з останнім договором перестрахування.
  Перестрахування є необхідною складовою страхового ринку. Можливі дискусії з приводу правового оформлення перестрахувальних операцій: чи є це особливою формою страхування і чи вимагає такого ж оформлення договору або перестрахування - абсолютно особливі відносини серед «клубу страховиків», пов'язані з перерозподілом стр Перестрахування є необхідною складовою страхового ринку. Можливі дискусії з приводу правового оформлення перестрахувальних операцій: чи є це особливою формою страхування і чи вимагає такого ж оформлення договору або перестрахування - абсолютно особливі відносини серед «клубу страховиків», пов'язані з перерозподілом страхових ризиків на якісно іншому рівні міжнародного страхового господарства. Перестрахування в ще більшому ступені, ніж саме страхування, розкриває сутність відносин з перерозподілу ризику серед учасників страхових відносин, коли страховий випадок, що стався наприклад в Каліфорнії, може призвести до катастрофічних наслідків для фінансової стійкості страховика в Мюнхені чи в Москві.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Управління страховими ризиками. Реферат.
  Прогнозування в ризик-менеджменті являє собою розробку на перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його різних частин. Прогнозування - це передбачення певної події. Воно не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розроблені прогнози. Особливістю прогнозування є також альтернативність у побудові фінансових показників і параметрів, що визначає різні варіанти розвитку фінансового стану об'єкта управління на основі намітилися тенденцій. У динаміці ризику прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передбачення змін. Ці зміни можуть виникнути несподівано. Управління на основі передбачення цих змін вимагає вироблення у менеджера певного чуття ринкового механізму й інтуїції, а також застосування гнучких екстрених рішень.
  Сферою підприємницької діяльності ризик-менеджменту є страховий ринок. Страховий ринок-це сфера прояву економічних відносин з приводу страхування. Страховий ринок є сферу грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступають страхові послуги, що надаються громадянам і суб'єктам господарської діяльності страховими компаніями (товариствами) і недержавними пенсійними фондами.
  Екологічні ризики пов'язані із забрудненням навколишнього середовища і зумовлені перетворюючої діяльністю людини в процесі привласнення матеріальних благ. Екологічні ризики зазвичай не включаються в обсяг відповідальності страховика. Разом з тим певні страхові інтереси, зумовлені екологічними ризиками, привели до створення самостійного виду страхування, що відповідає цим інтересам.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Фактори невизначеності в умовах ринкової економіки: ризики та їх страхування. Реферат.
  Ризик пов'язаний з невизначеністю майбутньої ситуації. Він виникає тоді, коли реальні події відрізняються від очікуваних. Ризик може обумовлювати як виграш, так і втрати. Якщо ми сподіваємося на успіх і не діємо, то це - пасивна позиція. Якщо ми намагаємося застрахуватися від негативних впливів і забезпечити успішний результат в майбутньому, це - активна позиція.
  Ринок фінансових ресурсів інтегрує кредитний і валютний ринки, а також ринок інструментів власності. Ринок інструментів власності і та частина кредитного ринку, яка на схемі позначена як ринок інструментів позики, утворюють ринок цінних паперів. На кредитному ринку встановлюються взаємовідносини між підприємствами та громадянами, які потребують фінансових засобах, та організаціями і громадянами, які їх можуть надати на певних умовах. Таким чином, кредитний ринок дозволяє здійснити накопичення, рух, розподіл і перерозподіл позикового капіталу між сферами економіки. Кредитний ринок поділяється на ринок грошових ресурсів (готівки) і ринок боргових зобов'язань (інструментів позики).
  Ринкова ціна інструментів позики з плаваючою ставкою зазвичай залишається близькою до номіналу, оскільки відсотки, що сплачуються інвесторам, будуть рости або зменшуватися залежно від зміни ринкової ставки відсотка. Однак, якщо змінюється кредитний або інвестиційний ризик, а інвестори вимагають більшої (або меншої) віддачі для компенсації зміни ризику, ринкова ціна буде змінюватися.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Формування та розвиток інвестиційної діяльності компанії. Реферат.
  Короткий екскурс в історію страхування життя, проведений в першому розділі цієї роботи, дозволяє зробити висновок про те, що компанії страхування життя активно брали участь у фінансових відносинах з моменту їх зародження і продовжували розвиватися разом з ними протягом всієї історії свого розвитку.
  Зважаючи на це, дана страхова компанія протягом своєї діяльності забезпечує формування страхового фонду не тільки за рахунок надходжень від страхових премій (страхових платежів), а й за рахунок прибутку. Цей процес, з точки зору інвестицій, можна розглядати як «самоінвестування», оскільки збільшення резервного фонду страховика неминуче позначиться на його репутації як стабільної господарської одиниці, здатної забезпечити виплати за всіма своїми зобов'язаннями перед страхувальниками навіть у випадку банкрутства компанії. Крім того, в 1997 році у зв'язку із змінами законодавства України про страхування у компанії виникла необхідність значного збільшення статутного фонду (100.000 ЕКЮ), який на 1.01.98 року склав 250 тис. грн., Тобто виріс в 834 (!) Рази по порівняно з 1996 роком і в 2,7 рази в порівнянні з початком 1997 (Таблиця 2.17). З огляду на те, що дана компанія є акціонерним товариством, таке різке збільшення статутного фонду спричинило додаткові витрати на емісію акцій, що неминуче відбилося на зниженні балансового прибутку в 1997 і 1998 р.р. до 90,6 тис.грн. і 33,1 тис.грн. відповідно (рис.2.12). Зниження балансового прибутку призвело, в свою чергу, до зниження показника прибутковості страхових платежів (Таблиця 2.15).
  Проте, проведений аналіз свідчить про те, що загальна рентабельність інвестиційної діяльності АСК «Новий Дніпро» на макрорівні різко впала при переході компанії на здійснення страхування життя. У цих умовах страховику необхідно вишукати можливі джерела коштів для забезпечення стабільної діяльності компанії. Таким джерелом можуть стати внутрішні ресурси компанії, які формуються не тільки за рахунок страхування життя, але і за рахунок доходів від здійснення інших видів страхування. По-своєму унікальна ситуація, що склалася на ринку страхових послуг України на сьогоднішній день, дозволяє страховику компенсувати збитки, що виникають на перших етапах здійснення страхування життя за рахунок резервів з інших видів страхування, інвестуючи тим самим на мікрорівні внутрішні ресурси в розвиток накопичувального страхування. Розгляду інвестиційної діяльності страхової компанії на мікроекономічному рівні присвячений наступний підрозділ цієї роботи.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка